Helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre

Erfaringskonferanse i helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre innen helse, velferd og kultur.

Denne konferansen er en videreføring av erfaringskonferansen som i 10 år ble gjennomført av prosjektforum for forebyggende og helsefremmende arbeid for eldre.

 • 29 - 30 oktober 2018
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • Velkommen til nettverkskonferanse!

  Helga Katarina Haug i helsedirektoratet har et bankende hjerte for forebyggende og helsefremmende arbeid, og åpner konferansen.

 • Forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk til eldre - en kunnskapsoppsummering

  Dette er en ny kunnskapsoppsummering som  inkluderer 94 publikasjoner fra forsknings- og utviklingsarbeid og offentlige dokumenter relatert til emnet forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk. Hvilken effekt har besøkene, og hva er kjernepunktene for å lykkes?

 • Temabolk1: Eldre, alkohol og legemidler

  • 29 oktober

  • 11:00 - 11:30

  Gammel årgang - nye vaner

  Det er for lite kunnskap om alkoholbruk blant eldre og konsekvensene det kan få. Dagens eldre har doblet alkoholforbruket sammenlignet med et par tiår tilbake, og færre er helt avholdne. Når vi vet at utfordringer knyttet til kombinasjonen medisiner og alkohol allerede finnes, må også eldre menneskers rusvaner behandles med omhu. Hva er de viktigste utfordringene, og hvordan møter vi dem?

  • 29 oktober

  • 12:30 - 13:15

  Behandling av eldre med rusproblematikk

  Hvordan går man frem når eldre har fått et rusproblem? Fred Rune har arbeidet lenge med problematikken, og tar for seg det som er spesielt med behandlingsprinsippene for eldre. Hvilke unike utfordringer tilfører aldringsprosessene til behandlingen?

 • Temabolk 2: Eldre seksualitet og samliv

  «Jeg snakker ofte om at vi både har en fysisk og en psykisk helse. Vi har en seksuell helse også. Den er både fysisk og psykisk». Dette skriver helse- og omsorgsminister Bent Høie i innledningen til Helse- og omsorgsdepartementets nye nasjonale strategiplan for seksuell helse, «Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017-2022)».

  • 29 oktober

  • 13:30 - 14:15

  Eldre og seksualitet - fakta og myter

  Hva vet om om eldres seksualliv generelt, og om sex og samliv for eldre? Hvorfor er det slik at mange har en forestilling om at eldres behov endrer seg, og at intimitet får mindre plass i en persons livskvalitet når de blir gamle? En ny studie tar for seg eldres seksualvaner, interesse og funksjon.

 • Å tilrettelegge for seksual-vennlige miljø - hele veien fra null til knull.

  Fagpersoner som arbeider med eldre må tenke på seksualitet og intimitet som mer enn samleie. Hvilke praktiske tiltak kan man gjøre hos hjemmeboende, og på sykehjem for å legge tilrette for alle former for seksualitet og intimitet. Laila er opptatt av å fjerne tabuet rundt emnet, og at helsepersonell tenker seksuell funksjon på lik linje med andre helserelaterte problemer.

  • 29 oktober

  • 15:00 - 15:30

  Seksual-tekniske hjelpemidler - hva, når og hvordan?

  Noen ganger trenger kroppen litt hjelp til å komme i gang med sexlivet, men det kan imidlertid virke som om hjelpeapparatet som ellers står parat, nå vet lite eller ingenting. Hva finnes av tekniske hjelpemidler, hvordan brukes disse, samt hvor og når kan man søke om seksualtekniske hjelpemidler?

 • Helsefremmende arbeid i et salutogent perspektiv

  Helse er noe annet enn fravær av sykdom. Hvordan kan vi forstå at folk i alle aldre kan oppleve å ha god helse, samtidig som de lever en hverdag med en eller flere sykdommer? Opplevelse av sammenheng og et fokus på ressurser bør gis mer plass i forebyggende og helsefremmende arbeid. Mjøsund vil gi et innblikk i salutogent tankesett, hvordan dette kan benyttes praktisk og kort om det forskningsbaserte grunnlaget for tilnærmingen.

  • 29 oktober

  • 19:00 - 19:30

  Hvordan sørge for at alt går rett vest!

