Barn som pårørende

En konferanse for alle som er opptatt av barn og pårørendesamarbeid.

Hjelpeapparatet har plikt til å ivareta barn og unge som er pårørende. Likevel blir barna ofte glemt når en familiesituasjon er vanskelig, og når mamma, pappa eller søsken er alvorlig syke eller i en annen vanskelig livssituasjon.

 • 09 - 10 november 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • Åpning

  Velkommen på konferanse. Informasjonen til barn som pårørende og etterlatte er særlig viktig ved psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlige former for fysisk sykdom eller skade. Siri Gjesdahl ved Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende innleder arrangementet.

 • Om å leve med rusutfordringer i familien

  Seniorrådgiver Helga Melkeraaen har fått Kongens fortjenstmedalje for sitt bidrag til flere fagfelt i sitt arbeid som psykiatrisk sykepleier, helsesykepleier, prosjektleder og seniorrådgiver ved Kompetansesenter rus – Midt-Norge. – Jeg vil snakke om barn og unge som lever med rusutfordringer i familien, i et folkehelseperspektiv, men også hvordan komme tidlig inn, med utgangspunkt i at fagfolk har ulike mandat og roller, sier Melkeraaen.

  • 11:30 - 12:30

  Lunsj

 • Opplegg for å øke kompetansen i kommunenene

  BarnsBeste har på oppdrag fra Helsedirektoratet laget et nytt e-læringskurs om barn som pårørende. Kurset brukes i kompetanseheving og utvikling av ferdigheter hos de ansatte i helse- og omsorgstjenestene i kommunen.

  Dag 2

Informasjon

 

Siri Gjesdahl er leder av Barns beste, som er Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende. Siri har gitt viktige bidrag til konferansen, og hun er også den som vil åpne arrangementet.

Overnatting fra dagen før:
Du kan bestille med ekstra overnatting fra dagen før konferansen dersom reisen din krever dette.

Grupperabatt:
Er dere fem eller flere kan dere ta kontakt med oss for grupperabatt.

Relevante konferanser:

 

 

 • Printvennlig program

 • Priser
   eks. mvainkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 20. august:kr. 2800kr. 3500
  Deltakeravgift ved påmelding etter 20. august:kr. 3500kr. 4375
  I tillegg til deltakeravgiften man velge mellom:
  Deltakelse dagtid med lunsjer/dagpakker:kr. 1173kr. 1366
  Overnatting inkl. dagpakker og konferansemiddag:kr. 2482kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn:kr. 1030kr. 1205