Fremtidens spesialundervisning 2019

Nye sjanser for bedre læring. Får våre barn og unge de samme muligheter til å utvikle sitt potensial? Hva er de siste nyhetene innen spesialundervisningen?

Barna som blir født i år vil gå ut av grunnskolen våren 2035. Hvor trykker skoen for skolen? Hva skjer innen feltet spesialundervisning, særlig med tanke på NOU 2019:3  «Nye sjanser – bedre læring — Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp»?

 • 21 - 22 oktober 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • Krise i spesialundervisningen?

  Et statlig nedsatt ekspertutvalg overleverte tidligere i år en rapport til kunnskapsministeren. Utvalget foreslo endringer i det spesialpedagogiske systemet, blant annet slik at PP-tjenesten i større grad skulle bli en del av støttesystemet på skolen. Ressurser og kompetanse burde ifølge utvalget flyttes tett på skoler og barnehager. Målet er raskere og bedre hjelp til flere. Er det sant at spesialundervisningen fungerer katastrofalt dårlig, og i så fall: Hvorfor er det slik? Og har det skjedd en utvikling siden ekspertutvalget overleverte sin rapport?

 • - Vi vet ikke hva som virker

  Mange reformer og tiltak er innført i norsk skole basert på ideologi og verdisyn. Leder Rita Helgesen i Norsk lektorlag mener det er på høy tid med en samordnet, nasjonal innsats for å samle forløpsdata.  – Den store verdien ligger i å kunne følge store grupper gjennom hele skoleløpet, og faktisk kunne si noe om hva som støtter barn og unges læring og utvikling. For det vet vi lite om i dag, mener hun.

  • 21 oktober

  • 11:15 - 12:15

  Knust av reformen?

  Har skolestart for fem- og seksåringer fungert etter hensikten? Hva mener pedagogikkprofessoren  om reformene i skolen de siste tiårene? Hva tenker han om utviklingen av læreplanene? Hvilke råd ønsker han å gi? Er det elever i skolen som er knust av feilslåtte reformer?

  • 21 oktober

  • 12:15 - 13:00

  «Han sa det kom ikkje til å verte noko av meg»

  ….forteller en elev med spesialundervisning om sin lærer. Gunhild Nordvik Reite har forsket på hvordan elever med spesialundervisning opplever relasjonen til læreren. En dårlig relasjon kan være en risikofaktor, en god kan fungere som beskyttende faktor. Hvordan kan skolen arbeide for relasjoner som virker beskyttende?

  • 21 oktober

  • 13:00 - 14:00

  Spesialundervisningslunsj

  • 21 oktober

  • 14:00 - 14:30

  - Når skolen skaper tapere

  Tore Sværen har 19 års erfaring som skoleleder for Vibemyr skoleverksted i Rogaland, og har møtt flere hundre elever med lang tapshistorikk i norsk skole. Han mener at det er noen strukturer i enhetsskolen som gjør at behovet for spesialundervisning oppstår. Skolen bidrar dermed til å skape skoletapere. Gjennom et utfordrende «lekmannsinnlegg» ønsker Sværen å reise en viktig debatt. Og han foreslår noen radikale endringer.

 • Spesialundervisning for flerspråklige elever

  Hvilke forutsetninger må ligge til grunn for å lykkes? Remøys doktorgradsarbeid dreier seg spesielt rundt spesialundervisning og flerspråklige elever.

 • Skoleflinke elever eller elevflinke skoler

  Den etterspurte pedagogen Godi Keller snakker om elever som har kvaliteter og begavelser, og som likevel har lett for å bli oversett og lite verdsatt med dagens måleinstrumenter. Hvordan vi kan ta vare på de elevene som da lett faller utenfor? Keller klargjør skillet mellom skolekompetanse og livskompetanse, og diskuterer prioriteten mellom dem. Han snakker om hvordan vi kan bidra til å bygge opp livskompetansen hos alle barn, også de som sliter med utfordringene skolen stiller. Samarbeidet med foreldrene blir i denne sammenhengen spesielt viktig.

