Manglende boevne

En konferanse om rus, psykiatri og boligmestring

Leiligheten er blitt en overfylt brannfelle, støy og søppel preger nærmiljøet. Naboer reagerer og avisene skriver. Fagfolk kaller det «manglende boevne». Ulike botilbud er forsøkt…

 • Arve Frostad

  Avdelingsleder Vartun

 • Patrick A. Vogel

  Professor i klinisk voksenpsykologi

 • + 11 Mer
 • 09 - 10 mars 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 13
  Foredrag

Sykefraværskonferansen 2020

Hvordan forebygge sykefravær blant våre ansatte? En konferanse om veiledning, kompetanse og arbeidsmiljø- og om nytenkning for årene som kommer.

Målgruppen er ledere og mellomledere i offentlig og privat virksomhet, tillitsvalgte, verneombud, personalansvarlige, og andre interesserte innen helseforetak, kommuner, privat virksomhet og utdanning, samt NAV.

 • Sonja Skinnarland

  Fylkesdirektør i Nav Oslo

 • + 16 Mer
 • 09 - 10 mars 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 18
  Foredrag

AFT-konferansen 2020

Metoder og kartleggingsverktøy som bidrar til bedre tilpasning, oppfølging og inkludering av deltakere på arbeidsmarkedet.

Målgruppen for konferansen er alle som jobber med arbeid og inkludering. Kommuner, NAV, attførings- og vekstbedrifter, og andre virksomheter som arbeider med Arbeidsforberedende trening (AFT).

 • Sonja Skinnarland

  Fylkesdirektør i Nav Oslo

 • Helene Berg

  Prosjektleder, Proba samfunnsanalyse

 • + 15 Mer
 • 09 - 10 mars 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 17
  Foredrag

ADHD i skolen

En konferanse for alle som arbeider med barn i skolen

Alle som arbeider med barn i skolen har møtt eller vil møte elever med ADHD. Det gjelder både han som kan forstyrre undervisningen, hun som…

 • 16 - 17 mars 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 13
  Foredrag

Integreringskonferansen 2020

Integrering gjennom kunnskap, arbeidsmarkedstilknytning og de gode tilpassede løsningsmodellene. Dette er noen av stikkordene til årets konferanseprogram.

Velkommen til Integreringskonferansen 2020!

 • Ulf Andersen

  Statistikksjef, NAV

 • + 12 Mer
 • 23 - 24 mars 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 14
  Foredrag

Ungt utenforskap 2020

Om ungdom, utenforskap og arbeid

70 000 unge under 30 år står utenfor arbeid og skole, ifølge NAV. En av tre unge faller ut av videregående opplæring og antall unge…

 • Nina Melsom

  NHO områdedirektør

 • Ulf Andersen

  Statistikksjef, NAV

 • + 13 Mer
 • 23 - 24 mars 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 15
  Foredrag

Aktivitetstilbud for personer med demens

Om nye muligheter og nye krav.

Første januar 2020 har kommunene en lovpålagt plikt til å ha et aktivitetstilbud for personer med demens. De eldre har stadig nye interesser og nye…

 • Ingvild Kjerkol

  Stortingsrepresentant for Ap, helsepolitisk talsperson

 • Marte Kvello-Alme

  Lege

 • + 15 Mer
 • 23 - 24 mars 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 17
  Foredrag

Autisme i skolen

En konferanse for alle som arbeider med elever

Et stort antall barn har en diagnose innenfor autismespekterforstyrrelser. Hva kjennetegner arbeidet med disse i skolen, og hvilke verktøy kan benyttes for å gi disse…

 • Kari Anne Pedersen

  Rådgiver ved Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi, Helse Sør-Øst

 • + 15 Mer
 • 07 - 08 mai 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 17
  Foredrag

Karriereveiledning i skolen

- Elever i riktig retning

Konferansen vil sette fokus på muligheter og metoder innen karriereveiledning i skolen. Målgruppe for konferansen: Karriereveiledere, rådgivere, spesialpedagoger, lærere og ledelse i grunnskole og videregående…

 • Anne Holm Nordhagen

  Universitetslektor / Master i karriereveiledning

 • + 14 Mer
 • 07 - 08 mai 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 16
  Foredrag

Tverrfaglighet i skolen

Hvordan løser vi kravet om tverrfaglige tema i praksis?

Tverrfaglighet griper inn i all praksis ved skolen; organisering av timeplan/klasserom, lærerressurser, vurdering og pedagogisk tenkning.  Konferansen hjelper deg å se sammenhenger, og ser nærmere…

 • Jørgen Moltubak

  Forfatter / lektor

 • Ingeborg Lunde Vestad

  Instituttleder

 • Dag Johannes Sunde

  Seniorrådgiver

 • + 14 Mer
 • 13 - 14 mai 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 16
  Foredrag

Skolevegringskonferansen 2020

Konferanse om skolefravær, tidlig innsats og om å fremme tilstedeværelse i skolen

 • Malin Gren Landell

  Psykolog

 • Krysmyntha Sjödin

  Psykoterapeut

 • + 11 Mer
 • 25 - 26 mai 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 13
  Foredrag

Sorg og traumer

Oppfølging av barn og familier i krise.

