Frivillighetskonferansen 2017

Hvordan styrke det kommunale frivilighetsarbeidet.

 • 18 - 19 april 2017
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
Påmelding
  • 18 april

  • 10:30 - 11:00

  Åpning av frivillighetskonferansen 2017

  Åpning ved Trine Skei Grande. Grande er som engasjert politiker opptatt av samarbeidet mellom det offentlige og frivilligheten. Hva ser hun som fremtidsutfordrer og muligheter innenfor denne viktige samhandlingsarenaen?

 • Hvordan lykkes i samarbeidet mellom kommunen og frivillighetsapparatet?

  Frivilligheten er bra for helsa, bo-lysten og tillitsbyggingen i lokalsamfunnet. Nøkkelen ligger i frivillighetspolitikken. Her er Frivillighet Norges 10. bud til kommuner som vil etablere frivillighetspolitikk.

 • Betingelser for frivillig arbeid - Motivasjon og kontekst

  Hva er det som får folk til å delta i frivillig arbeid, hva motiveres de av og hvorfor slutter de? Dette er noen av spørsmålene vi skal få svar på i dette foredraget om betingelser for frivillig arbeid. ISF-forskere har i perioden  1998 -2015 gjennomført omfattende analyser av betingelser for frivillig innsats og vil gi noen praktiske tips på hvordan styrke det kommunale frivillighetsarbeidet.

 • Hva er god frivillighetsledelse?

  Hva er spesielt med å lede frivillig arbeid? Hva bør man ha av kompetanse for å drive et slikt arbeid i en kommune for å lykkes? Foredraget vil oppsummere de viktigste kriteriene for frivillighetsledelse.

 • Prisvinner av årets frivillighetskommune 2016

  KS og Frivillighet Norge har opprettet prisen «Årets frivillighetskommune» Kriteriene for årets prisvinner er en kommune som har utmerket seg spesielt i «plattformen for samspill og samarbeid mellom frivillig og offentlig sektor.
  Jobbaktiv inviterer årets prisvinner til å dele hvordan frivillighetspolitikken har utviklet seg i kommunen, hvordan den er forankret politisk og organisert med gode møteplasser.

  • 18 april

  • 14:45 - 15:45

  Erfaringsutveksling - frivillighetsarbeid

  I salen sitter det mange hundre års erfaring på området, og vi setter av en time til å få frem det beste av de erfaringene deltakerne besitter. Dette vil også gi mulighet til å bygge nettverk med andre som arbeider med det samme.

  • 18 april

  • 16:00 - 17:00

  Å lykkes med frivillighetsarbeid - flaks eller systematisk arbeid?

  Hva er grunnen til at enkelte lykkes bedre enn andre med frivillighetsarbeidet? Er det flaks? Eller finnes det et bevisst tankesett, verdier og en ideologi som fundament? Morten vil dele noen refleksjoner rundt hvilket tankesett som kan være effektivt for å skape et enda større engasjement rundt frivillighetsarbeidet.

 • Hvordan kan en dataløsning bedre arbeidshverdagen til frivillige organisasjoner?

  Her fokuseres det på en nyutviklet dataløsning hvor målet er å effektivisere det frivillige arbeidet. Det vises hvordan man på en så effektiv måte som mulig kommuniserer med de frivillige og har en så god samhandling som mulig mellom kommune og frivillige organisasjoner. I ettertid kan man måle omfanget av, og hva slags frivillig arbeid som er utført.

