Frivillighetskonferansen

Fra utenforskap til inkludering

 • 29 - 30 oktober 2018
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
  • 29 oktober

  • 10:45 - 11:15

  Frivillighet – en kjerneverdi i det norske velferdssamfunn

  Bedre fysisk og psykisk helse, trygghet, tillit og tilhørighet – Dette er  sluttproduktet av godt frivillighetsarbeid. Både for de som utøver frivillig arbeid, og de som høster fruktene av det. Hvordan blir det slik? Og hvordan står det til med frivillighets kår her til lands?

  • 29 oktober

  • 11:15 - 11:40

  Engasjement, felleskap og deltakelse

  Kulturpolitikken er viktigere enn noensinne. Ikke som tilskudd i hverdagen, men som en del av selve kjernen i samfunnsprosjektet. Et godt samfunn bygges nedenfra og inkluderer alle. Frivilligheten har en viktig oppgave i å skape lokalt engasjement og fellesskap hvor terskelen for deltagelse er så lav at alle kan delta. Kulturminister Trine Skei Grande åpner konferansen!

  • 29 oktober

  • 12:40 - 14:15

  Tema: Hvordan få og beholde frivillige i et inkluderende miljø?

 • Hvordan rekruttere nye frivillige på en god måte? 

  Hvordan kommer man i gang med å rekruttere nye personer inn frivilligheten og hvordan ivaretar vi de i et godt inkluderende miljø? Nancy Herz, organisasjonsrådgiver i frivillig.no vil i dette foredraget se på metoder for rekruttering, samt hva som driver frivillige og motiverer dem til å fortsette.

 • Hvordan kan kommunen legge til rette for frivillig engasjement og inkludering?

  Byråd for kultur, idrett og frivillighet, forteller om hvordan de gjør det i Oslo kommune.

 • Kraften i det å se andre!

  Pelle er en av Scandinavias beste foredragsholdere, og er et levende live-show i Tourett-syndrom. Hans historie er en vekker i å se andre mennesker, bak diagnose, bak utfordrende atferd og bak de fasadene vi som mennesker gjemmer oss bak. Pelle Sandstrak er norsk-svensk komiker, skuespiller og regissør som reiser verden rundt med forestillingen om sitt eget liv med Tourettes syndrom.

  • 29 oktober

  • 15:45 - 17:00

  Tema: Innvandrere i frivillig arbeid

 • Tilrettelegging for, og gevinst av, innvandrere i frivillig arbeid.

  Sylo er opprinnelig fra Kosovo, og begynte som rådgiver i Agenda i april 2016. Hans primære fagområder er innvandring, integrering og populisme. Sylo er utdannet statsviter fra Universitetet i Bergen, og har tidligere jobbet blant annet som rådgiver i Den norske Helsingforskomiteen, generalsekretær i NOAS, underdirektør i UDI og generalsekretær i LIM (Likestilling, integrering og mangfold). Han har også sittet i Brochmann II-utvalget og er nå representant for allmenheten i Pressens Faglige Utvalg (PFU).

 • Men at work fikk frivillighetspris i arbeidet med innvandrere

  «Byåsen men at work» en gruppe innvandrermenn som hjelper andre innvandrermenn ut i jobb. Gründer Svenn Ferry Utengen har i samarbeid med Byåsen frivillighetssentral og karrieresenteret for innvandrere i Trondheim, bistått arbeidet. Arbeidet ble tildelt Frivillighetsprisen 2017. Gjennom frivillig aktivitet og utnyttelse av egne nettverk, bidrar de frivillige initiativtagerne til at innvandrere får styrket sitt eget personlige nettverk. Selv om arbeidstrening og språklæring er en naturlig og viktig del av et slikt tilbud, så er det nettverksbyggingen som er hovedårsakene til at «Men at work» lykkes.

  • 29 oktober

  • 19:00 - 19:30

  Hvordan sørge for at alt går rett vest!

  Alle som arbeider i offentlig sektor skal være så effektive, og det stilles alle slags krav til medarbeidere om tilpasning, omstilling og utvikling. Hvordan kan man effektivt stikke kjepper i hjulene for slik utvikling, og hvordan kan man bidra til at ting går nedenom og hjem, slik at man får være i fred på jobben? Dette er den sentrale ideen i den dårligste forretningsideen noensinne, der Motarbeider arbeider for nedturer, svartmaling og forverring av arbeidsmiljøet. Som oppvarming til de gode samtalene rundt middagsbordet, gir dårlig leder Halvor Haukerud deg oppskriften på å gå fra medvind til motgang!

  NB: Baren åpner kl. 18.30.

   

   

  Dag 2

 • Fra utenforskap til inkludering

  Hva er sammenhengen mellom frivillighet og et mer inkluderende samfunn? Stian er generalsekretær i Frivillighet Norge og forteller om veien fra utenforskap til inkludering.

 • Hvorfor deltar vi i frivillig innsats, og ligger det et ubenyttet potensiale for økt deltakelse? 

  Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor har gjennomført forskningsprosjektet « Frivillig innsats og motivasjon i Norge og Skandinavia fra 2014 -2017. Deler av denne viktige rapporten vil bli presentert på konferansen.

  • 10:15 - 13:00

  Tema: Ungdom, psykisk helse og utenforskap

 • «Generasjon Prestasjon» Et foredrag om ungdom, ungdomskultur og press  

  Dagens ungdom opplever press fra alle arena om å prestere. De er fostret opp på ideen om at de kan bli hva de vil, at alt er mulig og at de lever i en tid der det ikke finnes noen grunner til å klage. Alt er opp til den enkelte! I et samfunn hvor vi blir målt på alt, blir prestasjonen lett forbundet med identiteten. For en del føles det som om at det øyeblikket man ikke presterer har man ikke lenger et menneskeverd eller tro på seg selv. Hva gjør dette med de unges psykiske helse? Psykolog Trond Haukedal er en kjent foredragsholder og motivator innenfor temaet ”menneskekunnskap”

 • Hvordan kan frivilligheten bidra inn for å forebygge, inkludere og skape de gode møteplassene for unge i dag? 

  Mental Helse ungdom vil i dette innlegget trekke inn eksempler på løsninger som finnes for å etablere gode tilbud til unge som sliter.  Omfanget av ungdommer med psykiske plager øker, og derfor er det viktigere enn noensinne at ungdommene blir møtt gjennom aktiviteter som skaper trygghet og tilhørighet.

  • 12:15 - 13:00

  Nyby - en ny måte å organisere velferds-samfunnet på

  Nyby er et digitalt verktøy som kobler ressurser og behov i samfunnet vårt. Nyby gjør det enkelt å be om hjelp, og enkelt å bidra. For alle. Nyby kobler mennesker. Nyby er en app, men liker å tenke på seg selv som en ny måte å organisere velferdssamfunnet på. Innlegget holdes sammen med en bydel som har gjort seg erfaringer i bruk av verktøyet.

 • Vertskapet - essensen i et inkluderende frivillighetsarbeid

   

  Vertskapet handler blant annet om egen innstilling og en praktisk filosofi i kunsten å få mennesker til å føle seg velkomne. Hvordan vi kan være åpen, inkluderende og ha en velkommende grunnholdning til dem du møter og til det som skjer rundt deg.

superhelt2

 • Priser kommer senere