1000 første dager

En konferanse om viktigheten av, og tiltak i de 1000 første dagene.

De 1000 første dagene utgjør det viktigste vinduet for vår fysiske og mentale utvikling. I mange land fokuseres det systematisk på tiltakene som kan settes inn i denne perioden, for alle barn, ikke bare for de man oppdager utfordringer med. Vi har allerede kunnskapen som skal til for å utgjøre forskjellen, delta på konferansen å lær mer om hvilke tiltak som bør settes inn i denne viktige livsfasen! #1000førstedager

Meld din interesse og få epost når konferansen er ferdig planlagt. Kom gjerne med tips!

* påkrevd
 • 28 - 29 oktober 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • Konferansen er under bygging

  Flere interessante innlegg kommer etterhvert som vi er klare til å publisere!

 • Berøring og utviklingen av den "sosiale hjerne"

  Oppdagelsen av såkalte «C-tactile afferents» i huden, og hvordan berøring utvikler hjernen, har ført til et syn på huden som et «sosialt organ». Berøring har en kritisk rolle i utviklingen av sosial atferd. Professor Francis McGlone, som er en verdensledende forsker innen nevropsykologi, forklarer viktigheten av berøring i tidlig alder i et utviklingsperspektiv. Innlegget er på engelsk.

 • Mat som pedagogisk virkemiddel

  Time kommune vil dele sine erfaringer med Mat som pedagogisk virkemiddel. Beate Alsvik og Siri Øgaard fra Time kommune startet i 2016 opp et prosjekt med fokus på psykisk helse, kosthold og fysisk aktivitet i barnehagene. Nyland barnehage har hatt særlig fokus på kosthold og deler sine erfaringer med prosjektet. Hvordan har barnehagen løst rutiner, næringsinnhold, økonomi og trivsel knyttet til måltidene barnehagen? Hvilke resultater gir det på sikt?

 • Hvordan bygge selvfølelse og selvtillit?

  Birgit Semundseth er mental trener og har 10 års erfaring med fire konkrete verktøy som støtter og bygger opp barnas selvfølelse og selvtillit. Verktøyet Barnas Plattform bygger på prinsipper og teknikker som er utviklet innen områdene positiv psykologi, mental trening og helsefremmende og forebyggende arbeid med barn og unge. Barnas Plattform er utviklet med innspill og i samarbeid med psykologer, helsesøstre, barnevernspedagoger, lærere og barnehagepedagoger, så her får du lære noe helt konkret du kan ta i bruk både på jobben og på hjemmebane allerede samme dag!

  Dag 2

 • De minste er flinkere enn vi tror

  Audrey van der Meer er hjerneforsker og professor i nevropsykologi ved NTNU i Trondheim. I tillegg er hun professor II i utviklingspsykologi ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø. Hun er lidenskapelig opptatt av at vi ikke må undervurdere de aller minste, men heller betrakte dem som kapable individer fra dag én. Ved å få innsikt i de underliggende prinsippene som styrer utvikling, håper hun på sikt å kunne fremme læring og forebygge vansker, særlig hos de aller minste barna mellom 0-3 år med sine raskt voksende hjerner som viser mye plastisitet og stort potensiale for læring.

 • Synspedagogisk opplæring gir økt synsstyrke og leseglede

  I Tysnes kommune blir alle førskolebarn kartlagt for synsvansker året før skolestart. Synet er ikke ferdig utviklet hos barn før de er 10 – 12 år. Synstrening og styrking av muskulaturen i øynene har god effekt hos barn med ulike synsvansker. Barn med synsvansker får derfor treningsopplegg som trener opp muskulaturen i øynene. Treningen gjennomføres hjemme. Tidlig innsats på dette området kan hindre at barn får lesevansker som skyldes synsvansker.

Konferansen gjennomføres i samarbeid med Intempo As. Intempo AS er en sosial entreprenør med en innovativ løsning på folkehelseutfordringer i kommunene. De fokuser på de aller yngste barna, og gir helsestasjoner, foreldre og barnehager i kommunene tilgang til kunnskap om hjernen og konkrete verktøy. De arbeider kunnskapsbasert sammen med kommunene og tilbyr et supplement til den pedagogiske innsatsen i barnehagen og i hjemmet.  Virksomheten ble etablert i 2009 av spesialpedagog Heidi Aabrekk.