Aktivitetstilbud for personer med demens

Om nye muligheter og nye krav.

Fra første januar 2020 har kommunene en lovpålagt plikt til å ha et aktivitetstilbud for personer med demens. De eldre har stadig nye interesser og nye behov, og er i økende grad ikke interessert i å delta på tradisjonelle dagtilbud. Dette er konferansen for deg som ønsker inspirasjon til hvordan du kan starte eller forbedre et dagaktivitetstilbud som møter behovet til fremtidens eldre.

 • 28 - 29 september 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
Påmelding
 • Voksenskole for personer med demens

  Vi innleder denne spennende konferansen med å høre om et prosjekt i Grimstad, hvor man siden mars i fjor har prøvd ut et tilbud som inneholder kognitiv trening i gruppe og individuelt, samt blant annet ADL-trening, fysisk aktivitet og sosialt samvær. Skoledagen ledes av demenskoordinator og pedagog, og vi inviteres til å høre om erfaringene.

  • 28 september

  • 11:00 - 11:30

  Aktivitetstilbud for personer med demens - virker det?

  Dagaktivitetstilbud tilrettelagt for personer med demens forventes å utsette behovet for sykehjemsplass og medvirke til økt livskvalitet så vel for personer med demens som deres pårørende. Men fungerer det? Anne Marie har studert effekten av dagsentertilbud for personer med demens og deres pårørende.

  • 11:30 - 12:30

  Lunsj

  • 28 september

  • 12:30 - 13:15

  Skreddersøm av aktivitet gjennom personsentrert omsorg

  Personsentrert omsorg i demensomsorgen handler om å verdsette personen med demenssykdom gjennom å forstå verden fra personens perspektiv. Dette har betydning for aktivitetstilbudet. Vi må tilby individuelle tilnærminger i stedet for standardaktiviteter. Hva innebærer dette, og hvilke forhold må vi ta hensyn til ved tilpassing av aktivitet?

 • Hvordan etablere best mulige dagaktivitetstilbud for personer med demens?

  Dagaktivitetstilbud skal bidra til en meningsfull hverdag med fokus på aktivitet, opplevelse av mestring, trygghet og sosialt samvær. Men hvordan etableres dette i praksis? Geriatrisk sykepleier, MSc Elin H. Aarø Strandli ved Nasjonal kompetansesenter for aldring og helse vil komme med nasjonale anbefalinger.

 • Glemsk med verdighet

  Hvordan kan man verne om verdigheten til personer med demens?  Som hjelpere på et dagtilbud, vil vi oppleve deltakere som daglig konfronteres av manglende hukommelse. Verdigheten settes på spill hver gang vi møtes. Hvordan møter vi de vi hjelper, slik at vi ivaretar deres verdighet?

 • Livsglede i livsalvoret

  Livet er både muntert og alvorlig. Til tider tar alvoret overhånd. Sykdom, ulykker, tap eller ytre hendelser kan være så vonde at de preger hele tilværelsen. Smerten kan komme brått, eller den kan snike seg inn over tid. Livet er urettferdig. Det vonde rammer tilfeldig. Det er kort avstand mellom ytterlighetene. Kun én bokstav mellom lykke og ulykke. Vi må være forberedt på at enda mindre kan skille i virkeligheten. Men livet er heldigvis mer enn bare alvor og smerte. Vi må ta det vonde på alvor, samtidig som vi tillater oss å nyte livsgledene som finnes. Det handler om hvilke grep vi kan ta for å leve så godt som mulig slik livet ble. Per Anders Nordengen henvender seg i dette foredraget til deg som er ansatt, og som jobber med eldre og/eller personer med demens.

  Dag 2

 • Moro med mosjon

  Motiverende sykkeltur med Motiview er en av “Leve hele livet” reformens anbefalinger. Motivasjonsverktøyet er tatt i bruk på flere kontinenter og stimulerer eldre mennesker og personer med demens til økt fysisk aktivitet. Hør mer om prosjektresultater og erfaringer – og hvorfor tusenvis av sykehjemsbeboere over hele verden melder seg på Motitechs Sykkel-VM for eldre.

  • 29 september

  • 09:30 - 10:00

  Eldre og barn i nyttig samspill

  I Drammen kommer det rundt 20 fjerdeklassinger fra Åskollen skole ruslende til Åskollen bo- og servicesenter hver tirsdag klokka 13.00. – Vi ønsker å bidra til et varmere og mer inkluderende samfunn ved å samarbeide og samhandle på tvers av virksomheter og frivillige ressurser i lokalsamfunnet, sier Danielsen.

 • Scenarioer for demensomsorgen i fremtiden

  Adele Flakke Johannessen ønsker å vise hvilke muligheter som finnes, og hvilke valg som bør tas i dag for å få den demensomsorgen vi ønsker i fremtiden. Målet er å få oss med på sceneriotankegangen, slik at vi kan reflektere videre etter at konferansen er over.

 • KuPA-metoden for bedre livskvalitet gjennom aktivitet

  Gründeren Heidi Wang, hadde en idé om at man kan bedre helsen og livskvaliteten til personer med demens gjennom å tilby de aktiviteter som de har interesse for og har holdt på med tidligere. Wang har gjennom flere år utviklet et utstrakt samarbeid med NAV, og sertifiserer jobbsøkere, til veiledere og støttespillere for personene med demens.

  Lunsj 11:30-12:30.

  • 29 september

  • 12:30 - 13:30

  Musikkens kraft for personer med demens

  Barnet dysses i søvn av rolig vuggesang, jazzrytmer setter godfoten i sving, latinske rytmer får blod til å bruse. Men hvordan påvirker musikken personer med demens, og hvordan kan vi benytte musikk i tilbudene til denne gruppen? Få med deg dette musikalske og inspirerende foredraget med overlege Audun Myskja, som har jobbet med «den musiske medisin» i mange år.

Trygg gjennomføring

NB: Viktig informasjon:

Konferansen avholdes på Gardermoen som er i Ullensaker kommune (ikke Oslo), og er ikke del av rødt område. Det er svært gode lokaliteter og rutiner for trygg gjennomføring av konferansen. Konferansen går derfor som planlagt.

Utviklingen for Ullensaker kan du se her: https://www.vg.no/spesial/2020/corona/fylker/30/kommuner/3033/

 

Konferansier for dagene:

Kjell Ove Hveding

Kjell-Ove Hveding er en utradisjonell konferansier som først og fremst er medmenneske, menneskekjenner og opptatt av at alle skal ha det bra. Han er også gründer som med uslitelig entusiasme, pågangsmot og godt humør har basert sin suksess på sin tro på at alle i en organisasjon gjør en like viktig jobb. Enten man arbeider med service eller mennesker, er fokuset på de som skal motta dine tjenester.

Annen relevant konferanse

 

 • Priser
   eks. mvainkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 15.januar:kr. 2800kr. 3500
  Deltakeravgift ved påmelding etter 15.januar:kr. 3400kr. 4250
  I tillegg til deltakeravgiften man velge mellom:
  Deltakelse dagtid med lunsjer/dagpakker:kr. 1173kr. 1366
  Overnatting inkl. dagpakker og konferansemiddag:kr. 2482kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn:kr. 1030kr. 1168