IPS konferansen

En konferanse for alle som arbeider med psykisk helse og arbeid

Riksrevisjonen kritiserer NAV og leverandører for å mislykkes i de aller fleste av sine arbeidsrettede tiltak. Individuell jobbstøtte får imidlertid større og større oppmerksomhet, nettopp fordi dette virker. Vi har i samarbeid med ressurssenter for IPS Nord og Hadeland, satt sammen en konferanse som fokuserer på hvordan man kan lykkes gjennom IPS metodikk.

 • 15 - 16 november 2018
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
Påmelding
  • 15 november

  • 11:00 - 11:30

  Åpning av IPS-konferansen

  IPS metodikken har nå vært prøvd ut i flere år, og man har funnet ut at det virker. Aktørene som arbeider med IPS er klare for neste steg: Hvordan skal vi få til en enhetlig måte å arbeide på. Trond Wetlesen, fra  Arbeids- og velferdsdirektoratet åpner konferansen.

   

  • 15 november

  • 12:30 - 13:30

  Siste nytt fra forskningen

  Miles Rinaldi er sjef for Recovery & Social Inclusion ved et av de store offentlige helseforetakene i London, South West London and St. George’s. Han regnes som en av nestorene bak IPS-modellen. Her oppsummerer han den siste forskningen på området. Innlegget er på engelsk.

 • Helhetlig tilnærming til psykisk helse og arbeid?

  Vår totale arbeidsevne er som vi alle vet et komplekst system. Vår psykiske og fysiske helse er sentral, men vi må ikke glemme alle andre faktorer som påvirker vår arbeidsevne. Motivasjon, sosiale forhold, roller og historie spiller inn. I tillegg er det ofte slik at når vi har funnet en metode som fungerer, er det lett å glemme vekk brukerens behov, og heller tilpasse individet til metoden. Hvordan sikrer man en helhetlig tilnærming til arbeid og psykisk helse?

   

  • 15 november

  • 14:45 - 15:45

  Tema: samarbeid mellom ulike instanser

  I denne bolken vil ressurs-sentrene for arbeid og psykisk helse gjennomgå samarbeidsrutiner mellom de ulike aktører, komme med gode eksempler på samarbeid som har fungert, samt presentere hva de kan bidra med. Målsettingen er å nå ut med IPS-metodikken, samt klargjøre hvem som kan gjøre hva. Hvordan får vi til samarbeid mellom alle som har samme mål? Hvordan holder vi fokus på metodikken og hovedmålgruppen, slik at ikke ideen vannes ut? Og sist men ikke minst, hvordan opprettholder vi kvaliteten i arbeidet? Napha har også et eget innlegg om sin rolle i spredning og systematisering av kunnskap.

   

  • 15 november

  • 16:00 - 17:00

  En annerledes reise inn i arbeidslivet

  Adrian har mye erfaring med hvordan det er å være «annerledes» i arbeidslivet. Han har Tourettes med veldig synlige tics, men har på tross av det jobbet 10 år i serviceyrket. Han er for tiden en av Norges mest anerkjente foredragsholdere, og lærer deg å se etter personen bak lidelsen, enten det dreier seg om Tourettes syndrom, eller psykiske lidelser. Her får du mye latter, glede og tårer, samt lære hvordan det mange ser på som et hinder kan brukes som ressurs

 • Hvordan sørge for at alt går rett vest?

  Under middagen som starter kl. 19:30, får vi besøk av Motarbeider.no. Alle som arbeider i offentlig sektor skal være så effektive, og det stilles alle slags krav til medarbeidere om tilpasning, omstilling og utvikling. Hvordan kan man effektivt stikke kjepper i hjulene for slik utvikling, og hvordan kan man bidra til at ting går nedenom og hjem, slik at man får være i fred på jobben? Dette er den sentrale ideen i den dårligste forretningsideen noensinne, der Motarbeider arbeider for nedturer, svartmaling og forverring av arbeidsmiljøet. Som oppvarming til de gode samtalene rundt middagsbordet, gir dårlig leder Halvor Haukerud deg oppskriften på å gå fra medvind til motgang!

  NB: Baren åpner kl. 19:00

   

  Dag 2

  • 16 november

  • 09:15 - 10:00

  To tell or not to tell - that is the Question

  Hvor åpen skal man være om egne problemer når man tar steget ut i arbeidslivet? Hvilke konsekvenser får det å være for åpen/lukket. Denne balansekunsten er viktig, både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Her ser vi på problemstillingen først fra deltakers ståsted, deretter deler en arbeidsgiver og en jobbspesialist sine erfaringer og synspunkter.

  • 16 november

  • 10:15 - 11:30

  IPS metodikk for nye målgrupper

  IPS metodikk i bruk for smertepasienter. Langvarige smerter er en av de vanligste årsakene til langtidsfravær og uføretrygd i Norge. Det koster både samfunnet og enkeltindividet dyrt. På avdeling for smertebehandling prøver de nå ut en ny modell, Individuell jobbstøtte (IPS) for å hjelpe pasienter med langvarige smerter ut i jobb.

  IPS metodikk i bruk for unge uføre. Silje E. Reme har også forsket på bruk av metodikken for unge uføre. Her presenterer hun resultatene og erfaringene fra disse studiene.

  IPS metodikk i bruk for minoriteter og innvandrere. Noe av grunntanken i IPS ligger i integrering, og introduksjonssenteret i Bergen er av de første i landet til å benytte IPS for minoriteter som skal inn i arbeidslivet.

  • 16 november

  • 12:30 - 13:15

  Tema: verktøy i IPS arbeidet

  Spredningen av IPS metodikken medfører at er rekke verktøy blir utviklet og tilpasset lokale behov. Ikke alle verktøy er like lette og endre, uten at funksjonalitet eller validitet endres. Hva finnes av verktøy, hvordan skal man benytte dem, og hva bør man passe på når man tar i bruk nye versjoner? Hva er gode verktøy, og hvilke mangler faglig grunnlag for å være tilstrekkelig valide? Og ikke minst, hvor og hvordan får man tilgang til nye verktøy?

   

  • 16 november

  • 13:30 - 14:15

  Beslutninger basert på skjønn - Et vanskelig farvann!

  Vi hjelper personer å fatte beslutninger om retninger og veien videre. Til tross for grundige undersøkelser og god kunnskapsoversikt er bildet ofte komplekst, noe som gir stort rom for å bruke skjønn. Vidar Bakkeli ser nærmere på hvordan vi utøver skjønn, og hvordan skjønnsutøvelsen og beslutningsprosessene kan styrkes innenfor evidensbasert praksis.

  • 16 november

  • 14:15 - 14:30

  Avslutning og oppsummering

Andre aktuelle konferanser:

 

 

 • Kategorier

 • Priser
    eks. mva inkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 15. juli: kr. 2700 kr. 3375
  Deltakeravgift ved påmelding etter 15. juli: kr. 3300 kr. 4125
  I tillegg man velge mellom en av dagpakkene:
  Dagpakke uten overnatting, pris begge dager: kr. 1173 kr. 1366
  Dagpakke med overnatting og konferansemiddag: kr. 2482 kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn: kr. 1030 kr. 1168