ADHD i skolen

En konferanse for alle som arbeider med barn i skolen

Alle som arbeider med barn i skolen har møtt eller vil møte elever med ADHD. Det gjelder både han som kan forstyrre undervisningen, hun som vegrer seg fra å følge regler, men minst like mye de som ikke «synes» så godt gjennom sin atferd; de som drømmer seg bort, de som glemmer,  som ikke kommer i gang, og som misforstår. Hvordan kan vi tilpasse skolesituasjonen for disse barna som er alt annet enn A4, og hvordan benytter vi deres egne ressurser til det beste?

 • 28 - 29 september 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
Påmelding
  • 28 september

  • 09:45 - 10:00

  Åpning ved ADHD Norge

  ADHD Norge jobber for å sikre at personer med ADHD får en så god hverdag som mulig. Her ønsker de velkommen til to dager med fokus på eleven med ADHD.

  • 28 september

  • 10:00 - 10:45

  ADHD, symptomer og eksekutive funksjoner

  ADHD er en diagnose med mange fasetter, og barn med ADHD kan fremstå svært ulike. Likevel ser vi en rekke fellesnevnere. Lege Anna Gilbert gir oss en oversikt over hva som er spesielt både med henhold til hvordan barna fremstår, og hvilke utfordringer de har i skolesammenheng.

  • 28 september

  • 11:00 - 11:45

  Fra utenforskap til inkludering i skolen

  Professor Nordahl mener det er plass til alle i ordinærskolen, og at barn med ADHD så langt det lar seg gjøre bør være i vanlige klasserom. Hva er forutsetningen for å få til dette?

 • Selvregulering og motivasjon

  Emosjonell selvregulering er ofte vanskelig for barn med ADHD. Hvordan kan vi som pedagoger og støttepersonell lære elevene metoder for selvregulering, og hvilke grep øker motivasjonen hos elevene?

  • 28 september

  • 14:00 - 14:45

  Min drømmeskole

  Professor Mirjam Harkestad Olsen har intervjuet elever med ADHD og foresatte for å finne ut hva de selv mener er viktig for at skolen skal fungere. Hvordan ser deres «drømmeskole» ut?

  • 28 september

  • 15:00 - 15:30

  ADHD som begrensning eller mulighet

  Hun passet aldri inn, men forstod ikke hvorfor. Alt hun ønsket var å være som alle andre. Være normal. Skolen ble en arena for kritikk og frustrasjon. «Du kan ikke en dritt» sa den ene læreren, mens en annen ropte «Du må bare prøve hardere!». Først i en alder av 24 år fikk Ingrid diagnosen ADHD. I dag ser hun begrensingene som alltid var der. Ikke minst ser hun mulighetene. Eventyrene og kreativiteten som følger med!

  • 28 september

  • 15:30 - 16:00

  Om å være den ene

  Hva betydde læreren for meg? Her snakker to voksne om den ene læreren som utgjorde en forskjell i livene sine. Et sterkt vitnesbyrd om hva som skjer når læreren ser personen bak atferd og diagnose.

  Dag 2

 • Hvordan skape kultur for tilhørighet på skolen

  Stein og Birgitte jobber i Kompetanseenhet for elevatferd og læringsmiljø i Oslo kommune. De skal snakke om hvordan struktur og positiv kommunikasjon bidrar til trygghet, og bedrer sosial læring i skolen»

  • 29 september

  • 09:45 - 10:30

  Utfordrende atferd i skolen - hva gjør vi?

  Hva gjør vi når elever utviser utfordrende atferd? Edvin M. Eriksen har vært både skolesjef og leder for PPT i Harstad. Her oppsummerer han sine beste råd for praktisk håndtering av utfordrende atferd.

  • 29 september

  • 10:45 - 11:30

  Når man strever med lesing og skriving - hva da?

  Hvilke ekstrautfordringer presenterer elever med ADHD i forhold til lese og skrivevansker? Åsne Midtbø Aas ser nærmere på hvordan vi griper an denne dobbeltutfordringen.

  • 29 september

  • 12:30 - 13:15

  Elever med ADHD og språkvansker

  ADHD og språkvansker forekommer ofte sammen. I dette innlegget vil psykolog og pedagog Yuliya Haugland, og logoped Torun Einbu, fra Statped se på hvordan vi kan identifisere og skille vanskene fra hverandre, samt se på prinsipper for pedagogisk tilrettelegging.

  • 29 september

  • 13:45 - 14:45

  Praktiske løsninger som fungerer for elever med ADHD

  De siste årene har rektor Elinor Kennerö Tonner videreutviklet staben med fokus på NPF, ADHD, Eksplosive barn og lavaffektiv tilnærming. Det finnes ingen regel som sier at du trenger spesialundervisning fordi du har ADHD. ADHD er en diagnose og ikke et behov, og behov har alle, sier rektoren. Hva har de lært gjennom flere år med fokus på individuelle behov?

Trygg gjennomføring

NB: Viktig informasjon:

Konferansen avholdes på Gardermoen som er i Ullensaker kommune (ikke Oslo), og er ikke del av rødt område. Det er svært gode lokaliteter og rutiner for trygg gjennomføring av konferansen. Konferansen går derfor som planlagt.

 

Konferansen er et samarbeid med:

ADHD Norge er en frivillig organisasjon for mennesker med ADHD og deres pårørende. Med cirka 10.000 medlemmer er ADHD Norge den største frivillige organisasjonen innen psykisk helse.

Forhåndgodkjenning
Godkjent som fritt valgt kurs og vedlikeholdskurs i Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgiving.

Andre relevante konferanser

 

 • Printvennlig program

 • Priser
   eks. mvainkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 1. mars:kr. 2700kr. 3375
  Deltakeravgift ved påmelding etter 1. mars:kr. 3200kr. 4000
  I tillegg til deltakeravgiften man velge mellom:
  Deltakelse dagtid med lunsjer/dagpakker:kr. 1173kr. 1366
  Overnatting inkl. dagpakker og konferansemiddag:kr. 2482kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn:kr. 1030kr. 1168