ADHD i skolen

En konferanse for alle som arbeider med barn i skolen

Alle som arbeider med barn i skolen har møtt eller vil møte elever med ADHD. Det gjelder både han som kan forstyrre undervisningen, hun som…

 • 28 - 29 september 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 13
  Foredrag

Aktivitetstilbud for personer med demens

Om nye muligheter og nye krav.

Fra første januar 2020 har kommunene en lovpålagt plikt til å ha et aktivitetstilbud for personer med demens. De eldre har stadig nye interesser og…

 • Berit Westbye

  Prosjektleder, Grimstad kommune

 • Birgitte Nærdal

  Demenskoordinator

 • Anne Marie Mork Rokstad

  Professor

 • + 12 Mer
 • 28 - 29 september 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 14
  Foredrag

Sorg og traumer

Oppfølging av barn og familier i krise.

Klinikk for krisepsykologi er Norges ledende kompetansemiljø på sorg og traumer. Her stiller de med sine beste foredragsholdere og samarbeidspartnere, i en konferanse som skal…

 • Heidi Wittrup Djup

  Psykologspesialist og daglig leder ved Klinikk for krisepsykologi AS

 • Arne Blindheim

  Psykologspesialist

 • + 13 Mer
 • 19 - 20 oktober 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 15
  Foredrag

Ungt utenforskap 2020

Om ungdom, utenforskap og arbeid

70 000 unge under 30 år står utenfor arbeid og skole, ifølge NAV. En av tre unge faller ut av videregående opplæring og antall unge…

 • Nina Melsom

  NHO områdedirektør

 • Ulf Andersen

  Statistikksjef, NAV

 • + 13 Mer
 • 19 - 20 oktober 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 15
  Foredrag

Skolevegringskonferansen 2020

Konferanse om skolefravær, tidlig innsats og om å fremme tilstedeværelse i skolen.

Konferansen skulle egentlig vært gjennomført i slutten av mai, men er nå utsatt til 19.-20.Oktober.

 • Malin Gren Landell

  Psykolog

 • Krysmyntha Sjödin

  Psykoterapeut

 • + 10 Mer
 • 19 - 20 oktober 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 12
  Foredrag

Karriereveiledning i skolen

- Elever i riktig retning.

Konferansen vil sette fokus på muligheter og metoder innen karriereveiledning i skolen. Målgruppe for konferansen: Karriereveiledere, rådgivere, spesialpedagoger, lærere og ledelse i grunnskole og videregående…

 • Anne Holm Nordhagen

  Universitetslektor / Master i karriereveiledning

 • Kjell Helge Kleppestø

  Leder Karriere Vestland

 • + 12 Mer
 • 26 - 27 oktober 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 14
  Foredrag

Autisme i skolen

En konferanse for alle som arbeider med elever.

Et stort antall barn har en diagnose innenfor autismespekterforstyrrelser. Hva kjennetegner arbeidet med disse i skolen, og hvilke verktøy kan benyttes for å gi disse…

 • Kari Anne Pedersen

  Rådgiver ved Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi, Helse Sør-Øst

 • + 14 Mer
 • 28 - 29 oktober 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 16
  Foredrag

Barnevernskonferansen 2020

Konferansen setter søkelys på barns rettssikkerhet, mulighetene for større stabilitet i tjenestene, og verktøy for konflikthåndtering.

 • Kristin Ørmen Johnsen

  Leder av Stortingets Familie- og kulturkomite

 • + 14 Mer
 • 09 - 10 november 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 16
  Foredrag

Vernepleierkonferansen

En mulighetskonferanse og møteplass for vernepleiere.

Konferansen vil blant annet se på utviklingshemmede muligheter i ordinært arbeidsliv, hvordan teater og musikk bidrar til gode og helsebringende opplevelser samt parallellspor som tar…

 • Marit Isaksen

  Leder for profesjonsrådet for vernepleiere i FO

 • Rolf Magnus Grung

  Førstelektor

 • + 14 Mer
 • 16 - 17 november 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 16
  Foredrag

Prosjektlederdagene

To dagers vaksinasjonsprogram, for deg som nettopp er blitt, eller skal bli prosjektleder, men er utdannet som noe helt annet!

Ofte er det dyktige fagpersoner som havner i rollen som prosjektleder. Rollen er imidlertid de færreste forberedt på, og prosjektledelse er i seg selv et eget…

 • Gunilla Hagstedt

  Prosjektleder

 • Torgeir Skyttemoen

  Førstelektor

 • + 11 Mer
 • 19 - 20 november 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 13
  Foredrag

Integreringskonferansen 2020

Integrering gjennom kunnskap, arbeidsmarkedstilknytning og de gode tilpassede løsningsmodellene. Dette er noen av stikkordene til årets konferanseprogram.

 • Ulf Andersen

  Statistikksjef, NAV

 • + 13 Mer
 • 19 - 20 november 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 15
  Foredrag

Tverrfaglighet i skolen

Hvordan løser vi kravet om tverrfaglige tema i praksis?

Tverrfaglighet griper inn i all praksis ved skolen; organisering av timeplan/klasserom, lærerressurser, vurdering og pedagogisk tenkning. Konferansen hjelper deg å se sammenhenger, og ser nærmere…

 • Jørgen Moltubak

  Forfatter / lektor

 • Ingeborg Lunde Vestad

  Instituttleder

 • Dag Johannes Sunde

  Seniorrådgiver

 • + 14 Mer
 • 19 - 20 november 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 16
  Foredrag

Ung velferd

- Om ungdom, utenforskap og arbeid

Ungt utenforskap er en av de store utfordringene i det norske samfunnet i dag. Omkostningene er store både for samfunnet og for de unge det…

 • Torbjørn Røe Isaksen

  Arbeids- og sosialminister

 • Simen Markussen

  Økonom og seniorforsker Frischsenteret Universitetet i Oslo

 • + 12 Mer
 • 30 november - 01 desember 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 14
  Foredrag