Etter kreft

- Jeg er kreftfri, men langt fra helt frisk.

Konsekvensene av seneffekter etter kreft er langt større enn de fleste er klar over. Vi ønsker å sette fokus på dette problemområdet, og bidra til at blant annet allmennleger, psykologer, sykepleiere, NAV, brukerorganisasjoner, og andre berørte får bedre kunnskap og dermed bedre grunnlag til å gi råd og hjelp.

 • 09 - 10 mai 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • - Ja til forskjellsbehandling

  Kreftlege ved Oslo Universitetssykehus, og blant landets fremste eksperter, Åslaug Helland, vil presentere sin forskning på lungekreftpasienter og bruk av nye, avanserte metoder. Disse kan bidra til mer persontilpasset kreftbehandling, som igjen kan gi færre seneffekter.

 • - Hva er seneffekter?

  Ifølge Kreftforeningen savner åtte av ti som behandles å høre mer om seneffekter. Cecilie E. Kiserud ved Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling opplyser om de viktigste og vanligste seneffektene etter behandling.

 • Kreftkompasset - live podkast

  Konferansen har besøk av Kreftkompasset, som driver blogg og lager podkast. Med seg til konferansen har sykepleierne Ida-Marie Nilsen og Lotta Våde gjester med ulike erfaringer rundt kreft. I forbindelse med middagen vil duoen spille inn en live podkast. Vi tror på spennende meningsutvekslinger.

  • 09 mai

  • 13:00 - 14:00

  Lunsj dag en

 • Frykten for tilbakefall

  Frykten for tilbakefall gjenkjennes av alle som har gjennomgått en kreftsykdom. Hvordan kan man håndtere denne naturlige frykten? – Jeg pleier å si til pasientene at vi jo er tenkende vesener, og at man må akseptere at tanker om tilbakefall kommer, sier psykiater Tone Skaali, som gir råd om hvordan man kan håndtere frykten.

 • - Som å lande på en fremmed planet

  Leder for Vardesenteret i Bergen, Mirjam Østevold, har intervjuet en rekke personer som har vært gjennom kreftbehandling. – Å komme som pasient inn i et sykehusmiljø er som å lande på en fremmed planet. Landskapet er skremmende. Østevold vil også si noe om hvordan parforhold, der den ene har gjennomgått kreftsykdom, blir påvirket av møter med helsepersonell.

  Dag 2

 • Må man slutte i jobben?

  Ifølge Kreftforeningen faller en av tre seneffektrammede helt ut av arbeidslivet. Noen fordi ettervirkningene rett og slett ble for store. Andre fordi arbeidsgiver ikke har tilrettelagt. Vi har invitert Kreftforeningen til å ta for seg dette temaet. Hvordan kan man inkludere slik at flere arbeidsgivere tar sjansen på arbeidstakere med seneffekter etter kreftsykdom?

  • 10 mai

  • 10:15 - 11:15

  Ti tips for å komme tilbake i jobb

  Tøff kreftbehandling kan gi mange seneffekter, som går ut over arbeidsevne. Mange opplever at de er på sitt sykeste når retten til sykepenger opphører. HMS-rådgiver Korsveien gir ti konkrete råd og tips for å gjøre fagpersoner til bedre støttespillere for kreftoverlevere som skal tilbake i arbeid.

 • Seneffekter og arbeidsliv - rettigheter, plikter og muligheter

  Kan sykdommen få konsekvenser for jobben til pasienten? Hvilke rettigheter har man, og hvilke muligheter finnes? Kreftforeningens rettshjelp, ved Marius S. Lindberg, informerer.

 • Pasientrapporterte data: Fremtidens kanskje viktigste kilde for å vurdere kreftbehandling?

  Pasientrapporterte mål, også kalt PROMs. I slike prosjekt skal pasientene selv fylle ut spørreskjema og melde om hvordan de opplever sin livskvalitet, og hvilke effekter og bivirkninger de har opplevd etter behandling. Aller mest vet man så langt om seneffekter og livskvalitet i forbindelse med prostatakreft. Vi har invitert Kreftregisteret for å orientere.

  • 10 mai

  • 13:00 - 14:00

  Lunsj dag to

 • Konferanseavslutning: Livsglede i livsalvoret

  Livet spenner mellom store ytterligheter. Ingen går gjennom livet uten å oppleve både gleder og sorger, latter og tårer. Livet er både muntert og alvorlig. Til tider tar alvoret overhånd. Sykdom, ulykker, tap eller ytre hendelser kan være så vonde at de preger hele tilværelsen. Smerten kan komme brått, eller den kan snike seg inn over tid. Livet er urettferdig. Det vonde rammer tilfeldig. Det er kort avstand mellom ytterlighetene. Kun én bokstav skiller i alfabetet mellom lykke og ulykke. Vi må være forberedt på at enda mindre kan skille i virkeligheten. Men livet er heldigvis mer enn bare alvor og smerte. Vi må ta det vonde på alvor, samtidig som vi tillater oss å nyte livsgledene som finnes. Det handler om hvilke grep vi kan ta for å leve så godt som mulig slik livet ble. Dette foredraget gir ingen endelige svar, og det lodder ikke dypt i de store og vanskelige spørsmålene som berøres. Men det er ment som tankevekkende smakebiter om hvordan lete fram livsglede midt i alvoret.

Godkjenninger

Godkjent som 11 timers vedlikeholdsaktivitet.


Godkjent som spesialistspesifikt kurs meritterende med 11 timer til ergoterapispesialist innen somatisk helse, psykisk helse, allmennhelse eller arbeidshelse

 


Konferansen er godkjent av NSF som meritterende med totalt 11 timer.

Samarbeidspartner under konferansen er:

 • Priser
   eks. mvainkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 15. januar:kr. 2300kr. 2875
  Deltakeravgift ved påmelding etter 15. januar:kr. 3000kr. 3750
  I tillegg man velge mellom en av dagpakkene:
  Dagpakke uten overnatting, pris begge dager:kr. 1173kr. 1366
  Dagpakke med overnatting og konferansemiddag:kr. 2482kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn:kr. 1030kr. 1168