Hvordan snakke med barn om overgrep?

Hvordan gi barn et språk som gir dem mulighet til å snakke om overgrep? Hvordan lage systemer i kommunen som sørger for at overgrep blir forebygget og oppdaget?

 • 30 november 2016
Påmelding
 • Kursinnhold 30.nov / 7.des

  Del 1: Barn og seksualitet

  For at barn skal kunne si ifra om overgrep, er de avhengig av et begrepsapparat og være i stand til å sette ord på hva som har skjedd med dem. De som omgås barn må derfor kjenne til hvordan barn tenker og føler rundt seksualitet. Følgende tema blir berørt:

   

  • Barna og seksualiteten.
  • Når starter seksualiteten.
  • Hvordan er det vanlig at barn uttrykker sin seksualitet?
  • Hva bør jeg vite om barnas seksuelle uttrykk?
  • Hvordan skal jeg forholde meg til barn når jeg oppdager at de leker med tissene til hverandre.
  • Onani- det hender at barn onanerer, hva så?
  • Når skal vi snakke med barn om kropp, følelser, forplantning og forelskelse mm?
  • Hvordan kan man klare og formidle tema om kjønnsorganer og forplantning.
  • Mange er usikre på om de skal fortelle barn noe i det hele tatt. mange er usikre på hva som er vanlig.
  • Hvilke utfordringer møter du i deg selv?

   

   

  Del 2:  Seksuelle overgrep mot barn og unge. 

  • Hva er seksuelle overgrep, og hvilket omfang har det?
  • Signaler barn kan gi, hvem er overgriper, hvordan snakke med barn om seksuelle overgrep?
  • Hvordan går det an å forebygge, hvordan kan jeg snakke med barn om seksuelle overgrep, lyver barn om seksuelle overgrep, lyver voksne?
  • Hva gjør jeg om jeg er bekymret for om barn utsettes for seksuelle overgrep?

   

   

   

  Del 3: Hvordan kan man lage et tverrfaglig og tverretatlig system i kommunal virksomhet for at alle arbeider i samme retning rundt bevisstgjøring, forebygg og behandling av seksuelle overgrep?

   

  Her tar man for seg kommuner som gjennom målrettet prosjektarbeid har lykkes i praksis. Hvordan kan man komme i gang med dette arbeidet, og hvordan fortsetter man å holde fokus til beste for alle barn?

   

   

   

  Kurset blir delt opp med pauser der det faller naturlig.

  
  
 • Hvem egner dette kurset seg for?

  Kurset er høyaktuelt for barnevernsansatte, ansatte i barnehage og barneskole, samt for helsesøstre, politi, og andre som arbeider direkte med små barn.

  • 09:00 - 15:30

  Kurs forebygging av seksuelle overgrep - Trondheim

  Vi gjennomfører kurset i Trondheim 30.november.

  • 09:00 - 15:30

  Kurs forebygging av seksuelle overgrep - Bergen

  Vi gjennomfører kurset i Bergen, 7.desember.

   

Kursleder er Margrete Wiede Aasland

 

aasland

Spesialist i sexologisk rådgivning, foredragsholder, forfatter, pedagog, veileder og terapeut.

Med utstrakt pedagogisk utdannelse sammenfattet av barnehagelærer-utdannelse i kombinasjon med karakteranalystisk terapi, psykodrama og sexologi – arbeider hun nå som spesialist i sexologisk rådgivning v/Institutt for klinisk sexologi og terapi. Her jobber hun som terapeut, foredragsholder, forfatter og pedagog med utstrakt  undervisning/rådgivning ved Høyskoler, Universitet og i kommuner og andre barne, helse og sosialfaglige instanser i Norge.

Hun gir også veiledning til barnevernet i saker angående seksuelle overgrep.

Siden 1986 har hun blant annet jobbet med tema barn og seksualitet og seksuelle overgrep mot barn ved følgende organisasjoner og steder:

 • Pedagogisk leder og styrer i barnehage.

 • Redd barna – spesialfelt seksuelle overgrep mot barn

 • Støttesenter mot Incest i Oslo

 • Ungdomshjem og familie (mødrehjem)

Er også forfatter av bøkene:  «Barna og seksualiteten», ”Si det til noen – en bok om seksuelle overgrep mot barn og unge”, ”Jeg er meg, min meg” sammen med Eli Rygg.

 

kampanje_rund

NB: ønsker du å delta på Bergen-kurset. Benytt kampanjekode fsob11 ved påmelding, og få deltakeravgiften til halv pris! Men vær rask – kurset er i neste uke!

 

 

 

 

 • Kategorier

 • Priser
  Deltakeravgift, ved påmelding før 20.junikr. 1400,-
  Deltakeravgift, ved påmelding etter 20.junikr. 1700,-
  NB: Obligatorisk dagpakke kommer i tillegg:kr. 555,-
  alle priser er eks. mva