  Dag 2

 • - Kan de ikke bare ta seg sammen?

  Den anerkjente spesialpedagog, forfatter og foredragsholder Lisbeth Iglum Rønhovde vil snakke om elever som utfordrer  omgivelsene med sin adferd. Kan bedre forståelse gi bedre dialog, og dermed senke behovene for spesialundervisning?

 • Godt skolemiljø, inkludering faglig og sosialt

  Nyere forståelse og ny kunnskap rundt arbeidet med godt og inkluderende skolemiljø er vesentlig for læringsutbyttet. Hvordan kan man forstå inkludering, vennskap og trygge relasjoner som en integrert del av det faglige arbeidet i klasserommet? De voksnes og skolens handlingsrom, og muligheter i arbeidet med inkluderende og trygt skolemiljø. En praktisk tilnærming med mange eksempler fra ulike skoler og klasserom. Lasse Dahl fra Læringsmiljøteamet i Oslo er blant landets fremste ressurser på området.

 • Slik arbeider vi med matematikkvansker

  Eksempler fra praksisfeltet. Mange elever har vansker i matematikk. Allerede fra grunnskolen dukker vanskene opp og flere elever sliter med å få en ståkarakter i videregående skole, og noen dropper ut på grunn av faget. Lærerens kompetanse i faget, holdninger til eleven som strever er også en avgjørende komponent i dette. Analysen av kartleggingsresultater, sammen med lærerens kompetanse skal bestrebe å gi eleven gode tiltak for å mestre bedre – og i tråd med sine forutsetninger. Anerkjente Marianne Akselsdatter Aaslund er invitert for å foredra om temaet.

 • Spesialundervisning i fremtidens skole: Hva, hvordan og hvorfor?

  Professor Monica Melby-Lervåg forsker blant annet på språk- og leseutvikling hos barn og unge med dysleksi og spesifikke språkvansker.
  – Spesialundervisning er i støpeskjeen. Hva bør man fokusere på fremover for å få til spesialundervisningen? Hva vet vi fra forskning at er viktig? Hvordan bør spesialundervisningen gjennomføres for å ha effekt? Hva viser forskning at fungerer for elever med de mest vanlige lærevanskene. Hvorfor har vi kommet i en situasjon hvor spesialundervisning har hatt liten effekt? spør professoren.

   

  • 22 oktober

  • 13:00 - 14:00

  Spesialundervisningslunsj

  • 22 oktober

  • 14:00 - 15:00

  Slik lykkes Stian Orm

  Stian Orm har diagnosen barneautisme. Fra å ikke kunne bo hjemme på grunn av sine omfattende atferdsvansker, eller nyttiggjøre seg et ordinert skoletilbud i barndommen, studerer han nå psykologi på Universitetet i Oslo, samtidig som han selv er blitt en anerkjent foredragsholder. Hva tror Stian må til for å hjelpe flere ungdommer med særlige behov i norsk skole i fremtiden?

Dette er et samarbeid mellom JobbAktiv ogDenne konferansen er godkjent som vedlikeholdskurs i spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgiving, Utdanningsforbundet.

Konferansier for dagene:
Kjell Ove Hveding

Kjell Ove Hveding er en utradisjonell konferansier som først og fremst er medmenneske, menneskekjenner og opptatt av at alle skal ha det bra. Han er også gründer som med uslitelig entusiasme, pågangsmot og godt humør har basert sin suksess på sin tro på at alle i en organisasjon gjør en like viktig jobb. Enten man arbeider med service eller mennesker, er fokuset på de som skal motta dine tjenester.


Se også våre andre arrangementer:

 

 • Priser
   eks. mvainkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 24. juni:kr. 2700kr. 3375
  Deltakeravgift ved påmelding etter 24. juni:kr. 3300kr. 4125
  I tillegg til deltakeravgiften man velge mellom:
  Deltakelse dagtid med lunsjer/dagpakker:kr. 1173kr. 1366
  Overnatting inkl. dagpakker og konferansemiddag:kr. 2482kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn:kr. 1030kr. 1168