Barnevernkonferansen 2018

Barnevernkonferansen er møteplassen for ansatte i statlig og kommunalt barnevern, for faglig påfyll og nettverksbygging.

Fokusområdene i år er minoritetsperspektivet, barn med psykiske lidelser og kommunikasjon med unge i en sårbar situasjon.

 • 09 - 10 april 2018
 • Radisson Blu Royal Hotel Bergen, Dreggsallmenningen, Bergen, Norge
Påmelding
  • 09 april

  • 11:00 - 11:30

  Velkommen til Barnevernskonferansen 18

  Velkommen til Bergen, og velkommen til barnevernskonferansen, med 2 dagers fokus på barnevern og minoriteter.

 • Fakta og myter i møtet mellom barnevern og minoriteter 

  Hun er professor ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU og forskningssjef ved NTNU Samfunnsforskning. Hun har forsket på innvandringsrelaterte problemstillinger siden tidlig på 1980-tallet og har ledet en rekke større forskingsprosjekter innenfor området innvandring, integrasjon og mangold.

  • 09 april

  • 13:30 - 14:15

  Hvordan fremme samarbeid mellom minorteter og barnevernet?

  Hvordan kommer vi igang? Hva starter vi med? Leoul har årelang erfaring og engasjement i å kjøre praktiske dialogseminar og holdningsskapenede dialogarbeid. Enten det gjelder oppdragervold, interkulturell kommunikasjon eller samarbeid med barnevernet, er fokuset det samme. Praktisk kunnskapsformidling som treffer publikum er det viktigste forebyggende arbeidet. Hvordan går han frem i praksis?

 • Fosterhjemsplasseringer av minoritetsbarn

  Hva skjer når man plasserer minoritetsbarn i fosterhjem? Er kulturforskjeller så viktige, og i såfall hva bør man tenke på? Hvordan veileder man barn og fosterforeldre når kulturelle forskjeller er tilstede?

  • 09 april

  • 15.30 - 16:15

  Migrasjonsbelastninger, fattigdom og klasseforhold

  I Signe Ylvisakers forskning finner man at barnevernsarbeidere trenger et større fokus på migrasjonsbelastninger, fattigdom og klasseforhold. Hvordan skal man tilegne seg informasjon om disse faktorene, slik at man danner grunnlag for forståelse av familiens bakgrunn og de behovene som kommer som en følge av dette?

   

 • Kunsten å kommunisere når det stormer

  Hvordan skal man kommunisere dårlig nytt og konstruktiv kritikk? Hvordan går man praktisk frem når man skal formidle et budskap som man vet blir dårlig mottatt, eller er følelsesmessig ladet? Vi som fagfolk kludrer det ofte til i disse situasjonene, enten med for mange ord, eller gjennom vårt kroppsspråk. Psykolog Svein Øverland har lang erfaring med kommunikasjon i stormens øye, og deler sine viktigste praktiske tips.

 • Beslutninger basert på skjønn - Et vanskelig farvann

  Barnevernet fatter beslutninger av stor betydning for barn og foreldre. Til tross for grundige undersøkelser og god kunnskapsoversikt er bildet ofte komplekst, noe som gir stort rom for å bruke skjønn. I arbeidet med minoritetsfamilier er det gjerne enda flere faktorer som påvirker hvordan vi tenker, vurderer og beslutter. Øivin Christiansen har forsket på beslutninger i barnevernet og vil sette søkelys på hva som kan styrke skjønnsutøvelsen og beslutningsprosessene.

 •  Frykten for barnevernet

  Hvor godt norsk barnevern er rustet for vår kulturelt mangfoldige befolkning, er en pågående debatt både nasjonalt og internasjonalt. Forsker Marte Knag Fylkesnes har nå undersøkt etniske minoritetsforeldres oppfatninger av barnevernet og frykt var et gjennomgripende tema. Hvilken kunnskap trenger barnevernsarbeidere i møte med barn og foreldre?

  • 10 april

  • 10:45 - 11:30

  Interkulturell konflikthåndtering

  Hvordan forstår mennesker fra ulike kulturelle kontekster situasjoner preget av stress og uenighet. Hvilke konfliktstiler benyttes og hvordan kan man øke sin kompetanse på interkulturell konflikthåndtering.

  • 10 april

  • 12:30 - 13:15

  Barnevernet i møtet med foreldre som avstraffer sine barn fysisk

  Sunil Loona er psykolog og arbeider som seniorrådgiver ved NAFO.  Han har lang erfaring i arbeidet med minoritetsfamilier. Han er opptatt av å nå ut med kunnskap om hvorfor fysisk avstraffelse av barn i oppdragelsesøyemed ikke virker. Hvordan forklarer man dette til foreldre? Barnevernet må også gjøre komplekse vurderinger i slike saker – hvordan kvalitetssikre man at barn og foreldre får riktig oppfølging?

  • 10 april

  • 13:15 - 14:30

  Bosetting av enslige mindreårige flyktninger - om tillit, fag og ansvar

  Når kommunene bosetter enslige mindreårige flyktninger pålegges det et ansvar om å finne gode bo- og omsorgsløsninger. De fleste blir den første perioden plassert i bofellesskap med døgnbemanning, der barneverntjenesten er den ansvarlige faginstansen. Omsorgsarbeidere i disse boligene viser et stort engasjement for oppdraget, men opplever å ha et stort ansvar som er motsetningsfylt og med uklare formål. Hvordan opplever de mindreårige selv den oppfølgingen de får, hvordan er tilliten mellom de ulike aktørene og hva kan bidra til å gjøre dette omsorgsoppdraget bedre?

  • 10 april

  • 14:45 - 15:30

  Siste nytt fra traumeforskningen

  Det er ikke skadelig for barn å snakke, og ikke galt av voksne å lytte! Magne Raundalen er hele Norges barnepsykolog, og er opptatt av at vi snakker med barna. Selv om vi ikke skal være behandlere, trenger barna at vi lytter. Mange føler at kompetansen deres ikke strekker til i møte med traumatiserte barn. Magne oppsummerer tankene rundt dette, og gir praktiske eksempler, råd og metoder.

 • Kategorier

 • Priser (alle priser er eks.mva)
  Deltakeravgift før 10.des2400,-
  Deltakeravgift etter 10.des3100,-
  Velg enten, Alternativ 1: Obligatorisk dagpakke kommer i tillegg til konferanseprisen:Dagpakke begge dager, pr.person kr. 1141,-
  eller, Alternativ 2: Ønsker du overnatting, samt å delta på konferansemiddag?inkluderer overnatting, middag og dagpakker begge dager Kr. 2392,-
  Ønsker du å overnatte fra dagen før konferansen, kan dette bestilles mot et tillegg på kr. 1020
  alle priser er eks. mva