For utstillere

Å være utstiller på våre konferanser er en mulighet til å treffe dedikerte fagpersoner innenfor mange ulike bransjer. Vi tilbyr ulike pakker som gir mulighet for dialog med en klart definerte målgrupper.

Prisen for en stand varierer basert på hvor mange deltakere vi forventer, samt hvilket hotell konferansen holdes på. Utgifter til måltider og overnatting kommer i tillegg til standleien. Vi kan tilby egne priser for ideelle organisasjoner og prosjekter fra kommuner. Ta kontakt for mer informasjon.

Ønsker dere å være med som utstillere, enten dere er privat næringsliv, frivillige eller har et kommuneprosjekt, kontakt oss.

 • Basispakken
  Basispakken er for deg som vil treffe målgruppen, og være tilstede med en liten stand.

  Vi ordner bord med duk, kontakt og standplass i nærheten av konferanselokalet.

  Lunsj og overnatting kan bestilles i tillegg.
 • Ekstrapakken
  Ekstrapakken er for utstillere som ønsker å komme i nærmere kontakt med deltkare, og som har et budskap de ønsker å selge til hver enkelt. Pakken inneholder det samme som basispakken, men med følgende tillegg: Presentasjon av utstiller på konferansens nettside.

  Mulighet for å legge inntil 3 sider A4 informasjon i konferansemappen. Større standplassområde.

  Lunsj og overnatting kan bestilles i tillegg.

Hvem er vi?

Lær mer om oss