Arbeid i møte med vold og trusler

En konferanse om forståelse av vold og trusler, om forebyggende tiltak og etterarbeid. En viktig konferanse for alle som arbeider i miljø der vold og trusler er en faktor.

 • 11 - 12 juni 2018
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
Påmelding
  • 11 juni

  • 11:00 - 11:30

  Åpning av vold og trusler 18

  Fra 1.1.2017 gjaldt nye bestemmelser om forebygging av vold og trusler på arbeidsplassen. Hva er arbeidsgivers plikter i henhold til forebygging av vold og trusler, og hvilke råd har Arbeidstilsynet til arbeidsgivere og arbeidstakere?

 • Tiltak i Nav - hva virker?

  Etter et drap på en ansatt i Nav, har det vært satt i verk en rekke tiltak for å ivareta sikkerheten til de ansatte. NTNU samfunnsforskning har undersøkt hva som har virket, og hva som ikke har virket etter intensjonen. Hva er rådene for god praksis som kommer ut av forskningen, og hvordan har man ivaretatt balansegangen mellom brukerens behov for åpenhet, og de ansatte behov for skjerming og sikkerhet.

  • 11 juni

  • 13:30 - 14:15

  Opplæringsmanual av nyansatte

  Så lenge arbeidsplassen er utsatt for vold eller trusler, enten det er sjelden eller ofte, er et av de viktigste tiltakene at alt personell har samme opplæring. I fagenheten for tvungen omsorg har de i en årrekke fokusert på nettopp dette som forebyggende tiltak. Hva bør en slik manual inneholde, og hvordan går man frem for å sørge for at alle har samme måte å forholde seg til risikoen om vold og trusler?

  • 11 juni

  • 14:30 - 15:15

  Praktisk håndtering av vold og trusler

  Egil er Psykiatrisk sykepleier med 10 års erfaring fra inntakspost ved St. olavs Hospital, regional Sikkerhetsavdeling Brøset. Underviser eksternt og internt om temaet konflikthåndtering og aggresjonsforståelse, forebygging og håndtering. I dette foredraget fokuserer han på hva du gjør når situasjonen oppstår – hvordan håndteres vold og trusler i praksis?

 • Krisehåndtering, kommunikasjon og kollegial ivaretakelse

  Når alvorlige og belastende hendelser inntreffer på arbeidsplassen, kan dette ramme de ansatte og stille store krav til ledelsen. Hvordan kan en organisasjon eller bedrift være forberedt og rustet til å håndtere slike utfordringer? Hvordan kan man mobilisere støtte blant kolleger, sikre tilstrekkelig personalomsorg og følge opp ansatte videre? Psykologspesialist Heidi Wittrup Djup reflekterer rundt viktige aspekter ved krisehåndtering, kommunikasjon og kollegial ivaretakelse

 • Arbeid i møte med unge voldsutøvere

  Alternativ til vold har forsket på unge voldsutøvere. Hvordan møter man disse unge som har et begynnende atferdsmønster basert på vold og trusler? Hva kan man gjøre i møtet med disse, og hvordan håndterer man arbeidet videre?

 • Hvordan sikrer man tjenestetilbudet til voldsutøvere?

  Hva gjør man med de som har utøvd vold mot personalet, men som fortsatt trenger oppfølging og har krav på tjenester. Bydel St.Hanshaugen har utarbeidet rutiner for hvordan man håndterer de som trenger bo-oppfølging, og som har vært voldelige. Det handler om holdninger, forberedelser og om det å bryte voldsspiralen.

 • Lilla prosjekt- et kommunalt pilotprosjekt i Alta

  Et foredrag om hvordan heltidskultur og turnusplanlegging, bidrar til bedre løsninger for håndtering av utfordrende atferd på systemnivå.

 • Workshop - vold og trusler

  Vi tar utgangspunkt i det vi har lært på konferansen, og gjennom de praktiske eksemplene, og arbeider praktisk med spørsmålet:

  Hvordan gjør vi det på arbeidsplassen for å skape gode rutiner for forebygging av vold og trusler.

Velkommen til konferanse

Konferansier

Heidi Wittrup Djup er daglig leder for senteret, Klinikk for krisepsykologi i Bergen. Hun er utdannet psykolog og spesialist innen Samfunns- og allmennpsykologi med fordypning i organisasjon og ledelse. Hun er særlig opptatt av barns- omsorgsbetingelser og rettigheter, samt hvordan system- og tjenesteutvikling kan gi forebyggende og helsefremmende effekter i samfunnet. Som klinisk psykolog ved senteret, gir hun behandling og oppfølging til barn og voksne rammet av sorg, traumer og kriser. Parallelt med en del rndervisningsoppdrag, tar hun oppdrag som barnefaglig sakkyndig for barneverntjenesten og retten, og skriver også spesialisterklæringer for Voldsofferkontoret.

 

 

Vold og trusler  er et stort problem i helse- og sosialsektoren og på utdanningsinstitusjoner. Daglig opplever ansatte trusler på arbeidsplassen, og føler seg utrygge. Dette er en utfordring som må løses. Vi har invitert de beste innen fagfeltet for å gi praktiske tips om hvordan man kartlegger, oppdager signaler og håndterer vold og aggresjon.

I tillegg fokuserer vi på hvordan man tar vare på de som er blitt utsatt for voldsomme handlinger, og hvordan man systematisk kan arbeide med utøvere for å skape alternativer for vold. Vi ønsker velkommen til det vi mener er en av de viktigste konferansene i år. Sett av dagene allerede nå, da det er begrenset med plasser.

 • Kategorier

 • Last ned brosjyre

 • Priser
    eks. mva inkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 11. mars: kr. 2700 kr. 3375
  Deltakeravgift ved påmelding etter 11. mars: kr. 3300 kr. 4125
  I tillegg man velge mellom en av dagpakkene:
  Dagpakke uten overnatting, pris begge dager: kr. 1173 kr. 1366
  Dagpakke med overnatting og konferansemiddag: kr. 2482 kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn: kr. 1030 kr. 1168