  Foredragsholdere vil være: Johnny Bjørnstad/Merete Myren fra EVRY og Anne Thingstad Eriksen, daglig leder Hamar frivilligsentral

 • Frivillige som samarbeidspartner for helhetlig eldreomsorg

  Frivillige er viktige samarbeidspartnere i arbeidet for å skape en helhetlig omsorg. De frivillige kommer inn med sine interesser og sin livshistorie, og bidrar til et mer dynamisk og fargerikt omsorgstilbud. Hva er viktig for at frivillige og  kommunens medarbeidere skal kunne samarbeide på en god måte om å skape gode øyeblikk og aktive dager for kommunens tjenestemottakere?
  I dette innlegget presenteres et eksempel på en samarbeidsmodell. Modellen er utviklet i samarbeid mellom Verdighetsenteret og Drammen kommune, og ferdigstilt i 2016.
 • Aktivitetsvenn - frivillig arbeid for personer med demens

  Nasjonalforeningen for folkehelse benytter forpliktende arbeidsgruppe i arbeidet med «aktivitetsvenn». Hvordan fungerer samarbeidsmodellen, hvordan kan metoden generaliseres til annet frivillig arbeid, og hvilke effekter får man gjennom å arbeide på denne måten?

 • Innvandrere som ressurs i frivilligheten

  Kultursenteret SISA – der mennesker møtes
  I Alta finner vi Kultursenteret SISA som er et eksempel på hvordan man kan jobbe for å inkludere innvandrere som både deltakere og ildsjeler i foreninger, frivillighet og prosjekter. Leder og Grúnder for SISA, John Tore Martinsen vil gi oss et praktisk innlegg på hvordan SISA inkluderer innvandrere i frivilligheten og ser på de som en ressurs.
  Hvordan kan kommunene samarbeide med frivilligheten for få med innvandrere som ressurs? Forskning viser at innvandrere som har norske venner og som deltar i frivillige organisasjoner, har langt høyere sysselsetting enn innvandrere uten slike nettverk. Innvandrere er en ressurs for frivilligheten og for det lokalsamfunnet de bor i. Hvordan kan kommunen samarbeide med frivilligheten for å løse ut denne ressursen?  Solbakken forteller om forskning på området og viser fram praktiske eksempler.

  • 19 april

  • 13:30 - 14:30

  Inspirasjonstimen - frivillighet

 • Fysisk aktivitet inn i SFO - et nærmiljøtiltak

  Skolefritidsordningen på Heggedal skole har et tett samarbeid med frivillige i nærmiljøet. Samarbeidene startet for noen år tilbake da mange barn sluttet på SFO fordi de syntes tilbudet var for tynt. De ansatte ønsket å gjøre tilbudet mer spennende uten å ekskludere noen og løsningen ble å åpne opp for frivilligheten i nærmiljøet. Deretter har det ballet på seg og tette bånd mellom SFO og lokale lag og foreninger er blitt skapt.

 • Med hjerte for Arendal - et godt sted å bo for alle

  Er et 4 årig prosjektsamarbeid mellom kommunen, KS Agder og fem frivillige organisasjoner. Dette har over tid utviklet seg til et nettverk på nærmere 100 lag, foreninger og menigheter, samt engasjerte enkeltindivider som altså samarbeider med kommunen. Målsettingen er å gjøre Arendal til en bedre kommune å bo i for alle gjennom samskaping, inkludering og aktivt medborgerskap. Leder av Samarbeidsrådet for Med Hjerte For Arendal Lisbeth Iversen deler sine erfaringer.

  • 19 april

  • 14:30 - 14:45

  Oppsummering og vel hjem!

superhelt2

 • Kategorier

 • Priser (Alle priser er eks.mva)
  Deltakeravgift - påmelding før 1. des1900,-
  Deltakeravgift - påmelding etter 1. des2400,-
  Velg enten, Alternativ 1: Obligatorisk dagpakke kommer i tillegg til konferanseprisen:Dagpakke begge dager, pr.person kr. 1133,-
  eller, Alternativ 2: Ønsker du overnatting, samt å delta på konferansemiddag?inkluderer overnatting, middag og dagpakker begge dager Kr. 2325,-
  Ønsker du å overnatte fra dagen før konferansen, kan dette bestilles mot et tillegg på kr. 990
  alle priser er eks. mva