Barnepalliasjon

En konferanse om å gi best mulig kvalitet til korte liv.

I samarbeid med det tverrfaglige palliative teamet for barn og unge ved Oslo universitetssykehus setter vi fokus på det palliative tilbudet for våre yngste, og hva som skal til for å øke kvaliteten. Vi får også erfaringer fra Nordens første hospice for barn og unge, Lilla Erstagården i Sverige.

Presentasjonene vil bli tilgjengelige her

 • 02 - 03 desember 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
  • 02 desember

  • 08:45 - 09:30

  Innsjekk og registrering

  Kommer du litt sent? Ikke noe problem – vi tar deg i mot når du kommer.

 • Åpning av barnepalliasjonskonferansen

  Vi har invitert fagsjef Britt Ingunn Wee Sævig fra Barnekreftforeningen til å åpne konferansen.

  • 02 desember

  • 09:45 - 10:15

  Kloke valg ved palliasjon

  Ketil Størdal er inntil høsten 2019 leder av Norsk barnelegeforening. Han har frontet kampanjen «Gjør kloke valg». Han skal snakke om «For lite og for mye medisin» i barnepalliasjon.

  • 02 desember

  • 10:30 - 11:00

  - Kommer jeg til å dø?

  Psykolog Ragnhild Fretland forteller om hva pasient, søsken og foreldre kan trenge når livstruende sykdom rammer et barn. Fretland møter familier i krise i arbeidet ved Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus (S-BUP) og Barnekreftavdelingen ved OUS.

 • Palliasjon for barn og unge i Norge – status presens og veien videre

  Anja Lee er koordinator for landets første tverrfaglige palliative team for barn og unge, som ble etablert ved Oslo universitetssykehus i april 2019. Hvordan var prosessen bak etableringen, og hva er erfaringene? Hvilken vei anbefales videre?

  • 02 desember

  • 11:30 - 12:00

  Samarbeid sykehus og kommunehelsetjeneste

  Hvordan kan vi legge til rette for et best mulig samarbeid mellom sykehus, bydel/kommunehelsetjenesten/samsone? Lene Bjørgan er klinisk sosionom tilknyttet OUS og Rikshospitalet, og har lang erfaring fra kommunehelsetjenesten.

 • Om kommunal barnepalliasjon og palliasjon til barn i lokalsykehuset

  Prosjektet «Barnepalliasjon i primærhelsetjenesten» i Askøy kommune er unikt i sitt slag. På grunn av sykdom har ikke kommunens egne representanter mulighet til å legge frem prosjektet. Det gjør imidlertid Nina Bakkefjord på vegne av kommunen. «Hva skal til for bedre tilrettelegging for barnepalliasjon i kommunehelsetjenesten»?

   

  Bodil Wang Holmen orienterer oss om hvordan man i Levanger sykehus orienterer seg rundt barnepalliasjon ved sitt lokale sykehus.

 • Lunsj 13:00 - 14:00

 • Brenner for de minste

  Thomas Möller er overlege ved Barnekardiologisk avdeling ved OUS. Han brenner for de minste og sykeste barna, som er født med hjertefeil. Hva kan han si om barnepalliasjon i et samhandlingsperspektiv?

 • Avansert hjemmesykehus - om å legge til rette for hjemmebehandling

  Hvordan kan modellen Avansert hjemmesykehus (AHS) fungere for et sykehusbasert palliativt team hjemme hos pasienten? Spesialsykepleierne Kristin Hallerud Lindell og Camilla Kristiansen har jobbet med AHS i ti år. De to serverer tips til tilrettelegging for gode terminalforløp i hjemmet.

 • Vanskelige møter med minoritetsspråklige

  Tilrettelagt informasjon og kommunikasjon ved hjelp av tolk kan i mange tilfeller være nødvendig for å kunne tilby likeverdige helsetjenester og for at pasientens rettigheter skal kunne ivaretas. Milicia Javdan er etterspurt både som tolk og foredragsholder, og vil øse av sine erfaringer fra samspillet mellom helsevesen og minoritetsspråklige i livskrise.

 • Brukerorganisasjonenes time

  Hvordan står det til med det samlede, nasjonale tilbudet innen barnepalliasjon i 2019? Hva savnes? Hvor bør forbedringene komme?

  Foreningen for hjertesyke barn ivaretar interessene for barn og unge under 18 år med medfødt, tidlig ervervet eller genetisk hjertefeil, deres familier samt de som har mistet sitt hjertesyke barn. Foreningen er opptatt av helhetlig ivaretakelse.

