Fremtidens spesialundervisning

En praktisk rettet konferanse, om tiltak som fungerer.

Det foreslås store endringer i det spesialpedagogiske systemet. Skal rettighetene bort, skal PP tjenesten omorganiseres, eller vil man falle ned på en middelvei? Selv om ingen har svaret på dette ennå, er en ting klart; Vi må gjøre mer av det vi vet virker. På denne konferansen samler vi forskning og praktiske tiltak som har effekt.

 • 04 - 05 februar 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
Påmelding
 • Spesialundervisning i krise?

  Er det virkelig krise i dagens spesialundervisning? Det er mye snakk om at spesialundervisning ikke virker, og det benyttes krasse ordelag for å beskrive et system som ikke leverer etter intensjonen. Som alltid ligger sannheten en plass i mellom ytterpunktene. Hva er fakta, hva er det spesifikt som fungerer dårlig, og hva vet man om tingenes tilstand?

  Tema: Tidlig innsats

 • Hvorfor så sein innsats?

  Det er et paradoks at det er mest spesialundervisning på 10. trinn. Det kan gjenspeile en «vente-og-se-holdning» i stedet for tidlig innsats. Det er altfor mange assistenter som utfører spesialpedagogiske oppgaver. Det er dessuten mangelfull sammenheng mellom det som skjer i den ordinære undervisningen og spesialundervisningen. Dette kan bidra til stigmatisering, mangelfull inkludering og reduserte læringsmuligheter. Seniorrådgiver KS Konsulent og tidligere reg.direktør i Statped midt, Lasse Arntsen har med andre ord ting å sette fingeren på når det gjelder spesialundervisningen i Norge.

   

  • 04 februar

  • 11:30 - 12:30

  Lunsj under fremtidens spesialundervisning

  • 04 februar

  • 12:30 - 13:00

  Erfaring fra praksisfeltet - Tidlig innsats for de under bekymringsgrensen

  I osloskolen arbeider noen håndplukkede lærere med de som har ferdigheter under bekymringsgrensen. Hvordan skape gode læringsmiljø for elever som er i matematikkvansker, og hvordan forebygge at spesialundervisning må settes inn?

 • Synsvinkler fra praksisfeltet – Extreme makover er nødvendig!

  Spesialpedagog, gründer og daglig leder Heidi Aabrekk brenner for tidlig og helhetlig innsats. Flere år med habilitering av sin egen sønn åpenbarte hvor lang tid det tok å få riktig hjelp, og hvorfor det er viktig å få hjelp tidlig. – En extreme makeover av spesialundervisningen er helt nødvendig, mener Aabrekk, som brenner for innholdet i tilbudet på skole og i barnehage.

  Tema: Skjevhet i spesialundervisning mellom jenter og gutter

 • Hvorfor gjør jentene det bedre enn gutta?

  «Når guttene systematisk over de siste 40 år presterer svakere enn jenter har skolen og utdanningsmyndighetene åpenbart sviktet.» Det sier forsker Ingrid Fylling, som sitter i det regjeringsoppnevnte Stoltenbergutvalget, som blant annet ser på kjønnsforskjeller i grunnskolen.  Hvorfor er det kjønnsforskjeller når det kommer til resultater i skolen? Er det mulig å utjevne forskjellene noe? Hvorfor er det 2/3 gutter som får spesialundervisning?

 • Praksiseksempel: Hvordan arbeider vi systematisk - og hvorfor oppnår vi resultater?

  Etter at Kompetansesenter Sør ble etablert i 2013 har behovet for spesialundervisning i regionen som omfatter Lindesnes, Audnedal, Marnardal, Åseral og Hægebostad  sunket merkbart. – Vi har satt fokus på systemarbeid. Opplæring og styring knyttet til tilpasset opplæring ute i skolene er en sentral del av forklaringen bak reduksjonen vi har sett, sier lederen Julie K. Nilsen.

  Tema: Atferdsvansker og spesialundervisning

  • 04 februar

  • 15:30 - 16:00

  Hva fungerer i møte med elever med atferdsvansker?

  Må det være slik at norm- og regelbrytende elever skal mislykkes i skolen? Elever med atferdsproblemer utgjør en relativt liten gruppe i skolen, men likevel oppleves disse som et stort problem. Hva vet vi om atferdsproblemer og tiltak som virker i møte med disse elevene?

   

 • Fra utagerende adferd til positive læringsspiraler.

