Karriereveiledning i skolen

- Elever i riktig retning.

Konferansen vil sette fokus på muligheter og metoder innen karriereveiledning i skolen.

Målgruppe for konferansen:
Karriereveiledere, rådgivere, spesialpedagoger, lærere og ledelse i grunnskole og videregående skole

Konferansen utsettes til etter sommeren, ny dato kommer. Informasjon sendes alle påmeldte deltakere.

 • 26 - 27 oktober 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
Påmelding
 • Karriereveiledning som hele skolens oppgave; Fag og fremtid på samme arena

  Hvordan visjonen om karriereveiledning som hele skolens oppgave kan se ut i praksis? Dette er noe av dette foredraget vil ta stilling til. Innholdet vil knyttes til konkrete praktiske erfaringer fra et prosjekt i videregående skole, og forsøke å besvare spørsmål som:

  • Hvordan kan karriereveiledning introduseres som en felles oppgave i skolen?
  • Hvordan kan kontaktlærer og rådgiver samarbeide om elevenes karrierelæring?
  • Hvordan kan fag og fremtid knyttes sammen i lærernes undervisning?
  • Hvilke muligheter, barrierer og utfordringer ligger i det kollektive perspektivet?
 • Karrierekompetanse i praksis

  Karrierekompetanse er sentralt i forslag til nytt rammeverk, men hvordan tar vi det inn i vårt praktiske arbeid? I dette foredraget vil foreleser oppsummere den praktiske, relevante og konkrete tilnærmingen vi kan ha i møte med ungdom. Foreleser vi gi tips til gode opplegg dere kan bruke i eget arbeid.

 • Lunsj 13:00 - 14:00

  • 26 oktober

  • 14:00 - 14:45

  Karriereveiledning mot frafall i skolen - Hvordan kan karriereveiledning i et livslangt perspektiv hindre unge i å falle utenfor skolen?

  Peter Plant har forsket på sammenhenger mellom «early school leaving (ESL) og karriereveiledning. ESL er unge mellom 18 og 24 år som har grunnskole eller mindre, og som ikke er i opplæring eller utdanning. Rapporten oppgir ofte at disse unge opplever skolen som lite arbeids- og livsrelevant, og at dette er en faktor i beslutningsprosessen om å slutte på skolen. Hvordan er forholdet mellom drop-out/frafall og push-out?

  • 26 oktober

  • 15:00 - 15:20

  Hvem veileder veilederne? - Om mentorprogram i Osloskolen

  I skolen har mange ansatte et rådgiveransvar uten å ha noen å støtte seg til å kunne spørre ved behov. Hvordan skal man få tid til å møte alle utfordringene og oppgavene som forventes av deg, uten helt å vite hva du skal gjøre eller hvor du kan få hjelp til å hjelpe? Karrieenheten i Oslo bidrar til å styrke den enkelte skoles arbeid med utdanning- og yrkesveiledning gjennom en mentorordning.

  • 26 oktober

  • 15:30 - 16:15

  Hvordan gi god karriereveiledning til minoritetsspråklige elever?

  God karriereveiledning til minoritetsspråklige elever byr ofte på utfordringer til lærere og veiledere. Ulike kulturer har ikke har samme måte å kommunisere eller løse utfordringer på. Hensynet til familie, tradisjon, religion og kultur vil ofte vektlegges foran en mer individualistisk vurdering av egne muligheter. Hvilke utfordringer, barrierer og muligheter fins det når vi skal karriereveilede denne gruppen i skolen.

  • 26 oktober

  • 16:30 - 17:15

  Gruppeveiledning innen karriereveiledning

  Gruppeveiledning er et nyttig bidrag til verktøykassen til veiledere i arbeid med elever som ønsker å utforske livet sitt nå, og reflektere over hvordan de skal leve det i framtiden. Du vil kunne finne gode øvelser som skal skape aktivitet, refleksjon og inspirasjon, og hjelp til bruk av gruppeveiledning som metode i din karriereveiledning. Målet er at elevene skal bli bedre kjent med seg selv og at horisonten for muligheter skal utvide seg – og det på en morsom måte sammen
  med andre.

  Dag 2

 • Tiendeklassinger og karrieresnakk: «Det er ingen her som har tenkt på karriere egentlig. Det der karriereordet. Men vi tenker jo på hva vi skal bli, hva vi skal jobbe med.»

