Coachingkonferansen

Fremtiden for coaching i Norge - hvorfor en coachende tilnærming?

  • 28 - 29 oktober 2019
  • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
Påmelding
  • Velkommen til møteplassen for alle som benytter en coachende tilnærming!

    Digitalisering vil endre våre arbeidsplasser, og at kunnskap om relasjonell kompetanse blir stadig viktigere. Evnen til å tenke innovativt, ta til oss ny læring, være kreative, tenke kritisk, sosialintelligens er egenskaper World Economic forum fremhever i sin Future of Jobs Report 2018 blir det viktigste
    Setter du av tid til egen utvikling eller er det på tide å la deg inspirere og lære teknikker som gjør deg bedre til å coache deg selv og andre? Delta på Norges største møteplass for de som ønsker en mer coachende tilnæring, og bli inspirert til hvordan du leder deg selv, egne tanker, følelser og atferd.
  • 28. Oktober

    • 28 oktober

    • 10:00 - 11:00

    Fremover er det deg det kommer an på - eller hva?

    Vi bestemmer ikke selv hva som skjer rundt oss, men vi bestemmer selv hvordan vi takler det som skjer. Vi har alltid et valg. Hvordan vi reagerer er helt frivillig. Når vi vet at det å reagere negativt kun har negative konsekvenser, er det antageligvis lurt å bli bevisst på hvordan en snakker til seg selv. Vi har verktøyene. Gyrid brenner for filosofien «Det er meg det kommer an på».

    • 28 oktober

    • 11:15 - 11:50

    Hvem er fremtidens leder? Hvordan utøve levende lederskap?

    Arbeidslivet er i endring. Digitalisering, endring og omstilling stiller stadig endrede og nye krav til ledelse. Hvordan ruster vi oss for å utøve Levende lederskap?

  • Hvem er fremtidens arbeidstaker og hva kreves?

    Arbeidstakerne slipper heller ikke unna endringsprosessens bølger. Et arbeidsliv med økt krav til fleksibilitet og mangfold, vil påvirke måten vi utvikler oss på i jobben. Hvilke konsekvenser får dette for arbeidstakere og arbeidsgivere i fremtiden? Et skråblikk fra HR-perspektivet.

  • Lunsj 13:00 - 14:00

    • 28 oktober

    • 14:00 - 14:45

    Kulturbygging i organisasjoner

    Å bygge en sterk organisasjonskultur er et av de viktigste suksesskriteriene for å skape gode resultater. Berit er daglig leder av det digitale kommunikasjonsbyrået, Cloud Media as. I dette foredraget deler hun noen av sine erfaringer og gir tips til hvordan du kan lykkes eller forsterke ditt lederskap gjennom en sterk organisasjonskultur.

    • 28 oktober

    • 15:00 - 15:30

    Verdier i organisasjoner – betyr de noe reelt?

    Coachende lederskap med felles verdier i bunn. Hvordan får vi dette til i praksis? Nan har mange års erfaring fra næringslivet, og er opptatt av viktigheten med et felles utgangspunkt, for å nå samme mål.

  • Innovasjon, nytenkning og utfordrende coachende lederskap

    Kristin Larvin har lang erfaring som gründer og leder i digitale bransjer, og er blitt kulturbærer for coachende lederskap i Sopra Steria. Kristin bygger sin tenking rundt hvordan man driver utfordrende coachende lederskap i miljø der innovasjon og nytenking er viktig.

    • 28 oktober

    • 16:20 - 17:00

    Coaching av ansatte og bruk av modellering/beste praksis

    29. Oktober

    • 29 oktober

    • 09:00 - 09:45

    Fra flyktning til seriegründer med sosialt ansvar - Fra null til millioner

    Gründer Aiman Shaqura gikk fra å pusse sko og pante flasker på Toten til å omsette for over 100 millioner kroner og ansette over 100 personer i selskaper han startet selv. Nå turnerer han Norge rundt for å skaffe flyktninger jobb. Et foredrag om det å komme til Norge som flyktning og hans tankesett som skulle til å komme dit han er i dag.

    • 29 oktober

    • 10:05 - 10:50

    Den menneskelige faktor i en digital tid. 

    Arbeidsoppgaver digitaliseres og automatiseres, roboter overtar stadig flere oppgaver. Hvordan kan vi ta vare på det menneskelige. Hvordan gir vi plass for følelser og felleskap. Hvordan kan ny hjerneforskning og coachende tilnærming hjelpe oss til å forstå oss selv og få det bedre. Katharina er teknolog med bred ledererfaring. Hun er opptatt av at det er menneskene som styrer maskinene, ikke omvendt.

    • 29 oktober

    • 11:00 - 11:30

    Nye tider krever nye løsninger

    En ny generasjon medarbeidere og ledere starter nå å sette sitt merke på arbeidslivet. Hvordan tenker de unge rundt lederskap og problemløsning?

    Lunsj 11:30 -12:30

  • Coaching tapas!

    CoachTeam – House of Leadership, tar frem verktøykista, og viser frem konkrete coaching verktøy for din vekst og utvikling.

    • 29 oktober

    • 14:15 - 15:00

    Begrensingens kunst i en grenseløs tid

    Krav til resultater og krav til egen prestasjon – det er lett å bli sugd inn i en hverdag sluker deg helt. Hvordan bruke coaching til begrensning i en grenseløs tid? Jeanette holder et tankevekkende innlegg om selvledelse som grunnpilar for gode resultater, om å sette grenser, og om hvordan du skaffer deg en bærekraftig hverdag. 

     

Faglig ansvarlig for konferansen er:

CoachTeam as – House of Leadership er også en av landets ledende skoler innen trening og utvikling av ledere og fagutdannelse av coacher. Deres leder- og coachutdanning har eksistert siden 2002. Over 1000 personer har gjennomført programmene. Fra og med våren 2018 gjennomføres utdanningen i samarbeid med Universitetet i Agder og fullført studium gir 45 studiepoeng. De har blitt et merkenavn med et ressursteam av coacher og konsulenter som jobber mot et felles mål:  dyktiggjøre mennesker i å lede seg selv og andre på en best mulig måte.

 

Konferansier for dagene er :

Cecilie er en kvinne med lang erfaring fra ulike yrker og et ungt sinn! Hun har blitt kåret til Årets motivator hos flere ganger. Hun ELSKER å se det humoristiske i hverdagen, og vil med stødig hånd lede oss gjennom dagene. Med en kombinasjon av foredrag med høy faglig kvalitet, øvelser og diskusjoner, fyller vi verktøykassen din med praktiske råd og inspirasjon!

 

  • Kategorier

  • Priser
      eks. mva inkl. mva.
    Deltakeravgift ved påmelding før 1. juni: kr. 2900 kr. 3625
    Deltakeravgift ved påmelding etter 1. juni: kr. 3600 kr. 4500
    I tillegg man velge mellom en av dagpakkene:
    Dagpakke uten overnatting, pris begge dager: kr. 1173 kr. 1366
    Dagpakke med overnatting og konferansemiddag: kr. 2824 kr. 3300
    Trenger du overnatting dagen før konferansen:
    Tilknytningsdøgn: kr. 1030 kr. 1168