  –  Vi må vise at disse ungene fortjener å leve, sier Nina Bakkefjord. Hun er en av stemmene til  Løvemammaene, som har rundt 13.000 følgere på Instagram, og like mange på Snapchat. Hvilken funksjon har fellesskapet? Hvorfor ble det etablert – hva er ambisjonen? Hvilke tips kan hun gi helsepersonellet som er påmeldt konferansen?

  Dag 2

 • Erfaringer fra Nordens første barnehospice

  Lilla Erstagården er nordens første hospice for barn og unge. Etter snart ti års virksomhet begynner erfaringsgrunnlaget å bli godt. I foredraget får vi høre både om pleie av de yngste både i tidlig palliativ fase, og i livets slutt.  Barnelege Karin Bäckdahl er overlege og medisinsk ansvarlig, mens Christina Lindström er barnesykepleier og nestleder ved institusjonen.

 • Hva er de siste erfaringer innen barnepalliativ forskning?

  Professor Ulrika Kreicbergs er invitert til å foredra om siste nytt innen det barnepalliative området. Kreicbergs er Nordens – for tiden – eneste professor i palliativ omsorg for barn og unge.

 • Om tverrfaglig utdanning i barnepalliasjon

  Førsteamanuensis Anette Winger leder utviklingen av landets første og eneste tverrfaglig videreutdanning i barnepalliasjon ved OsloMet. Kunnskap hos fagpersoner som jobber med alvorlig syke- og livstruende syke barn er avgjørende for et godt tilbud til barna og deres familier. OsloMet har et stort fagmiljø innenfor forskning og utdanning i et livsløpsperspektiv, der barn og deres familier har stort fokus. Fagmiljøene har et omfattende nasjonalt og internasjonalt nettverk mot praksis, brukermedvirkere og andre utdannings- og forskningsinstitusjoner.

 • Om behandling av smerte hos barn

  Tor Thomas Vatsgar er overlege i barneanestesi ved Ullevål sykehus, OUS, og ved Palliativt team for barn og unge, OUS. Han snakker om medikamentell smerte- og symptomlindring hos alvorlig syke barn.

 • Relasjonskompetanse i foreldrearbeid

  – Du behandler sykdom, enten vinner eller så taper du. Du behandler et menneske, du vinner uansett resultat, sier spesialsykepleier Kirsti Egge Haugstad i dette tankevekkende foredraget.

 • Å leve et liv i barnehagen og på skolen

  Temaet barnehage og skole er forsømt i debatten om barnepalliasjon. Dette er viktige arenaer, hvor barna faktisk lever sine liv, til tross for alvorlig sykdom og/eller diagnose. Barnepalliasjon blir ofte presentert som et rent helsefaglig begrep og leve-med-perspektivet kommer i bakgrunnen, sier spesialpedagog Monica Andresen. For disse barna er barnehage og skole spesielt viktig fordi deltagelse på disse arenaene representerer tilhørighet og normalitet i en ellers vanskelig og uforutsigbar hverdag. Barnehagen og skolen er også viktig for foreldre, som trenger å oppleve at barna deltar i hverdagens aktiviteter og leker med jevnaldrende. Andresen ønsker å sette fokus på betydningen av barnehage og skole og viktigheten av et tverrfaglig samarbeid for et trygt og helhetlig tilbud.

 • Lunsj 13:00 - 14:00

 • I Mikkels lys - en pappas fortelling

  I møte med alvorlig sykdom, er vi mennesker på vårt mest sårbare. Ikke minst det å være redd for å miste et barn. I møtet med et stort system og en vrimmel av hvite og grønne klær, kan situasjonen føles forvirrende for den som er blitt «kastet inn i det”. Noen få ord fra en lege eller en annen helsearbeidere, kan bety stor forskjell på hvordan situasjonen oppleves. Hvor bevisst er du på hvordan du møter pasienter og pårørende? Journalist og pappa Torgeir W. Skancke vil dele av sine erfaringer, og snakke om nettopp dette.

Informasjon

Konferansen er godkjent av NSF som meritterende med totalt 12 timer.

Allmennmedisin: godkjennes med 10 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
Barnesykdommer: godkjent med 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Relevante konferanser:

Konferansier for dagene:

Knut Ivar Aarstein er utdannet ergoterapeut, og har blant annet jobbet som boveileder. De siste femten år har han jobbet som journalist. Han har ved siden av jobb også erfaring som festival- og konsertarrangør.

 • Printvennlig program

 • Priser
   eks. mvainkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 1.sept:kr. 2300kr. 2875
  Deltakeravgift ved påmelding etter 1.sept:kr. 2900kr. 3625
  I tillegg til deltakeravgiften man velge mellom:
  Deltakelse dagtid med lunsjer/dagpakker:kr. 1173kr. 1366
  Overnatting inkl. dagpakker og konferansemiddag:kr. 2482kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn:kr. 1030kr. 1168