Karriereveilednings-konferansen

Balansen mellom god veiledning, kompetanse og arbeidsmarkedets behov

Målgruppen for konferansen er alle som jobber med arbeid og inkludering: NAV, vekstbedrifter, attføringsfeltet, som rådgiver i videregående/ungdoms-skole, opplæringskontor, voksenopplæring eller annen virksomhet der karriereveiledning er aktuelt.

 • 31 januar - 01 februar 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
Påmelding
 • Helhetlig og profesjonell karriereveiledning

  Kunnskaps- og integreringsminister, Jan Tore Sanner kommer for å åpne konferansen. Regjeringens mål med karriereveilednings-tjenester i framtiden er høyere kvalitet i alle sektorer.

  • 31 januar

  • 09:30 - 10:30

  Framtidens karriereveiledning  

  Karriereveiledningsfeltet er i endring. Hva er siste nytt innen dette feltet nasjonalt og internasjonalt?  Professor Peter Plant har arbeidet med karriereveiledning og utenforskap i mange år. Han har vært ekspert for EU-kommisjonen i 30 år og har deltatt i en rekke EU- og OECD-prosjekter om karriereveiledning.

  • 31 januar

  • 10:40 - 11:20

  Hvem er vi i møte med andre? - Om karriereveiledning og identitet

  Hva er det som utgjør den spesielle karriereveiledningskompetansen? Og hva er unikt med denne kompetansen i forhold til andre yrkesgrupper, som også har veiledningssamtalen som et sentralt verktøy? Svaret på det kan være vanskelig og karriereveiledningsfeltet er både stort og  mangfoldig. Likevel er det viktig for oss å bli tydeligere på hva vi er, og for hvem? Vi inviteres i dette foredraget inn i en diskusjon om hvordan vi best språksetter den kompetansen vi ønsker skal kjennetegne oss og vår virksomhet.

 • Karriereveiledningens mål og praksis

  Karrierekompetanse og karriereveiledning er sentrale begreper innenfor karriereveiledningsfeltet, både i politikkutformingen og i praksisfeltet, men kan være vanskelig å forstå og praktisere. Gisle Hellsten, leder for Karrieresenteret ved UiO vil gi deg innsikt i begrepene, hvilket mål vi styrer etter og hvordan de kan utøves i praksis på en god måte. Foredraget vil foregå som blandet drops mellom et foredrag, workshop og samtaler deltakerne seg i mellom ledet av konferansieren

  Gisle Hellsten er leder for Karrieresenteret ved UiO. Han har tidligere jobbet i konsulentbransjen og har mange års erfaring fra hotell- og restaurantbransjen. I tillegg har han siden 2009 vært fast jobbekspert hos Aftenposten. Hellsten er utdannet Cand Pilot fra UiO med statsvitenskap hovedfag og har i tillegg en Master of Art grad fra Griffith University, Australia. 

  • 31 januar

  • 13:45 - 14:30

  Etiske dilemma - skjæringsfeltet mellom ord og handling

  De referanserammene, erfaringene og overbevisningen vi bærer med oss som veiledere kan påvirke hva som skjer i og mellom ordene i en veiledning. Det igjen kan påvirke hvordan vi evner å møte veisøker der han eller hun er.

   

  Etikk omhandler både ivaretagelse av veisøker, men også ivaretagelse av en selv som veileder. Det å anerkjenne at veisøker kan bygge sine forventninger og fremtidsplaner på andre verdier enn de som bor i oss selv, og at det kan røre ved noe i oss som kan være utfordrende å håndtere, krever bevissthet.

   

  Etisk utøvelse krever en ærlighet og fordrer at vi kjenner etter om våre egne følelser og holdninger er den største utfordringen av dem alle? Elaine Bloom, kjent fra bla. NRK -serien «Karriereveilederen» tar oss igjennom 7 verdifulle refleksjonspunkter knyttet til hvordan vi kan vi vite at vi handler til den andres beste?

  • 31 januar

  • 14:45 - 16:00

  Innovasjon, entreprenørskap og nytenkning i karriereveiledningsfeltet.

  Kreativitet er en etterspurt kompetanse i et arbeidsliv i rask utvikling. De som tilpasser seg arbeidslivets behov ved å utvikle etterspurte ferdigheter og egenskaper vil bli vinnere i arbeidsmarkedet. Hvordan kan vi som karriereveiledere bidra til at veisøkerne tilegner seg entreprenørielle ferdigheter som kreativitet og initiativ? -Hva kan vi gjøre for å sette oss inn i dette feltet og hvordan kan entreprenørielle ferdigheter trenes? Foredraget vil bli presentert med en innledning som deretter går over i en workshop hvor deltakerne blir presentert for og får prøvd ut sentral metodikk for innovasjon.

