JobbAktiv har fisjoner til to selskaper, Fagfokus og Konferanseplassen:

Fagfokus.no
Kurs/webinarer - Konferanser - Lei en ekspertKonferanseplassen.no