Innovasjon og nytenking innen aktivitetstilbud for eldre og personer med demens

En konferanse for alle som arbeider med eldre og aktivitet.

Etter fjorårets suksess, setter vi på nytt fokus på det viktige arbeidet som gjøres med aktivitetstilbud for eldre og personer med demens. I år som i fjor har vi praktiske løsninger som hovedingrediens. Vel møtt til spennende dager!

 • 20 - 21 april 2017
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
Påmelding
 • Fremtidens eldreomsorg

  Kari er stortingspolitiker og leder av helse og omsorgskomiteen. Som sentral politiker er hun engasjert i eldreomsorg og aktivitet for eldre.

 • Tjenesteinnovasjon som lønner seg

  Kommunene skal styrke evnen til å utvikle nye tjenester, slik at kommunens eldre i større grad blir ressurs i eget liv. Velferdsteknologi skal nyttiggjøres, og hverdagsmestringen økes. Metodikk i tjeneste-innovasjon skiller seg ut fra andre verktøy ved å være praktisk rettet, og at den fokuserer på implementering og gevinstrealisering.

 •  Hvordan bygge ned terskelen mellom samfunnet og dagens aktivitetssenter? 

  Hvordan skal fremtidens aktivitetssenter skal se ut, og hvordan skaper vi de attraktive møtestedene som alle grupper av pensjonister vil ta i bruk? Høsten 2013 fikk Pensjonistforbundet innvilget midler fra Helsedirektoratet til et prosjekt som skulle finne ut av dette. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Pensjonistforbundet, Røde Kors, Høgskolen i Telemark og Røa eldresenter og som ble avsluttet i 2016. Tone Bye fra Pensjonistforbundet vil dele resultatene av forskningen og samtidig komme med praktiske råd og tiltak å skape et attraktivt aktivitetssenter.

  • 20 april

  • 14:00 - 15:00

  Workshop dagaktivitetstilbud

  Konferanse er en gylden mulighet til å dele erfaringer med hverandre. Deltakerne vil bli satt i grupper for å løse ulike spørsmål. Svarene fra gruppeoppgaven vil bli publisert og tilgjengelig for alle på konferansen i ettertid.

 • Skreddersydde tilbud til eldre innvandrere?

  Hvordan kan personalet ivareta et flerkulturelt perspektiv på framtidens aktivitetstilbud til eldre? Hvilken kompetanse trenger vi og hvilke aktiviteter bør vi satse på?

  • 20 april

  • 16:00 - 17:00

  Musikkens kraft for eldre og personer med demens

  Barnet dysses i søvn av rolig vuggesang, jazzrytmer setter godfoten i sving, latinske rytmer får blod til å bruse. Men hvordan påvirker musikken eldre og personer med demens? Få med deg dette musikalske og inspirerende foredraget  med overlege Audun Myskja. Han har i mange år jobbet med «den musiske medisin»

  • 21 april

  • 08:45 - 11:30

  Spor 1 - Aktivitetstilbud for eldre

 • Eldre som henger med i tiden

  Hvordan møter vi framtidens eldre og deres aktivitetsbehov? Leder for Røa seniorsenter og vinner av Seniorprisen, forteller historen bak deres prisvinnende tilbud.

 • Kultur og aktivitet for eldre i sykehjem

  Ingeborg Selnes ble nominert til årets navn i Oslo 2014, for sitt arbeid på Sykehjemmet Attendo Paulus. Sykehjemmet bruker kultur som en del av den daglige pleie som terapi, både for eldre og for personer med demens. Sykehjemmet har også fått mye positiv oppmerksomhet for deres kreative samarbeid med nærmiljø og andre kulturaktører, skaper livskvalitet og glede i beboernes hverdag.

 • Lyst på livet!

  Det å være i aktivitet – ikke bare fysisk, men også sosialt er for mange eldre en stor utfordring. Det er et gap mellom hva folk vet om hva som skal til for å ta vare på helsa og de vanene som de har lagt seg til. I Lyst på livet deler deltakerne sin kunnskap og erfaring, og motiverer hverandre til å tette gapet gjennom bruk av en forbedringsmetode kalt Livshjulet. Prosjektet et helsefremmende konsept som nå spres i Norge, der de eldre arbeider i grupper for å utvikle vaner som er viktig for aktiv aldring

  • 21 april

  • 08:45 - 11:30

  Spor 2 - aktivitetstilbud for personer med demens

 • Innovativt samarbeid mellom Demenstjensten, Nav og voksenopplæringen i Arendal kommune.