  Dag 2

  • 01 februar

  • 09:00 - 11:30

  Dagen starter med parallellsesjoner, der formålet er at deltakerne kan fordype seg i aktuelle temaer innenfor karriereveiledning. Velg mellom 4 paralleller ved påmelding. 

 • Parallell 1: Karriereveiledning i skolen - Om ungdom og utdanningsvalg

  Valg av yrke og utdanning markerer viktige overganger i livet. I skolen legges det stor vekt på å støtte de unge til å gjøre gode valg for å sikre seg mot frafall og omvalg. I den siste tiden har fokuset på kvaliteten og innholdet i karriereveiledning og karrierelæring i økt betraktelig. Det snakkes om et paradigmeskifte: fra karrierevalg til karrierelæring for å oppnå valgkompetanse. Et av målene i grunnskole og videregående løp er at elevene skal settes i stand til å gjøre kompetente valg for fremtiden.

   

  Klikk for å vise mer tekst

   

 • Parallell 2: Flerkulturell karriereveiledning

  Dette parallellseminaret er for deg som arbeider med minoritetsspråklige flyktninger og innvandrere. Workshopen vil gi deg kunnskap og praktiske verktøy som kan bidra til større bevissthet på egne holdninger og handlingsmønster i veiledning, når veisøkeren har røtter i flere kulturer. Hvordan kan karriereveiledere og veisøkere sammen avdekke ressurser og muligheter som kan fremme gode valg i utdanning og arbeid? Som ramme for workshopen vil karriereveileder Julie Sikin B. Jynge vil lede deltakerne gjennom en erfarings- og forskningsbasert tankerekke, for å gi deltakerne inspirasjon til å tenke nytt om karriereveiledning.

   

  Klikk for å vise mer tekst

   

 • Parallell 3: Karriereveiledning i ulike formater

  Karriereveiledning kan utføres på ulike måter for bedre effekt og måloppnåelse. Normalt foregår veiledningen som samtaler, ansikt til ansikt, med én veileder og én veisøker. Karriereveiledning føyer seg ofte under dette formatet og det ses på som mest hensiktsmessig. Likevel finnes gode løsninger og argumenter for å ha karriereveiledning i ulike formater. Mange deltakere vil få et annet og bedre utbytte av veiledning dersom det foregikk under andre rammer. Eksempler på dette er Karriereveiledning i grupper og digitale karrieretjenester.

   

  Klikk for å vise mer tekst

   

 • Parallell 4: Om ungdom, utenforskap og karriereveiledning

  En Workshop for deg som veileder ungdom utenfor arbeid, aktivitet og skole.

   

  Uføreandelen har økt med 10 % under denne regjeringen de siste 5. årene og det er ca. 73.000 unge står på utsiden av arbeid, utdanning, eller aktivitet. Hvordan skal vi få flere unge ut i meningsfull aktivitet? Hvordan skal vi klare å snu trenden der andelen unge med psykiske lidelser vokser mest blant de som mottar uføretrygd? Karriereveiledning er et verktøy som gir muligheter for unge i dag.

   

  Sesjonen vil se på hvordan vi kan veilede unge til å ta ansvar og lederskap i eget liv, sett opp imot næringslivets behov, krav om muligheter

   
  Klikk for å vise mer tekst

   

 • Markedsarbeid og diskrimineringslovverket

  Mange utfordringer i veiledningsarbeidet handler om motstridende krav mellom arbeidssøker og arbeidsplass. På veien mot arbeidsmarkedet er det vesentlig at veiledere vet hva man har lov til å vektlegge i en ansettelsesprosess, men også om hva arbeidssøkere kan kreve at man tar hensyn til.
  Foredraget vil ta opp relevante problemstillinger knyttet til deltakernes rolle i arbeidsmarkedet.

  • 01 februar

  • 13:45 - 14:30

  Perledykk - Om talenter, muligheter og utvikling

  Ragnhild Nilsen som ofte blir omtalt som «coachingens mor i Norge», og har i løpet av de siste årene, utviklet en egen stil som formidler. Hun ser på seg selv som en perledykker, en som dykker sammen med sitt publikum etter det som er av varig verdi, det som inspirerer og det som får oss til å ta i bruk våre ressurser i situasjoner hvor vi virkelig trenger det. 

Se også:

Dagskurs for lærere:

Et praktisk rettet dagskurs rettet mot lærere i grunnskole og i voksenopplæring. Arrangeres i Oslo, Bergen, Trondheim og Oslo. Påmelding her: 

 • Kategorier

 • Priser
    eks. mva inkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 1.oktober: kr. 2800 kr. 3500
  Deltakeravgift ved påmelding etter 1.oktober: kr. 3300 kr. 4125
  I tillegg man velge mellom en av dagpakkene:
  Dagpakke uten overnatting, pris begge dager: kr. 1173 kr. 1366
  Dagpakke med overnatting og konferansemiddag: kr. 2482 kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn: kr. 1030 kr. 1168