  Alle som arbeider i offentlig sektor skal være så effektive, og det stilles alle slags krav til medarbeidere om tilpasning, omstilling og utvikling. Hvordan kan man effektivt stikke kjepper i hjulene for slik utvikling, og hvordan kan man bidra til at ting går nedenom og hjem, slik at man får være i fred på jobben? Dette er den sentrale ideen i den dårligste forretningsideen noensinne, der Motarbeider arbeider for nedturer, svartmaling og forverring av arbeidsmiljøet. Som oppvarming til de gode samtalene rundt middagsbordet, gir dårlig leder Halvor Haukerud deg oppskriften på å gå fra medvind til motgang!

  NB: Baren åpner kl. 18.30.

   

   

  Dag 2

 • Temabolk 3: Generasjon ensom?

  • 30 oktober

  • 09:00 - 09:45

  "I hope I die before I get old"

  sang «The Who» i 1965. Er det grunn til å frykte alderdommen? Har eldre lavere livskvalitet nå en før, og hvordan står det virkelig til med eldre og ensomhet i vår tid? Thomas Hansen fra Nova oppsummerer hva vi vet om eldre, ensomhet og livskvalitet.

 • Seniorgründer - aktiviteter og møteplasser

  Hvordan skape attraktive aktiviteter og møteplasser for eldre? Seniorgründer er et prosjekt finansiert fra Helsedirektoratet for å forebygge ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning. De eldre er selv gründere og tar initiativ til aktiviteter de selv ønsker! Stine Hellebergshaugen jobber ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark

 • Temabolk 4: innovasjon og nytenking

  • 30 oktober

  • 11:00 - 11:45

  Nyby - en ny måte å organisere velferds-samfunnet på?

  Nyby er et digitalt verktøy som kobler ressurser og behov i samfunnet vårt. Nyby gjør det enkelt å be om hjelp, og enkelt å bidra. For alle. Nyby kobler mennesker.
  Nyby er en app, men liker å tenke på seg selv som en ny måte å organisere velferdssamfunnet på. Innlegget holdes sammen med en bydel som har gjort seg erfaringer i bruk av verktøyet.

  • 30 oktober

  • 12:00 - 12:30

  Hva forventer de eldre selv av velferdsteknologi og løsninger.

  De eldre vil føle seg utrygge dersom ny teknologi erstatter varme hender, er et ofte hørt motargument mot velferdsteknologi. Marit Bolstad Tveide har imidlertid undersøkt dette og funnet at de eldre slett ikke frykter teknologi og nye løsninger. Holdningene til velferdsteknologi er derimot positive, dersom det kan bidra til at de kan være selvstendig så lenge som mulig.

  • 30 oktober

  • 12:30 - 13:00

  Idemyldring og erfaringsutveksling

  Sentrale spørsmål i konferansen tas opp til diskusjon, og vi legger tilrette for nettverksbygging mellom dere som konferansedeltakere.

 • Avslutningsforedrag - Verdinavigasjon i arbeidet med mennesker

  Stoppeklokkeomsorg, vedtakstimer, arbeidspress og ansikt til ansikt tid, er begreper som har innpass i styringen av tjenester til de som trenger hjelp. De ansatte er ofte i klem mellom lojalitet til arbeidsgiver og tjenestemottaker. Derfor er det viktigere enn noensinne at vårt verdikompass er inntakt. I dette opplegget beskriver Einar hva som kjennetegner verdier, og han presenterer verktøy for styre ut fra noen grunnleggende verdier.

Til informasjon

Konferansen er godkjent av NSF som meritterende med totalt 12 timer.
Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

 

Kurset er godkjent av Norsk Ergoterapeutforbund med 12 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist innen Eldres helse, Psykisk helse, Folkehelse og som generelt kurs.

 • Kategorier

 • Last ned brosjyre

 • Priser
    eks. mva inkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 1.juni: kr. 2400 kr. 3000
  Deltakeravgift ved påmelding etter 1.juni: kr. 2900 kr. 3625
  I tillegg man velge mellom en av dagpakkene:
  Dagpakke uten overnatting, pris begge dager: kr. 1173 kr. 1366
  Dagpakke med overnatting og konferansemiddag: kr. 2482 kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn: kr. 1030 kr. 1168