Helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre

Erfaringskonferanse i helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre innen helse, velferd og kultur.

Denne konferansen er en videreføring av erfaringskonferansen som i 10 år ble gjennomført av nettverk for forebyggende og helsefremmende arbeid for eldre.

I år er fokus for konferansen Leve Hele Livet.

 • 28 - 29 november 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
Påmelding
  • 28 november

  • 10:00 - 10:30

  Leve hele livet

  Hvilke forventninger stilles til kommunene når reformen Leve Hele Livet nå er lansert? Vi har invitert helsedirektoratet til å åpne konferansen for å gi oss oversikt over hva som er tankene bak, hva som forventes, og hvilke gulrøtter som kan være tilgjengelig for de som bretter opp ermene.

  Leve hele livet - forebyggende helsetjenester

  • 28 november

  • 10:45 - 11:30

  Langtidsoppfølging med forebyggende hjemmebesøk til eldre

  I sin avhandling har Mette Tøien undersøkt tjenestemottakeres og sykepleieres erfaringer med langtidsoppfølging med årlige hjemmebesøk. Hun vil presentere deler av dette arbeidet på konferansen, med hovedfokus på hva som bidrar til at tjenesten kan skape nytte for brukerne.

  Lunsj 11:30 -12:30

  • 28 november

  • 12:30 - 13:15

  Enkebesøk i Danmark

  Silkeborg kommune kommer å presenterer sitt arbeid med enkebesøk. Hva skjer når man benytter forebyggende hjemmebesøk for de som er blitt enke/enkemann, og hvilke langtidseffekter ser man av dette arbeidet.

  Leve hele livet - mat og måltider

 • Ernæring - fra tilfeldig fokus til del av helhetlig plan.

  Leve hele livet reformen har fokus på mat og måltider, nettopp fordi dette er en av områdene der fokus og tiltak har vært sporadisk og tilfeldig. Hvordan tenker man ernæring som del av plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering? Hvordan sikrer man at alle ledd i tjenesten har tilstrekkelig kompetanse og bevissthet i forhold til mat og måltider?

 • Matgledekorpset - samspill for en bedre matopplevelse

  Pilotprosjektet Matgledekorpset skal besøke institusjoner for å gi inspirasjon, veiledning og råd om hvordan man kan bedre mattilbudet til eldre, øke måltidsglede og trivselen for de på institusjon. Hva har de lært gjennom sine besøk?
 • Ut i Grimstad

  Hva skjer når restaurantene og de frivillige slår seg på lag for å skape møtearenaer og matopplevelser for de eldre i kommunen? Dette har de gjort i prosjektet «ut i Grimstad», og her forteller de hva de har fått til, og hva som skal til får å lykkes andre plasser.

 • Se mennesket bak sykdommen.

  Pelle Sandstrak er en av Skandinavias beste foredragsholdere og er et levende live-show i Tourettes syndrom. Hans historie er en vekker i å se andre mennesker, se bak diagnose, se bak utfordrende atferd, og se bak de fasadene vi som mennesker gjemmer oss bak. Pelle Sandstrak er norsk-svensk komiker, skuespiller og regissør som reiser verden rundt med forestillingen om sitt eget liv med Tourettes syndrom.

  Dag 2

  Leve hele livet - aktivitet og fellesskap

  • 29 november

  • 08:45 - 09:30

  Sosial omsorg - en blind flekk i omsorgstjenesten?

  Selv om det å legge tilrette for meningsfull aktivitet og sosiale relasjoner, er en lovhjemlet oppgave på lik linje med andre oppgaver kommunen skal bidra med, er erfaringene at disse behovene verken blir kartlagt eller dekket i tilstrekkelig grad.UiT, Norce Research og Nordlandsforskning har sett nærmere på problematikken i utkantskommuner, og deler sine erfaringer.

  • 29 november

  • 09:45 - 10:15

  Generasjon 100 mot nye mål!

  Det er aldri for sent å begynne å trene. Selv eldre som aldri har trent kan få utbytte av fysisk aktivitet bare de begynner. Generasjon 100 prosjektet ved CERG NTNU har undersøkt eldres treningsvaner og treningsutbytte. Her deler Dorthe resultater og råd.

 • Inspirasjonstimen - aktivitetseksempler

  Vi har invitert 3 ulike kommuner og prosjekter som har tatt tak i aktivitet og fellesskap. Hva har de gjort, hvordan har de organisert seg, og hvilke resultater har de fått til? Og sist men ikke minst, har de gjort noen feil vi andre kan lære av?

  Vi skal blant annet til Lillesand kommune der de har samlet tilbud til eldre i en seniormesse. 250 eldre møtte frivillige organisasjoner, offentlige tilbud og private tjenester, med målsetting om deltakelse og sunn aldring. Trondheim kommunes arbeid med med hjemmeboende seniorer står også på menyen.

  Til slutt tar vi turen til Drammen kommune der, der 20 fjerdeklassinger kommer ruslende til bo og servicesenteret for aktive timer sammen med eldre. Hilde Danielsen forteller om kommunes arbeid, der de kombinerer forebyggende hjemmebesøk, frivillighet og leksehjelp.

  Leve hele livet - Et aldersvennlig samfunn

 • Råd for et aldersvennlig Norge

  Det nyoppstartede «Rådet for et aldersvennlig Norge» ledet av Trude Drevland, har som mål at eldre mennesker skal delta og bruke sine evner slik de ønsker. Hvilket fokus har de, hva prioriterer de høyest, og hva må samfunnet, kommunene og de som blir eldre selv forberede seg på?

  • 29 november

  • 13:15 - 14:00

  Universell utforming - hva kan vi gjøre?

  Et aldersvennlig samfunn handler også om universell utforming, og da ikke bare om arkitektur. Hva kan vi gjøre som fagpersoner for å bidra til mer deltakelse og inkludering av eldre i våre lokalsamfunn? Og er det slik at vi bør tenke universell utforming for eldre, eller for alle?

 • Det gode seniorliv sett med legeøyne.

  Hva er helse og sykdom egentlig, og er det gjensidig utelukkende begreper? Kan man være syk og ha god helse, og kan man oppleve dårlig helse uten å være syk? Dagfinn Haarr er en dyktig foredragsholder som avslutter konferansen med tankevekkere om sykdom, livskvalitet og helsens grunnstoffer.

Til informasjon

Det er søkt forhåndsgodkjenning hos følgende:

Konferansen er godkjent av NSF som meritterende med totalt 12 timer.

 • Printvennlig program

 • Priser
   eks. mvainkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 15. august:kr. 2400kr. 3000
  Deltakeravgift ved påmelding etter 15. august:kr. 3200kr. 4000
  I tillegg til deltakeravgiften man velge mellom:
  Deltakelse dagtid med lunsjer/dagpakker:kr. 1173kr. 1366
  Overnatting inkl. dagpakker og konferansemiddag:kr. 2482kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn:kr. 1030kr. 1168