Autisme i skolen

En konferanse for alle som arbeider med elever

Et stort antall barn har en diagnose innenfor autismespekterforstyrrelser. Hva kjennetegner arbeidet med disse i skolen, og hvilke verktøy kan benyttes for å gi disse elevene en bedre skolehverdag?

 • 11 - 12 mars 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
Påmelding
 • Åpning: Autisme i skolen

  Leder for Autismeforeningen i Norge, Annette Drangsholt åpner konferansen.

 • Spesialundervisning i krise?

  Et statlig nedsatt ekspertutvalg overleverte tidligere i år en rapport til kunnskapsministeren. Utvalget foreslår endringer i det spesialpedagogiske systemet, blant annet slik at PP-tjenesten i større grad blir en del av støttesystemet på skolen. Ressurser og kompetanse skal flyttes tett på skoler og barnehager. Målet er raskere og bedre hjelp til flere. Er det sant at spesialundervisningen fungerer katastrofalt dårlig, og i så fall: Hvorfor er det slik?

 • Forståelse av autismespekterforstyrrelser - verktøykasse for tilrettelegging

  Jon Fauskanger er først og fremst opptatt av å møte alle mennesker som individer – uavhengig av diagnose. Samtidig er det fellesnevnere i måten mennesker med ulike former for autisme, påvirkes og reagerer. Hva er disse fellesnevnere, og hvordan arbeider man med tiltak på et overordnet nivå. Jon er medforfatter av boken «Psykisk helse i skolen», og arbeider med autismespekterforstyrrelser, både klinisk og gjennom forskning. Under konferansen presenterer han et oversiktsbilde på diagnosen, og på mulige tiltak.
  • 11 mars

  • 13:00 - 14:00

  Lunsj dag 1 - Autisme i skolen

 • Skolevegring

  Ellen Kathrine Munkhaugen har akkurat levert sin doktoravhandling om autisme og skolevegring. Hun er blant de fremste på dette fagfeltet i landet.  Munkhaugen vil orientere om funn, og presentere ulike årsaker til at barn og unge med autisme ikke ønsker å være på skolen. Hva kan være «medisinene» for å forebygge og hjelpe de som sliter med skolevegring?

 • Bruk av tvang og makt i skolen

  Hva er tvang og makt, og hva er det ikke? Helselovgivningen åpner for bruk av tvang overfor psykisk utviklingshemmede, og dette kan i særlige tilfeller være aktuelt skoletiden. Men da skal tiltakene gjennomføres av personell fra helse- og omsorgssektoren, og slike tiltak er altså helsehjelp og ikke opplæring. Det er opplæringsloven som gjelder for opplæring i skolenog der har ikke tvang noen plass. Samtidig har alle som arbeider i skolen, plikt til å gripe inn for å hindre at elever skader seg selv eller andre, men da er det straffelovens nødvergeregler som gjelder.  Hvordan skal man forstå det kompliserte lovverket?

   

 • Autisme og psykiske lidelser

  Mennesker med autisme har større sårbarhet for å utvikle psykisk lidelse, men ofte kan det være vanskelig å avgjøre hva som er hva. Hva er de vanligste tilleggs-lidelsene for personer med autisme, hvordan kompliserer dette samværet med eleven, og hva kan man gjøre som støttepersonell i skolen? Sissel Berge Helverschou er ph.d. psykologspesialist med fordypning i habilitering, og har blant annet særlig god kjennskap til psykiske lidelser og andre tilleggsvansker hos mennesker med autisme. Helverschou jobber ved Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier.

  • 11 mars

  • 16:15 - 17:00

  Tung tids tale

  Forfatteren Olaug Nilssen tok ifølge et norsk anmelderkorps i 2017 pusten fra leserne med sin bok «Tung tids tale». Den handler om gutten som var som alle andre barn, rask i vendingen, snakket godt, sang og pratet. En aktiv gutt på alle vis. Men så snudde utviklingen i en helt annen retning. Under sitt foredrag vil Nilssen i stor grad snakke om erfaringer i forholdet skole og hjem.