Dagsenterkonferansen

Rett person på rett plass

En mulighetskonferanse som ser etter potensiale i den enkelte. Gjennom skreddersydde løsninger vil den enkelte finne sin plass, enten i aktivitet eller i det ordinære arbeidslivet.

På dag to kan du velge mellom følgende spor:
1. Dagsenter/aktivitetstilbud innen psykiatri/rus
2. Utviklingshemmede mot et ordinært arbeidsliv
3. Aktivitetstilbud til utviklingshemmede med moderat eller dyp utviklingshemming.

 • 11 - 12 november 2019
 • Quality Airport Hotel Gardermoen, Lokevegen, Jessheim, Norge
  • 11 november

  • 11:00 - 11:30

  Mulighetsrommet fra aktivitet og utenforskap til ordinært arbeidsliv

  Hvilke muligheter finnes det for de som står lengst unna arbeidslivet, men som vil noe mer? Direktør i NHO, Kenneth Stien vil åpne Dagsenterkonferansen 2020.

  Lunsj 11:30 -12:30

  • 11 november

  • 12:30 - 13:00

  Aktivitetstilbudet - limet i tilværelsen!

  Dosent Carl Christian Bachke har forsket på dagsentervirksomheter. Et spørsmål forskningen stilte seg var «Hvilken betydning har dagsentra for brukerne?» Funnene viser viktigheten av tilbudet og har ringvirkninger langt ut over det man tror. Rollene endres fra sykdomsfokus til mestring, fra pasient til samfunnsmedlem og fra tjenestemottaker til bidragsyter. I tillegg er det både menneskelig og økonomisk lønnsomt!

 • Bryter barrierer og legger tilrette for mestring på nye arenaer.

  Pär Johansson startet Glada Hudik-teatern i 2006. En teatergruppe der utviklingshemmede og normalhemmede skuespillere opptrer side om side. Den store drivkraft i teateret har vært å bryte ned barrièrer mellom mennesker, og å forvandle redsel og fordommer til vennskap og forståelse. Reisen har vært preget av en rekke mentale omstillinger. Pär har fått flere priser for sitt arbeid som leder og foredragsholder, blant annet fikk han tildelt “Kungens medalj” i 2010, “Årets föreläsare” i 2010 og “Årets ildsjel” i 2016. Glada Hudik-teatern har spilt inn to langfilmer, tre dokumentarfilmer og har solgt ut billetter til teaterforestillingene sine på Broadway. Pär Johansson en av Sveriges store ildsjeler. Han brenner for at mennesker skal bli sett og verdsatt for den de er, for å skape mangfold og samarbeid mellom ulike grupper, og for troen på at alle kan utvikle seg om de blir møtt med nok engasjement og oppmuntring – en lidenskap han har blitt prisbelønnet for.

  • 11 november

  • 15:00 - 15:45

  Relasjonell adferd på dagsentrene

  Arbeid for og med mennesker gir gode og vonde følelser. Gjennom hverdagen skal vi samhandle og samarbeide med brukere og kolleger, ledere og pårørende, tverrfaglige team og mange interessenter. Ofte oppleve krav og forventninger som vanskelig å innfri, og det kan skorte både på god dialog og tilbakemeldinger. Begrepet emosjonell belastning har begynt å feste seg i HMS – arbeidet. Relasjonell adferd, relasjonelle normer og et arbeidsmiljø som er preget av anerkjennelse, åpenhet og tillit kan være med å redusere risikoen ved emosjonell belastning. I dette foredraget vil du få vite mer om relasjonell adferd og hvordan du kan bidra til å redusere emosjonell belastning. Martha Torvik har arbeidet mange år med ledelse og arbeidsmiljøutvikling. Hun driver firmaet Marys Place – der relasjoner utvikles og er autorisert partner i Relasjonsledelse Norge.

  • 11 november

  • 16:00 - 17:00

  Begrensningene finnes kun i eget hode – mulighetene likeså!

  Med sin brede og lange livserfaring som “annerledes” med spennvidde fra sykeseng til Sydpol, kommer Cato Zahl Pedersen inn på viktige individuelle og teammessige suksesskriterier og drivkrefter for å lykkes. Uansett oppgaver og mål er veien til resultatene den store opplevelsen. Foredraget til Pedersen legger vekt på mulighetsorientering, planlegging, gjennomføringskraft, egen motivasjon, teamarbeid, samhandling mot felles mål og endringsvilje.

  Dag 2

  Spor 1: Dagsenter/aktivitetstilbud innen psykiatri/rus

 • Hva kan recovery-orientert arbeid kan bety i praksis?

  I recovery utvider man perspektivet fra det fysiske, til det sosiale og eksistensielle. Det er viktig å få recovery-premisset inn i alt boligarbeid sier Stian Biong som
  er fagsjef i byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune. Han har bakgrunn som sykepleier i Oslo kommune, der han jobbet med personer med psykisk helse og rusproblemer. Han har også en doktorgrad i folkehelsevitenskap.

  • 12 november

  • 09:45 - 10:30

  Activelink, Gøteborg

  Med et salutogent perspektiv arbeider dette relativ nye dagtilbudet i Gøteborg etter modeller som Supported employment, IPS og trestegmodellen for å hjelpe personer med med psykiske lidelser inn i arbeid og aktivitet. De vil presentere erfaringer fra sitt arbeid i Gøteborg.

