Karriereveiledningskonferansen

Kvalitet og nytenking i karriereveiledning.

En konferanse for alle som veileder mennesker i utvikling, både i skole, nav og attføringsbransjer.

 • 16 - 17 februar 2017
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
Påmelding
 • Velkommen til karriereveiledningskonferansen!

  Karriereveiledning er et fag som får større oppmerksomhet her i landet. Vi er stolte av å presentere karriereveiledningskonferansen 2017!

  Målgruppen for konferansen er alle som jobber med arbeid og inkludering; Nav, vekstbedrifter, attføringsfeltet, som rådgiver i videregående/ungdoms-skole, opplæringskontor, voksenopplæring eller annen virksomhet der karriereveiledning er aktuelt.

  • 16 februar

  • 10:00 - 11:00

  Helhetlig, sammenhengende og livslang karriereveiledning

  Norges første NOU (2016-7) Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn, ble overlevert regjeringen 25.04.2016. Her kommer forslag om at karriereveiledningen i Norge må være helhetlig, sammenhengende og livslang. Hva betyr dette i praksis for de ulike aktørene innenfor karriereveiledning?

 • Kompetansepolitisk strategi

  Anders er leder ved avdeling for arbeidsliv og opplæring i Kompetanse Norge, og fokuserer på kompetansepolitisk strategi og karriereveiledning.

  • 16 februar

  • 12:30 - 13:30

  Kvalitet i karriereveiledning

  Det er lett å si at yrkes- og utdanningsveiledningen må bli bedre, og at god rådgivning er avgjørende for at unge mennesker i dag får en aktiv og meningsfull rolle i samfunnet vårt. Hva vil det da si at karriereveiledningen er god? Hvem sitt perspektiv tar vi når kvaliteten skal vurderes, og hvem sine behov er det som legges til grunn når vi vurderer hvordan vi lykkes med den karriereveiledningen vi gir?

  • 16 februar

  • 13:45 - 14:45

  La meg gi deg mer enn du kom for!

  Å håndtere en karriere krever mer enn en bevissthet rundt et enkelt valg, allikevel er det ofte i valgsituasjoner vi møter våre veisøkere. I veiledningssamtalen har vi en unik mulighet til å bidra til å ruste veisøker for en livslang karrierevei. Hva trenger mennesker for å håndtere hverdagens mange utfordringer? En veiledningssamtale kan romme mer enn det veisøker egentlig oppsøker oss for.

  • 16 februar

  • 15:00 - 16:30

  Karriere-workshop

  Hva har du erfart, som jeg ennå ikke har opplevd? Hva kan jeg, som du sikkert kunne hatt glede av? Vi lærer av hverandre, bygger nettverk og fyller verktøykassa!

  Dag 2

 • Karriereveiledning for alle; karrieresenternes rolle i livslang karriereveiledning

  Over hele landet sitter dyktige karriereveiledere og tar imot voksne veisøkere på jakt etter riktig retning. Kundegruppen er mangfoldig, og det er stor variasjon i behovene som kartlegges og imøtekommes. Vi få bli med på innsiden av Ringerike Karrieresenter, og får et innblikk i hverdagen, utfordringene og framtidsutsiktene til et av landets godt besøkte karrieresenter.

  • 17 februar

  • 09:30 - 10:00

  Karriereveiledning av personer med migrasjonsbakgrunn

  Tone Salthe er rådgiver ved NAV Oslos kompetanseenhet for fagfeltet arbeidslivsintegrering og NAVs veiledning og oppfølging av brukere med innvandrerbakgrunn. Hvilke hensyn må vi ta for likeverdig veiledningstjenester? Hvordan innvirker språkferdigheter, systemforståelse og kultur på veiledningssituasjonen, og hvordan kan du med bevissthet og kunnskap om disse faktorene få til en god veiledning av personer med migrasjonsbakgrunn?

 • Veiledning i grupper og felleskap

  Hvem har sagt at individuelle samtaler alltid er den beste formen for veiledning? Gjennom sin forskning på veiledning i grupper og felleskap, har Thomsen avdekket en rekke fordeler og gevinster av å gi veiledning på andre arenaer enn det tradisjonelle rådgiverkontoret. Hun gir oss et verdifullt innblikk i hvordan veisøkere kan fungere som ressurser for hverandre, og utfordrer oss til å tenke alternativt på egen praksis.

 • Gruppeveiledning i praksis

  Hva skjer når vi endrer rammene for karriereveiledningen i skolen? Hvordan reagerer elevene når vi tør å utfordre den tradisjonelle rådgiverrollen? På Røyken videregående skole gis karriereveiledningen i grupper, og rådgiver har fått egen plass på timeplanen. Gruppeveiledningen bevisstgjør elevene på fremtiden, skaper nye relasjoner og styrker klassemiljøet. Raastad-Hoel forteller hvordan.

 • Kraftfulle spørsmål og interessante svar

  Hvordan benytter vi de mulighetene vi har i møte med unge veisøkere? Mia Börjesson innvier oss i coachingens kjerneelementer, og retter oppmerksomheten mot de viktige grunnstenene i kommunikasjon mellom mennesker; nærvær, fokus og tillitt. Vi lar oss inspirere, og får både profesjonelt og personlig påfyll.

Prosjektleder og konferansier

 

 

 

 • Kategorier

 • Priser (alle priser er eks.mva)
  Deltakeravgift - påmelding før 15.novkr. 2400,-
  Deltakeravgift - påmelding etter 15.novkr. 2900,-
  Velg enten, Alternativ 1: Obligatorisk dagpakke kommer i tillegg til konferanseprisen:Dagpakke begge dager, pr.person kr. 1133,-
  eller, Alternativ 2: Ønsker du overnatting, samt å delta på konferansemiddag?inkluderer overnatting, middag og dagpakker begge dager Kr. 2325,-
  Ønsker du å overnatte fra dagen før konferansen, kan dette bestilles mot et tillegg på kr. 990
  alle priser er eks. mva