Arbeid og aktivitet 2018

En konferanse for alle som arbeider med dagsenter, aktivitetstilbud og arbeidstilbud.

Vi har døpt om dagsenterkonferansen, og kan friste med faglig påfyll for alle som arbeider innen arbeid og aktivitet. Enten du arbeider med funksjonshemmende, utviklingshemmede, eller innen psykisk helse. Velkommen til lærerike dager!

 • 29 - 30 november 2018
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
Påmelding
 • Den beste medisin er ikke fra dosett!

  Som en talentspeider er vi på jakt etter de ressursene som er i den enkelte eller i en gruppe. Vi får høre ulike historier om hvordan aktivitet og fokus på ressurser og mestring har en merkbar effekt for mennesker med psykiske vansker. Hvordan vi kan redusere ulikheter og jobbe målrettet med aktivitet som felles relasjonsarena.

  • 29 november

  • 12:30 - 13:30

  Hvem blir andre i møtet med deg? et foredrag om å ha hodet kaldt og hjertet foran.

  Din personlige kompetanse i møte med mennesker i vanskelige livssituasjoner er helt avgjørende, men ikke så ofte prioritert. Her er det ofte teorier og fag som får oppmerksomhet og anerkjennelse. Det finnes gode og dårlige utgaver av oss alle. Hvilken utgave av deg er det brukere og kolleger møter i hverdagen?   Hvordan påvirker du dine omgivelser på godt eller vondt og det store spørsmålet. Hvem blir andre i møte med akkurat deg?

  • 29 november

  • 13:45 - 14:30

  Den bevisste hjelperen

  Vi arbeider alle tett på andre menneskers følelser. Dette er givende arbeid, men kan også gi uheldig påvirkning i vårt eget følelsesliv. Da er det lurt å vende blikket innover og gjøre opp følelses-regnskapet i oss selv. Det er nemlig slik at den bevisste hjelper oftere er en dyktig hjelper.

   

 • Dagens dagsenter og aktivitetstilbud - et tilbud med ringvirkninger lagt ut over egen tjeneste.

  Dag- og aktivitetssentre er møteplasser som gir motivasjon, og stimulerer til deltakelse i aktiviteter som styrker mestringsfølelse og gir økt livskvalitet. Slik sett er de både forebyggende og rehabiliterende. Det er komplekse virksomheter med sammensatte tilbud, som krever mange kompetanser hos de ansatte. Dette bekreftes og utdypes i en undersøkelse som sosionom Randi Brettvik Solstad ved Sølvsuper aktivitetssenter og dosent Asgeir Solstad ved Nord universitet har gjennomført. De har intervjuet ansatte ved dag- og aktivitetssentre for personer med fysisk og/eller psykiske funksjonsnedsettelser og dokumentert mangfoldet i virksomhetene. Presentasjonen belyser også trender og «nye» oppgaver sentrene tar opp i seg.

  • 29 november

  • 15:45 - 16:45

  Innovasjon i arbeid og aktivitetstilbud

  Det stilles stadig større krav til nye løsninger, endringsvilje, samt det å tenke nytt på alle arbeidsplasser.  Men hva er innovasjon, og hvordan får man dette til i praksis? Hvordan legger man tilrette for at nytenking blir en naturlig del av teamets arbeid, og at de ansatte ikke setter alle pigger ut, og bremseklossene på? Sjur er professoren som ikke prater som en professor, og som gir deg fagkunnskap på sin karismatiske og engasjerte måte.

 • Middagsunderholdning: De Ubrukelige

  Psykolog Christine Henriksen og lege Hallvard Høiberg har i fellesskap formet duoen De Ubrukelige, tuftet på gjensidig havari og hytting med neven. De har blitt sammenliknet med størrelser som Edith Piaf og Jacques Brel, og skaper latter og undring fra scenen med sine fortellende tekster, energiske arrangementer og overraskende vendinger. På vei opp fra undergrunnen går denne duoen en ubrukelig framtid i møte. Som oppvarming til flere gode samtaler rundt middagsbordet bør De Ubrukelige gi rom for mange diskusjoner.

  NB: Middag kl. 19:30 – Baren åpner kl. 19:00

 • Dag 2 starter med parallellseminarer

  Velg mellom 2 parallellseminar ved påmelding.

  Parallell 1: Aktivitetstilbud innen psykisk helse

  • 30 november

  • 09:00 - 09:45

  Fra behandling til recovery - hva hemmer og fremmer recovery hos brukerene av aktivitetstilbud?

  Professor Inger Beate Larsen har forsket på dagsentrenes og aktivitetstilbudenes betydning for brukeren, samt hvilke strømninger det er i tilnærmingen til brukerne. Hvilke faktorer hemmer eller fremmer recovery i disse tilbudene?  Larsen oppsummerer forskningen rundt dette, og gir råd om tilnærminger for en bedre praksis.

  • 30 november

  • 10:00 - 10:45

  Unge med psykiske lidelser - treffpunkter, arbeidsinkludering og holdninger.

