IPS-konferansen

Hvordan få og beholde et arbeid i det ordinære arbeidslivet

Konferansen vil blant annet sette fokus på jobbspesialistenes kompetanse, kvaliteten på oppfølgingen i bedriften, IPS for unge og flyktninger og implementering av IPS i praksis

 • 02 - 03 desember 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
Påmelding
  • 02 desember

  • 10:10 - 10:15

  Åpning av IPS konferansen 2019

  Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Maria Jahrmann Bjerke åpner konferansen.

  Tema: Hvordan få og beholde et arbeid i ordinært arbeidsliv?

  • 02 desember

  • 10:15 - 11:15

  Hva er det som hemmer eller fremmer arbeidsinkludering i IPS tiltaket?

  Individuell jobbstøtte (IPS) skal hjelpe mennesker med alvorlige psykiske helseproblemer ut i en vanlig jobb, men hvordan er oppfølging fra både jobbspesialist i NAV og helsepersonell underveis? Ergoterapeut, førsteamanuensis og forsker Liv Grethe Kinn fra Høgskolen på Vestlandet.

  • 02 desember

  • 10:45 - 11:15

  Praksisinnlegg

  IPS Hordaland ved Fretex Jobb og Oppfølging AS vil gi sine erfaringer med sitt arbeid på oppfølging av deltakere i IPS i ordinært arbeidsliv. Linda Skadal Kvåle er Teamleder på Fretex sine IPS-tiltak i Bergen; Senter for jobbmestring og Jobb Først.

 • Debatt: Om jobbspesialistens kompetanse og rammebetingelser i IPS tiltaket - Er den tilstrekkelig for å hjelpe pasienter med alvorlige psykiske lidelser til å få og beholde et arbeid i ordinært arbeidsliv?

  Debatten innledes med at alle tre innledere vil holde et 10. min innlegg hver for deretter gå over i en debatt ledet av konferanselosen. Professor i Psykiatri ved UIO, Erik Falkum, seksjonssjef i Nav, Jan Erik Grundtjernlien, og Seniorforsker ved Kompetansesenter for arbeidsinkludering fra OsloMet, Øystein Spjelkavik.

  • 02 desember

  • 12:40 - 13:00

  Tilbud om opplæringen og hospitering

  Man trenger ikke finne opp alt kruttet selv når man arbeider med IPS. Team fra hele landet kan nå bestille hospitering og opplæring fra et felles tilbud laget av fire nasjonale ressurssentre for IPS i Norge. IPS Hadeland, Bodø, Bergen og Østfold har gått sammen i et nasjonalt ressursmiljø for å styrke satsingen på Individuell jobbstøtte (IPS) i Norge. Tilbudet vil bli presentert.

 • Lunsj 13:00 - 14:00

 • Skreddersydde løsninger som møter arbeidslivets behov

  Som et ledd i regjeringens inkluderingsdugnad som skal bidra til at flere med nedsatt funksjonsevne og hull i CV’n kommer i arbeid, har NAV og partene i arbeidslivet etablert et nytt prosjekt: Vi inkluderer! (2019-2020). Prosjektet tar utgangspunkt i arbeidsgivernes behov og skal sikre tett oppfølging av både arbeidsgiver og arbeidstaker. Målet for det nye samarbeidet er å bygge videre på erfaringer fra tidligere inkluderingsprosjekter som Ringer i Vannet, JobbLoop, Springbrett, Menn i helse med flere og NAVs markeds- og oppfølgingsarbeid, samt å få større deler av arbeidslivet til å åpne for inkludering. Prosjektet skal gjennom et godt samarbeid mellom NAV og arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene gi økt kunnskap om
  arbeidslivet og arbeidsgivers behov, og bidra til mer helhetlige og koordinerte tjenester og bedre match av kandidater til arbeidsgivere. Prosjektleder i NAV Kristin Vold Hjerpås vil sammen med prosjektleder i NHO Janne Krohn-Hansen presentere bakgrunnen for samarbeidet og erfaringer så langt. Til slutt i denne delen av presentasjonen vil foredragsholderne sammen med en jobbspesialist trekke inn deltakerne i salen til en diskusjon og oppsummering

  • 02 desember

  • 15:15 - 15:45

  Raskt i jobb med IPS for flyktninger

  Integrering er en del av grunntanken bak IPS, som stort sett har vært benyttet for mennesker med psykiske lidelser. Samtidig er arbeid en av de viktigste arenaene for integrering av flyktninger. Vigdis Sveinsdottir fra NORCE forteller om et pågående forskningsprosjekt som undersøker IPS-tiltaket «Raskt i jobb» blant flyktninger i Bergen, og presenterer foreløpige funn. Vigdis Sveinsdottir forsker på arbeidsliv og helse, og har i sitt arbeid hatt spesielt fokus på arbeidsrehabilitering av ulike marginaliserte grupper, inkludert mennesker med psykiske lidelser, flyktninger, unge i
  fare for tidlig uførhet.

