Habiliteringskonferansen

Konferansen er dessverre avlyst!

Habiliteringsfeltet er i endring. Det kreves mer av tjenestene i forhold til koordinering, brukermedvirkning og samarbeid. Hvordan kan vi sikre gode tjenester og gode valg…

 • Gaute Godager

  Psykologspesialist

 • + 10 Mer
 • 03 - 04 juni 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 12
  Foredrag

Arbeid i møte med vold og trusler

Vi har invitert de beste innen fagfeltet for å gi praktiske tips om hvordan man forebygger, ivaretar de ansatte på en best mulig måte og…

 • Svein Øverland

  Psykolog og spaltist i Aftenposten

 • Aksel Inge Sinding

  Klinisk psykolog

 • + 12 Mer
 • 13 - 14 juni 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 14
  Foredrag

Sykefraværskonferansen 2019

Hvordan forebygge sykefravær i oppvekstsektor og helsevesen? En konferanse om veiledning, kompetanse og rekruttering - og om nytenkning for årene som kommer.

Ifølge tall fra Samfunnsøkonomisk analyse kan Norge innen 2030 mangle minst 75.000 sykepleiere. Det varsles i tillegg dramatisk mangel på fagarbeidere i samme tidsrom. Målet…

 • Iren Mari Luther, Fagforbundet

  Leder Yrkesseksjon Helse og Sosial

 • + 19 Mer
 • 13 - 14 juni 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 21
  Foredrag

Seksuelle overgrep 2019

Avdekking, forebygging og håndtering av seksuelle overgrep mot barn og unge.

Målgruppen for konferansen er barnevernsansatte, helsesøster, politi, skole, barnehage, PPT og andre som arbeider med barn og unge.

 • Heidi Wittrup Djup

  Psykologspesialist og daglig leder ved Klinikk for krisepsykologi AS

 • Silje Vold

  Spesialrådgiver Redd Barna

 • + 10 Mer
 • 13 - 14 juni 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 12
  Foredrag

Omsorg ved livets slutt 2019

En konferanse for alle som arbeider med døende

Konferansen «Omsorg ved livets slutt» er en konferanse som presenterer ulike vinklinger i arbeidet med døende og deres pårørende, og søker å gi rom for å…

 • Helga Katharina Haug

  Helsedirektoratet

 • Sigve Andersen

  postdoktor i translasjonell kreftforskning

 • Geir Jørgen Bekkevold

  Politiker (Krf), leder helse- og omsorgskomiteen på Stortinget

 • + 15 Mer
 • 13 - 14 juni 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 17
  Foredrag

Unge med psykiske lidelser og løsninger i arbeidslivet

En konferanse for alle som arbeider med unge som skal ut i arbeidslivet

Hva er de viktigste faktorene å ta hensyn til, når man skal hjelpe unge med psykiske lidelser med å få fotfeste i arbeidsmarkedet? Konferansen vil gi…

 • Sonja Skinnarland

  Fylkesdirektør i Nav Oslo

 • Leila Torgersen

  Forsker, Dr. Psychol

 • + 14 Mer
 • 23 - 24 september 2019
 • Thon Hotel Arena, Nesgata, Lillestrøm, Norge
 • 16
  Foredrag

Fremtidens spesialundervisning 2019

Nye sjanser for bedre læring. Får våre barn og unge de samme muligheter til å utvikle sitt potensial? Hva er de siste nyheter innen spesialundervisningen?

Barna som blir født i år vil gå ut av grunnskolen våren 2035. Hvor trykker skoen for skolen? Hva skjer innen feltet spesialundervisning, særlig med…

 • Peder Haug

  Pedagogikkprofessor

 • + 12 Mer
 • 21 - 22 oktober 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 14
  Foredrag

Mindfulnesskonferansen

En konferanse om praktisk bruk av mindfulness i arbeidslivet.

Mindfulness Norge – Norsk forening for oppmerksomt nærvær, er en ideell organisasjon.  Foreningen ønsker å bidra til utvikling av mindfulness som kvalitet innenfor oppvekst og…

 • Jeremy Hunter

  Founding Director and Associate Professor of Practice

 • Katarina Bilberg

 • + 8 Mer
 • 21 - 22 oktober 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 10
  Foredrag

Emiliekonferansen

I forkant av filmen om Emilie, og hennes opplevelser rundt vold og seksuelle overgrep arrangeres konferanse om temaet.

Emilie-prosjektet er en fortelling om vold og seksuelle overgrep, om langtidsvirkningene, om det tverrfaglige samarbeidet rundt en jente og om den vonde stillheten. I forkant…

 • 21 - 22 oktober 2019
 • 17
  Foredrag

Integreringsløftet 2019 – Bergen

En konferanse om sysselsetting, kompetanse og utenforskap

Målgruppe for konferansen er: Ansatte i flyktningtjenesten, Nav og opplæringskontorene. IMDI, fylkeskommunene og andre som arbeider med integrering av flyktninger og innvandrere i Norge.  …

 • Jan Tore Sanner

  Kunnskaps- og integreringsminister

 • Vilde Hernes

  Doktorgradstipendiat

 • + 16 Mer
 • 22 - 23 oktober 2019
 • Scandic Flesland Airport, Lønningsvegen, Blomsterdalen, Norge
 • 18
  Foredrag

Helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre

Erfaringskonferanse i helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre innen helse, velferd og kultur.

Denne konferansen er en videreføring av erfaringskonferansen som i 10 år ble gjennomført av prosjektforum for forebyggende og helsefremmende arbeid for eldre.

