Barnevernskonferansen 2020

Konferansen setter søkelys på barns rettssikkerhet, mulighetene for større stabilitet i tjenestene, og verktøy for konflikthåndtering.

 • 25 - 26 mai 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
Påmelding
  • 25 mai

  • 10:15 - 10:35

  Barnas beste - åpning

  Åpning av årets konferanse.

  Tema 1: Barns rettssikkerhet

  Barnevernsansattes arbeidshverdag preges av skjønnsmessige vurdering opp mot gjeldene lovverk. Barnas rettssikkerhet danner grunnmuren som tiltakene bygges opp rundt. Denne temabolken ser nærmere på lovverket, tolkninger, skjønnsmessige vurderinger og praktiske eksempler.

 • Menneskerettigheter og barnevern

  Det behandles mange saker om norsk barnevern i Den europeiske menneskerettsdomstolen. Hva er menneskerettigheter, hvilke menneskerettigheter som gjør seg gjeldende på barnevernsfeltet, og hva innebærer dette? Refleksjoner rundt de norske barnevernssakene som er avgjort av menneskerettsdomstolen de siste årene og litt om hva barneverntjenesten kan gjøre for å unngå brudd på menneskerettighetene. Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) er invitert til å forklare.

   

   

  • 11:30 - 12:30

  Lunsj dag 1 - barnevern

 • Praktisk: Hvordan jobber fylkesnemdene? Og hva med domstolene?

  Mange i barnevernet ønsker å lære mer om hvordan fylkesnemdene jobber. Og hvordan fungerer domstolsapparatet? Hva er den praktiske effekten for barnevernet. Vi har invitert fylkesnemdene til å orientere.

  • 25 mai

  • 13:30 - 15:30

  Barnets stemme - Om foreldretvister, samarbeid og informasjon

  Den erfarne advokaten Ragnhild Kverneland sier blant annet følgende: I møte med konflikt omkring barn blir mange handlingslammede, og disse barna blir dermed ekstra utsatt. Kunnskap om lovverket gir trygghet og makt. Lov om barn og foreldre er noe annet enn lov om barnevernstjenester, men de kan gjerne virke samtidig. Gjennom to intense timer vil Kverneland gjennomgå følgende:
  – Foreldreansvar
  – Fast bosted
  – Delt bosted
  – Samvær
  – Rett til opplysninger
  – Opplysningsplikten til barnevernet
  – Hva kan og bør barnevernets bidrag være i disse sakene?

  Tema 2: Stabilitet og kompetanse i barnevernet

  Personalet er tjenestens viktigste ressurs. Enhver nyansettelse tapper tjenesten for et årsverk i opplæring. Derfor er stabilitet nøkkelen til kompetanse og kvalitet over tid. Hvordan arbeider man for å sikre tilstedeværelse, stabilitet og kompetanseutvikling?

 • Prosjekt barneløftet

  Bedre å være barn i Trøndelag – et felles ansvar. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom KS, Fylkesmannen og kommunene i Trøndelag. Det samarbeides tett for å bidra til å sikre og utvikle kvalitet i tjenestetilbudet til barn og unge. Samarbeidet har ført til at det er bygget en struktur for samarbeid på tvers av barneverntjenester og kommunegrenser. I løpet av prosjektperioden skal kommunene prøve ut denne samarbeidsstrukturen og se på hvilke oppgaver det kan samarbeides om. Hensikten er å samle kompetanse og kapasitet hver enkelt kommune ikke vil ha mulighet for å bygge opp på egen hånd.

  • 25 mai

  • 19:30 - 22:00

  Felles middag - barnevern

  • 26 mai

  • 09:00 - 10:00

  Utbrenthet og sykefravær

  Hvordan kan høye emosjonelle krav føre til utbrenthet og sykefravær i barnevernet? Og hvordan forebygge sykefravær? Den anerkjente foredragsholder Elin Risholt Korsveien har inngående kunnskap om emnet.

  • 26 mai

  • 10:15 - 11:00

  Lav turnover og lavt fravær

  Barnevernstjenesten i Stovner bydel i Oslo har jobbet systematisk med problemstillingen siden 2011, og er invitert på besøk for å fortelle om sine gode erfaringer.

 • Internkontroll i praksis - et innlegg om å rydde i eget reir

  Hvordan sikrer man at tjenesten drives slik den skal? Horten barnevernstjeneste har blant annet gjennomgått saker der kommunen har overtatt omsorgen. Det er gjort en kritisk gjennomgang av både disse og andre saker. Hva har man lært, og hva kan sies om overføringsverdien til andre barnevernstjenester i Norge?

  Tema 3: Forebygging og behandling av konflikter

 • Metode i arbeid med minoritetsfamilier

  Arbeid i møte med minoriteter fører ofte til misforståelser og konflikter. Bruk av familieveileder som har kjennskap til familiens språk og kultur kan barnevernet nå mye lengre for å nå frem med sitt budskap og sin veiledning. Vi vil få en innsikt i noe av metodikken til ekspertene i Memox.

  • 13:00 - 14:00

  Lunsj dag 2 - barnevern

 • Forebygging og håndtering av konflikter

  Tilsyn, avisoppslag og konflikter har en tendens til å sette arbeidssituasjon i en unntakstilstand. Hvordan bevarer vi kvalitet når det stormer?

   

Konferansier for dagene


Ole Greger Lillevik er forfatter og professor ved Norges arktiske universitet UiT Narvik. Han har bakgrunn som psykiatrisk sykepleier, og har arbeidet med forskning og undervisning siden 2001. I 2009 ble han tilsatt ved Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Ole er en kapasitet på forebygging av vold, konflikthåndtering og vanskelige relasjoner.

 • Priser
   eks. mvainkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 20. februar:kr. 2800kr. 3500
  Deltakeravgift ved påmelding etter 20. februar:kr. 3300kr. 4125
  I tillegg til deltakeravgiften man velge mellom:
  Deltakelse dagtid med lunsjer/dagpakker:kr. 1173kr. 1366
  Overnatting inkl. dagpakker og konferansemiddag:kr. 2482kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn:kr. 1030kr. 1168