Klinikk for krisepsykologi er Norges ledende kompetansemiljø på sorg og traumer. Her stiller de med sine beste foredragsholdere og samarbeidspartnere, i en konferanse som skal…

 • Heidi Wittrup Djup

  Psykologspesialist og daglig leder ved Klinikk for krisepsykologi AS

 • Arne Blindheim

  Psykologspesialist

 • + 13 Mer
 • 25 - 26 mai 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 15
  Foredrag

Barnevernskonferansen 2020

Konferansen setter søkelys på barns rettssikkerhet, mulighetene for større stabilitet i tjenestene, og verktøy for konflikthåndtering.

 • 25 - 26 mai 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 16
  Foredrag

Vernepleierkonferansen

En mulighetskonferanse og møteplass for vernepleiere.

Konferansen vil blant annet se på utviklingshemmede muligheter i ordinært arbeidsliv, hvordan teater og musikk bidrar til gode og helsebringende opplevelser samt parallellspor som tar…

 • Marit Isaksen

  Leder for profesjonsrådet for vernepleiere i FO

 • Rolf Magnus Grung

  Førstelektor

 • + 14 Mer
 • 08 - 09 juni 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 16
  Foredrag

Vold i eldreomsorgen

Fra kaos og mørketall til åpenhet og kontroll.

Det har blitt rettet mye oppmerksomhet mot temaet vold i eldreomsorgen, etter at Aftenposten satte på trykk en artikkelserie om dette. Gjennom konferansen «Vold i…

 • Astrid Sandmoe

  Forsker II

 • Anja Botngård

  Stipendiat

 • + 14 Mer
 • 28 - 29 september 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 16
  Foredrag

Vold i skolen

En konferanse med fokus på forebygging, ivaretakelse og oppfølging av lærere, spesialpedagoger, assistenter og alle andre ansatte som blir utsatt for vold og trusler i skolen

 • Pål Roland

  Dosent

 • Terje Ogden

  Professor

 • + 8 Mer
 • 09 - 10 november 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 10
  Foredrag

Prosjektlederdagene

To dagers vaksinasjonsprogram, for deg som nettopp er blitt, eller skal bli prosjektleder, men er utdannet som noe helt annet!

Ofte er det dyktige fagpersoner som havner i rollen som prosjektleder. Rollen er imidlertid de færreste forberedt på, og prosjektledelse er i seg selv et eget…

 • Gunilla Hagstedt

  Prosjektleder

 • Torgeir Skyttemoen

  Førstelektor

 • + 11 Mer
 • 19 - 20 november 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 13
  Foredrag

Barnehagekonferansen 2020

Slik håndterer vi de vanskelige sakene. Denne gangen ser vi spesielt på mobbing, på fysisk og psykisk helse, samt på arbeidsmiljø og sykefravær.

Målgruppe er blant andre barnehageansatte, ansvarlige i kommunen, ansatte på høyskoler og universitet, samt PPT.

 • 19 - 20 november 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 20
  Foredrag

Digitalisering i offentlig forvaltning

Hvilke grep gjør vi for å møte fremtiden?

Innovasjon, Apper, sporing, IOT, sikkerhet og effektivitet er stikkord i et arbeidsliv der landskapet er i ferd med å endre seg drastisk. Datateknologi endrer verden, men…

 • Sanjin Kazagic

  Prosjektleder

 • 23 - 24 november 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 1
  Foredrag

Skolenærvær Bergen

Konferanse om skolefravær og om å fremme tilstedeværelse i skolen.

Målgruppen er grunnskole, videregående skole, PPT, skolehelsetjeneste og barnevernstjeneste.

 • Bjørn Lyngedal

  Fylkesdirektør i Vestland

 • Trude Havik

  Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger.

 • + 11 Mer
 • 26 - 27 november 2020
 • Radisson Blu Royal Hotel Bergen, Bryggen, Bergen, Norge
 • 13
  Foredrag

Når jobben blir for mye

En konferanse om omsorgstretthet og sekundærtraumatisering for alle som arbeider med andres problemer.

Det koster å jobbe med andres smerte. Hjelpepersonell som til daglig er i kontakt med andres traumer, smerte og fortvilelse, blir gjerne utsatt for ulike…

 • Sanjin Kazagic

  Prosjektleder

 • 01 - 02 desember 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • 1
  Foredrag

Skolenærvær Bodø

Konferanse om skolefravær og fremme tilstedeværelse i skolen.

Målgruppen er grunnskole, videregående skole, PPT, skolehelsetjeneste og barnevernstjeneste.

 • Jo Magne Ingul

  Førsteamanuensis

 • Silje Hrafa Tjersland

  Barnevernspedagog

 • + 10 Mer
 • 03 - 04 desember 2020
 • Scandic Havet, Tollbugata, Bodø, Norge
 • 12
  Foredrag