Integreringskonferansen 2019

Skreddersøm for bedre integrering

Fokus på et mer tilpasset introduksjonsprogram for den enkelte,  metoder og veiledning, samt praktiske eksempler og hverdagsintegrering er stikkord for årets konferanse.

 • 25 - 26 mars 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
Påmelding
 • Åpning av Integreringskonferansen 2019

  Direktør i IMDi, Libe Rieber-Mohn åpner konferansen

 • Kompetansegapet mellom flyktninger og fremtidens arbeidsmarked

  Leder for Oslo voksenopplæring, Asbjørn Støverud. Voksenopplæringen i Oslo tilbyr hvert år opplæring til om lag 8 000 voksne innfor grunnskole, videregående opplæring, spesialundervisning og norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

 • Gir råd til norske kommuner om integrering!

  Nyankomne flyktninger uten utdannelse havner ofte i en ond sirkel med opplæringskurs der de ikke lærer noe, mener somaliske Safia Abdi Haase. Nå gir hun råd til norske kommuner om integrering.

 • Flyktningers erfaringer med Introduksjonsprogrammet

  Målsetning med Introduksjonsprogrammet er å kvalifisere flyktninger for norsk arbeidsliv. Hva mener flyktningene selv at de trenger for å komme seg i jobb? Forskere fra FAFO vil presenterer funn fra FAFOs nye kvalitative brukerundersøkelse blant deltakere i introduksjonsprogrammet for flyktninger som heter «En mulighet for kvalifisering – Brukerundersøkelse blant deltakere i introduksjonsprogrammet»

  Undersøkelsen viser blant annet at introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger kan fungere svært godt, og at det noen ganger legger til rette for at nyankomne flyktninger kan finne seg en jobb de kan leve av og trives med i Norge. Andre flyktninger opplever at de ikke får den opplæringen de trenger, at undervisningstilbudet ikke er tilpasset deres nivå og at de får lite hjelp til å orientere seg i de mulighetene som finnes.

  • 25 mars

  • 14:00 - 16:15

  Tema: Et mer tilpasset fag- og arbeidsrettet Introduksjonsprogram for den enkelte. Dette skal sikre bedre tilknytning og integrering for innvandrere på arbeidsmarkedet.

  • 25 mars

  • 14:00 - 14:15

  Hva er introduksjonsprogrammet og er det nødvendig med en reformering av programmet?

  Nina Gran er fagleder i KS. Avdeling: INT Helse og velferd

 • Fagretting av introduksjonsprogrammet

  Kan fagrettede løp i introduksjonsprogrammet virke arbeidsrettede og kvalifiserende for deltakere med liten/ingen formalkompetanse og begrenset arbeidserfaring? Forskere fra Østlandsforskning og Høgskolen Innlandet presenterer hvordan ulike kommuner har arbeidet med samarbeidsmodeller som integrerer språkpraksis og arbeidstrening i fagrettede løp. Felles for disse kommunene er at de har gode resultater med å få flyktninger i arbeid.

 • Inspirasjonstimen - Hva skal til for å lykkes?

  Gode resultater kommer ikke av seg selv. Hva hva skal man legge vekt på for å lykkes med introduksjonsprogrammet? Møteleder vil i denne runden ta deltakerne og inviterte innledere med på en debatt på hva vi kan gjøre for å få til dette. Malvik, Seljord og Sunndal kommune vil her bidra med sine erfaringer. Møteleder Vanja Jensen, leder for FFKF.

  • 25 mars

  • 16:15 - 16:20

  Oppsummering og avslutning av dagen ved konferansier

  Dag 2

 • Hverdagsintegrering i praksis

  Regjeringen vil fremme hverdagsintegreringen i introduksjonsordningen. Integrering krever inkludering, åpenhet og innsats fra oss. Samtidig som det bekjemper ensomhet og isolasjon hos nyankomne innvandrere og flyktninger. Hvordan kan hverdagsintegrering fungere i praksis?

 • Faddere hjelper innvandrere og flyktninger i jobb

  Caritas’ arbeidslivs fadderordning har et klart mål. De skal hjelpe innvandrere og flyktninger i jobb. Betingelsene er klare og det er at de må ha relativt gode ferdigheter i norsk og interesse og motivasjon for å komme i arbeid. I fjor matchet de faddere med 60 innvandrere og flyktninger. Av disse har 20 kommet i jobb. Generalsekretær, Knut Andreas Lid.

