Unge med psykiske lidelser og løsninger i arbeidslivet

En konferanse for alle som arbeider med unge som skal ut i arbeidslivet

Hva er de viktigste faktorene å ta hensyn til, når man skal hjelpe unge med psykiske lidelser med å få fotfeste i arbeidsmarkedet?

Konferansen vil gi bakgrunnsforståelse for de vanligste utfordringene unge har, samt praktiske råd om hvordan man skal tilnærme seg dette.

 

 • 12 - 13 juni 2017
 • Gardermoen, Norge
Påmelding
 • Åpning av konferansen - unge med psykiske lidelser og løsninger i arbeidslivet

  Arbeids- og velferdsdirektoratet åpner konferansen.

  • 12 juni

  • 10:45 - 11:30

  Ung voksen og utenfor

  Forsker  Christer Hyggen, fokuserer på knuste drømmer, ambisjoner og konsekvensene av å ikke nå sine mål. Hyggen snakker om tidstrender i psykiske plager blant unge, og oppsummerer hva vi vet om utviklingen de siste årtiene. Christer Hyggen er forfatter av «Unge utenfor utdanning og arbeid– utfordringer og løsninger»Han arbeider som forsker II ved NOVAs seksjon for ungdomsforskning.

 • Kreative uttrykksformer som metode gir resultater

   

  Ville Veier driver arbeidsrettet tiltak for personer som er utenfor ordinært arbeidsliv eller utdanning, samt ungdom som står i fare for å falle ut eller har falt ut av videregående opplæring. Gjennom helsefremmende arbeid med kreative uttrykksformer som metode tilbyr Ville Veier en arena for mestring, personlig vekst og ny læring. I Ville Veier får deltakerne arbeide med mestringsprosesser individuelt og i gruppe over tid. Gjennom ulike skapende prosesser får deltakerne oppdage og utforske egne iboende ressurser, tilegne seg nye erfaringer og økt mestringstro.

  • 12 juni

  • 13:30 - 17:00

  Tema - Arbeidsinkludering

 • Perspektiv på samarbeid om arbeidsinkludering.

  Haakon Hertzberg vil reflektere rundt hvilke aktører som må mobiliseres for å få til god arbeidsinkludering og på hvilken måte disse best kan samarbeide og bidra til arbeidsinkludering.
 • Godt samarbeid med arbeidsgiver er nøkkelen til flere ansettelser for folk med bistandsbehov 

  Seniorrådgiver Marte Buaas fra Virke,  vil dele erfaringer fra mange møter med arbeidsgivere og utdyper hvorfor samarbeidet med arbeidsgiverne er selve nøkkelen til ansettelse. Her belyses arbeidsgivers risikovurderinger, bruk av ulike virkemidler og betydningen av det å være arbeidsgivers støttespiller.

 • Tillit og gjennomslagskraft i dialogen med arbeidsgivere

  Det påhviler et stort ansvar for tilretteleggeren å «selge seg selv og kandidaten» til ordinært arbeidsliv. Hva slags språk bruker du i møte med ulike samarbeidspartnere? Har du selv et engasjement som smitter? Hvordan kan du forberede deg best mulig før et slikt møte? Hva slags kroppsspråk har du? Hvordan greier du å lytte og møte den andres behov? Hva er dine talent og utfordringer i disse møtene? Nina Schjeide har holdt flere holdt kurs i presentasjonsteknikk for ansatte i Nav/attføringsbedrifter. Disse kursene har høstet svært gode tilbakemeldinger, og har hatt stor relevans i det daglige arbeidet. Foredraget vil oppsummere de viktigste grepene vi kan ta for å lykkes i formidlingsarbeidet.

  Dag 2

  • 13 juni

  • 08:45 - 10:30

  Psykiske lidelser og løsninger i arbeidslivet

  Psykolog Stian Midtgård fokuserer på moderate psykiske lidelser som angst, depresjon og søvnproblemer som er  hovedårsakene til at unge faller ut av arbeidslivet. Løsningen for å bedre tilrettelegge og hjelpe er kunnskap om psykiske lidelser. Midtgård vil i dette foredraget gi innsikt i hva lettere og moderate psykiske lidelser er, hva som opprettholder lidelsene og hva som fører til bedring. Fokuset vil være på hvordan deltagelse i arbeidslivet kan føre til bedring og hva som er viktig for å bedre kunne tilrettelegge arbeidssituasjonen.Stian Midtgård har sitt spesialfelt innen arbeidspsykologi

  • 13 juni

  • 10:45 - 11:15

  Vitaminbjørn - en viktig forestilling.