 • Mette Tøien

  Faggruppeleder

 • + 1 Mer
 • 28 - 29 oktober 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 3
  Foredrag

1000 første dager

En konferanse om den viktigste tiden for de viktigste personene

Vi vet at de 1000 første dagene utgjør det viktigste vinduet for vår fysiske og mentale utvikling. Hvordan kan vi bruke kunnskapen til å støtte…

 • Katinka Greve Leiner

  Sosial entreprenør

 • + 13 Mer
 • 28 - 29 oktober 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 15
  Foredrag

Coachingkonferansen – coachende tilnærming og utvikling

Er du klar for å endre måten du jobber på? Fokus på team og individ! Ta med deg hele teamet ditt og bli inspirert om hvordan du benytter en coachende tilnærming.

 • 28 - 29 oktober 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 18
  Foredrag

Miljøterapikonferansen

En konferanse for deg som arbeider som praktiker eller leder innen miljøterapi.

Innlegg på dag 1 fra 10:30 – 11:00 kommer snart.

 • Velkommen

 • Aslak Syse

  Professor

 • + 10 Mer
 • 30 - 31 oktober 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 12
  Foredrag

Arbeid og aktivitet 2019

En konferanse for alle som arbeider med dagsenter, aktivitetstilbud og arbeidstilbud.

Vi har døpt om dagsenterkonferansen, og kan friste med faglig påfyll for alle som arbeider innen arbeid og aktivitet. Enten du arbeider med funksjonshemmende, utviklingshemmede,…

 • 11 - 12 november 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 1
  Foredrag

Pårørendesamarbeid og pårørendestøtte i kommuner og helseforetak

Under planlegging

Mer informasjon kommer

 • Marker dato for neste år!

 • + 0 Mer
 • 11 - 12 november 2019
 • Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Hans Gaarders veg, Gardermoen, Norge
 • 2
  Foredrag

IPS konferansen

En konferanse for alle som arbeider med psykisk helse og arbeid

Riksrevisjonen kritiserer NAV og leverandører for å mislykkes i de aller fleste av sine arbeidsrettede tiltak. Individuell jobbstøtte får imidlertid større og større oppmerksomhet, nettopp…

 • 11 - 12 november 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 1
  Foredrag

Vold i skolen

En konferanse med fokus på forebygging, ivaretakelse og oppfølging av lærere, spesialpedagoger, assistenter og alle andre ansatte som blir utsatt for vold og trusler i skolen

 • Arbeidstilsynet

 • Torstein Tvedt Solberg

  Stortingsrepresentant (AP)

 • + 11 Mer
 • 11 - 12 november 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 13
  Foredrag

Psykisk helse i skolen

En konferanse for alle som er ansatt i norsk skole.

Feil dato på arrangementet i nyhetsbrevet datert 6. mai. Korrekt dato vises her på nettsiden. Vi tar for oss blant annet skolereformene de siste tiår,…

 • Peder Haug

  Pedagogikkprofessor

 • + 11 Mer
 • 18 - 19 november 2019
 • Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Hans Gaarders veg, Gardermoen, Norge
 • 13
  Foredrag

Når krisen rammer

En konferanse for alle som håndterer kriser og beredskap i offentlige og private virksomheter.

Klinikk for krisepsykologi har stått i sentrum for små og store kriser i 30 år. Her stiller de med fagpersonene som har vært med å…

 • 18 - 19 november 2019
 • Thon Hotel Arena, Nesgata, Lillestrøm, Norge
 • 14
  Foredrag

Bofellesskapskonferansen

For deg som arbeider med tjenester til utviklingshemmede

Det å arbeide i andres hjem gir et sett med unike utfordringer og muligheter. Felles for bofellesskapene er at de ofte lever sitt eget liv,…

 • 25 - 26 november 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 1
  Foredrag

Integreringsløftet 2019 – Gardermoen

En konferanse om sysselsetting, kompetanse og utenforskap

Målgruppe for konferansen er: Ansatte i flyktningtjenesten, Nav og opplæringskontorene. IMDI, fylkeskommunene og andre som arbeider med integrering av flyktninger og innvandrere i Norge.  …

 • Tom Erlend Skaug

  Statssekretær

 • Vilde Hernes

  Doktorgradstipendiat

 • + 16 Mer
 • 25 - 26 november 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 18
  Foredrag

Barnevern – en erfaringskonferanse

I en tid der barnevernstjenestene er under press, er det behov for å dele gode erfaringer.

En erfaringskonferanse er et møtested med fokus på praktiske ideer, nettverksbygging og erfaringsutveksling. Vi har lagt tilrette for gode faglige innspill, eksempler til etterfølgelse og…

 • Kjell Ingolf Ropstad

  Barne- og familieminister (Krf)

 • + 14 Mer
 • 25 - 26 november 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 16
  Foredrag

Bofelleskapskonferansen – psykisk helse

For deg som arbeider med tjenester innen psykisk helse

 • 26 - 27 november 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 1
  Foredrag

Recoverykonferansen

En konferanse for deg som arbeider innen psykisk helse.

Recovery, eller bedringsprosesser, kan sees på som en filosofi eller en holdning som fremmer muligheter og tro på at mennesket kan leve meningsfulle og tilfredsstillende…

 • 27 - 28 november 2019
 • Scandic Oslo Airport, Ravinevegen, Gardermoen, Norge
 • 1
  Foredrag

Barnepalliasjon

En konferanse om å gi best mulig kvalitet til korte liv.

 • 04 - 05 desember 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge

Skolenærvær 2020

Konferanse om skolefravær og om å fremme tilstedeværelse i skolen

Det er på tide å besøke Harstad, som er tredje største by i Nord-Norge, og et sentrum for kultur og utdanning. Vi har invitert noen…

 • Børre Krudtå

  Fylkesutdanningssjef

 • + 10 Mer
 • 13 - 14 februar 2020
 • Thon Hotel Harstad, Sjøgata, Harstad, Norge
 • 12
  Foredrag