  • 26 mars

  • 10:15 - 14:15

  Tema: Kl. 10.15 -14.15 Metoder og veiledningsverktøy - Slik sikrer vi bedre formidling av innvandrere.

 • Arbeidsformidlingen i Sverige

  Arbeidsformidlingen i Sverige evaluerer og gjennomfører flere ulike effektmålinger på hva som fungerer i integreringarbeidet med flyktninger og innvandrere i Sverige. De vil presentere funn fra 2. ulike prosjekter. Magnus Rödin, Arbeidsformidlingen, Sverige (Enheten for Forskning og evaluering)

  1. Arbeidsformidlingen i Sverige har lansert et prosjekt av å måle effekten av kombinasjon, IPS og «Match fra Dag 1» 

  Dette gjennomføres i 16. ulike kontorer i Sverige. Prosjektet har et budsjett på 280 millioner og vil bli gjennomført 2018-2021. Målgruppen for prosjektet er nyankomne flyktninginnvandrere og deres slektninger. «Mach fra Dag 1» er en metode basert på spesiell støtte til personer som er nye i Sverige eller har problemer med å komme inn på det svenske arbeidsmarkedet alene. Metoden er basert på en grundig og bred oversikt over søkerens ferdigheter og egenskaper med det utgangspunktet at alle deltakerne kan matches mot en jobb. En tilsvarende undersøkelse gjøres da av arbeidsgivere med fokus på rekrutteringsbehov, mangfold og likestilling, samt de formelle og uformelle ferdighetene til den som søker. Utgangspunktet for MD1 er at det eneste som trengs for å delta, er motivasjon for å få en arbeidsinngang.

   

  1. Evaluering av den svenske arbeidsformidlingens etableringsoppdrag for nyankomne flyktninger. 

  For noen år siden tok sysselsettingstjenesten i arbeidsformidlingen, kommunens ansvar for etableringsarbeid for nyankomne flyktninger i Sverige. Formålet med denne rapporten var å undersøke om sysselsettingstjenesten i løpet av de syv årene har vært bedre til å utføre dette oppdraget. Dette er undersøkt på tre ulike områder: andelen av deltakerne som fikk arbeid og utdanning, rask tilgang til møter og aktiviteter, samt forskjeller mellom kvinner og menn i disse resultatene. Magnus Rödin vil i sitt foredrag oppsummere rapporten og gi noen anbefalinger basert på resultatene.

  • 26 mars

  • 12:30 - 13:00

  «Fast track» til integrering

  «Rett i jobb» er et metodeutviklingsprosjekt i Fjell kommune, som tilbyr 10 nyankomne flyktninger med høyere utdanning/ eller lang arbeidserfaring 100 % stilling i kommunen. Gjennom deltaking i prosjektet blir de ansatt i 2-årige prosjektstillinger. De får en egen mentor  på arbeidsplassen, og får norsk undervisning på kveldstid.  Målsettingen er å bruke flyktningenes kompetanse hos arbeidsgiveren, samtidig som deltakeren får en raskere tilknytning til det norske arbeidslivet.

  • 26 mars

  • 13:15 - 14:00

  Om karriereveiledning som fremmer integrering

  Dette foredraget er for deg som arbeider med minoritetsspråklige flyktninger og innvandrere. Hvordan kan rådgivere og deltakere sammen avdekke ressurser og muligheter som kan fremme gode valg i utdanning og arbeid? Lisa Gilbert deler kunnskap, erfaringer og praktiske verktøy som hun opplever styrker deltakernes selvstendighet og selvtillit og dermed veien til jobb.

Konferansier


Leder for ffkf: Vanja Jensen

 • Priser
   eks. mvainkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 21. desember:kr. 2800kr. 3500
  Deltakeravgift ved påmelding etter 21. desember:kr. 3600kr. 4500
  I tillegg til deltakeravgiften man velge mellom:
  Deltakelse dagtid med lunsjer/dagpakker:kr. 1173kr. 1366
  Overnatting inkl. dagpakker og konferansemiddag:kr. 2482kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn:kr. 1030kr. 1168