  Velkommen til en time med et kritisk blikk på begrepsbruk og -forståelse med tanke på ordet karriere. For tyve år siden var det bare de fremadstormende i opp-og-frem-yrker som hadde karriere. I dag er det annerledes, karrieren tilhører alle. Men vi er ikke helt i mål, det er ikke alltid like lett å begrepsfeste menneskers «vanlige» ferd gjennom liv, læring og arbeid som karriere.I dette foredraget ser jeg på hvordan kultur setter rammer for våre samtaler om karriere. Jeg har snakket med tiendeklassinger og deres rådgivere om valg av videregående og ikke minst – om vi kan kalle dette valget et karrierevalg, og jeg vil presentere funn som belyser denne kompleksiteten.

 • Elevenes opplevelse av kvalitet i karriereveiledningen i videregående skole? – hva får de og hva ønsker de mer av?

  Karriereveileder Nina Bartnes Skrattalsrud ved Steinkjær videregående skole har gjennomført en masteroppgave innen karriereveiledning. Målsettingen med oppgaven var å finne ut elevers synspunkt og opplevelse av karriereveiledningen gjennomført i videregående skole. Hva får de – og hva ønsker de mer av?

  Lunsj 11:45 -12:30

  • 27 oktober

  • 12:30 - 13:15

  Viktige skills for å takle fremtidens skole og arbeidsliv

  Ungdommens viktigste karrierevalg skjer i ungdomsskolen. Hvilke skills vil være nødvendig for å ta dette viktige valget? Hvordan kan de unge tilegne seg nødvendige skills for å ta sin beslutning? Disse spørsmålene blir besvart med å ta utgangspunkt i egen praksis som karriereveileder, i egen forskning på karrierelæring i masteroppgave levert i 2016 og i de foreslåtte kompetanseområdene i Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning, publisert 15. februar i 2019. Foredragsholder vil komme med konkrete eksempler på hvordan man kan gjennomføre ulike aktiviteter for å gi elevene nødvendige skills for å takle skole og arbeidsliv frem i tid.

 • Skoleflinke elever eller elevflinke skoler

  Den etterspurte pøbelpedagogen, Godi Keller snakker om elever som har kvaliteter og begavelser, og som likevel har lett for å bli oversett og lite verdsatt med dagens måleinstrumenter. Hvordan vi kan ta vare på de elevene som da lett faller utenfor? Keller klargjør skillet mellom skolekompetanse og livskompetanse, og diskuterer prioriteten mellom dem. Han snakker om hvordan vi kan bidra til å bygge opp livskompetansen hos alle barn, også de som sliter med utfordringene skolen stiller. Samarbeidet med foreldrene blir i denne sammenhengen spesielt viktig.

  • 27 oktober

  • 14:15 - 14:20

  Avslutning og oppsummering av Karriereveiledning i skolen

Konferansier:


Elaine er utdannet pedagog ved Universitetet i Oslo. Sertifisert NLP Master Coach, og gjennomført flere Executive kurs ved Handelshøgskolen BI. Hun tar for tiden en master i  karriereveiledning ved Universitetet i Sør-øst Norge. Elaine har vært fagansvarlig leder, og avdelingsleder med overordnet ansvar for alle gruppeorienterte karriereveiledingsprogram i offentlig sektor ( samarbeid med NAV ) på tidligere arbeidsplass. Hun har også praktisert som karriereveileder i mange år, og jobbet med flere tusen mennesker fra over 55 land. I dag driver hun selskapet Elainebloom.no. Elaine er en ekte og dyktig formidler som skaper engasjement, og som står for noe. Hun inspirerende, varm, rebelsk og hun evner å se det beste i andre.

Relevante konferanser

 • Priser
   eks. mvainkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 15. januar:kr. 2800kr. 3500
  Deltakeravgift ved påmelding etter 15. januar:kr. 3600kr. 4500
  I tillegg til deltakeravgiften man velge mellom:
  Deltakelse dagtid med lunsjer/dagpakker:kr. 1173kr. 1366
  Overnatting inkl. dagpakker og konferansemiddag:kr. 2482kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn:kr. 1030kr. 1168