Barnevernskonferansen 2019

Slik håndterer vi de vanskelige sakene

Vi inviterer til årets begivenhet for alle som arbeider med barn.

 • 11 - 12 mars 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
  • 11 mars

  • 10:00 - 10:30

  Åpning av Barnevernskonferansen 2019

  Barnevernsreformen – Nye forventninger og muligheter for fremtidens barnevern. Bufdir, ved direktør Mari Trommald åpner konferansen og skal snakke om fremtidsutsiktene for norsk barnevernstjeneste.

  • 11 mars

  • 10:35 - 11:30

  Barn i risiko - Hva er tilstrekkelig undersøkelse?

  Hvordan kan man være trygg på at man har gjort en tilstrekkelig undersøkelse for å vurdere om barn utsettes for omsorgssvikt, seksuelle overgrep eller vold?  Foredraget vil ta for seg de viktigste risiko – og beskyttelsesfaktorene som påvirker barn og unges oppvekst, og hvordan man undersøker disse faktorene.  Øyvind Kvello er professor ved NTNU. Han har bred erfaring med utredning av barnevernssaker, både fra det kommunale hjelpeapparatet og fra spesialisthelsetjenesten.

 • Omsorgsovertakelse og tidlig innsats

  Omsorgsovertakelse er et tema som utfordrer både i faglig og juridisk dimensjon. Det er et tiltak som griper langt inn i foreldre og barns private sfære, og som for mange oppleves som opprivende og voldsomt. Grunnleggende rettigheter og prinsipper blir satt på prøve, og den Europeiske Menneskerettsdomstolen har i den siste tiden avsagt flere dommer vedrørende norske avgjørelser om omsorgsovertakelser. Hvordan kan man sørge for at barnevernet er godt nok rustet til å komme tidlig inn i familiene for å gi hjelp og støtte, og samtidig være i stand til å ta gode avgjørelser til barnets beste?

  • 11 mars

  • 13:30 - 14:15

  Beslutninger basert på skjønn - Et vanskelig farvann

  Barnevernet fatter beslutninger av stor betydning for barn og foreldre. Til tross for grundige undersøkelser og god kunnskapsoversikt er bildet ofte komplekst, noe som gir stort rom for å bruke skjønn. I arbeidet med sårbare familier er det gjerne enda flere faktorer som påvirker hvordan vi tenker, vurderer og beslutter. Forsker Øivin Christiansen, RKBU Vest, NORCE – Norwegian Research Centre

  • 11 mars

  • 14:30 - 15:00

  Sandnes har landets beste barnevern! 

  Kommunen har klatret helt til topps på kommunebarometeret og kan slå i bordet med tittelen «Landets beste barnevern». Et høyt antall bekymringsmeldinger, færre omsorgsovertakelser og et godt forebyggende arbeid har bidratt til utmerkelsen. 

  Tema: Barns medvirkning i barnevernsaker

 • Ny barnevernsrapport fra Helsetilsynet avslører alvorlig svikt i barnevernet.

  Statens helsetilsyn avdekker rutinesvikt, store mangler og dårlig praksis i barnevernstjenestene i en gjennomgang av 106 barnevernssaker fra 60 kommuner over hele landet. Et av hovedfunnene i rapporten er manglende fokus på det enkelte barns behov og deres medvirkning i barnevernsaker. Assisterende direktør Jo Kittelsen og Mari Holth fra Helsetilsynet vil presentere og oppsummere rapporten. 

 • Hvordan kan barn og unge medvirke i egen barnevernssak?

  Svein Arild har forsket på barns medvirkning i barnevernssaker. Hvordan fungerer dette nå, og hvilken endringer i praksis bør man innføre som følge av forskningen?

   

 • Medvirkning sett fra foreldrenes perspektiv 

  Organisasjonen for barnevernsforeldre, skal jobbe med å styrke foreldres stemme i saker som vedrører barnevernsfeltet. Hva mener de om barns medvirkning i barnevernssaker?