   «Vitaminbjørn» er en forestilling som gir viktig innsikt i utfordringene mennesker med psykiske lidelser møter på arbeidsmarkedet.  Vi vet at arbeid er bra for helsa. Vi vet at de fleste mennesker med psykiske lidelser ønsker å jobbe, men vi vet også at alt for mange sliter med å få innpass. «Vitaminbjørn» nekter å være sin egen diagnose. Han er først og fremst Bjørn, et menneske med mye pågangsmot og mange ressurser og det er dette perspektivet som gjør forestillingen så viktig. Forestillingen har et viktig budskap til arbeidsgivere, ansatte i helsevesenet og alle andre som jobber for å inkludere mennesker med psykiske lidelser i arbeidslivet. Vi har et felles ansvar for å få det til, og «Vitaminbjørn» hjelper oss på veien. 

  • 13 juni

  • 12:30 - 15:00

  Tema: Kartlegging, kommunikasjon og metoder i formidlingsarbeidet

 • Karriereveiledning

  Hvordan finne veien videre mot rett jobb og samtidig holde fokus på hva slags interesser, evner, personlighet, og kvaliteter den unge har. Karriereveiledning gir en grundig kartlegging av personen med konkrete mål og muligheter for veien videre. Anne Holm Nordhagen har mastergrad i karriereveiledning.

 • Ungdom og  kommunikasjon». Perspektiver på dialog med dagens ungdom med fokus på motivasjon og selvledelse. 

  Jan-Martin Berge er spesialist i klinisk psykologi og har profesjonsstudium i Psykologi fra UiB. Han er dessuten en svært ettertraktet foredragsholder som balanserer faglighet med engasjement og energi. Akademisk stand up er en dekkende betegnelse!

 • Metoder i formidlingsarbeidet - SE og IPS 

  Thomas Knutzen er daglig leder i IPS Norge AS og er hovedansvarlig for rådgivning, opplæring og evalueringer. Han har erfaring fra rusbehandling, NAV og attføringsbransjen. Thomas har jobbet operativt med IPS på alle nivåer, samt jobbet som instruktør og ansvarlig for implementering av IPS på nasjonalt nivå i Norge.

Ungdom – en prioritert målgruppe

Ungdom er en prioritert brukergruppe i Nav og kommune. Det betyr at hjelpeapparatet skal behandle ungdomssaker raskt for å hjelpe ungdom ut i jobb eller utdanning. Dette er helt nødvendig for å redusere risikoen for at ungdommer ender opp i et voksenliv avhengig av offentlige stønader. Konsekvensene av dette kan bli sosial eksklusjon, dårlig levekår og dårlig helse.

Hvordan kan Nav, kommune og tilbydere av offentlige tjenester gi best mulig oppfølging?

Konferansen «unge med psykiske lidelser og løsninger i arbeid 2017, har som mål å gi svar på dette. Vi har invitert foredragsholdere som har kunnskap og erfaring, som vil dele forskning, metoder og verktøy.

Jobbaktiv har som mål og visjon om å la deltakerne konferansen få del kunnskap som lett kan omsettes i egen praksis.

Hvem er konferansen for?

Målgruppen er primært personer som jobber ved Nav, attførings-vekstbedrifter og kommunen, HR-konsulenter og bedriftshelsetjenesten. I tillegg er kurset aktuelt for alle som arbeider med lærlinger, samt rådgivere i videregående skoler som arbeider med overgang til arbeidslivet.

 

 

 • Kategorier

 • Last ned brosjyre

 • Priser (alle priser er eks.mva)
  Deltakeravgift ved påmelding før 1.mars2500,-
  Deltakeravgift - påmelding etter 1. mars2980,-
  Valg av måltider/overnatting (kommer i tillegg til deltakeravgiften over) - Alt. 1: Dagpakke inkl. lunsj og kaffepauser begge dager:1133,-
  Alt. 2: Dagpakke inkl. lunsj og kaffepauser begge dager, samt middag og enkeltrom:2326,-
  Overnatting fra kvelden før konferansestart: kr.990
  alle priser er eks. mva