 • Den beste medisin kommer ikke fra dosett

  Hvordan kan man jobbe Identitetsstyrkende i møte med mennesker med alvorlig psykisk sykdom? Hvordan være på jakt etter talenter og ressurser i den enkelte, som kan fremheve og skape mer likevekt i relasjonen. Du vil høre konkrete eksempler på hvordan vi kan skape engasjement og arbeidsglede for våre ansatte og et bedre helsetilbud for våre brukere. Foredraget vil være fylt med praksishistorier fra mange års arbeid i Stavanger kommune. Konferansier på årets konferanse, Kjartan Mølstrevold

  Spor 2: Utviklingshemmede mot et ordinært arbeidsliv

  • 12 november

  • 09:00 - 09:30

  Inkludering av utviklingshemmede i ordinært arbeidsliv

  Hege Gjertsen, førsteamanuensis ved UITØ Harstad. Gjertsen er bla. prosjektleder for et treårig forskningsprosjekt om arbeidsinkludering for mennesker med psykisk utviklingshemming.

 • «HELT MED» En modell for inkludering av personer med utviklingshemming i det ordinære arbeidslivet

  Modellen kan vise til gode resultater og har som mål at Utviklingshemmede skal få samme muligheter som andre til å velge blant jobber de er interesserte i. Gjennom deltakelse i arbeidslivet vil utviklingshemmede føle seg inkludert og deltakende i samfunnet på lik linje med andre. Organisasjonssjef i «HELT MED» Jann Aasbak vil presentere modellen, resultater og dele erfaringene fra arbeidet.

  • 12 november

  • 10:45 - 11:30

  Veier mot målet

  Hvordan kan vi implementere Place then train og Supported Employment i vårt arbeid for å sikre arbeidsinkludering av utviklingshemmede?

  Spor 3: Aktivitetstilbud til utviklingshemmede med moderat eller dyp utviklingshemming.

  • 12 november

  • 09:00 - 09:30

  «Å gi de utviklingshemmede en stemme» - Om multifunksjonshemmede og interessekartlegging

  Når det kommer til aktiviteter og stimuli som primært er sansemessige, har en person med multifunksjonshemning nødvendigvis ikke nedsatt funksjonsevne i det hele tatt. Dette mener seniorrådgiver i Statped, Terje Dalen som vil presentere viktigheten rundt en slik kartlegging.

  • 12 november

  • 09:30 - 10:30

  Praksiseksempler: Aktivitetstilbud til utviklingshemmede på dagsenteret.

  Holmenkollen Dagsenter vil presentere hvilke aktiviteter de har på 2. ulike avdelinger. Den ene avdelingen har de tilbud til multifunksjonshemmede. Den andre avdelingen gir til bud til utviklingshemmede med utfordrende adferd.

  • 12 november

  • 10:45 - 11:30

  «Active support»

  En evidensbasert metode for å gi bistand til personer med utviklingshemming som fokuserer på å legge til rette økt livskvalitet og utvikling gjennom aktiv  deltakelse i egen hverdag. Metoden er spesielt effektiv for personer med moderat, alvorlig og dyp grad av utviklingshemming. Veiledningsteamet i Enhet for funksjonshemmede, Sandnes kommune vil presentere modellen.

  Felles avslutning dag to

  • 12 november

  • 12:30 - 13:30

  En annerledes reise inn i arbeidslivet

  Adrian har mye erfaring med hvordan det er å være «annerledes» i arbeidslivet. Han har Tourettes med veldig synlige tics, men har på tross av det jobbet 10 år i serviceyrket. Han er for tiden en av Norges mest anerkjente foredragsholdere, og lærer deg å se etter personen bak lidelsen, enten det dreier seg om Tourettes syndrom, eller psykiske lidelser. Her får du mye latter, glede og tårer, samt lære hvordan det mange ser på som et hinder kan brukes som ressurs. Adrian er en unik historieforteller, og en av Norges mest populære for tiden – brukt over hele landet. Adrian er hardt rammet av Tourettes, men han har lært seg å snu de negative hendelsene til noe positivt. På scenen tar Adrian for seg hvordan man skal tøye de grensene som bygger de komfortsonene man etablerer seg innenfor, for få  muligheten til å kjenne på den fantastiske mestringsfølelsen. Adrian er en unik historieforteller, og en av Norges mest populære for tiden – brukt over hele landet. Adrian er hardt rammet av Tourettes, men han har lært seg å snu de negative hendelsene til noe positivt. På scenen tar Adrian for seg hvordan man skal tøye de grensene som bygger de komfortsonene man etablerer seg innenfor, for få muligheten til å kjenne på den fantastiske mestringsfølelsen.

Informasjon

Konferansier:
Kjartan Mølstrevold

Målgruppe:
Ansatte i dagsenter for personer med utviklingshemming eller innen psykisk helse

Andre relevante konferanser:

 • Priser
   eks. mvainkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 11. august:kr. 2480kr. 3100
  Deltakeravgift ved påmelding etter 11. august:kr. 3280kr. 4100
  I tillegg til deltakeravgiften man velge mellom:
  Deltakelse dagtid med lunsjer/dagpakker:kr. 1193kr. 1395
  Overnatting inkl. dagpakker og konferansemiddag:kr. 2625kr. 3095
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn:kr. 965kr. 1090