Karriereveiledningskonferansen

Helhetlig og profesjonell karriereveiledning

 • 31 januar - 01 februar 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
Påmelding
 • Konferansen er under bygging

  Flere interessante innlegg kommer etterhvert som vi er klare til å publisere!

 • Helhetlig og profesjonell karriereveiledning

  Kunnskaps- og integreringsminister, Jan Tore Sanner er invitert til å åpne konferansen. Regjeringens mål med karriereveilednings-tjenester i framtiden er høyere kvalitet i alle sektorer. (ubekreftet)

  • 31 januar

  • 09:30 - 10:30

  Framtidens karriereveiledning  

  Karriereveiledningsfeltet er i endring. Hva er siste nytt innen dette feltet nasjonalt og internasjonalt?  Professor Peter Plant har arbeidet med karriereveiledning og utenforskap i mange år. Han har vært ekspert for EU-kommisjonen i 30 år og har deltatt i en rekke EU- og OECD-prosjekter om karriereveiledning.

  • 31 januar

  • 10:40 - 11:20

  Hvem er vi i møte med andre? - Om karriereveiledning og identitet.  

  Hva er det som utgjør den spesielle karriereveiledningskompetansen? Og hva er unikt med denne kompetansen i forhold til andre yrkesgrupper, som også har veiledningssamtalen som et sentralt verktøy? Svaret på det kan være vanskelig og karriereveiledningsfeltet er både stort og  mangfoldig. Likevel er det viktig for oss å bli tydeligere på hva vi er, og for hvem? Vi inviteres i dette foredraget inn i en diskusjon om hvordan vi best språksetter den kompetansen vi ønsker skal kjennetegne oss og vår virksomhet.

 •  Karriereveiledningens mål og praksis.

  Karrierekompetanse og karriereveiledning er sentrale begreper innenfor karriereveiledningsfeltet, både i politikkutformingen og i praksisfeltet, men kan være vanskelig å forstå og praktisere. Gisle Hellsten, leder for Karrieresenteret ved UiO vil gi deg innsikt i begrepene, hvilket mål vi styrer etter og hvordan de kan utøves i praksis på en god måte. Foredraget vil foregå som blandet drops mellom et foredrag, workshop og samtaler deltakerne seg i mellom ledet av konferansieren

  Gisle Hellsten er leder for Karrieresenteret ved UiO. Han har tidligere jobbet i konsulentbransjen og har mange års erfaring fra hotell- og restaurantbransjen. I tillegg har han siden 2009 vært fast jobbekspert hos Aftenposten. Hellsten er utdannet Cand Pilot fra UiO med statsvitenskap hovedfag og har i tillegg en Master of Art grad fra Griffith University, Australia. 

  • 31 januar

  • 13:45 - 14:30

  Etiske dilemma - skjæringsfeltet mellom ord og handling

  I møte med mennesker kan vi oppleve at våre egne referanserammer og erfaringer ikke strekker til for å møte den andre «der vedkommende er». Når den vi veileder bygger sine forventninger og fremtidsplaner på andre verdier enn de som bor i oss selv, rører det ved noe som kan være utfordrende å håndtere. Er våre egne følelser og holdninger den største utfordringen av dem alle? Hvordan kan vi vite at vi handler til den andres beste? Elaine Bloom, kjent fra NRK -serien « Karriereveiederen»  tar oss igjennom verdifulle refleksjonsrunder som kan ruste oss til gode valg.  

  • 31 januar

  • 14:45 - 16:00

  Innovasjon, entreprenørskap og nytenkning i karriereveiledningsfeltet.

  Innovasjon og entreprenørskap handler om tilpasningsdyktighet, gjennom å se muligheter og finne løsninger på individets og samfunnets behov. Kreativitet vil være en av de viktigste egenskapene i fremtidens arbeidsliv. De som tilpasser seg arbeidslivets behov ved å utvikle etterspurte ferdigheter og egenskaper vil bli vinnere i arbeidsmarkedet. Utdanningsfeltet sliter med å tilpasse seg behovene, og å finne ut av hvordan studentene skal tilegne seg slik kompetanse. Hvordan kan karriereveiledere bidra her? 

  Foredraget vil bli presentert med en innledning som deretter gå over i en workshop. Seniorrådgiver Raghild By, fungerende seksjonsjef fra OsloMet – Storbyuniversitetet. 

  • 01 februar

  • 09:00 - 11:30

   Dagen starter med parallellsesjoner, der formålet er at deltakerne kan fordype seg i aktuelle temaer innenfor karriereveiledning. Velg mellom 4 paralleller ved påmelding. 

 • Parallell 1: Karriereveiledning i skolen - Om ungdom og utdanningsvalg

 • Parallell 2: Flerkulturell karriereveiledning

 • Parallell 3: Karriereveiledning i ulike formater

 • Parallell 4: Ung identitet uten arbeid - Om ungdom, utenforskap og karriereveiledning

 • Perledykk - Om talenter, muligheter og utvikling

  Ragnhild Nilsen som ofte blir omtalt som «coachingens mor i Norge», og har i løpet av de siste årene, utviklet en egen stil som formidler. Hun ser på seg selv som en perledykker, en som dykker sammen med sitt publikum etter det som er av varig verdi, det som inspirerer og det som får oss til å ta i bruk våre ressurser i situasjoner hvor vi virkelig trenger det. 

 • Kategorier

 • Priser
    eks. mva inkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 1.oktober: kr. 2800 kr. 3500
  Deltakeravgift ved påmelding etter 1.oktober: kr. 3300 kr. 4125
  I tillegg man velge mellom en av dagpakkene:
  Dagpakke uten overnatting, pris begge dager: kr. 1173 kr. 1366
  Dagpakke med overnatting og konferansemiddag: kr. 2482 kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn: kr. 1030 kr. 1168