1000 første dager

En konferanse om den viktigste tiden for de viktigste personene

Vi vet at de 1000 første dagene utgjør det viktigste vinduet for vår fysiske og mentale utvikling. Hvordan kan vi bruke kunnskapen til å støtte barnas utvikling og utgjøre en forskjell for alle barn?  Lær mer om barns tidlige hjerneutvikling og la deg inspirere av tiltak som kan settes inn i denne viktige livsfasen. Lykkes du med arbeid i din kommune? Er du en sosial entreprenør? Del dine erfaringer på fagtorget under konferansen! #1000førstedager

 • 28 - 29 oktober 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
Påmelding
 • Innovasjon i offentlig sektor med sosialt entreprenørskap

  Hvordan kan vi skape mer effektive velferdstjenester for å holde tritt med samfunnsendringer og ny kunnskap? Hvilke muligheter har kommunene til å kombinere egne tjenester med tjenester fra sosiale entreprenører?

  Lunsj 11:30 -12:30

  • 28 oktober

  • 12:30 - 13:00

  Det viktige samspillet

  Vi får besøk av en helsestasjon som kommer med praktiske eksempler fra hverdagen. Mer informasjon kommer….

 • Berøring og utviklingen av den "sosiale hjerne"

  Oppdagelsen av såkalte «C-tactile afferents» i huden, og hvordan berøring utvikler hjernen, har ført til et syn på huden som et «sosialt organ». Berøring har en kritisk rolle i utviklingen av sosial atferd. Professor Francis McGlone, som er en verdensledende forsker innen nevropsykologi, forklarer viktigheten av berøring i tidlig alder i et utviklingsperspektiv. Innlegget er på engelsk.

  • 28 oktober

  • 14:00 - 14:30

  Trygge barn med god selvfølelse

  Birgit Semundseth er mental trener og har 10 års erfaring med fire konkrete verktøy som støtter og bygger opp barnas selvfølelse og selvtillit. Verktøyet Barnas Plattform bygger på prinsipper og teknikker som er utviklet innen områdene positiv psykologi, mental trening og helsefremmende og forebyggende arbeid med barn og unge. Barnas Plattform er utviklet med innspill og i samarbeid med psykologer, helsesøstre, barnevernspedagoger, lærere og barnehagepedagoger, så her får du lære noe helt konkret du kan ta i bruk både på jobben og på hjemmebane allerede samme dag!

  • 28 oktober

  • 14:45 - 15:30

  Barnemat i den viktigste utviklingsfasen

  Tenk om det fantes en magisk pille som sørget for at alle barn holdt seg friske og vokste seg sterke og robuste?

  Stine Pedersen Svarthe og Veronika Bjørnstad er gründere av Bare Bra Barnemat, er begge småbarnsmammaer med ernæringsbakgrunn og har hjulpet flere tusen foreldre med å bli trygge på å lage barnematen selv. De tre første leveårene er utrolig viktige i barnets utvikling og vi er nødt til å innse hvor viktig bra mat er for de minste i denne utviklingfasen. Vi trenger den riktige kunnskapen, og vi er nødt til å gjøre noe med kunnskapen, vi må handle nå – ikke bare stå og se på. Vi viser deg hvordan du skal gå frem og hva du kan gjøre for å skape en endring der du er og samtidig være med å sikre barnas helse. Både i dag og i fremtiden.

 • Mat som pedagogisk virkemiddel

  Time kommune vil dele sine erfaringer med Mat som pedagogisk virkemiddel. Beate Alsvik og Siri Øgaard fra Time kommune startet i 2016 opp et prosjekt med fokus på psykisk helse, kosthold og fysisk aktivitet i barnehagene. Nyland barnehage har hatt særlig fokus på kosthold og deler sine erfaringer med prosjektet. Hvordan har barnehagen løst rutiner, næringsinnhold, økonomi og trivsel knyttet til måltidene barnehagen? Hvilke resultater gir det på sikt?

  • 28 oktober

  • 16:15 - 17:00

  Fagtorg

  Det vil bli anledning til posterpresentasjoner. Ta kontakt på info@jobbaktiv.no. Egen påmeldingslink til dette kommer etterhvert!.

