Karriereveilednings-konferansen

En møteplass for karriereveiledere i Norge

Målgruppen for konferansen er alle som jobber med arbeid og inkludering: NAV, vekstbedrifter, attføringsfeltet, som rådgiver i videregående/ungdoms-skole, opplæringskontor, voksenopplæring eller annen virksomhet der karriereveiledning er aktuelt.

 • 27 - 28 januar 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
  • 27 januar

  • 10:00 - 10:15

  Velkommen til karriereveiledningskonferansen.

  Vi ønsker velkommen til årets møteplass for alle som arbeider med karriereveiledning.

  • 27 januar

  • 10:15 - 11:30

  Keynote speaker: Nye teknikker i karriere-samtalen ved Dr. Julia Yates.

  Dr. Julia Yates underviser i organisasjonspsykologi ved University of London, og spesialiserer seg på personlig utvikling i et karriereperspektiv.  Her ser hun nærmere på karrieresamtalene og mulighetene som ligger i anvendelse av ulike teknikker for å forene karriere teori og praksis. Innlegget er på engelsk.

  Temabolk - karriereveiledning av marginaliserte grupper

 • Magisk presentasjonsteknikk i karriereveiledningen

  Antje Bomann-Larsen er kjent for sine engasjerende foredrag om nettopp det å holde foredrag. På konferansen vil hun dele sine aller beste tips for hvordan du som veileder kan bruke ulike metoder i din veiledning eller i presentasjoner. Hvordan skape forventninger hos de du skal selge inn et budskap til, og hvilke tips kan du gi arbeidssøkere som skal presentere seg selv?

   

 • Evaluering av karriereveiledning for Nav brukere

  Nav-Buskerud, Buskerud fylkeskommune og Universitetet i Sørøst-Norge er i avslutningsfasen av et forskningsprosjekt som har prøvd ut ulike former for karriereveiledning for NAV-brukere. I forlengelsen av har NTNU Samfunnsforskning gjennomført en evaluering av dette prosjektet. Her tar Trond for seg samarbeidet mellom ulike instanser som skal hjelpe personer i utenfor arbeidslivet med karrierevalg.

 • Praksiseksempel: karriereveiledning av personer med Asperger syndrom

  De fleste personer med Asperger syndrom står i dag utenfor det ordinære arbeidslivet. Spesialistbedriften AS i Møre og Romsdal driver imidlertid kun med kartlegging, veiledning og ansettelser av personer som innehar diagnosen. I innlegget snakker de om ​betydingen av kartlegging spisset mot Asperger syndrom, gode tilnærmingsmåter i yrkes- og karriereveiledning, muligheter for tilpasninger, og ​oppfølging tilpasset personer med denne diagnosen. Innlegget viser også at karriereveiledning av enkelte marginale grupper må gjøres på en annen måte enn tradisjonell veiledning.

 • Morgendagens arbeidstakere

  Vi avslutter dagen med å se på utviklingen av dagens unge. Kjært barn har mange navn. Generasjon Z, Generasjon Prestasjon eller Millennials. I årene som kommer vil denne gruppen ta overgangen fra studier til arbeidslivet og vi vil helt sikkert møte disse i vårt arbeid som karriereveiledere. Hva kjennetegner denne gruppen og hvordan kan vi møte dem på en best mulig måte? Hva er årsakene til at de er som de er? De liker sine foreldre godt, de drikker mindre enn det generasjon X gjorde og tilbringer mye av sitt sosiale liv på nett. Samtidig viser undersøkelser at generasjon Z i økende grad rapporterer om psykiske symptomplager og følelsen av å være ensom.

  Dag 2

  Temabolk: karriereveiledning og digitalisering

 • Bruk av informasjonsteknologi og sosiale media i karriereveiledning 

  Forsker og visedirektør ved Finnish institute for Educational Research,  Jaana Kettunen, arbeider med bruk av digitale medier i karriereveiledningsprosessen. Hva er siste nytt, hvilke redskaper er under oppseiling, og hva er fordeler og ulemper ved å erstatte deler av personlig oppfølging gjennom bruk av digitale medier? 

 • Glem jobbannonsene: Det er sosiale medier som er tingen for å få seg ny jobb.

  Tradisjonelt har jobbannonser i avisene, på Nav.no og Finn.no, vært stedene for å finne ledige jobber. Er den tiden forbi, og er rekruttering gjennom den tradisjonelle jobbannonsen er i ferd med å gå ut på dato? Hvilke grep bør man som arbeidssøker gjøre for å vises for potensielle arbeidsgivere, og hva ma man være forsiktig med i en tid der alle driver med personlig merkevarebygging. 

 • Din heldigitale karriereveileder-robot

  Kan karrieveilederen erstattes av en AI robot? Ja, eller i hverfall delvis, i henhold til gründer og CEO av Italienske Jobiri. Jobiri er det første markedsklare AI-baserte karriereveilednings-verktøyet, designet for å veilede brukerne mot fremtidig arbeid og karrierevei. Jobiri er allerede benyttet av over 25000 personer i Europa, og benyttes av både karrieresentre og jobbsøkere. Hvordan virker systemet, og hvilke fordeler og ulemper finnes ved bruk av AI-baserte verktøy i karriereprosessen? 

 • Efaringer med e-veileding i Danmark

  Befolkningen blir digital, men veiledningen er i store trekk fortsatt analog her til lands. I Danmark har man siden 2011 drevet med e-veiledning. Hva er erfaringene så langt, hva skal til for å drive god e-veiledning, og hva kan vi lære av danskene?

 • Alle skal med - eller?

  Alle skal med, heter det i Norge, men i møte med systemet mistet Samuel Massie all glød og selvtillit. Som 16-åring skulket Samuel oftere enn han var på skolen og havnet i politiets søkelys. I dette foredraget forteller han om hvordan nye omgivelser og utfordringer sakte men sikkert endret hele hans innstilling til livet.  Foredraget handler om mestring, målbevissthet og menneskets evne til forandring. Samuel ønsker å inspirere mennesker til å ta et oppgjør med seg selv, sette seg mål og gjennomføre dem.

Konferansier

Konferansier for dagene:

Kjell Ove Hveding er en utradisjonell konferansier som først og fremst er medmenneske, menneskekjenner og opptatt av at alle skal ha det bra. Han er også gründer som med uslitelig entusiasme, pågangsmot og godt humør har basert sin suksess på sin tro på at alle i en organisasjon gjør en like viktig jobb. Enten man arbeider med service eller mennesker, er fokuset på de som skal motta dine tjenester.

Relevante konferanser:


 • Priser
   eks. mvainkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 1. november:kr. 2800kr. 3500
  Deltakeravgift ved påmelding etter 1. november:kr. 3300kr. 4125
  I tillegg til deltakeravgiften man velge mellom:
  Deltakelse dagtid med lunsjer/dagpakker:kr. 1173kr. 1366
  Overnatting inkl. dagpakker og konferansemiddag:kr. 2482kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn:kr. 1030kr. 1168