Karriereveiledningskonferansen

Fremtidens karriereveileder

Konferansen er gjennomført. Vi kommer med oppdateringer vedrørende neste års konferanse så snart planleggingen er i gang!

 • 05 - 06 februar 2018
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
Påmelding
  • 05 februar

  • 09:30 - 10:15

  Framtidens karriereveiledning: forslag tiltak og anbefalte løsninger

  Leder for Karriereveilednigsutvalget, Dr.Roger Kjærgård tar utgangspunkt i NOU 2016:7 – Norge i omstilling, karriereveiledning for individ og samfunn, og anbefaler løsninger for fremtiden.

  • 05 februar

  • 10:30 - 11:15

  Karriereveiledning i praksis

  Hva kjennetegner en profesjonell karriere-veiledningssamtale? Konkrete eksempler på bruk av teori, verktøy og metodikk.

 • Å bli sjef i eget liv - Hvordan ansvarliggjøre menneskene du hjelper?

  Hvordan veilede til å ta ansvar og lederskap i eget liv? Synet vi har på oss selv, andre mennesker, fortiden og verden, avgjør hvilke automatiske tanker og følelser vi opplever i en gitt situasjon. Er det mulig å skille mellom ekte og tenkte problemer? Hvordan kan jeg endre meg?

  • 05 februar

  • 13:45 - 16:40

  Tema: Karriereveiledning i et mangfoldsperspektiv

 • Etikk i møte med flyktninger og innvandrere

  I møte med flyktninger og innvandrere kan vi oppleve at våre egne referanserammer og erfaringer ikke strekker til for å møte den andre «der vedkommende er». Når den vi veileder bygger sine forventninger og fremtidsplaner på andre verdier enn de som bor i oss selv, rører det ved noe som kan være utfordrende å håndtere. Er våre egne følelser og holdninger den største utfordringen av dem alle? Hvordan kan vi vite at vi handler til den andres beste? Anne Holm-Nordhagen tar oss igjennom verdifulle refleksjonsrunder som ruster oss til gode møter med flyktninger og innvandrere.

 • Hvordan tilrettelegge for bedre karriereveiledning for flyktninger? 

  Flykninger som bosettes i norske kommuner snakker et annet språk og kjenner ikke det norske skolesystemet.
  Betydningen av å utvikle et godt ordforråd og begrepsapparat, er avgjørende for å lykkes i dagens utdannings og jobbmarked.
  Menneskene vi underviser og veileder er nye i Norge og skal lære norsk på relativt kort tid.
  Mange opplever norskopplæringen og forventningene om tilpassing til ny kultur som svært krevende. Cathrine Bjordal jobber som karriereveileder og lærer på Voksenopplæringssenteret i Bærum. Hun vil i dette foredraget trekke fram noen viktige momenter som hun mener påvirker flyktningenes språkutvikling og karrierelæring.
 • Tett på Traumer - Reaksjoner på krig og flukt

  En trygg karriereveileder med kunnskap om traumer og stabilisering kan bidra til å senke stressnivået hos traumatiserte flyktninger slik at deres sjanser til å lykkes i arbeidslivet øker.

  • Hva er et traume?

  • Hvordan kan traumereaksjoner komme til uttrykk?

  • Toleransevinduet som forståelsesmodell.

  • Betydningen av å forstå sine egne plager.

   

 • Alternativt spor: Karriereworkshop for Nav-ansatte

  Dette seminaret fokuserer på veilederrollen i Nav, og hvilke metoder som passer i rammebetingelsene som Nav ansatte lever under. Hvordan kan Nav og karrieresentrene samarbeide om karriereveiledning?

  Leder for Karriereveilednigsutvalget, Roger Kjærgård leder Parallellseminaret med representant fra Nav Buskerud og leder av Karriere Buskerud.

   

  Dette er et valgfritt spor, som går parallellt med temaet: «karriereveiledning i et mangfoldsperspektiv.»

