Arbeid i møte med vold og trusler

Vi har invitert de beste innen fagfeltet for å gi praktiske tips om hvordan man forebygger, ivaretar de ansatte på en best mulig måte og håndterer vold og trusler i helse- og sosialsektoren.

Se «Deltakersidene» for nedlastning av presentasjoner. Disse blir lagt ut så snart vi får dem fra foredragsholderne.

 • 13 - 14 juni 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • Åpning av konferansen

  Sinne, skam, sjalusi og aggresjon: en komplisert sammenheng.
  Svein Kristian Gåseidnes Øverland er en norsk psykolog som er spesialist innen barne- og ungdomspsykologi og rettspsykologi. Øverland arbeider til daglig som seksjonsjef ved Sentral Fagenhet for tvungen omsorg, Avdeling Brøset, St. Olavs hospital.

 • Sinne og aggresjon ut fra et emosjonsfokusert perspektiv

  Aksel Inge Sinding vil gi oss en innføring i hvordan man forstår, møter og utforsker sinne og aggresjon i EFT. Mye sinne og aggresjon kan være sekundære eller avvisende følelser som beskytter klienten mot mer sårbare temaer som skam, frykt og sorg. En relevant oppgave for terapeuten er oppnå god nok allianse og være tett på klientens prosess for å kunne skape mening, aksept og rom for å utforske disse følelsene sammen med klienten på en empatisk og respektfull måte, slik at det blir rom for mer produktive følelser som hjelper klienten videre.

 • Hvorfor jeg ikke liker ordet risiko i sammenheng med håndtering av aggresjon

  Heimdal bo- og aktivitetstilbud (BoA) er en kompetanseenhet i Trondheim som har spesialisert seg på utfordrende atferd. De liker å utfordre egne og andres tanker rundt hva som er god miljøterapi ved utfordrende atferd, og har oppnådd resultater som bør vekke nysgjerrighet også i andre fagmiljø.

 • Kognitive teknikker i møte med pasienter med sinne og aggresjon

  Mer informasjon om foredraget kommer

  • 13 juni

  • 13:45 - 14:15

  Systemrettede tiltak –dialogisk kommunikasjon og teamjobbing

  Eskil skriver en masteroppgave om bruken av dette verktøyet i omsorgsinstitusjoner. Han vil redegjøre for foreløpige funn og erfaringer.

  • 13 juni

  • 14:15 - 14:45

  Praktisk håndtering av trusler og utagering.

  Tor Holm jobber til daglig ved en sikkerhetspost på Østmarka. Holm er utdannet Fysioterapeut og har videreutdanning innen psykisk helse og voldsproblematikk samt voldsrisikovurdering. Holm er ansvarlig for kursing og trening av instruktører på alle avdelinger på Østmarka i praktisk og teoretisk håndtering av konflikter, aggresjon, utagering og vold.

  Han er også ansvarlig for et nystartet prosjekt, med midler fra Helsedirektoratet, som har som mål å forebygge aggresjon og vold samt redusere bruken av tvang ved Østmarka sykehus.

 • Hva kan vi lære om forståelse og håndtering av trusler og aggresjon i norske fengsler?

  Mer tekst om innlegget kommer

 • Avslutning - fremtidens medarbeidere og motarbeidere

  I reformenes og endringenes tid, blir det ofte et skille mellom de som møter nye krav og metoder, med åpne armer, og de som er motvillige til å forlate gamle metoder. Hva skal til for få «medarbeiderne» og «motarbeiderne» til å arbeide i samme retning? Sjur Dagestad er professoren som ikke snakker slik professorer vanligvis gjør. Han har vært med på etableringen av ni selskaper og har jobbet med innovasjon siden slutten av 80-tallet.

  Dag 2

  • 14 juni

  • 09:00 - 09:45

  Seksuell vold

  Knut er spesialist i klinisk sexologi, med doktorgrad på et arbeid om menn som begår seksuelle overgrep. I nesten 30 år har han arbeidet med terapi for menn som har begått seksuelle overgrep. Han er nå ansatt som rådgiver ved RVTS Midt, St. Olavs hospital.

