Karrierekompetanse

En konferanse om karriereveiledning i endring!

Karrierekompetanse er begrepet som feier inn som en storm i veiledningsfagfeltet! Hva er karrierekompetanse, hvordan læres det, og hvordan endrer det hva karriereveiledning skal være?

 • 11 - 12 juni 2018
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
Påmelding
 • Hva er helhetlig karrierekompetanse? 

  Det finnes mange ulike rammeverk for karrierekompetanse internasjonalt. Mange av de beskriver ikke den helheten som er nødvendig for å kunne beskrive hva mestring av karriere er. I dette foredraget vil han diskutere svakhetene ved eksisterende rammeverk og beskrive Norske karriereferdigheter som er en ny norsk helhetlig modell for hva karrierekompetanse kan bestå av.

 • Karrierekompetanse og kvalitet

  Kompetanse Norge har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å lede utviklingen av et nasjonalt tverrsektorielt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Rammeverket skal blant annet inneholde en konkretisering av læringsutbyttet av karriereveiledning – karrierekompetanse, og er et ledd i arbeidet med å utvikle et mer helhetlig system for livslang karriereveiledning. Kompetanse Norge informerer om hvor arbeidet står og reflekterer over aktuelle problemstillinger.

  • 11 juni

  • 12:30 - 14:00

  From career choosing to career learning. The new role for the career guidance professional

  In the past the key role of the careers professional has been seen as helping an individual to make a decision about what career to choose. But, after a few years people often find that they change their minds or want to move on. People change and career paths rarely take you through your whole life. Increasingly the role of the careers professional is not just to help people to make a decision, but rather to empower them to manage their career over the course of a lifetime. This session will explore this paradigm shift and examine what it means for careers professionals.

 • Utfordringene med den nye tenkingen

  Karrierekompetansetenkningen har raskt fått innpass i norske fagmiljøer, og gir retning og rammer for å hjelpe mennesker med sin karriere-reise. Men hva er  utfordringene med denne tilnærmingen?

   

  • 11 juni

  • 15:30 - 16:00

  Paneldebatt om karrierekompetanse og veien videre

  Sentrale aktører innen karrieveiledningsfeltet inviteres til debatt om fremtidens karriereveiledning og karrierekompetansens plass.

  Dag 2

 • Læringsorientert karriereveiledning – hva kan det innebære?

  I sin presentasjon retter Haug oppmerksomhet på hva han mener er viktige forutsetninger for å utøve læringsbasert karriereveiledning. I presentasjonen vil han blant annet drøfte

  • Overføring av sentrale generelle prinsipper for god læring til karriereveiledningsfeltet.
  • Viktigheten av en oppmerksomhet på forholdet mellom ønsket læringsutbytte (karrierekompetanser) og valget av læringsformer.
  • Forholdet mellom organisert karrierelæring og hverdagslæring.
  • Potensielle læringsbarrierer en må være oppmerksom på
 • Karriereveiledning i skolen

  Hvordan udfolder uddannelses- og erhvervs- og karrierevejledning  sig i de ældste klasser i den danske folkeskole i samspil med det øvrige der foregår i skolen. Og hvordan dette giver mening for de unge.  Hvordan kan karrierekompetanse læres i skolen? – Med afsæt i unges stemmer præsenterer hun centrale pointer fra denne forskning.

  Innlegget er på dansk

  • 12 juni

  • 12:15 - 13:15

  Careering online. What do you need to know to manage your career in the digital era

  The internet changes almost everything about the way in which we manage our careers. We learn online, work online, seek jobs online and present ourselves to the world online. This new environment opens up a host of opportunities and challenges for individuals. If you get it right you can create a brilliant online brand for yourself making yourself hugely desirable for prospective employers. If you get it wrong you can damage your career and make yourself look ridiculous. In this session we will look at the opportunities and the traps and use the 7 Cs of digital career management (changing, collecting, critiquing, connecting, communicating, creating and curating) as framework for managing this challenges.

 • Hvordan jobbe med studenters karrierekompetanse?

  Til enhver tid er det nær 300 000 studenter innen høyere utdanning i Norge, og de aller fleste av disse skal gå over i arbeid etter endt utdanning. Overgangen mellom studier og jobb oppleves som utfordrende for mange, og det er ikke uvanlig at det kan gå opp mot et halvt år før man får jobb. I tillegg rapporterer mange at den første jobben ikke oppleves som relevant i forhold til faglige kvalifikasjoner. Ved Karrieresenteret ved UiO har man i over 25 år jobbet med å tilby karrieretjenester til studenter slik at overgangen mellom studier og jobb skal gå lettere. Det å utruste studenter som er på slutten av sine studier med gode jobbsøkerferdigheter, er ikke tilstrekkelig for å gjøre dem karriereklare. Tidlig innsats fra dag én er viktig for å styrke studenters evne til å utvikle og håndtere egen karrierekompetanse.

 • Omstillingskompetanse – om å mestre en ny jobbrolle

  Å bytte arbeidsplass og jobbrolle er noe vi gjør ofte gjennom et livslangt karriereløp. Det å mestre slike skifter og overganger er en sentral karrierekompetanse som kan gi suksess eller alternativt et nytt raskt jobbskifte. Det handler blant annet om å mestre en ny kontekst gjennom å forstå nye forventninger, rolleinnhold, nye kulturelle koder og ikke minst evne å etablere nye relasjoner. Samtidig går man gjerne gjennom en indre endring som er den psykologiske tilvenningsprosessen på godt og vondt.

 • Avslutning og oppsummering ved konferansier

 • Kategorier

 • Last ned brosjyre

 • Priser
    eks. mva inkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 23.mars: kr. 2700 kr. 3375
  Deltakeravgift ved påmelding etter 23.mars: kr. 3400 kr. 4250
  I tillegg man velge mellom en av dagpakkene:
  Dagpakke uten overnatting, pris begge dager: kr. 1173 kr. 1366
  Dagpakke med overnatting og konferansemiddag: kr. 2482 kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn: kr. 1029 kr. 1168