AFT-konferansen 2020

Metoder og kartleggingsverktøy som bidrar til bedre tilpasning, oppfølging og inkludering av deltakere på arbeidsmarkedet.

Målgruppen for konferansen er alle som jobber med arbeid og inkludering. Kommuner, NAV, attførings- og vekstbedrifter, og andre virksomheter som arbeider med Arbeidsforberedende trening (AFT).

Se deltakersidene for nedlastning av presentasjoner

 • 09 - 10 mars 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • Åpning av AFT-konferansen 2020

  Fylkesdirektør i NAV Oslo, Sonja Skinnarland åpner årets konferanse.

 • Barrierer for inkludering

  På oppdrag for NHO har Proba samfunnsanalyse undersøkt hvilke barrierer arbeidsgivere opplever når det gjelder å inkludere personer som står utenfor arbeidsmarkedet. Hvordan vurderer arbeidsgivere potensialet for å ansette personer med nedsatt arbeidsevne, og hvilke tiltak er nyttige for arbeidsgivere når det gjelder arbeidsinkludering?

  • 09 mars

  • 11:30 - 12:30

  Lunsj

 • Muligheter gjennom motiverende intervju

  Motiverende intervju (MI) er en veiledningsmetode som blir benyttet i AFT. Formålet er å styrke en persons motivasjon for endring. Veileders kompetanse på området er avgjørende for å lykkes.

 • Godt jobba! - Verktøy og virkemidler som matcher riktig jobbsøker til riktig arbeidsplass

  Stadig flere attføringsbedrifter lykkes med å skape tette og gode relasjoner med kommunene og næringslivet. Slik kan jobbsøkere i Arbeidsforberedende trening få nye muligheter. Gjennom verktøykassa, «Godt jobba» får du tilgang til enkle, men samtidig presise kartleggingsverktøy som gjør det enkelt for deg å matche riktig jobbsøker med riktig arbeidsplass.

  • 09 mars

  • 14:30 - 16:15

  Praksiseksempler

  Målsetningen med AFT tiltaket er å formidle deltakere til ordinært arbeid eller utdanning. Veien dit kan løses på ulike måter. Vi har invitert ulike tiltaksarrangører til å presentere hvordan de arbeider med AFT. Hva virker og hva har vært utfordrende og vanskelig?

 • Skreddersøm ala´ KEOPS

  Keops Kurs- og arbeidssenter KF er en Arbeid- og inkluderingsbedrift som har levert arbeidsrettede tiltak siden 1983. De siste årene har resultatene vært gode og stigende. For å få et godt utbytte av faglige verktøy er bedriften avhengig av en god organisasjonskultur. Daglig leder i KEOPS, Morten KJ. Pettersen, forteller om hvordan de benytter skreddersøm i tiltaket for bedre resultater.

 • FunkWeb - AFT, vekst og utvikling ved hjelp av kvalitetsverktøyet SEQF

  FunkWeb har spesial-kompetanse på IT og er en av de første i Norge som bruker SEQF (Supported Employment Quality framework). Hvordan kan kvalitetsverktøyet SEQF hjelpe de som jobber i AFT med å videreutvikle tilbudet?

 • Kreative uttrykksformer som metode gir resultater

  Ville Veier anvender kreative metoder og skapende arbeid for forebygging av varig utenforskap hos unge voksne, med fokus på å styrke den enkeltes psykiske helse og livsmestring. Gjennom programmet får deltakerne mulighet til å oppdage og utforske egne ressurser, skape seg nye erfaringer og oppleve mestring, personlig vekst og ny læring. Det overordnete målet for deltakerne er å fullføre videregående opplæring, høyere utdanning eller komme ut i ordinært arbeid.

 • Hvordan få engasjerte AFT-deltakere og dedikerte medarbeidere?

  Dette er foredraget presenterer forskningsresultater om jobbtilfredshet og arbeidsglede med humor og illustrerende eksempler.

  • 10 mars

  Dag 2

 • Mer tid til oppfølging

  Metoden «Dokker» er en personlig plattform for oppfølging. Med praktiske eksempler vil foredragsholder forklare hvordan Dokker-metodikken virker og hvordan den letter og styrker jobben til både deltakeren og veilederen. Forutsetningen med å lykkes er å ta utgangspunkt i deltakerens målsetting, gi deltakeren en stemme i prosessen, bli sett og kunne dokumentere underveis.

  • 10 mars

  • 10:45 - 11:30

  Unge med psykiske lidelser - et foredrag fra innsiden

  Etter en vanskelig ungdomstid og flere selvmordsforsøk, har Ingrid M. Bruun engasjert seg i unge med psykiske lidelser. Her deler hun sine tankevekkende og dyrekjøpte erfaringer, samt hvordan man kan hjelpe ungdom som sliter. Ingrid fletter sin egen historie sammen med nyttige verktøy for å hjelpe unge med utfordringer til å fremme livsmestring og deltakelse i arbeidslivet.

  • 10 mars

  • 11:30 - 12:30

  Lunsj

  • 10 mars

  • 12:30 - 14:00

  Temabolk: Karriereveiledning - Et verktøy som sikrer bedre tilpasning, oppfølging og inkludering av deltakere på arbeidsmarkedet

 • Karriereveiledning i AFT

  Hvilke veiledningstilnærminger som kan være viktig i møte med mennesker som står i en sårbar posisjon til arbeidslivet. Karriereveileder Astrid Nielsen Eliassen er lærer ved Reier skole i Moss, styremedlem i Veiledernettverket Østfold ved HIØ og mastergradsstudent i karriereveiledning ved USN.

 • AFT – inn en digital hverdag

  Vi bruker apper og nett til nær sagt alle formål, til og med ditt lokale legekontor tilbyr legetime via nettløsninger. Hva så med de som skal inn i arbeidslivet? I Danmark har man drevet med e-veiledning i et karriereperspektiv siden 2011. Hva kan vi lære av dem, og hva er viktig å tenke på når man skal komplementere ansikt til ansikt oppfølging med digitale løsninger?

  • 10 mars

  • 14:00 - 14:10

  Oppsummering og avslutning

Konferansier for dagene:
Johan Martin Leikvoll
Johan Martin Leikvoll er politisk rådgiver i FLT (Forbundet for ledelse og teknikk). Han har lang fartstid innen arbeid og inkludering. Tidligere direktør direktør for NHO, Arbeid & Inkludering i 17 år. Han er en visjonær leder og en pådriver for faglig utvikling og fornyelse i tilbudene til arbeidssøkerne og næringslivet. Leikvoll er en uredd og tydelig stemme i den offentlige debatten. Han har et særlig engasjement for alle de som står utenfor arbeidslivet.

 • Priser
   eks. mvainkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 1. desember 2019:kr. 2800kr. 3500
  Deltakeravgift ved påmelding etter 1. desember 2019:kr. 3400kr. 4250
  I tillegg til deltakeravgiften man velge mellom:
  Deltakelse dagtid med lunsjer/dagpakker:kr. 1173kr. 1366
  Overnatting inkl. dagpakker og konferansemiddag:kr. 2482kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn:kr. 1030kr. 1168