Integreringskonferansen 2020

Integrering gjennom kunnskap, arbeidsmarkedstilknytning og de gode tilpassede løsningsmodellene. Dette er noen av stikkordene til årets konferanseprogram.

 • 19 - 20 november 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
Påmelding
  • 19 november

  • 11:25 - 11:30

  Åpning av konferansen

  Åpning ved konferansier Vanja Marita Jensen.

  • 19 november

  • 11:30 - 12:00

  Innvandrere på arbeidsmarkedet – tall, utvikling og trender

  Ulf Andersen er NAVs tallelskende og engasjerte statistikksjef, med øverste ansvar for at tallene i offisielle statistikker er korrekte. Ulf er opptatt av hva tallene kan fortelle oss, og leter stadig etter nye måter å sette sammen tall på, for å oppnå økt innsikt og kunnskap om trender, utfordringer og muligheter.

  • 19 november

  • 12:00 - 12:30

  Hvordan lykkes de skandinaviske landene med integrering av flyktninger?

  Det er store forskjeller i hvordan det går med integreringen av flyktninger i de skandinaviske landene, viser en ny rapport skrevet på vegne av Nordisk ministerråd. Kunnskapen om hvilke innsatser som kan hjelpe flyktninger ut i arbeid er viktig for de nordiske landene og ikke minst for flyktningen selv. Forsker, Kristian Tronstad ved OsloMet vil oppsummere rapporten.

 • «Styrket i arbeid» et mentorprogram for unge innvandrere

  Hva skal til for at unge innvandrere med høyere utdanning skal få det meste ut av sin kompetanse på arbeidsmarkedet? Den ideelle organisasjonen Catalysts og jobbkonsulenter hos Fretex har inngått samarbeid om å utvikle en ny type mentorprogram, Programmet «Styrket til arbeid» er designet for å gi disse jobbsøkerne bedre muligheter i arbeidslivet. Gjennom programmet mottar deltakerne opplæring i en styrkebasert tilnærming og deltar i fagbaserte workshops for å få det meste ut av sin mentor. Mentoren er rekruttert spesielt fra deltakerens felt, og både veileder og lærer sammen med dem. Programmet styrkes av Fretex sine jobbkonsulenter, som byr på strukturert karriereveiledning, praktisk jobbsøk og jobbutvikling. Lisa Cooper (Gründer, Catalysts) Sarah (Catalysts) og Marianne Kofoed (Fretex) vil presentere programmet.

 • Lunsj 13:00 - 14:00

 • Karriereveiledning av flyktninger

  Hvorfor er karriereveiledning av flyktninger viktig, og hva bør man vektlegge? Karriereveiledning av flyktninger har vært forsøkt ut i fem mottak, og det har nå kommet lovforslag om at alle flyktninger skal få karriereveieldning før de starter i introduksjonsordningen. Å veilede folk tidlig i en integreringsfase handler om styrking av karrierekompetanse gjennom karrierelæring. Hvem er jeg og hva kan jeg i min nye kontekst? Hvilke dilemmaer står flyktningene i, og hvordan jobbe systematisk med dette? Anette Vaage Slåtto har vært med på å utvikle metoder for karriereveiledning av nyankomne flyktninger og vil dele holdninger, teorier og metodikk egnet for denne målgruppen.

  • 19 november

  • 15:15 - 15:35

  Regjeringa foreslår endring i integreringsloven

  Konferansier Vanja Marita Jensen vil presentere hvilken praktisk betydning endring i introduksjonsloven vil ha for oss som arbeider med denne målgruppen.

 • Engasjerte deltakerne i norskopplæringen?

  I sitt innlegg gir Toril Kristin Sjo konkrete tips om hvordan du kan aktivere dine deltakere og studenter. Hun vil gi deg rådhvordan du kan variere undervisningen og få alle til å bidra i klassesituasjonen. Toril Kristin Sjo er førstelektor i norsk som andrespråk og underviser i norsk for internasjonale studenter ved UiO. Hun har holdt mange kurs for lærere, både i grunnskole, videregående skole, voksenopplæring og høyere utdanning, blant annet i samarbeid med Kompetanse Norge. Hun har også holdt flere kurs for norskhjelpen i Røde kors i Oslo. I kursene og innleggene hun holder, gir hun konkrete og praktiske tips til å aktivisere deltakere på best mulig måte i norskopplæringen. I 2015 ga hun ut boka Din tur! – Metodebok for aktiv norskopplæring.