  Dag 2

  • 12 mars

  • 09:00 - 11:30

  Tema : Akuttvedtak

 • Akuttvedtak og rettsikkerhet 

  Akuttvedtak innebærer at barnevernet raskt må vurdere komplekse forhold, og ta stilling til barnes beste, og samtidig prinsippet om minste mulig inngrep. Hvordan skal man sørge for barnets rettssikkerhet når tiden er knapp og vurderingene vanskelige?  Kvalitet i barnevernet (KIB)  er et nystartet kompetansenettverk med fokus på kvalitet i barnevern, med spesialkompetanse innen psykologi, klinisk praksis, jus, organisasjon, forskning og sakkyndighet knyttet opp mot barnevernfaglig arbeid.

 • Vår familie var en av de vanskelige sakene - Samtale mellom «pappa» og psykologen

  Ken Joar Olsen opplevde å bli fratatt sitt barn ved akuttvedtak. Barnet er nå tilbakeført til foreldrene sine etter en lang kamp. Han og sakkyndig psykolog Ragnhild E. Pettersen vil snakke om hvor lett det er å trå feil i slike saker, og hvordan et akuttvedtak blir styrende for senere saksbehandling. I tillegg hvordan en slik inngripen har konsekvenser for både barn og voksne. De ønsker å ha fokus på hvordan slike feil kan unngås og hvilken hjelp foreldre og barn kan ha behov for.

 • Skånsom henting - Erfaringer med akuttvedtak i barnevernet

  Redd Barna har gitt ut rapporten «Skånsom henting? – erfaringer med akuttvedtak i barnevernet». Her løfter de fram barns egne erfaringer og tanker fra den dagen og det øyeblikket de fikk beskjed om at de skulle flyttes bort fra hjemmet sitt. Redd Barna løfter også stemmene til voksne som var tilstede.

 • Barneverntjenesten i Kongsberg - en akuttreise knyttet til holdninger og verdier

  Barnevernleder, Tone Risvoll Kvernes, vil presentere det interne arbeidet i tjenesten som handler om drastisk nedgang i akutte plasseringer.

 • Det nye barnevernet: Trygg og forsvarlig oppvekst (TFO)

  Foreleserne, barnepsykolog Magne Raundalen og professor emeritus Willy-Tore Mørch, lanserer nytt navn på barnevernet: Trygg og forsvarlig oppvekst (TFO). De vil i sin presentasjon argumentere for en tredeling, foreløpig kalt Oppveksthjelpen, Overtagelsen og Ungdomsansvaret. De to nestorene ønsker et fornyet oppvekstperspektiv på barnevernet.

 • Utfordringer og muligheter knyttet til sakkyndige utredninger

  Barneverntjenesten ber i enkelte saker om sakkyndige utredninger som skal vurdere barnas behov, foreldrenes omsorgskompetanse og mulige hjelpetiltak. Foredraget vil presentere ulike erfaringer, muligheter og utfordringene knyttet til dette området. Heidi Wittrup Djup er psykologspesialist og daglig leder ved Klinikk for krisepsykologi. Hun tar sakkyndige oppdrag for barnevernstjenester og retten, og er også involvert i erstatningssaker.

Konferansier

Heidi Wittrup Djup er daglig leder for senteret, Klinikk for krisepsykologi i Bergen. Hun er utdannet psykolog og spesialist innen Samfunns- og allmennpsykologi med fordypning i organisasjon og ledelse. Hun er særlig opptatt av barns- omsorgsbetingelser og rettigheter, samt hvordan system- og tjenesteutvikling kan gi forebyggende og helsefremmende effekter i samfunnet.


Godkjent som 11 timers vedlikeholdsaktivitet.

 

NB: KONFERSEN ER FULLTEGNET: Ønsker du fortsatt å delta? Send oss en mail på info@jobbaktiv.no for å stå på venteliste.

 

 • Priser
   eks. mvainkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 1. des:kr. 2600kr. 3250
  Deltakeravgift ved påmelding etter 1. des:kr. 3300kr. 4125
  I tillegg til deltakeravgiften man velge mellom:
  Deltakelse dagtid med lunsjer/dagpakker:kr. 1173kr. 1366
  Overnatting inkl. dagpakker og konferansemiddag:kr. 2482kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn:kr. 1030kr. 1168