  Nordlandsforskning er engasjert i flere studier innen psykisk helse og arbeid/aktivitet. Olsen oppsummerer noe av det de har lært om treffsteder for unge med psykiske lidelser, samt arbeidslivets holdninger og inkluderingspraksis ovenfor unge med psykiske lidelser.

  • 30 november

  • 11:00 - 11:45

  Fysisk aktivitet på resept!

  Anders Farholm har de siste årene jobbet med en doktorgrad som ser på sammenhengen mellom motivasjon og fysisk aktivitet blant personer med psykiske lidelser. Han oppsummerer den siste forskningen på området – hva vet vi om effekten av fysisk aktivitet på ulike former for psykiske lidelser? Og hvordan tilrettelegger vi for motivasjon som skaper varig endring?

  Parallell 2: Aktivitetstilbud for utviklingshemmede

 • Hvorfor ikke tenke arbeid istedet for aktivitet?

  Mange utviklingshemmende har et uforløst arbeidspotensial. I Nittedal har de tatt dette på alvor og endret på tankegangen, og skapt arbeidsplasser for 17 brukere som eller har ønsket å delta i arbeidslivet. Her forteller de om endringene de har gjort for å ivareta behovet for rollen som arbeidstaker.

  • 30 november

  • 09:45 - 10:15

  Å gjøre karriere utenfor ordinært arbeidsliv

  De fleste av oss realiserer noe av seg selv gjennom et meningsfylt yrkesliv og karriere, og for de aller fleste av oss er det også en verden av muligheter. Sånn er det ikke nødvendigvis for mennesker med utviklingshemming. Etter endt utdanning er det dagsenter som blir tilbudet for veldig mange. Hvordan tenker Christiegården rundt karriere utenfor ordinært arbeidsliv?

  Sjef over eget tilbud: En viktig del av det å ha en karriere, er å ha innflytelse på egen situasjon. Hvordan arbeider Christiegården rundt brukerråd, innflytelse og valg?

  • 30 november

  • 10:15 - 10:45

  Den gode hverdagen - fra visjon til praksis.

  Hvorfor er det så viktig å være visjonsstyrt, hvordan sørger vi for at visjonen blir godt kjent hos alle ansatte, og hvordan etterlever Ragna Ringdals Dagsenter sin visjon i praksis? Dagsenteret har som mål å implementere sin visjon i alt arbeid, og alt de gjør skal være for at brukeren får «den gode hverdagen»

  • 30 november

  • 11:00 - 11:30

  Hvordan tilrettelegge friluftsaktiviteter for utviklingshemmede?

  Eirik Dahl er næringslivslederen som hoppet av karusellen for å lage friluftstilbud tilrettelagt for utviklingshemmede. I dag arbeider han i DNT, som satser friskt på å utvikle friluftstilbudet for denne gruppen. Hva har de lært på veien og hvilke tilbud finnes allerede?

  Vi møtes i plenum etter lunsj:

  • 30 november

  • 12:30 - 13:15

  AOK samordner alt av arbeids og aktivitetstilbud, sparer penger og øker livskvaliteten

  I Larvik har AOK blitt en egen merkevare som omsetter for 12-14 mill. i året. Gjennom en myriade av ulike produkter og tjenester får funksjonshemmende, personer med psykiske lidelser og eldre, ta del Larviks dagligliv. Audun Auby har vært leder for virksomheten i mange år, og her forteller han hvordan de har bygd opp tilbudet som ingen vil våge å kutte i.

  • 30 november

  • 13:30 - 14:30

  Oppmerksomt nærvær i arbeid med mennesker

  Måten vi møter mennesker på i vårt virke er avgjørende for utfallet av det vi gjør, og kvaliteten på tjenestene vi yter. Hva er oppmerksomt nærvær, og hvordan kan vi trene oss opp til å være tilstedet i møtet med våre brukere og kolleger, på en åpen, vennlig og aksepterende måte? Michael de Vibe er lege, og har i en årrekke arbeidet med praktisk anvendelse av mindfulness og oppmerksomt nærvær.

Aktiv-prisen

 

Som i fjor, ønsker vi å gi et klapp på skulderen til en virksomhet som arbeider målrettet, helhetlig og innovativt med sine tjenester og aktiviteter? Arbeider du selv på et slikt sted, eller kjenner du til andre som gjør det? Da kan du nominere tjenesten for årets aktiv-pris!

Vinneren annonseres under konferanse-middagen.

Nominer din kandidat her

Norsk Ergoterapeutforbund godkjenner kurset Arbeid og aktivitet som generelt kurs med 14 timer meritterende til ergoterapispesialist, eller som spessialistspesifikt kurs meritterende med 14 timer til ergoterapispesialist innen barns helse, somatisk helse, psykisk helse eller arbeidshelse.

 • Kategorier

 • Last ned brosjyre

 • Priser
    eks. mva inkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 1. august: kr. 2700 kr. 3375
  Deltakeravgift ved påmelding etter 1. august: kr. 3300 kr. 4125
  I tillegg man velge mellom en av dagpakkene:
  Dagpakke uten overnatting, pris begge dager: kr. 1173 kr. 1366
  Dagpakke med overnatting og konferansemiddag: kr. 2482 kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn: kr. 1030 kr. 1168