  Hvordan kan vi i praksis i hverdagen møte barns utagerende adferd på en måte som reduserer utagering, øker gjensidig forståelse og støtter relasjonell, emosjonell og faglig læring?
  Hans Holter Solhjell presenterer 5 viktige faser i utviklingsstøttende, læringsorientert konfliktløsning, og gir oss konkrete og praktiske ideer som kan brukes i hver fase. Presentasjonen er basert på PLS (Positive læringsspiraler) samreguleringsmodellen.
 • Praksiseksempel: innagerende atferd

  Innlegget vil fokusere på de stille barna, som innagerer og er vanskelige å engasjere. Hva gjorde vi i praksis for å lykkes med å nå disse barna? – Disse barna trenger ekstra hjelp til å bli trygge mennesker. Prestasjon og engstelse er ikke en god kombinasjon, det kan føre til at barnet ikke mestrer oppgaver som det klarer godt i en trygg setting. Derfor er den tidlige innsatsen i skolen så viktig, sier spesialpedagog Kirsten Helen Flaten, som har forsket på angst hos barn i snart 20 år.

  Dag 2

 • Kartlegging - hva sier forskningen?

  En hjørnestein i alle spesialpedagogiske tiltak er god kartleggingspraksis. Den er fundert på gode kartleggingsverktøy og rett bruk av informasjonen fra dem. Samtidig er det viktig å være proaktiv- slik at man ikke venter med nødvendige tiltak. Hva sier forskningen om verktøy og metoder som fungerer?

  Tema: Lese og skrivevansker

  • 05 februar

  • 09:45 - 10:15

  Lese og skrivevansker - forskningsbaserte tiltak som fungerer

  Her oppsummerer vi den siste forskningen på lese og skrivevansker, samt hva vi vet om tiltak og fremgangsmetoder som virker.

 • Leselyst og leseglede

  Ved Spangereid skole har man satset bevisst på bøkenes fantastiske verden. Resultatene er slående. Behovene for spesialundervisning har sunket merkbart. Hva gjør de i praksis?

 • Pedagog med dysleksi

  At det ikke er enkelt å ha dysleksi og være elev vet Frida Bonsak Løvbrøtte mye om. – Jeg har selv erfart at det kan være krevende for elever som sliter å få den hjelpa de trenger, sier spesialpedagogen, som selv har dysleksi. I sitt foredrag vil Frida blant annet ta for seg hvor viktig det er med tidlig hjelp. Hun vil også snakke om hvilke tiltak som fungerer.

  Tema: matematikkvansker

  • 05 februar

  • 11:45 - 12:15

  Matematikkvansker - hva sier forskningen om tiltak som virker?

  Hvilke tiltak kan utledes av de ledende teoriene om utvikling av matematikkforståelse? Her får vi en rask oppsummering av hva vi vet til nå. Anita Lopez-Pedersen Institutt for spesialpedagogikk UIO.

 • Slik arbeider vi med matematikkvansker

  Eksempler fra praksisfeltet. Mange elever har vansker i matematikk. Allerede fra grunnskolen dukker vanskene opp og flere elever sliter med å få en ståkarakter i videregående skole, og noen dropper ut på grunn av faget.  Lærerens kompetanse i faget, holdninger til eleven som strever er også en avgjørende komponent i dette. Analysen av kartleggingsresultater, sammen med lærerens kompetanse skal bestrebe å gi eleven gode tiltak for å mestre bedre – og i tråd med sine forutsetninger.

  • 05 februar

  • 13:00 - 14:00

  Lunsj under fremtidens spesialundervisning

  • 05 februar

  • 14:00 - 15:00

  Avslutning - fremtidens medarbeidere og motarbeidere

  I reformenes og endringenes tid, blir det ofte et skille mellom de som møter nye krav og metoder, med åpne armer, og de som er motvillige til å forlate gamle metoder. Hva skal til for få «medarbeiderne» og «motarbeiderne» til å arbeide i samme retning?

Godkjent som vedlikeholdskurs – Utdanningsforbundet, spesialistutdanningen.

 

Se også våre andre arrangementer:

 

 

 

 

KOMMER: Dagskurs for lærere:

Et praktisk rettet dagskurs rettet mot lærere i grunnskole og i voksenopplæring. Arrangeres i Oslo, Bergen, Trondheim og Oslo. Påmelding her: 

 • Kategorier

 • Priser
    eks. mva inkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 15.nov: kr. 2600 kr. 3250
  Deltakeravgift ved påmelding etter 15.nov: kr. 3300 kr. 4125
  I tillegg man velge mellom en av dagpakkene:
  Dagpakke uten overnatting, pris begge dager: kr. 1173 kr. 1366
  Dagpakke med overnatting og konferansemiddag: kr. 2824 kr. 3300
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn: kr. 1030 kr. 1168