Barnehagekonferansen 2020

Slik håndterer vi de vanskelige sakene. Denne gangen ser vi spesielt på mobbing, på fysisk og psykisk helse, samt på arbeidsmiljø og sykefravær.

Målgruppe er blant andre barnehageansatte, ansvarlige i kommunen, ansatte på høyskoler og universitet, samt PPT.

 • 19 - 20 november 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
Påmelding
  • 19 november

  • 10:30 - 10:45

  Velkommen på barnehagekonferanse

  Tema: Mobbing

 • Slik forebygger du mobbing, og slik fremmer du godt barnehagemiljø

  – «Time-out» skal ikke brukes i vanlige situasjoner i en barnehage. Barn skal ikke få en straff forkledd som «tenkepause» eller kjenne på skam når de strever med sterke følelser. Slike krenkelser gjør barn sårbare, mener den anerkjente mobbeeksperten Ingrid Grimsmo Jørgensen. Hun har tips til hvordan du kan forebygge mobbing, og legge til rette for et godt barnehagemiljø.

  Barnehagelunsj

 • Barnas verneombud

  Private barnehagers landsforbund (PBL) og Stine Sofie-stiftelsen jobber for at alle barnehager skal ha et eget verneombud med spesialkompetanse i å avdekke vold og overgrep. PBL er  invitert til å orientere om prosjektet.

  • 19 november

  • 13:00 - 13:30

  Om mobbing i barnehagen

  Marianne Gjerstad har vært sentral i etableringen av prosjekt «Trygg i Fjell» – kommunen på Vestlandet som nå er innlemmet i Øygarden. Det handler om mobbing i barnehagen, og forebygging av dette. Hva bør man se etter? Hva kan gjøres?  Hvorfor bør man være forsiktige med å se gjennom fingrene med barns mobbing? Gjerstad ser spesielt på voksenrollen, kompetanse og erfaringer de har gjort.

  Tema: Fysisk og psykisk helse

 • Hva skjedde da barnehagen innførte mobilforbud?

  Da et nytt barnehageår startet i august 2019 innførte de kommunale barnehagene i Gjesdal på Vestlandet en ny regel for foreldre og foresatte. Den sier at det innenfor barnehagens område er mobilfri sone. Telefonsamtaler, SMS-er og bruk av sosiale medier må vente. I stedet skal barna få kjenne på at de er det viktigste etter en hel dag borte fra foreldrene.Vi får høre hva erfaringene er vel et år senere.

  • 19 november

  • 14:30 - 15:15

  Tilstrekkelig fysisk aktivitet? Hvordan?

  Forskning viser at det kan være vanskelig å oppnå tilstrekkelig fysisk aktivitetsnivå i barnehagetiden sammenlignet med Helsedirektoratets anbefalinger per dag. Sitter barna seg syke? Hva vet ekspertene? Hvordan kan aktivitetsnivået økes?

 • Den sunne boltreleken

  – Boltrelek og lekeslåssing er en kilde til fryd, og barna opparbeider seg sosial og emosjonell kompetanse, og stimulerer motorisk utvikling gjennom denne typen lek, sier førstelektor Rune Storli. – Det er noe mange barn synes er fascinerende å holde på med. Denne leken fører til mye latter, fryd, hyling og spenning.

  Dag 2

  Tema: Fysisk og psykisk helse

 • «Jeg er meg!» - et prosjekt for å forebygge seksuelle overgrep mot barn

  Prosjektet har til hensikt å styrke de barnehageansattes kunnskap og bevissthet om barns naturlige seksuelle utvikling, og hvordan denne kommer til uttrykk gjennom lek og atferd. Dette i tråd med statlige retningslinjer for helsestasjon og rammeplan for barnehage. Ved å øke denne kompetansen hos de voksne, er målet at de blir satt i bedre stand til å snakke med barn om disse temaene, og dermed lettere kunne identifisere barn det er grunn til å bekymre seg for.

 • Allergi i barnehagen - på helsa løs?

  Mange foreldre er redde for å overlevere sitt allergiske barn til barnehagen, ofte fordi de opplever å måtte stole på andre voksne. – Det er utrolig viktig å etablere gode rutiner mellom hjem og barnehage, og at man er nøye også på diagnostisering og dokumentasjon, sier dr. Sarah Roxana Herlofsen. Hun peker også på overgangen mellom barnehage og skole som vesentlig. Herlofsen er forfatter, foredragsholder og har doktorgrad i molekylær biomedisin.

   

 • Sammen om de gode løsninger

  Den kjente foredragsholder Adalheidur Sigurdardottir snakker om sin personlige reise som autisme-mamma.  Hun motiverer foreldre og ansatte til å samarbeide ved å snakke direkte fra hjertet om sine opplevelser. Adalheidur og de ansatte prøvde og feilet sammen, og til slutt fikk de til et enestående samarbeid som endret livskvaliteten til datteren. Adalheidur legger vekt på de gode løsningene for barn som opplever verden annerledes og viktigheten av gode og trygge relasjoner.  Vi lover tårer og latter i løpet av dette tankevekkende foredraget.

  Barnehagelunsj

  Tema: Arbeidsmiljø

 • Likestilling og kjønnsbalanse i barnehagen - slik rekrutterer du gutta til jobben

  Det er kun rundt ni prosent av norske barnehageansatte som er menn, mens man gjerne skulle økt andelen til minst 20 prosent. Brekkåsen Idrettsbarnehage sør for Trondheim åpnet i 2012, og hadde allerede da rundt 20 prosent mannlig ansatte. Nå er andelen ganske nøyaktig halvparten av hvert kjønn. Hva er hemmeligheten, og hva er effektene?

 • Bonusordning for lavere fravær - OK eller fy fy?

  Da de ansatte fikk bonus for ikke å være borte fra jobben ble sykefraværet halvert. Hva skjedde? Hvordan kan dette ha relevans for barnehagen du jobber i, eller er leder for?

  • 20 november

  • 13:45 - 14:30

  Ni tips for å forebygge sykefravær i barnehagen

  Hun er kjent for å holde engasjerende foredrag, og har en bakgrunn som gir stor tyngde. Det er få som kan mer om sykefravær og forebygging. Her kan du høre henne snakke om det moderne arbeidsliv, nye helseperspektiv, og tilbakeføring til arbeid. Hvordan kan vi holde sykefraværet i barnehagen lavest mulig?

 • Priser
   eks. mvainkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 30. august 2020:kr. 2800kr. 3500
  Deltakeravgift ved påmelding etter 30. august 2020:kr. 3400kr. 4250
  I tillegg til deltakeravgiften man velge mellom:
  Deltakelse dagtid med lunsjer/dagpakker:kr. 1173kr. 1366
  Overnatting inkl. dagpakker og konferansemiddag:kr. 2482kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn:kr. 1030kr. 1205