 • Stalking: den glemte formen for trussel og aggresjon.

  Stalking eller forfølging er en sykelig og tvangsmessig opptatthet eller besatthet av en annen person og innebærer at denne andre personen blir forfulgt og utsatt for uønsket oppmerksomhet og annen plagsom atferd.

 • Hva kan vi lære om tristhet og sinne fra arbeid med enslige mindreårige flyktninger?

  Hvem er de enslige mindreårige flyktningene og hva har de med seg i bagasjen. Dette er viktig informasjon for å forstå hvordan sinne og tristhet kommer til uttrykk. I tillegg snakker Hans Andreas om hva som er spesielt med den praktiske tilnærmingen til nettopp denne gruppen.

  • 14 juni

  • 12:30 - 13:15

  Idémyldring og erfaringsutveksling vold

  I denne korte timen skal vi dele hva som har vært mest nyttig å høre om så langt, enten kunnskap, metode eller teknikker. Gi oss tilbakemelding på noe du synes er nyttig fra dine egne møter med trusler og aggresjon, diskuter hva som kreves av deg eller ditt system for å bedre håndtere trusler og aggresjon.

  Konferansier Svein Øverland vil lede denne seksjonen.

 • Kraften i det å bli sett!

  Pelle er en av Scandinavias beste foredragsholdere, og er et levende live-show i Tourett-syndrom. Hans historie er en vekker i å se andre mennesker, bak diagnose, bak utfordrende atferd og bak de fasadene vi som mennesker gjemmer oss bak. Pelle Sandstrak er norsk-svensk komiker, skuespiller og regissør som
  reiser verden rundt med forestillingen om sitt eget liv med Tourettes syndrom. Pelle Sandstrak, komiker, skuespiller og regissør.

Informasjon

Konferansier:


Svein Øverland, seksjonsjef ved Sentral fagenhet for tvungen omsorg, Avdeling Brøset, St. Olavs hospital.

Vold og trusler er en stor utfordring i helse- og sosialsektoren. Ressursmangel for å imøtekomme behovet for tilstrekkelig oppfølging er en daglig nyhet. De senere årene har det vært flere svært alvorlige hendelser med store menneskelige kostnader som konsekvenser av dette Daglig opplever ansatte truende situasjoner på arbeidsplassen. Arbeidsmiljøloven vektlegger at arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig, og at arbeidstakere så langt det er mulig, skal beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre. Dette er en utfordring som må løses. Jobbaktiv har invitert de beste innen fagfeltet for å gi praktiske tips om hvordan man forebygger, ivaretar de ansatte på en best mulig måte og håndterer vold og trusler i helseog sosialsektoren. Konferansen er et samarbeid mellom JobbAktiv og psykolog Svein Øverland.

Vi ønsker velkommen til det vi mener er en av de viktigste konferansene i år. Sett av dagene allerede nå, da det er begrenset med plasser.

Målgruppe for konferansen: Ansatte i helse og sosialsektoren, Nav, IA-konsulenter, verneombud, kommunale rus/psykiatritjenester, asylmottak, flyktningetjenester, boliger for utviklingshemmede, barnevernsinstitusjoner, legevakt, akuttmottak på sykehus, samt andre som kommer i kontakt med vold på arbeidsplassen.

Se våre andre arrangement:

 • Printvennlig program

 • Priser
   eks. mvainkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 29. mars:kr. 2700kr. 3375
  Deltakeravgift ved påmelding etter 29. mars:kr. 3300kr. 4125
  I tillegg til deltakeravgiften man velge mellom:
  Deltakelse dagtid med lunsjer/dagpakker:kr. 1173kr. 1366
  Overnatting inkl. dagpakker og konferansemiddag:kr. 2482kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn:kr. 1030kr. 1168