Autisme i skolen

En konferanse for alle som arbeider med elever.

Et stort antall barn har en diagnose innenfor autismespekterforstyrrelser. Hva kjennetegner arbeidet med disse i skolen, og hvilke verktøy kan benyttes for å gi disse elevene en bedre skolehverdag?

 • 28 - 29 oktober 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
Påmelding
  • 28 oktober

  • 09:30 - 10:00

  Åpning: Autisme i skolen 2020

  Vi har invitert Statped til å sette søkelys på noen av de utfordringene elever, foresatte og skole står overfor foran skolestarten i høst. Den norske skolen bygger på prinsipp om inkluderende opplæring. Hvilke tips og tiltak kan gjennomføres av skolen på dette området?

 • Om å forstå autismespekterforstyrrelser

  Hva er fellesnevnere ved autismespekterforstyrrelser? Og hva kjennetegner adferden til elever med ulike former for autisme? Foredraget vil presenteres et oversiktsbilde av diagnosen.

  Tema: Asperger syndrom

 • Hvem er "superlæreren" for studenter med Asperger syndrom?

  Vi får en gjennomgang av gode anbefalinger for å kunne inkludere elever med blant annet Asperger syndrom i skolen. Fagnettverket Universell har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utarbeidet en veileder på bakgrunn av blant annet intervjuer av studenter med Asperger. Hva mener de selv er viktige for å kunne lykkes? Dette kan gi tips til deg som ønsker å kunne bli en «superlærer» for elever med Asperger eller ADHD.

  • 11:40 - 12:30

  Lunsj dag 1 - Autisme i skolen

 • En reise inn til hjernen

  Den islandske foredragsholderen Adalheidur Sigurdardottir er «autisme-mamma». Med dyp, pedagogisk innsikt forklarer hun hvordan sansene virker annerledes hos personer på autismespektrumet enn den gjør hos andre. Det endrer måten vi tilnærmer oss. Hun vil la konferansedeltakerne få teste på vår egen kropp for å virkelig forstå. Vi starter også da å forstå at det som ved første blikk virker «rart» eller «annerledes» oppførsel…er egentlig ikke det, når man forstår hvorfor oppførselen oppstår.

  • 28 oktober

  • 13:30 - 15:00

  Livet med autisme

  Fargerike Jenny Ström fra Sverige er et funn som foredragsholder. Hun har selv Asperger syndrom, og det samme har hennes barn. Ström vil gjennom denne seansen ta oss med på innsiden av sitt liv, og vil forklare hvordan hun, og andre i autismespekteret opplever mengden av inntrykk de eksponeres for. Hun forteller om mestringsstrategier i skolehverdagen, og hun vil orientere om tekniske hjelpemidler gull verdt for barn og unge med særlige behov.

  PAUSE – PAUSE – PAUSE

  Blant de største utfordringene barn og unge innen autismespekteret har i sin skolehverdag, er faren for å bli skoletrøtt, samt også frykten for å havne utenfor samfunnet, og ikke oppleve at man har noen større verdi. Jenny Ström vil derfor snakke om skoleerfaringer for seg og for sin familie. Her vil det kunne gå opp noen lys for konferansedeltakerne.

 • PDA («Pathological Demand Avoidance»), skoleangst og skolevegring

  Elever med påvist PDA eller med mistanke om dette er personer som nærmest er «allergiske» for krav og forventninger. Mange av dem utvikler skoleangst med tilhørende skolevegring.

 • Nøkkelen til bedre skolehverdag

  Den islandske foredragsholderen Adalheidur Sigurdardottir forteller på en ærlig og åpen måte fra sin emosjonelle reise fra sorg til aksept som Autisme-mamma, på en tankevekkende og morsom måte. Hun motiverer foreldre og skole til å samarbeide ved å snakke direkte fra hjertet om sine opplevelser. Adalheidur og skolen prøvde og feilet sammen, til slutt fikk de til et enestående samarbeid som endret livskvaliteten til datteren. Sigurdadottir får strålende tilbakemeldinger for sine foredrag.

  Dag 2 autisme i skolen

 • Tidlig og intensiv opplæring basert på atferdsanalyse (EIBI)

  En del barn som får autismediagnose i førskolealder får tilbud om Tidlig og Intensiv opplæring basert på atferdsanalyse(EIBI på engelsk og tidligere kalt TIOBA) frem til ordinær skolestart. Denne intervensjonen kan vise til best fremgang og utvikling for barna, og den anbefales fra Oslo Universitetssykehus. I fagprosedyren for EIBI så anbefales det oppfølging av barna ett år over i skolen. EIBI-teamet i Asker kommune forteller om EIBI i Asker, (2) kompetanseoverføring til skolen, og (3) sine tanker om fortsettelse av en atferdsanalytiske tilnærming videre i skoleforløpet.

 • Sosial kompetanse og teknologi - eksempler

  Vi har invitert spesialist i klinisk pedagogikk Siw Askheim, som vil demonstrere hjelpemidler som kan hjelpe for å håndtere ustrukturerte situasjoner, som for eksempel friminutt, utetid eller turdag. Dette skaper i tillegg forutsigbarhet og øker mulighet for inkludering i sosiale aktiviteter.

 • Alternativ og supplerende kommunikasjon

  Hvordan fremme funksjonell, alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)? Personer med behov for ASK er en sammensatt gruppe som har det til felles at de har lite eller ingen ekspressiv tale. Det er store variasjoner med hensyn til mental og språklig utvikling. Hva er gode strategier og metoder?

  • 11:30 - 12:30

  Lunsj dag 2 - Autisme i skolen

 • Lavaffektiv tilnærming

  Når det har gått for langt. Forebygging og håndtering av utfordrende atferd med lavaffektiv tilnærming, kliniske erfaringer fra innleggelser med vekt på praktiske råd, med mål om å redusere tvang og makt i skolen. Thor-Wilhelm Korsgård Tollefsen (t.v.) og Bjørn Roger Jonasson har bred kompetanse på feltet.

 • Ingen er en diagnose

  Den folkekjære foredragsholder Godi Keller snakker om mennesket bakenfor alle bokstavene, om verdighet og om livskompetanse.

Konferansier for dagene

Ingrid M. Bruun
Ingrid M. Bruun jobber som daglig leder & foredragsholder for Kompetansesenter for livsmestring og folkehelse (livshelse.no). Til tross for sin unge alder, har hun allerede rukket å bli en merittert foredragsholder, som kombinerer faglighet med egne erfaringer i sitt
engasjement for blant annet frivillig innsats.

Målgruppe
Denne konferansen er tiltenkt alle som arbeider med denne elevgruppen i skolen, og de som jobber tett på elevene også utenom skolen.

Relevante konferanser

 • Priser
   eks. mvainkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 15.februar:kr. 2800kr. 3500
  Deltakeravgift ved påmelding etter 15.februar:kr. 3600kr. 4500
  I tillegg til deltakeravgiften man velge mellom:
  Deltakelse dagtid med lunsjer/dagpakker:kr. 1173kr. 1366
  Overnatting inkl. dagpakker og konferansemiddag:kr. 2482kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn:kr. 1030kr. 1168