Frivillighetskonferansen

Fra utenforskap til inkludering

Slik bereder vi grunnen for mer sosialt fellesskap, inkluderende møteplasser og bedre kår for den nødvendige tredje sektor. Konferansen retter seg mot alle som jobber i det frivillige, samt ledere og mellomledere som er i kontakt med frivilligapparatet.

 • 27 - 28 januar 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • Fellesskap, deltakelse, engasjement

  Frivilligpolitikken er viktigere enn noensinne.  Frivillighet er ikke bare et tilskudd i hverdagen, men en bærende del av samfunnslivet. Et godt samfunn bygges nedenfra og inkluderer alle. Frivilligheten har en viktig oppgave i å skape lokalt engasjement og fellesskap hvor terskelen for deltagelse er så lav at alle kan delta. I Frivillighet Norge gleder vi oss til å delta på åpningen av konferansen.

  • 27 januar

  • 10:50 - 11:30

  Hva gjør frivillighetsarbeid med den som utfører det?

  Bedre fysisk og psykisk helse, trygghet, tillit og tilhørighet – Dette er sluttproduktet av godt frivillighetsarbeid. Både for de som utøver frivillig arbeid, og de som høster fruktene av det. Hvordan blir det slik? Og hvordan står det til med frivillighetens kår her til lands? Filosof Tore Frost filosoferer rundt teamet.

  • 27 januar

  • 11:30 - 12:30

  Lunsj

 • Frivilligsentralen som hjørnesteinsbedrift

  Frivilligsentralene er lokale møteplasser for enkeltmennesker, lag/foreninger og det offentlige. Sentralene genererer frivillig innsats for og med det brede lag av befolkningen rundt om i hele landet. Espen Watne Andresen i Norges frivilligsentraler vil foredra om fremtiden for frivilligsentralene. Hva er de beste tips og verktøy for økt frivillighet i samfunnet?

 • Ambisiøse frivillige

  Hele 16 000 frivillige i Horten utfører frivillig arbeid til en verdi av mer enn 300 millioner kroner årlig. Hvordan klarer kommunen å organisere så mange? Hvorfor er ambisjonene å bli enda flere? Hva får man igjen for engasjementet?

 • Svart belte i integrering

  Ildsjelen Ken-Thomas Kvæl er en nordnorsk, kampvillig sosionom, med sort belte i taekwondo, og medaljesanker av rang. Han ble i sin tid kåret til Årets hadselværing for sitt engasjement for kommunens barn og unge. Kvæl har gjennomført en rekke prosjekter for UDI og Nordland fylkeskommune, hvor fokus har vært på integrering og mestringsfølelse. – Den terapeutiske effekten av trening (særlig strukturert kampkunst) er noe jeg er veldig bevisst på og opptatt av, sier han, som vil dele av sine erfaringer rundt frivillighet gjennom mange år.

 • Frivillighet som nøkkel til inkludering

  DNT Drammen og Omegn gjennomførte prosjektet «Arbeidstrening som inkludering» med midler fra NAV. På denne måten fikk man de som ønsket å komme seg ut i arbeid med på oppgaver som eksempelvis dugnad, samt forberedelser til ulike arrangement i regi av turistforeningen. Vi har invitert Havva Ince i DNT Drammen og Omegn til å komme og fortelle om de bemerkelsesverdige effektene av prosjektet. Med seg har hun frivillige som vil fortelle sin historie.

  • 27 januar

  • 15:45 - 16:45

  Se mennesket bak diagnosen

  Adrian Lund er etter hvert blitt en av landets mest anerkjente foredragsholdere. Han har mye erfaring med hvordan det er å være «annerledes» i arbeidslivet. Lund har Tourettes, med veldig synlige tics, men har på tross av det jobbet 10 år i serviceyrket. Adrian Lund lærer deg å se etter personen bak lidelsen, enten det dreier seg om Tourettes syndrom, eller psykiske lidelser. Her får du mye latter, glede og tårer, samt lære hvordan det mange ser på som et hinder kan brukes som ressurs.

  Dag 2

 • Frivillig i en stor kommune

  Med 91 000 innbyggere og 6000 ansatte blir nye Asker en av Norges største kommuner. Hvilke kår har frivilligheten i en stor kommune? Ordfører Lene Conradi har med seg eksempler på hva frivillig engasjement betyr, og har betydd for kommunen.

 • - Få med innvandrerjentene

  Jenter med innvandrerbakgrunn deltar mye mindre i idrett enn øvrig norsk ungdom. Hva kan vi gjøre med det? Tidligere landslagsspiller i Fotball, Eli Landsem, er leder prosjektet «Rosa sko». – Kongstanken er å utdanne instruktører, og at jenter trener jenter. Vi ønsker å rekruttere flere jenter til idrett og fotball, spesielt jenter med minoritetsbakgrunn. Landsem vil under konferansen forklare hvorfor.

 • Om å forstå og misforstå - tolken forteller

  Tolken forklarer innsiktsfullt om språklige og kulturelle forskjeller som det er vel verdt å være oppmerksomme på i møter mellom mennesker med opprinnelse i ulike deler av verden. På begge sider kan man mangle intuitiv gjenkjennelse av for eksempel kroppsspråk, tradisjoner og andre markører. Norsk nøkternhet møter «fremmed» frodighet?

  • 28 januar

  • 11:30 - 12:30

  Lunsj

 • Inspirerer, lykkes og prises for ungdomsarbeid

  Hun har oppnådd stor anerkjennelse, og har blant annet fått pris for sitt arbeid for ungdom, integrering og likeverd. Hina Zaidi er barnevernspedagog, skuespiller, bokser, foredragsholder og idrettsleder. Se frem til en svært inspirerende halvtime, sammen med en helt uvanlig kapasitet innenfor sine felt.

 • Innvandreres bidrag til fellesskapet

  Avskrekkende retorikk kan ødelegge både omdømme og undergrave integrering. Norge bør ha som mål å ønske et bærekraftig antall flyktninger velkomne som bidragsytere til et felles samfunn, mener Sylo Taraku. Hvordan kan vi best få dette til? Vi har invitert Taraku til å holde foredrag, med fokus på frivillig innsats. Sylo er opprinnelig fra Kosovo, og er rådgiver i Tankesmien Agenda. Hans primære fagområder er innvandring, integrering og populisme.

Konferansier for dagene

Ingrid M. Bruun
Ingrid M. Bruun jobber som daglig leder & foredragsholder for Kompetansesenter for livsmestring og folkehelse (livshelse.no). Til tross for sin unge alder, har hun allerede rukket å bli en merittert foredragsholder, som kombinerer faglighet med egne erfaringer i sitt engasjement for blant annet frivillig innsats.

 • Priser
   eks. mvainkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 1. oktober:kr. 2200kr. 2750
  Deltakeravgift ved påmelding etter 1. oktober:kr. 2900kr. 3625
  I tillegg til deltakeravgiften man velge mellom:
  Deltakelse dagtid med lunsjer/dagpakker:kr. 1173kr. 1366
  Overnatting inkl. dagpakker og konferansemiddag:kr. 2482kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn:kr. 1030kr. 1168