  • 02 desember

  • 16:00 - 17:00

  Fremtidens medarbeidere og motarbeidere

  I reformenes og endringenes tid, blir det ofte et skille mellom de som møter nye krav og metoder, med åpne armer, og de som er motvillige til å forlate gamle metoder. Hva skal til for få «medarbeiderne» og «motarbeiderne» til å arbeide i samme retning? Sjur Dagestad er professoren som ikke snakker slik professorer vanligvis gjør. Han har vært med på etableringen av ni selskaper og har jobbet med innovasjon siden slutten av 80-tallet. Innovasjon er et praktisk fag. Det er vel og bra å kunne teorien, men innovasjon i praksis handler om innsikt, mennesker, team, prosjektledelse, strategi og ikke minst – evnen til å snekre sammen gode forretningsmodeller. Sjur har ledet Norges største klyngeskriveprosjekt. Det resulterte i den Norske innovasjonsbibelen: Innovasjon i praksis. Han har tidligere også vært innovasjonssjef i Tomra, Utviklingssjef hos HTS og Forsknings- og utviklingsdirektør hos Aura Gruppen. Han skriver også barnebøker. Sjur Dagestad foredrag er karismatiske og engasjerte og byr på seg selv – med alvor
  og skjemt i skjønn forening.

  Dag 2

  Tema: Ung velferd og IPS

 • Når de unge blir slitne

  Før var de eldre som var litt slitne – nå er de unge utmattet stresset og utbrent. Hva har skjedd? Er det slik at generasjon prestasjon brenner lyset i begge ender, eller er det en ny verden der ute? Psykolog John Petter Fagerhaug er utdannet ved Universitetet i Oslo og har drevet privat praksis siden 2000. Han jobber med å utvikle enkeltmennesker, par, grupper og bedrifter, og går ikke av veien for å ta tak i vanskelige konflikter.

  • 03 desember

  • 10:15 - 10:45

  IPS for "unge på randen"

  IPS har vist seg å være effektivt for mennesker med psykiske lidelser, og kan ha et stort potensial for å utvides til nye målgrupper. I dette foredraget presenteres resultatene fra SEED-studien, en randomisert kontrollert studie som evaluerte effekten av IPS for unge mennesker mellom 18-29 år, som stod i fare for tidlig uførhet grunnet ulike sosiale og/eller helserelaterte problemer.

 • IPS +

  Arbeid er et av de viktigste målende for personer med tidlig psykose. Til tross for at inntil 75 % av personer med alvorlig psykisk lidelse uttrykker et ønske om arbeid, deltar svært få i arbeidslivet (5 – 10 %). Det kan også være utfordrende å beholde arbeid på sikt. Vi vil derfor snakke om betydningen av arbeid for personer med tidlig psykose og hvordan ulike modeller kan kombineres for å øke sannsynligheten for at flere personer med alvorlig psykisk lidelse både kan komme i arbeid og bli værende i arbeid. Vi presenterer erfaringer og foreløpige resultater fra forskningsprosjektet IPS + som pågår ved Seksjon for tidlig Psykosebehandling ved Oslo Universitetssykehus. Foredraget vil bli presentert av Tonje Thue, jobbspesialist og metodeveileder ved Seksjon for Tidlig Psykosebehandling, Kari Mette Sørgård, jobbspesialist ved Seksjon for Tidlig Psykosebehandling, og June Ullevoldsæter Lystad, psykolog/forsker, PhD, Seksjon for Behandlingsforskning og Seksjon for Tidlig Psykosebehandling. Aller arbeider ved Oslo Universitetssykehus.

 • Implementering av IPS i praksis

  Senter for jobbstøtte i Østfold er blitt en del av det nasjonale IPS -ressursmiljøet i Norge og har lang erfaring fra IPS arbeid. De vil presentere hvordan de har implementert IPS i sitt område. Gjennom bla. Individuell jobbstøtte – læring i organisasjonene, utvikling av tjenesten gjennom evaluering, fra intensjon til samarbeid, organisatoriske premisser, samarbeidsavtaler, metodisk støtte og opplæring. De vil si noe om prosessene, hva har fungert bra og hva har fungert mindre bra. Åsne Aarskog er leder for senteret og vil i lag med Karl Petter Gjeterud dele sine erfaringer.

 • Se mennesket bak diagnosen!

  Pelle Sandstrak er en av Skandinavias beste foredragsholdere og er et levende live-show i Tourettes syndrom. Hans historie er en vekker i å se andre mennesker, se bak diagnose, se bak utfordrende atferd, og se bak de fasadene vi som mennesker gjemmer oss bak. Pelle Sandstrak er norsk-svensk komiker, skuespiller og regissør som reiser verden rundt med forestillingen om sitt eget liv med Tourettes syndrom.

Konferansier for dagene

Johan Martin Leikvoll er politisk rådgiver i FLT, og har lang fartstid innen arbeid og inkludering. Før dette satt han som direktør for NHO foreningen Arbeid & Inkludering i 17 år, der ha har vært en visjonær leder og en pådriver for faglig utvikling og fornyelse i tilbudene til arbeidssøkerne og næringslivet. Leikvoll har også vært en uredd og tydelig stemme i den offentlige debatten. Han har blant annet hatt et særlig engasjement for alle de som står utenfor arbeidslivet.

Andre relevante konferanser

 • Priser
   eks. mvainkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 20. august:kr. 2700kr. 3375
  Deltakeravgift ved påmelding etter 20. august:kr. 3300kr. 4125
  I tillegg man velge mellom en av dagpakkene:
  Dagpakke uten overnatting, pris begge dager:kr. 1173kr. 1366
  Dagpakke med overnatting og konferansemiddag:kr. 2482kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn:kr. 1030kr. 1168