Habiliteringskonferansen

Konferansen er dessverre avlyst!

Habiliteringsfeltet er i endring. Det kreves mer av tjenestene i forhold til koordinering, brukermedvirkning og samarbeid. Hvordan kan vi sikre gode tjenester og gode valg for at tjenestemottakere mestrer sine liv så godt som mulig?

 • 03 - 04 juni 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • Modige valg og frykten for å gjøre feil

  Endringsglede, kreativitet og skapervilje står i skarp konflikt med angsten for å gjøre feil, kravet om lojalitet mot systemer og uroen mot å bryte med gruppen man jobber i. Dette skaper ofte en dyp og vedvarende slitasje for oss hjelpere. Når skal vi bryte med det som forventes? Når skal vi være modige og skapende når må vi være realistiske og ydmyke? Foredraget vil ha fokus på psykologiske mekanismer som stopper oss fra å skape, som brenner oss ut og hvordan skape et miljø hvor faglighet, samarbeid og skaperevne får bedre kår uten å bli uforsvarlige eller utbrente.

  Lunsj 11:30 -12:30

  • 03 juni

  • 12:30 - 13:15

  Hvordan sørge for et likeverdig tilbud for alle med ervervet hjerneskade?

  Regionalt prosjekt for videreutvikling og implementering av behandlingslinje av barn og unge med ervervet hjerneskade, har som målsetting å sikre et likeverdig tilbud til alle. I forløpet fra akutt behandling til langsiktig habilitering, er det mange aktører og uklar ansvarsfordeling. Her oppsummerer Heidi hva de har lært, og hvordan man sørge for bedre koordinering av tjenester i hele forløpet.

 • Koordinering av tjenester

  Etter seks år med samhandlingsreformen er vi inn i neste fase med store utfordringer og muligheter for samhandlingen mellom kommuner og helseforetak. En samhandling som skal møte brukerens behov for helhetlige, koordinerte og trygge helse- og omsorgstjenester. Samhandlings reformen har gode intensjoner når det kommer til pasientbehandlingen, men i praksis oppleves det noen ganger som det er en kløft mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. Flere kommuner er per i dag ikke i stand til å ta imot de aller mest kompliserte pasientene.

 • Bryter barrierer og legger tilrette for mestring på nye arenaer.

  Pär Johansson startet Glada Hudik-teatern i 2006. En teatergruppe der utviklingshemmede og normalhemmede skuespillere opptrer side om side. Den store drivkraft i teateret har vært å bryte ned barrièrer mellom mennesker, og å forvandle redsel og fordommer til vennskap og forståelse. Reisen har vært preget av en rekke mentale omstillinger.  Pär har fått flere priser for sitt arbeid som leder og foredragsholder, blant annet fikk han tildelt “Kungens medalj” i 2010, “Årets föreläsare” i 2010 og “Årets ildsjel” i 2016.

  Glada Hudik-teatern har spilt inn to langfilmer, tre dokumentarfilmer og har solgt ut billetter til teaterforestillingene sine på Broadway.

 • Kvalitet og kontinuitet i sammenslåingens tid

  Hvordan sikre et godt tjenestetilbud for fremtiden, i kommuner som skal samarbeide og sammenslås? Hvem sin standard og norm skal gjelde, og hvordan møter en ny kommune dem som faller mellom stolene? Hva skjer når prestisje, arbeidskultur og lokalpolitikk blir satt under press?

  Dag 2

 • God stemning

  Er det mange konflikter på jobben? Tisking og hvisking i korridorene? Blir det dårlig stemning når det oppstår uenigheter? Eller sliter du på hjemmebane i dine nærmeste relasjoner? «God stemning» er et foredrag som gir konkrete redskaper til hvordan du kan skape bedre relasjoner til andre. Dora snakker blant annet om hvorfor vi er så redde for konflikter, hvorfor det er skummelt å si noe som er viktig for deg på grunn av reaksjonen du får og hvordan du blir kvitt selvkritikeren.Hun snakker også helt konkret om hva som skal til for å få et bedre arbeidsmiljø. Foredraget er i tillegg svært underholdende og formidles på en personlig og morsom måte, og en av Norges beste foredragsholdere.

  • 04 juni

  • 10:15 - 11:00

  Med plikt til å varsle!

  Å følge opp feil og lære av feil er helt avgjørende for å gjøre tjenestene bedre og pasientene tryggere. Sykehusene har i dag plikt til å varsle Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser, mens kommunene ikke har det. Nå utvides denne varselordningen, slik at også kommuner og private som yter helse- og omsorgstjenester får plikt til å varslet Helsetilsynet om alvorlige hendelser. Hva innebærer dette, og hvordan kan dette benyttes i utviklingen av bedre tjenester?

   

 • InnArbeid - Behovsdrevet innovasjon for inkludering av personer med utviklingshemming i arbeidslivet ved bruk teknologi

  Personer med utviklingshemning er i liten grad inkludert i arbeidslivet. Det er vanskelig å finne egnede arbeidsplasser, og mange går direkte over på uførepensjon etter videregående skole. Prosjektet InnArbeid undersøker hvordan vi kan forbedre overgang fra skole til arbeidsliv ved å utvikle nye metoder og IT-verktøy.

 • Raushetens grenseland - skal alle med?

  Dette er Kristins historie om utenforskap og annerledeshet i landet som er kjent for at «alle skal med» .  Hennes erfaringer danner rammen rundt praktiske råd til oss som fagfolk. Mangfoldige behov krever ulike løsninger.

 • Utskjelt og elsket

  Private aktører finnes i de fleste av landets kommuner og utgjør en stor del av helse og omsorgstilbudet i Norge. De blir ofte kritisert, men likevel er det ofte nettopp de private, mange kommuner tyr til i de vanskeligste sakene, og når egne krefter ikke strekker til. Hvem er de, hvilken rolle har de, og hva kan vi lære av de private?

Konferansier for dagene

Mona Ek arbeider til daglig som kommunikasjonssjef i Aschehoug, og leder oss gjennom to tettpakkede dager med faglig påfyll og inspirasjon.

 

 • Priser
   eks. mvainkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 1.april:kr. 2500kr. 3125
  Deltakeravgift ved påmelding etter 1.april:kr. 3200kr. 4000
  I tillegg til deltakeravgiften man velge mellom:
  Deltakelse dagtid med lunsjer/dagpakker:kr. 1173kr. 1366
  Overnatting inkl. dagpakker og konferansemiddag:kr. 2482kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn:kr. 1030kr. 1168