Slik lykkes vi med sysselsetting av innvandrere 2018

Nye veier og metoder inn i arbeidslivet

For 8. år på rad arrangerer JobbAktiv konferansen «Slik lykkes vi med sysselsetting av innvandrere»

Som alltid har JobbAktiv fokus på de praktiske ideene, slik at veien til endring skal være kort.

 • 29 - 30 november 2018
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
Påmelding
 • Åpning av "Slik lykkes vi 2018"

  Kunnskaps- og integreringsminister, Jan Tore Sanner kommer for å åpne konferansen.

 • Kompetansegapet mellom flyktninger og fremtidens arbeidsmarked

  Jon er sosiolog med doktorgrad fra Universitetet i Oslo og er nå forskningsleder ved Fafo. Han er særlig opptatt av inkluderings- og ekskluderingsprosesser i det norske arbeidslivet.

 • Nordiske erfaringer - Etablering på arbeidsmarkedet av kvinner med flyktningebakgrunn

  Nordens Velferdssenter har som oppgave å samle gode eksempel og forskning fra hele Norden i Clearing-Centralen. I innlegget snakker de om Centralen, samtidig som de setter lys på prosjekter og organisasjoner som har lykkes i Sverige. Kristin Marklund er seniorrådgiver og prosjektleder for «Nordisk samverkan om integration» på Nordens velferdssenter.

  • 29 november

  • 13:30 - 14:15

  Et mer arbeidsrettet introduksjonsprogram - Hva bør man legge vekt på for å lykkes? 

  Introduksjonsprogrammet er noe av det første flyktninger møter når de kommer til Norge. Målet med dette er å gi deltakerne grunnleggende ferdigheter i norsk, grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv og forberede dem til arbeid eller utdanning. Seksjonsleder i bosettings- og kvalifiseringsavdelingen i IMDi, Anders Fyhn vil trekke fram noen eksempler på kommuner som har lyktes med introduksjonsprogrammet og hva som ligger til grunn for dette.

 • Gode integreringsplaner i samarbeid med næringslivet

  Flyktning og innvandringstjensten i Lørenskog har lykkes med sysselsetting av innvandrere. Selv mener de nøkkelen til suksessen ligger i samarbeidet med næringslivet.  Fagleder, Hilde Lyngroth Selsing og karriereveileder Isabella Mathisen vil  trekke frem 3. hovedområder i arbeidet under innlegget.

  • Utvikling av oppfølgingsplaner tilpasset for ulike bransjer
  • Mentorvirksomhet
  • En base med arbeidsgivere som til enhver tid tilbyr samarbeid.

   

 • Motivasjon er like varig som å dusje

  Å jobbe med mennesker i endring, krever en forståelse av motivasjon. Hvordan kan vi løfte selvfølelsen til de vi arbeider med og inspirere til økt ansvarlig perspektiv ? Espen gir konkrete verktøy og øvelser for å styrke den personlige handlekraften og evnen til selvtenning.

  Espen har arbeidet med endringsprosesser, motivasjon og ledelse i mange år. Han er en bestselgende forfatter, kjent som programleder for TV2´s storsatsing «Øya», og jobber tett på mennesker i endring i hverdagen.

 • Middagsunderholdning: De Ubrukelige

  Psykolog Christine Henriksen og lege Hallvard Høiberg har i fellesskap formet duoen De Ubrukelige, tuftet på gjensidig havari og hytting med neven. De har blitt sammenliknet med størrelser som Edith Piaf og Jacques Brel, og skaper latter og undring fra scenen med sine fortellende tekster, energiske arrangementer og overraskende vendinger. På vei opp fra undergrunnen går denne duoen en ubrukelig framtid i møte. Som oppvarming til flere gode samtaler rundt middagsbordet bør De Ubrukelige gi rom for mange diskusjoner.

  NB: Middag kl. 19:30 – Baren åpner kl. 19:00

  Dag 2

  • 30 november

  • 09:00 - 13:00

  Tema: Bruk av metoder og kartleggingsverktøy

 • Supported Employment for innvandrere med omfattende bistandsbehov

  Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet – Storbyuniversitetet, er i gang med ny forskning på metoden SE. Hovedmålet med forskningen er å utvikle kunnskapsbasert praksis i bruk av SE i kvalifiserings- og sysselsettingsarbeid av innvandrere som trenger ekstra støtte for å få og beholde tilknytning til arbeidslivet. Erfaringer fra prosjektet skal bidra til å utarbeide en ny håndbok i SE-metodikk for denne målgruppen. Leder for forskningsprosjektet Tatiana Maximova-Mentzoni vil presentere foreløpige funn og diskutere implementeringsutfordringer med Monica Gretland fra NAV Sarpsborg. Diskusjonen vil ta hensyn til både ledelsesutfordringer og utfordringer opplevd av jobbspesialister i introduksjonsprogrammet og Jobbsjansen.

 • Flerkulturell karriereveiledning.

  Når man kommer til et nytt land er det to viktige oppgaver som skal løses. Man skal forstå det samfunnet man kommer til, og definere seg selv inn i det. I møte med innvandrere er tilpasset og meningsfull karriereveiledning vesentlig for å finne veien inn i arbeidslivet. Hvordan kan karriereveiledning bidra til en raskere og bedre integreringsprosess? Forelesningen handler om modeller og løsninger om hvilket type lederskap som kreves for at 14. ulike prosjekter ledet til integrering og innenforskap. Foredraget vil ta opp eksempler på modeller som har lykkes i Sverige og hva som ligger til grunn for suksessen.

  • 30 november

  • 12:30 - 13:00

  Raskt i jobb med IPS metodikk.

  IPS metodikken har bredt om seg i Norge, men har stort sett blitt benyttet i arbeidet med mennesker med psykiske lidelser. Noe av grunntanken i IPS ligger i integrering, og nå begynner man å benytte metodikken i sysselsetting av minoriteter i arbeidslivet. Tonje Fyhn fra Norce Research forteller om det pågående forskningsprosjektet om IPS blant flyktninger i introduksjonsprogrammet i Bergen, og implikasjoner dette kan ha for praksisfeltet.

  • 30 november

  • 13:15 - 14:00

  Å stå mellom to kulturer: Hvordan overvinne kulturelle barrierer i arbeidslivet?

  Når mennesker er villige til å endre seg, gir dette muligheter. En positiv innstilling kan bidra til at du oppnår å lykkes, både når det gjelder inkludering i arbeidslivet og inkludering i øvrige deler i det norske samfunnslivet. Høgskolelektor Hoger Amin Karadaki fra Høgskolen i Østfold vil i sitt foredrag trekke inn ulike kulturelle barrierer som bør overvinnes for å få et fotfeste i arbeidslivet.

Konferansier for dagene er Julie Sikin Jynge

 

Julie har bred erfaring fra arbeid med studenter, nyutdannede, voksne arbeidssøkere, flyktninger og grundere i oppstartsfasen. Hun brenner for å synliggjøre menneskers kompetanse, i vid forstand, og å finne måter å anvende eller bygge videre på denne kompetansen i arbeidsmarkedet.

 

SE OGSÅ: Dagskurs for lærere – Språk og inkludering, et veivisende kurs for lærere i grunnskole og i voksenopplæring. Gjennomføres i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Påmelding her:

 • Priser kommer senere