  Dag 2

  • 29 oktober

  • 08:45 - 09:30

  De minste er flinkere enn vi tror

  Audrey van der Meer er hjerneforsker og professor i nevropsykologi ved NTNU i Trondheim. I tillegg er hun professor II i utviklingspsykologi ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø. Hun er lidenskapelig opptatt av at vi ikke må undervurdere de aller minste, men heller betrakte dem som kapable individer fra dag én. Ved å få innsikt i de underliggende prinsippene som styrer utvikling, håper hun på sikt å kunne fremme læring og forebygge vansker, særlig hos de aller minste barna mellom 0-3 år med sine raskt voksende hjerner som viser mye plastisitet og stort potensiale for læring.

  • 29 oktober

  • 09:45 - 10:15

  Synspedagogisk opplæring gir økt synsstyrke og leseglede

  I Tysnes kommune blir alle førskolebarn kartlagt for synsvansker året før skolestart. Synet er ikke ferdig utviklet hos barn før de er 10 – 12 år. Synstrening og styrking av muskulaturen i øynene har god effekt hos barn med ulike synsvansker. Barn med synsvansker får derfor treningsopplegg som trener opp muskulaturen i øynene. Treningen gjennomføres hjemme. Tidlig innsats på dette området kan hindre at barn får lesevansker som skyldes synsvansker.

 • Send munnen på treningsleir. Tidlig!

  Det kan være mange årsaker til at barn strever med både spising og snakking, og muskelstyrke, presisjon og koordinasjon av musklene vi har i munnen er noe av det vi i Barnas språksenter er opptatt av å kartlegge og jobbe med.

  Det å snakke og spise krever muskler! Hos noen barn med diagnoser VET VI at spising og snakking ofte er utfordrende, derfor ønsker vi å starte så tidlig som mulig med å jobbe med musklene i munnen slik at barnet skal kunne nå sitt potensiale. Det er ofte helt selvsagt at fysio er inni bildet og trener musklene i kroppen, men hvem jobber med de viktige små musklene som skal bidra til både kommunikasjon og ernæring? Dette brenner vi for at flere skal kunne noe om!

 • Sanseopplevelser rigger hjernen for livet

  Jo flere sanseopplevelser vi får som små, jo lettere er det å lære senere! Hvordan kan vi voksne legge til rette for flest mulig sanseopplevelser i hverdagen til de minste? Heidi Aabrekk har 14 års erfaring med en helhetlig språk – og sansestimulering for de aller minste barna. Få tips til hvordan man kan gjøre det hjemme i permisjonen – og inspirasjon til å gjøre enda mer på småbarnsavdelingen i barnehagen! Siden 2009 har språkverktøyet Bravo-leken, som et av mange element, blitt implementert på helsestasjoner, hjemme og i barnehager i kommuner over hele landet. Hvilke resultater ser vi av en systematisk, helhetlig og ekstra tidlig innsats på lang sikt?

  Lunsj 11:30-12:30.

  • 29 oktober

  Måling av effekt - hvordan gjør vi det?

  Oppsummering, evaluering/måling og justering. Det siste leddet mange glemmer, men som må legges til som en like naturlig del av prosessen for å sikre et kontinuerlig forbedringsarbeid på alle nivåer i velferdssamfunnet.

Konferansen gjennomføres i samarbeid med det norske initiativet 1000førstedager.no. 1000førstedager inviterer flere samarbeidspartnere til å videreutvikle kunnskapsdelingen og bidra til at flere legger en plan for å prege de tusen første dagene for alle barn i hele Norge. Målet med konferansen er å samle og dele erfaringer på tvers av fagområder og geografi. Lykkes din kommune med sitt forebyggende arbeid? Hva gjør dere? Er du en sosial entreprenør med virksomme verktøy? Forsker du på de minste barna og vil dele dine funn? De sosiale entreprenørene Heidi Aabrekk og Elisabeth Hunnes vil koordinere prosessen frem til et eget fagråd er etablert

 • Priser
   eks. mvainkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 1. juni:kr. 2700kr. 3375
  Deltakeravgift ved påmelding etter 1. juni:kr. 3300kr. 4125
  I tillegg man velge mellom en av dagpakkene:
  Dagpakke uten overnatting, pris begge dager:kr. 1173kr. 1366
  Dagpakke med overnatting og konferansemiddag:kr. 2824kr. 3300
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn:kr. 1030kr. 1168