38q, 0,195s

Vold og seksuelle overgrep mot barn

Et praksisnært kurs for ansatte i barnehage, skoler, helsestasjon og barnevern: Forebygging, avdekking og oppfølging

Psykologspesialistene Anja Høye Rogde og Heidi Wittrup Djup, Klinikk for Krisepsykologi AS holder et levende kurs om et av de vanskeligste tema for ansatte i barnehage, skole, helsestasjon og barnevern. Det handler om vold og seksuelle overgrep mot barn. Hvordan forebygge? Hvordan avdekke?  Hvordan følge opp? Kurset går over to dager, og tar for seg en rekke aktuelle tema.

Kurset er praksisnært og legger opp til drøfting av eksempler og aktivitet blant deltakerne, med gjennomgang av nyttige verktøy og konkrete metoder for arbeidet. 

 • 14 - 15 mars 2019
 • Radisson Blu Royal Hotel, Dreggsallmenningen, Bergen, Norge
Påmelding
 • Vold og seksuelle overgrep mot barn, dag 1

  Vold og seksuelle overgrep mot barn: Forebygging, avdekking og oppfølging. Et praksisnært kurs for ansatte i barnehage, skoler, helsestasjon og barnevern. Ved psykologspesialistene Anja Høye Rogde og Heidi Wittrup Djup, Klinikk for Krisepsykologi AS

   

  Kurset er praksisnært og legger opp til drøfting av eksempler og aktivitet blant deltakerne, med gjennomgang av nyttige verktøy og konkrete metoder for arbeidet.

   

  09:00 – 09:45     Hva er vold og seksuelle overgrep? Forekomst, begrepsavklaring og lovverk. (Barnekonvensjonen, meldeplikt og avvergeplikt).

   

  09:45-10:00     Pause

  10:00-10:45     Konsekvenser av vold og seksuelle overgrep på kort og lang sikt. Utvikling, relasjonsskade og langvarige senskader.

   

  10:45-11:00     Pause

  11:00-11:45     Å se og bli sett: Hvilke tegn skal vi se etter hos barna. Hvilken hindringer står i veien for at vold og overgrep avdekkes, og hva stopper barnet i å fortelle? Gjennomgang av forskning og eksempler.

   

  11:45-12:30      LUNSJ

  12:30-13:15     Samtaler med overgrepsutsatte barn: hvordan skal barnehage og skole forholde seg når barnet forteller? Redegjørelse for avdekkende samtaler med barn og nødvendige tiltak i etterkant.

   

  13:15-13:30     Pause

  13:30-14:15     Avhør av barn ved Statens Barnehus. Hva skjer og hvilken rolle spiller barnevern og hjelpetjenestene?

   

  14:15-14:30     Pause

  14:30-15:15     Skadelig seksuell atferd hos barn: forekomst, årsaker, håndtering og oppfølgingsbehov. Presentasjon av eksempler og nyttige verktøy.

   

  15:15-15:30     Oppsummering og avslutning

  • 15 mars

  • 09.00 - 15:30

  Vold og seksuelle overgrep mot barn, dag 2

  Vold og seksuelle overgrep mot barn: Forebygging, avdekking og oppfølging. Et praksisnært kurs for ansatte i barnehage, skoler, helsestasjon og barnevern. Ved psykologspesialistene Anja Høye Rogde og Heidi Wittrup Djup, Klinikk for Krisepsykologi AS

   

  Kurset er praksisnært og legger opp til drøfting av eksempler og aktivitet blant deltakerne, med gjennomgang av nyttige verktøy og konkrete metoder for arbeidet.

   

  09:00 – 09:45    Forebygging for de yngste barna: Hvilken rolle har barnehagene, helsestasjon og hjemmet? Eksempler på forebyggende samtaler, gjennomgang av verktøy og ressurser.

   

  09:45-10:00     Pause

  10:00-10:45     Forebygging for skolebarn: hvilken rolle har skolene, helsestasjon og hjemmet? Eksempler på forebyggende samtaler, gjennomgang av verktøy og ressurser.

   

  10:45-11:00     Pause

  11:00-11:45    Drøfting og gruppeoppgaver: kasuseksempler

   

  11:45-12:30      LUNSJ

  12:30-13:15    Ivaretakelse av traumatiserte barn i barnehage og skole

   

  13:15-13:30     Pause

  13:30-14:15    Traumatiserte barn forts. Gruppeoppgaver og diskusjon

   

  14:15-14:30     Pause

  14:30-15:15    Plenumsdiskusjon

   

  15:15-15:30     Oppsummering og avslutning

Om foredragsholderne:

Anja Høye Rogde er utdannet psykolog fra 2004 og spesialist i klinisk psykologi.  Anja arbeider med oppfølging ved kriser, traumer, angst og sorg og tar oppdrag rettet mot barn, voksne og familier. Hun arbeider også mye med volds- og overgrepsproblematikk. Anja tilbyr også familie-/fosterhjemsveiledning, barnefaglige sakkyndigshetsoppdrag, samt undervisning- og veiledningsoppdrag rettet mot offentlig sektor/fagpersonell. Anja har i tillegg mye erfaring med behandling i gruppe.

 

 

 • Priser
   eks. mvainkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding to måneder før kursstart:kr. 2900kr. 3625
  Deltakeravgift ved senere påmelding:kr. 3500kr. 4375
  Følgende tilkommer prisen:
  Obligatorisk dagpakke, pris begge dager:kr. 1127kr. 1350
  Trenger du overnatting?
  Pris for overnatting mellom kursdagene:kr. 1029kr. 1175