Språk – nøkkelen til integrering

En konferanse for alle som arbeider med språk og integrering!

Språk og integrering går sammen som hånd i hanske. Vi har i samarbeid med Fagbokforlaget satt sammen en konferanse som fokuserer på vekselvirkningen mellom språk og integrering. Dette er en møteplass for voksenopplæringen, frivillige organisasjoner, Nav, arbeids- og inkluderingsfeltet, samt flyktningetjenesten.

 • 05 - 06 februar 2018
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
Påmelding
 • Hvordan aktivisere deltakerne i norskopplæringen

  I sitt innlegg gir Toril Kristin Sjo konkrete tips om hvordan du kan aktivere dine studenter, hvordan du kan variere undervisningen og hvordan du kan få alle til å bidra i klassesituasjonen. De didaktiske tipsene er fundamentert i forskning. Toril er førstelektor i norsk som andrespråk og underviser i norsk for internasjonale studenter ved UiO.

 • Se ressursene hos flyktninger og innvandrere

  Som tidligere utenriksjournalist i TV 2 Nyhetene savnet Maria Korkunc barn og unges stemmer fra konfliktområder. I dette innlegget forteller Maria Korkunc om alle besøkene hun har vært på i ulike flyktningleirer. Hun formidler flyktningenes virkelighet gjennom video og bilder. Maria Korkunc gir flyktningene en stemme og viser hvor ressurssterke de egentlig er.

 • Språk og språkbruk på flerkulturelle arbeidsplasser

  Rogstad setter søkelys på arbeidslivet for personer med etnisk minoritetsbakgrunn. Hvordan henger språk og integrering sammen i de beste flerkulturelle bedriftene?

 • Kommunikasjon med ulike innvandrergrupper

  Magne Dypedahl og Henrik Bøhn er medforfattere, lektorer og foredragsholdere. De holder ofte kurs og foredrag om interkulturell kompetanse og har blant annet hatt oppdrag hos VOFO (Voksenopplæringsforbundet, Nav Intro og  KRUS (Kriminalomsorgens utdanningssenter). De har sammen gitt ut boken «veien til interkulturell kompetanse» som kommer i ny utgave til høsten 2017. I innlegget fokuserer de på kommunikasjon med forskjellige innvandrergrupper i arbeidslivet. Hvordan skaper man forståelse for ulike tankesett og kommunikasjonsstiler? Dypedahl og Bøhn tar opp problemstillinger rundt kommunikasjonsstiler, maktdistanse og eventuelle misforståelser som oppstår.

 • Kristiansand tøyer grensene for å oppnå integrering.

  Morten Lauknes gikk fra å jobbe i oljebransjen til å bli prosjektleder i Kristiansand integreringsmottak. Med variert og nytenkende kompetansebakgrunn har mottaket klart å tenke utenfor boksen. Han forteller om hvordan Kristiansand integreringsmottak fungerer i praksis og hvordan de tør å tøye grenser for å oppnå en best mulig integrering. Mottaket ser på hver enkelte asylsøker som en stor ressurs og ønsker å lage Norges beste arbeidsplasser. I tett samarbeid med NAV, karrieresenteret og kommunen har Kristiansand integreringsmottak klart å få asylsøkerne inn i heldagsprogram fra første stund de ankommer Norge. De har ca 100 deltakere på programmet og tar inn nye deltakere annenhver uke.

  • 06 februar

  • 09:00 - 09:30

  Går nye veier for norskopplæring og kvalifisering for arbeid.

  Nav Tjøme og Velle Utvikling AS utviklet i felleskap modellen «Rett i jobb – yrkesrettet kvalifisering med norskopplæring i introduksjonsprogram for voksne innvandrere» Modellen har gitt veldig positive resultater.

 • Inkluderende og flerspråklig opplæring

  Sigrun Aamodt  og Marit Lunde fra NAFO gir oss praktiske eksempler og belyser dagens situasjon for minoritetsspråklige elever. De viser til forskning både fra Norge og andre land som beskriver praksis og metoder som virker fremmende på elevers læring og trivsel generelt og minoritetsspråklige elevers læring spesielt. Flere av eksemplene som gis i boka «Inkluderende og flerspråklig opplæring» er hentet fra prosjekter som NAFO har gjennomført for Utdanningsdirektoratet.

 • Effektiv språkopplæring i mottak

  Mottaket i Steinkjer er det første av fem integreringsmottak som åpnet i desember 2016. Integreringsmottak er en prøveordning i samarbeid mellom IMDI, Kompetanse Norge, NAV, UDI og den enkelte kommune. Kommunens voksenopplæring driver norskopplæringen ved Steinkjer integreringsmottak, og de kommer til konferansen for å dele sine erfaringer om den effektive språkopplæringen i mottaket.

 • Våre største ressurser ligger i utenforskapet

  Milad ble født i Iran, og vokste opp i Sverige. Med en barndom fylt av diskriminering og ekskludering vokste Milad opp med et sterkt ønske om å skape en reell forskjell. Milad har virkelig gjort en forskjell. Han ble en av de yngste jurister og statsvitere med en double degree i en alder av 22, men det stoppet ikke der. Milad mente han kunne bety en større forskjell ved å bygge opp sosiale prosjekter, holde lederkurs og spre sitt budskap gjennom å bli en av Nordens største foredragsholdere. Milad tar alltid utgangspunkt i at våre forskjeller er vår største mulighet. Han kjemper for mangfold, inkludering, likeverd og likestilling. Med sin historie i hjertet inspirerer ham med både latter og tårer.

Fagbokforlaget har høy kompetanse på norsk som andrespråk, og er en av de ledende leverandørene av læremidler innen fagfeltet. I stallen sin har de både dyktige forskere, fagpersoner og praktikere.

Les mer om utvalget her

Prosjektleder for konferansen er Stine Stangeland Bach

 

 • Kategorier

 • Priser (alle priser er eks.mva)
  Deltakeravgift - påmelding før 1. des2400,-
  Deltakeravgift - påmelding etter 1. des3100,-
  Valg av måltider/overnatting (kommer i tillegg til deltakeravgiften over) - Alt. 1: Dagpakke inkl. lunsj og kaffepauser begge dager:1173,-
  Alt. 2: Dagpakke inkl. lunsj og kaffepauser begge dager, samt middag og enkeltrom:2482,-
  Overnatting fra kvelden før konferansestart: kr.1030
  alle priser er eks. mva