Barn med autisme og Asperger

Tiltak som virker i skolen

Mange lærere jobber tett med barn som har en autisme-diagnose. Problemet med disse diagnosene er at jo mer du gjør av det som er vanlig i skolen, jo verre blir det!

 • 21 april 2017
Påmelding
 • Basiskunnskap for lærere og hjelpepersonell i skolen

  Kurset vil gi økt kompetanse på atferd, forståelsen av denne og tiltak for å bedre skolehverdagen hos personer med autismespekterforstyrrelser, og deres omgivelser. Hva gjør man? Målet med kurset er å lære seg å gjøre mer av det som virker, og mindre av det som ikke virker. Hvordan man kan møte elever med autisme og Asperger på best mulig måte? Kurset gir kompetanse om hva autismespekterforstyrrelse betyr for for måten elevene reagerer på, og på måten de tilegner seg kunnskap.

  Kurset passer for alle som arbeider med elever med autisme.

 • Kursinnhold

  Bakgrunn og forståelse

  • Tale, språk- og kommunikasjonsproblemer
   • Tar for seg hvordan elever med autismeforstyrrelser strever med å finne mening i det som er klart og tydelig for andre. Dette gjelder både for verbal og ikke minst non-verbale kommunikasjon.
  • Sosial omgang med andre
   • Hva skiller barna med autisme/Asperger fra andre? Hvorfor er det å holde igang en samtale med andre vanskelig? Det er en myte at de med autismespekterforstyrrelser ikke ønsker kontakt med andre. Mange har en dyp opplevelse av å ikke passe inn.
  • Tilpasningsvansker
   • Hva er flaskehalsene i det å være fleksibel i tanker og handling? Hvordan kan man omgå rigide tankesett og atferdsmønster?
  • Kognitive vansker
   • Vi tar for oss kognitiv overbelastning og kognitive utfordringer. Austismehjernen fungerer annerledes!
  • Sansemotoriske vansker
   • Hva er spesielt med hjernes funksjon for disse elevene? Hvordan mottar og behandler de sanseinntrykk, og når blir de sansemessig overlesset? Hvordan filtrerer og prosesserer de informasjon.
  • Emosjonell sårbarhet
   • Disse barna vil også være sårbare fordi de ikke passer inn, forstår omgivelsene eller klarer å reagere adekvat.

   

  Forelesningene vil være praktisk rettet, og gir kursdeltakerne gode muligheter for å omsette tanker og refleksjoner til praktisk handling.

 • Tiltak i skolen for elever med autisme/Asperger

  Vi ser på følgende tiltaksområder:

  • Kompetanseheving av personalet
  • De voksnes rolle; Ikke oppdrager, men tolk og guide
  • Oversikt, struktur og forutsigbarhet
  • Belønningssystemer
  • Skjerming
  • Fordelene med autisme!
  • Andre verktøy og hjelpemidler
  • 21 april

  • 09:00 - 15:30

  Kursgjennomføring autisme i skolen - Gardermoen

  Vi gjennomfører kurset på Gardermoen 21.April

  Påmelding til Gardermoen her

  • 27 april

  • 09:00 - 15:30

  Kursgjennomføring autisme i skolen - Bergen

  Vi gjennomfører kurset i Bergen 27.April

  Påmelding til Bergen her

Kursleder Ove Heradstveit

Kursleder er den erfarne psykologen og driveren av nettstedet hjelptilhjelp.no

ove

Ove er en etterspurt kursholder innen tematikken, og har holdt mange kurs for skoler og lærere. Hans fokus er på det praktiske, samt å få inn den langsiktige tankegangen i arbeidet med disse elevene.

 

 

 • Kategorier

 • Priser (alle priser er eks.mva)
  deltakeravgift før 1.Januar1300,-
  deltakeravgift etter 1.Januar1700,-
  Obligatorisk dagpakke på ca.550 (pr. dag) kommer i tilleggønsker du å overnatte fra dagen før konferansen, kan dette bestilles mot et tillegg på kr. 1050
  alle priser er eks. mva