  Dag 2

  • 20 november

  • 09:00 - 09:30

  Pisk eller gulrot?

  Med regjeringens forslag om at innvandrere som ikke lærer seg godt nok norsk til å få jobb, kan miste ytelser fra den norske stat. Mange voksne flyktninger og innvandrere risikerer å havne i varig utenforskap. Ryfylkemodellen er en modell tilpasset voksne uten fullført grunnskole og med lav norskspråklige ferdigheter. Gjennom et parallellt løp med helsefag og norskopplæring på skole og praksis i næringslivet tilrettela man et kvalifiseringsløp som ga meget gode resultater. Forskere ved NORCE har fulgt Ryfylkemodellen og vil i dette foredraget trekke fram viktige funn i et slikt kvalifiseringløp for innvandrere.

 • Fra barriere til karriere

  Jobbsjansen for innvandrer er et kvalifiseringsprogram i regi av IMDi og Trondheim kommune. De møter mange utfordringer i sitt daglige arbeid med innvandrerkvinner. Olafsen og Kongsvik vil presentere praksisnære eksempler fra utfordringer til suksesshistorier. Barrierer de møter underveis, som språk, kultur, helse og dagens arbeidsmarked med høyere krav til utdannelse og kompetanse. Til tross for dette kommer 7 av 10 kvinner ut i arbeid eller utdanning. Hvilke fremgangsmåter er mest gunstig for den enkelte deltaker?

 • Fra flyktning til kollega!

  Det finnes flere kommuner rundt om i Norden som lykkes med å forkorte veien til arbeid for flyktninger. Integreringsarbeidet i Åre kommune i Sverige har lykkes med å skape både vekst og mangfold i kommunen. Med sine ca. 11.000 innbyggere har kommunen investert i flyktninger som en vekstressurs til kommunen. Gjennom et kreativt og engasjert integrasjonsarbeid siden 2011, har en modell for samarbeid mellom offentlig, privat og ideell sektor blitt et suksesskonsept. Dette har ført til at 85 prosent av kommunens flyktninger er kommet i arbeid.

  Lunsj 11:45 -12:30

 • Effektmålinger av forsøkene «Modulstrukturert voksenopplæring»

  Forsøkene omfatter både forberedende voksenopplæring på nivået under videregående opplæring, og fag- og yrkesopplæring. Hensikten med forsøkene at flere voksne skal få varig tilknytning til arbeidslivet. Forsøket har høy oppmerksomhet fordi de kan være en måte å øke den formelle kompetansen blant voksne som ikke har slik kompetanse i dag. Deltakere i introduksjonsprogrammet, og personer som tidligere har gått i introduksjonsprogram, utgjør en stor målgruppe i disse forsøkene. Ideas2evidence leder følgeevalueringen av forsøkene i perioden 2017-2023, og vil på konferansen gi en presentasjon basert på de rapportene som allerede foreligger i mars 2020.

  • 20 november

  • 13:15 - 14:00

  Kan religion være en ressurs til integrering?

  Leoul Mekonen er studieleder i Seksjon for tjenestestøtte og kurs, og driver undervisning innenfor temaet helse- og sosialt arbeid med etniske minoriteter. Leoul underviser også ved spesialistutdanningen om terapeutisk arbeid med barn og unge med annerledes etnisk, kulturell og religiøs bakgrunner. Han er opptatt av kompetanseheving i kulturkompetanse og kultursensitivitet i helse- og sosialt arbeid med innvandrere og flyktninger.

Konferansier

Vanja Marita Jensen

Vanja er leder for Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid (ffkf)

 • Priser
   eks. mvainkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 15. desember:kr. 2800kr. 3500
  Deltakeravgift ved påmelding etter 15. desember:kr. 3600kr. 4500
  I tillegg til deltakeravgiften man velge mellom:
  Deltakelse dagtid med lunsjer/dagpakker:kr. 1173kr. 1366
  Overnatting inkl. dagpakker og konferansemiddag:kr. 2482kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn:kr. 1030kr. 1168