  Konferanseslutt dag 1. Kl. 16:40

  • 05 februar

  • 19:30 - Til middag

  Vitaminbjørn - en sterk  forestilling

  Vi møtes til en sterk forestilling i forkant av middagen, med forestillingen «Vitaminbjørn». Det er en forestilling som gir viktig innsikt i utfordringene mennesker med psykiske lidelser møter på arbeidsmarkedet.  Vi vet at arbeid er bra for helsa. Vi vet at de fleste mennesker med psykiske lidelser ønsker å jobbe, men vi vet også at alt for mange sliter med å få innpass. «Vitaminbjørn» nekter å være sin egen diagnose. Han er først og fremst Bjørn, et menneske med mye pågangsmot og mange ressurser og det er dette perspektivet som gjør forestillingen så viktig. Forestillingen har et viktig budskap til arbeidsgivere, ansatte i helsevesenet og alle andre som jobber for å inkludere mennesker med psykiske lidelser i arbeidslivet. Vi har et felles ansvar for å få det til, og «Vitaminbjørn» hjelper oss på veien.

  • 06 februar

  • 09:00 - 09:30

  Tverrkulturell veiledning – på veien mot jobb.

  NAV er en viktig integreringsaktør og mange av dem som får bistand av NAV til å komme i jobb har innvandrerbakgrunn. Veiledning er et viktig redskap for å bistå arbeidssøkere på veien mot jobb. Hva bør vi være bevisst på og hva slags kunnskap kan gjøre oss til gode veiledere i møte med mennesker som har en annen bakgrunn enn oss selv?
  • 06 februar

  • 09:45 - 10:45

  Supported employment og karriereveiledning

  Hva er Supported Employment? Og hvorfor er dette en viktig metode i Karriereveiledning og formidling av mennesker mot arbeidsmarkedet? Praktiske eksempler om bruk av SE-metoden inn i et karriereveiledningsperspektiv.
   
  Tiltaksleverandøren Din Utvikling deltar i forskningsprosjektet: «Forsøk med Supported Employment Akershus». Forskningsprosjekt går over 4 år hvor målet er å undersøke om rendyrket SE-metodikk gir bedre resultater enn sammenlignbare arbeidsmarkedstiltak. SE-Akershus består av fire jobbspesialister og en teamleder, og samarbeider med fire NAV-kontorer på Romerike.
  • 06 februar

  • 10:45 - 11:30

  Karriereveiledning - nettverksbygging og ideutveksling

  I salen sitter det kompetanse fra alle deler av landet. Bli kjent med andre som arbeider med samme fagfelt, og utveksle ideer om praktiske forhold sammen med dine nye kontakter.

 • Karriereveiledning i en digital verden

  Hvordan kan man sørge for at flere får tilbud om karriereveiledning, og utnytte de mulighetene teknologien utgjør. Mona forteller om utdanning.no, og hvordan de som trenger det kan få nettbasert karriereveiledning.

  • 06 februar

  • 13:15 - 15:00

  Karrierekompetanse

  I dette foredraget blir du kjent med hva karriereferdigheter er, hvordan det kan være et viktig svar på fremtidens utfordringer og hvilke faglige utfordringer karriereveiledningsfeltet har når det gjelder å utvikle det metodemangfoldet som er nødvendig for å dekke bredden og dybden i ferdighetene.  Arne Svendsrud har utviklet Norske Karriereferdigheter –  i Work Interest Explorer  – Et rammeverk for Karriereferdigheter / Karrierekompetanse på norsk. Norske Karriereferdigheter er en helhetlig og detaljert beskrivelse på ca. 665 temaer fordelt på 14 ferdighetsområder, og angir dybden og bredden i de karriereferdighetene (karrierekompetansen) en hel populasjon trenger å beherske i jobb, skoleroller og karriereutvikling i et livsløpsperspektiv.

Konferansier

6ABtBErm

Konferansier for konferansen er Anne Holm-Nordhagen. Hun har mastergrad i karriereveiledning og arbeider til daglig som høgskolelektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge.