Pårørendesamarbeid og pårørendestøtte i kommuner og helseforetak

Fra visjon til virkelighet

I samarbeid med Pårørendesenteret og Pårørendealliansen setter vi opp konferansen, med spennende foredragsholdere, ny kunnskap og praktiske eksempler. I tillegg kårer vi årets pårørendekommune.

 • 13 - 14 november 2017
 • Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Hans Gaarders veg, Gardermoen, Norge
Påmelding
  • 13 november

  • 10:00 - 10:30

  Sammen skaper vi fremtidens helsetjeneste - også for pårørende

  Helseminister Bent Høie åpner konferansen.

  Statsråden er opptatt av at i pasientens helsetjeneste må vi flytte makt til brukerne og de pårørende. For mange i helse- og omsorgstjenesten betyr dette en stor endring og snu-operasjon. Det som er viktigst for brukerne og pårørende skal være styrende for utviklingen av helsetjenesten i framtiden.

 • Hvordan får vi det til i praksis - på et sykehus?

  Helsedirektoratet lanserte i januar 2017 en veileder for involvering av, og støtte til barn og voksne pårørende. Det er en klar forventning om at helsepersonell skal ha blikk for familien som helhet og legge til rette for felles mestring når alvorlig sykdom rammer. Dette skal i hovedsak foregå uten tilførsel av nye ressurser. Hvordan kan vi som arbeider i helsetjenestene, både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten få til dette?  Kari Bøckmann arbeider som pårørenderådgiver ved Nordlandssykehuset.

  • 13 november

  • 12:00 - 12:40

  Hvordan får vi det til i praksis - i en kommune?

  Pårørendearbeid på godt og vondt!  Mange pårørende er ikke vant med å bli sett, hørt og anerkjent. Det er godt å kunne gjøre noe for dem. Vondt fordi det mange ganger er vanskelig å finne tilfredsstillende tiltak for å bedre situasjonene deres. Det å være pårørendes behov bevisst, gir oss muligheter til å tenke nytt og gå utenfor «boksen» slik at utvikling av nye tilbud blir mulig. Lytt til pårørende, hva er deres behov, hva har de for erfaringer? Hvor «trykker skoen»? Helen Norlin kommer sammen med en pårørende, og deler erfaringer fra implementering av veilderen i kommunen.

  • 13 november

  • 12:40 - 13:00

  Årets pårørendekommune

  Høsten 2017 vil en jury kåre årets pårørendekommune. Les mer om her , og nominer den kommunen du mener bør vinne prisen. Vinneren får gratis konferansedeltakelse, heder og ære, samt et stipend på kr. 10000 til opplæring, Juryen består av:

  • BarnsBeste – nasjonalt kompentanse-nettverk for barn som pårørende
  • PS – Pårørendesenteret i Stavanger
  • NK LMH – Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse
  • Pårørendealliansen
  • PIO – Pårørendesenteret i Oslo (drevet av LPP Oslo)
  • NKS – Veiledningssenter for pårørende
  • NAPHA – Nasjonal kompetanstjeneste for psykisk helsearbeid.
 • Syv år med lov om barn som pårørende i Helsepersonelloven. Er barna blitt en naturlig del av helsetjenesten til syke voksne? 

  I 2015 ble det lagt fram funn og anbefalinger fra Multisenterstudien på barn som pårørende.

  Målet med studiet var å gi ny kunnskap om situasjonen for barn med foreldre som er pasienter i spesialisthelsetjenesten. Hva sier familiene og barna selv? Hvilken hjelp ønsker de og hva får de? Hva gjøre med de svarene vi nå har fått og hvordan følger vi opp anbefalingene fra studien?

  Siri Gjesdahl, leder for kompetansenettverket BarnsBeste.

  • 13 november

  • 14:30 - 15:15

  Familiefokus i psykiske helsetjenester

  Famile og bruker lever sammenvevede liv, og trenger en helhetlig tilnærming.  Livet som familiemedlem innebærer alltid en balansekunst, men når du er pårørende til en med alvorlig psykisk lidelse, får valgene dine større konsekvenser. Hvordan kan hjelpeapparatet holde fokus på familien, og understøtte denne som en helhet?

  • 13 november

  • 15:30 - 16:30

  Endelig mandag! Det å si nei til noe, er å si ja til noe annet. Kanskje vi skal si mer ja til oss selv?

  Dette foredraget er spennende, fargerikt og ikke minst inspirerende. Ny giv til egen hverdag ved bruk av humor og ord til ettertanke. Karin Fevaag Larsen er en raus og inspirerende person, kjent for å skape begeistring. Hun gir oss mye humor, og ord til ettertanke og får ofte betegnelsen ”energibombe”. Flere ganger har hun blitt kåret til beste foredragsholder og årets inspirator.

  Dag 2

  • 14 november

  • 09:00 - 09:30

  Status – programmet for en aktiv og fremtidsrettet pårørendepolitikk

  Therese Opsahl Holte, Seniorrådgiver. Avdeling omsorgstjenester, Helsedirektoratet.

 • Den « Systematiserte essensen» på toppmøtet 10. Mai 2017

  Hensikten med toppmøtet er å lage en arena der fag, erfaring og politikere kan møtes. En arena der kunnskap og tanker om et tema eller en problemstilling kan deles gjennom presentasjoner og dialog. Essensen fra dialogene rundt bordene blir systematisert og videreformidlet til helsemyndighetene. Hilde Hem, Daglig leder i Erfaringskompetanse, gjennomgår hovedpunktene som kom ut av toppmøtet.

 • Ny lov om Pårørendestøtte fra 01.10.2017 

  Hva er hovedtrekkene i den nye loven og hvilke konsekvenser har den for kommunene? Hvordan skal kommunene arbeide for å innfri kravene i loven?

  • 14 november

  • 10:45 - 11:30

  Hvordan kan Velferdsteknologi bli et «Kinderegg» for kommune, bruker og pårørende? 

  Hva kan velferdsteknologi bidra med og hvordan ta det i bruk i helse- og omsorgstjenesten? Partene kan ha forskjellige grunnlag for sin skepsis – for mye å administrere, redsel for å miste menneskelig kontakt og trygghet for om dette faktisk fungerer kan være noen av årsakene. Hva skal vi gjør for å få utløst de gevinstene som Velferdsteknologien kan gi?  Hvordan kan dagens tjenester forbedres med teknologi? Hvordan får man frem fordelene også for pårørende og kan spille på lag med dem?

  Innledning og debatt med mulighet for spørsmål:

  Deltakere:  Ronny Bjørnevåg – Enhetsleder Lyngdal kommune med lang erfaring fra velferdsteknologiområdet, Kristil Erle Håland – grûnder JodaCare – en kommunikasjonsløsning for tjenestene, tjenestemottaker og pårørende, Tone Bye – Seniorrådgiver Pensjonistforbundet med ansvar for Velferdsteknologi

 • Mindfulnessbaserte tilbud for pårørende, virker det?

  Foredragsholderen har gjort det til sitt livsprosjekt å spre denne helsefremmende og terapeutiske metoden. Hva sier forskningsresultatene ved bruk av mindfulnessbaserte øvelser.

  • 14 november

  • 13:30 - 14:30

  Fuelbox - den gode samtalen

  Fuelbox er et praktisk samtale-verktøy som muliggjør refleksjon for fagfolk om pårørende. Verktøyet er til hjelp både for kommuner og helseforetak. FuelBox FOR FAGFOLK – OM PÅRØRENDE er utviklet av Pårørendesenteret i Stavanger, og kvalitetssikret av psykiater Anne Kristine Bergem og psykologspesialist Kari Bøckmann.

 • Hva ønsker pårørende seg – egentlig?

  Det enkle er ofte det beste – også i samarbeid med pårørende.Pårørendeundersøkelsen 2016 med over 3000 svar viser hvor mange pårørende og familier opplever utfordringer i samarbeid med tjenestene. Hvordan opplever pårørende samarbeidet med kommunene? Hva synes de er bra og hva kan forbedres? Hva betyr mest for dem når det står på som verst ? Er norske pårørende annerledes enn i andre land? Samtidig har mange forslag til hvordan disse kan løses.

  Klarer vi å lytte til disse ønskene og finne gode løsninger for fremtiden? Hva kan vi vinne på det – alle sammen?

   

Årets konferansier: 

Ingeborg Omdal Lykseth, gründer og daglig leder i lyk-z & døtre, har over mange år utviklet programmet FROG Online Identity. Programmet gir unge i alderen 16-30 år bedre muligheter til å ta gode valg for seg selv og sin egen fremtid. I tillegg er hun en mye brukt og anerkjent foredragsholder og konferansier.

 

 

Hvem blir årets pårørendekommune? Vinnerkommunen presenteres på konferansen. Nominasjonene er nå stengt.

 • Kategorier

 • Priser (alle priser er eks.mva)
  Deltakeravgift - påmelding før 1.juli2400,-
  Deltakeravgift - påmelding etter 1.juli3200,-
  Velg enten, Alternativ 1: Obligatorisk dagpakke kommer i tillegg til konferanseprisen:Dagpakke begge dager, pr.person kr. 1185,-
  eller, Alternativ 2: Ønsker du overnatting, samt å delta på konferansemiddag?inkluderer overnatting, middag og dagpakker begge dager Kr. 2497,-
  Ønsker du å overnatte fra dagen før konferansen, kan dette bestilles mot et tillegg på kr. 1034
  alle priser er eks. mva