  Et praksis-eksempel om hvordan unge innvandrere brukes som en ressurs i demensomsorgen, og samtidig får språkopplæring selv!

 • Verktøykasse for nye dagaktivitetstilbud til personer med demens. 

  Hvilke nye prosjekter finnes, og hva virker? Elin oppsummerer innovasjon og resultater fra ulike prosjekter de har kontakt med.

 • Aktivitetsvenn - frivillig arbeid for personer med demens

  Nasjonalforeningen for folkehelse benytter forpliktende arbeidsgruppe i arbeidet med «aktivitetsvenn». Hvordan fungerer samarbeidsmodellen, og hvilke effekter får man gjennom å arbeide på denne måten?

 • Velferdsteknologi til personer med kognitiv svikt og demens

  Velferdsteknologi antas å møte framtidens demografiske utfordringer og fremme helse og livskvalitet hos eldre og andre brukere som trenger kognitiv støtte for å klare hverdagen. Forsker Torhild Holthe, Nasjonal kompentansetjeneste for Aldring og helse.

  Vi samles i plenum etter lunsj

  • 21 april

  • 12:30 - 13:15

  Tjenestedesign som metode

  Vi har alle hørt om designere i forhold til formgiving, grafikk og nett. Vet du at designere også arbeider med å forbedre innhold og gjennomføring av tjenester? Vi får besøk av en av de ledende tjeneste-designbyråene innen utforming av offentlige tjenester. De forteller oss om tjenestedesign som metode og hvordan de tenker når nye tjenester skal utformes. Hva de mener skal til for å få til varige, effektive og inspirerende endringer!

  • 21 april

  • 13:30 - 14:30

  Hvordan skapes et godt omdømme av ditt Aktivitetssenter! 

  Er du stolt av din arbeidsplass og aktivitetssenter? Hva ønsker vi at andre skal si om oss? Stemmer virkeligheten med vår egen oppfatning? Dette foredraget tar for seg tanker og refleksjoner rundt vår egen påvirkning av omdømme, og hvordan vi kan bidra til positiv utvikling av dette.

Skjermbilde 2016-01-25 kl. 09.43.56

Vi har noen å dele med deg!

Med «morgendagens omsorg» varslet regjeringen en ny kurs i kommunene. Innovasjon og nytenkning innen omsorgssektoren må til for å få til et mer aktivt og selvstendig liv. Aktivitet er et viktig virkemiddel i kommunenes arbeid med å ivareta sosialtjenestelovens intensjoner om å bidra til selvstendighet og til å fremme samfunnsdeltakelse.

Jobbaktiv vil med denne konferansen sette fokus på innovasjon og nytenkning innen aktivitetstilbud. Vi ser på rammebetingelsene for hvordan dette kan gjøres, men også hvordan nye aktiviteter organiseres, forankres og gjennomføres på.

Pensjonistforbundet sier at fremtidens eldre ikke er interessert i å delta på mange av de tilbud som nå gis. Vi må tenke nytt og annerledes, og gi aktivitetstilbud som bevarer helsen og gleden på en bedre måte. Vi har samlet noen av de mest innovative, nytenkende og praktiske idene på området.

Flere av aktivitetene som presenteres gjennom konferansen viser til oppsiktsvekkende gode resultater.

Velkommen til gode praktiske idédager på Gardermoen i april.

Vel møtt!

 • Kategorier

 • Priser (alle priser er eks.mva)
  Deltakeravgift - påmelding før 10.jan2500,-
  Deltakeravgift - påmelding etter 10.jan2900,-
  Velg enten, Alternativ 1: Obligatorisk dagpakke kommer i tillegg til konferanseprisen:Dagpakke begge dager, pr.person kr. 1133,-
  eller, Alternativ 2: Ønsker du overnatting, samt å delta på konferansemiddag?inkluderer overnatting, middag og dagpakker begge dager Kr. 2325,-
  Ønsker du å overnatte fra dagen før konferansen, kan dette bestilles mot et tillegg på kr. 990
  alle priser er eks. mva