Velferdkonferansen 2018

Vår store satsing innenfor velferd i år er: Unge utenfor

Velferdkonferansen arrangeres ikke i regi av JobbAktiv i år. Istedenfor arrangerer vi to konferanser med fokus på unge utenfor:

Nedenfor kan du se et lite utvalg av foredragene i Bergen og på Gardermoen.
For fullstendige program klikk: Bergen eller Gardermoen

 • 06 april 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
  • 15 november

  • 10:30 - 11:00

  Ungt utenforskap - om NAVs ungdomsinnsats

  Hvordan prioriterer NAV sin innsats mot ungdom og hvilken oppfølging vil de få? Ungdomsinnsatsen fra NAV skal forhindre at unge blir gående passive, motivere til jobbsøking og få ledige unge over i arbeid, utdanning eller aktivitet.

  • 15 november

  • 15:15 - 15:45

  Samarbeidsmodellen - En dansk modell som kan vise til gode resultater! 

  Samarbeidsmodellen handler om overgang fra barn til voksen for unge med psykiske utfordringer.

  Mange unge med psykiske utfordringer har bruk for omfattende støtte til at håndtere overgangen fra barn til voksen. Samarbeidsmodellen er et verktøy til at lette overgangen og sikre en sammenhengende støtte til de unge. Modellen skal gi nødvendig hjelp til at unge mellom 16-24 år med psykiske vanskeligheter opplever å få en helhetlig støtte fra kommune, regionen og øvrige relevante aktører.

 • Alle skal med!

  Alle skal med, heter det i Norge, men i møte med skolen mistet Samuel Massie all glød og selvtillit. Som 16-åring skulket Samuel oftere enn han var på skolen og havnet i politiets søkelys. I dette foredraget forteller Samuel Massie om hvordan nye omgivelser og utfordringer sakte men sikkert endret hele hans innstilling til livet. Dette er en historie om hvordan en dyslektiker uten norskkarakterer kunne ende opp med å skrive bok. Samuels historie inspirerer til aldri å gi opp menneskene rundt oss. Foredraget handler om mestring, målbevissthet og menneskets evne til forandring. Samuel ønsker å inspirere mennesker til å ta et oppgjør med seg selv, sette seg mål og gjennomføre dem!

 • Åpning av konferansen Ungt utenforskap

  Heidi er daglig leder for senteret, Klinikk for krisepsykologi i Bergen og åpner denne konferansen

  • 03 desember

  • 11:45 - 12:20

  Ungdom utenfor – Hvorfor mister noen tillit og framtidstroen?

  Forskningssjef Anne Britt Djvue har sett på ungdom som faller utenfor og hva dette gjør med deres fremtidstro, hvordan dette henger sammen med tillit, tro på egne ferdigheter og foreldre-ressurser.

  • 03 desember

  • 12:30 - 13:00

  Kompass & CO Gir unge i faresonen muligheter!

  Kompass & Co sin visjon er å skape arbeidsplasser som fungerer som mestringsarenaer, der ungdom tør å satse på seg selv og ta ansvar for egen fremtid. Deres fremgangsmåte inkluderer et ungdomsprogram som har fokus på oppfølgning, der aktiviteter og opplæring skjer i workshops. 

  Vi bidrar med arbeidsplasser til ungdommen, der de får lønn både under opplæring og også for arbeidet som utføres. Ungdommene tilegner seg arbeidserfaring og oppnår en gjenfunnet tro på seg selv og egne evner, sier Sherry.Kompass & Co tilbyr produkter til sluttbrukere på lik linje som kommersielle aktører.

  • 03 desember

  • 14:00 - 14:30

  Stadig flere unge jenter trenger hjelp

  Andelen jenter mellom 15 og 20 som får diagnostisert en psykisk lidelse har økt med 40% på fem år. Hva er det som skjer med jentene? Blant de yngre barna er det guttene som oftest får diagnostisert psykiske lidelser, og hos dem er det utviklingsforstyrrelser og atferdsforstyrrelser som dominerer. Forsker ved Folkehelseinstituttet Pål Surén er en av forfatterne bak rapporten «Psykisk helse i Norge».

  • 03 desember

  • 14:30 - 15:00

  Digital kommunikasjon med unge som er utenfor

  For å oppdage og hjelpe ungdom som sliter, er man avhengig av den viktige førstekontakten. Nå når tenåringer kommuniserer mer digitalt enn ansikt til ansikt, blir det stadig mer unaturlig å banke på kontoret til noen for å snakke om vanskelige ting. Hvordan kan skolen åpne opp for å tenke annerledes om kommunikasjon, slik at terskelen for å knytte kontakt blir lavere? Tale Maria Krohn Engvik- «Helsesista»,begynte å bruke snapchat for å kommunisere med sine elever. Hun traff en nerve hos ungdommene, og er nå blitt hele Norges helsesøster på Snap. På veien har hun lært mye om form, innhold, og digitale strategier for å knytte kontakt med ungdom som sliter.

  • 03 desember

  • 15:15 - 16:15

  Med hodet kaldt og hjerte foran

  Hva avgjør om du er en god fagperson? Og hvem blir andre i møte med nettopp deg? Tar du vare på deg selv? Hva trenger mennesker mest i vanskelige livssituasjoner? Varmegrader og/eller doktorgrader? Samt, hva trenger DU av handlekraft i en innholdsrik og til tider krevende hverdag?

  Bianca er et fyrverkeri på scenen. Med faglig tyngde og humor, forener hun fag, teori, praksis og egne erfaringer i

   

 • Priser kommer senere