Fremtidens barnehage

Hvordan ser fremtidens barnehage ut?

Målgruppe blant andre barnehageansatte, ansvarlige i kommunen, ansatte på høyskoler og universitet, samt PPT.

 • 20 - 21 april 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
  • 20 april

  • 10:00 - 10:15

  Velkommen på barnehagekonferanse

 • Slik forebygger du mobbing, og slik fremmer du godt barnehagemiljø

  – «Time-out» ikke skal brukes i vanlige situasjoner i en barnehage. Barn skal ikke få en straff forkledd som «tenkepause» eller kjenne på skam når de strever med sterke følelser. Slike krenkelser gjør barn sårbare, mener den anerkjente mobbeeksperten Ingrid Grimsmo Jørgensen. Hun har tips til hvordan du kan forebygge mobbing, og legge til rette for et godt barnehagemiljø.

 • Hva skjedde da barnehagen innførte mobilforbud?

  Da et nytt barnehageår startet i august 2019 innførte de kommunale barnehagene i Gjesdal på Vestlandet en ny regel for foreldre og foresatte. Den sier at det innenfor barnehagens område er mobilfri sone. Telefonsamtaler, SMS-er og bruk av sosiale medier må vente. I stedet skal barna få kjenne på at de er det viktigste etter en hel dag borte fra foreldrene.Vi får høre hva erfaringene er åtte måneder senere.

 • Tilstrekkelig fysisk aktivitet? Hvordan?

  Forskning viser at det kan være vanskelig å oppnå tilstrekkelig fysisk aktivitetsnivå i barnehagetiden sammenlignet med Helsedirektoratets anbefalinger per dag. Sitter barna seg syke? Hva vet ekspertene? Hvordan kan aktivitetsnivået eventuelt økes?

 • Läsa boken, leka språket och göra boken levande

  Barn leser dersom vi leser, og dersom bøker finnes der barn er. For å fremme barns leselyst må vi vise dem bøkenes mangfold, og la dem oppleve det fellesskap som oppstår når vi leser sammen. – Gjennom boken får vi ordforrådets rikdom og grammatikkens trygghet, sier den anerkjente svenske forfatter, spaltist, blogger, lærer og foredragsholder Anne-Marie Körling. Hun har vunnet flere priser, og figurerer stadig i svenske medier. Hun var Sveriges nasjonale leseambassadør i årene 2015 – 2017.

   

 • Den sunne boltreleken

  – Boltrelek og lekeslåssing er en kilde til fryd, og barna opparbeider seg sosial og emosjonell kompetanse gjennom denne typen lek, sier førstelektor Rune Storli. – Det er noe mange barn synes er fascinerende å holde på med. Denne leken fører til mye latter, fryd, hyling og spenning. Du blir utmattet og avslappet, det utskilles endorfiner i hjernen som gjør at du blir tilfreds. Det stimulerer motorikken, i tillegg til at slik lek er nyttig for den emosjonelle utviklingen.

 • Likestilling og kjønnsbalanse i barnehagen - slik rekrutterer du gutta til jobben

  Det er kun rundt ni prosent av norske barnehageansatte som er menn, mens man gjerne skulle økt andelen til minst 20 prosent. Brekkåsen Idrettsbarnehage sør for Trondheim åpnet i 2012, og hadde allerede da rundt 20 prosent mannlig ansatte. Nå er andelen ganske nøyaktig halvparten av hvert kjønn. Hva er hemmeligheten, og hva er effektene?

 • Allergi i barnehagen - på helsa løs?

  For mange foreldre føles det kritisk å slippe sitt allergiske barn ut i barnehagen, ofte fordi de opplever å måtte stole på andre voksne som kan virke usikre og kanskje ikke opplært for akkurat dette barnets behov. – Det er utrolig viktig å etablere gode rutiner mellom hjem og barnehage, og at man er nøye også på diagnostisering og dokumentasjon, sier dr. Sarah Roxana Herlofsen. Hun peker også på overgangen mellom barnehage og skole som vesentlig. Herlofsen er forfatter, foredragsholder og har doktorgrad i molekylær biomedisin.

   

  Bærekraftig barnehage - tips for fremtiden

  Askeladden Steinerbarnehage har vært plastfri i 35 år. Barnehagen har dessuten hatt fokus på miljø og bærekrafig drift i mange år. Her følger styrerens tips til de som ønsker overgang til en fremtidsrettet miljøbarnehage.

  Kan spare hundretusener per barnehage

  Samvirkeforetaket IBID AS eies av 27 ideelle barnehager i Troms. Barnehagene er selvstendige enheter, men samarbeider om kompetanseutvikling og forhandling av felles avtaler på tjenester og varer. IBID er som sine eiere en ideell organisasjon, og kan ikke ta ut utbytte av driften. Noen av medlemsbarnehagene i Troms sparer over 200.000 kroner i året på samarbeidet. Kan ordningen ha overføringsverdi til resten av landet?

  Språkoppdagelse i småbarnsavdelinger

  Hvor mange ord barnet kan, har betydning for muligheten til å delta i lek og andre aktiviteter i barnehagen. Et godt ordforråd i barnehageårene og ved skolestart legger også grunnlag når vi skal lære å lese, og har betydning for mestring av skole og utdanning. Doktorgradsforskning kan komme fremtidens barn til gode. Hvilken praktisk betydning kan disse funnene ha? Hvordan kan man fra barnehagens side bidra til god språkutvikling?

  Flerspråklighet i barnehagen

  Fokus på inkludering har ført til sosiale og politiske debatter om hvordan man best mulig kan tilrettelegge for at barn kan lære språk i barnehagen. Hvilken form for spesialpedagogisk praksis er det behov for i barnehagen. Hva er erfaringene? Vi har invitert Anne Greve, som er professor i barnehagepedagogikk til å gi noen råd.

 • Ni tips for å forebygge sykefravær i barnehagen

  Hun er kjent for å holde engasjerende foredrag, og har en bakgrunn som gir stor tyngde. Det er få som kan mer om sykefravær og forebygging. Her kan du høre henne snakke om det moderne arbeidsliv, nye helseperspektiv, og tilbakeføring til arbeid. Hvordan kan vi holde sykefraværet i barnehagen lavest mulig?

 • Bonusordning for lavere fravær - OK eller fy fy?

  Da de ansatte fikk bonus for ikke å være borte fra jobben ble sykefraværet halvert. Hva skjedde? Hvordan kan dette ha relevans for barnehagen du jobber i, eller er leder for?

 • Priser
   eks. mvainkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 12.februar 2020:kr.kr.
  Warning: A non-numeric value encountered in /home/klosters/public_html/jobbaktiv.no/wp-content/themes/JobbAktiv/single-arrangementer.php on line 595
  0
  Deltakeravgift ved påmelding etter 12.februar 2020:kr.kr. 0
  I tillegg til deltakeravgiften man velge mellom:
  Deltakelse dagtid med lunsjer/dagpakker:kr.kr.
  Overnatting inkl. dagpakker og konferansemiddag:kr.kr.
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn:kr.kr.