Lærlingkonferansen 2018

Hvordan få og beholde læreplasser?

Vi samler de gode ideene, og de praktiske eksemplene for alle som arbeider med oppfølging av lærlinger, frem til de har fått feste i arbeidslivet.

 • 06 - 07 mars 2018
 • Stillverksveien 28, Lillestrøm, Norge
Påmelding
 • Åpning av lærlingkonferansen 2018

  Den nye kommunal- og moderniseringsministeren Monica Mæland er engasjert i debatten rundt hvordan man skal få og beholde en læreplass. Vi har invitert henne til å dele sine tanker på åpningen av konferansen.

 • Hva kan regjeringen bidra med?

  Hvordan kan Regjeringen bidra til et tettere samarbeid mellom skoler og bedrifter i fagopplæringa? Dagfinn Hertzberg fra kunnskapsdepartementet gir sine synspunkter.

 • Det haster med et yrkesfagløft!

  Leegard vil styrke samarbeidet mellom dagens regjering og næringsliv. Bedre rammebetingelser for næringslivet, og sterkere fokus på rekruttering av lærlinger til lærebedrifter er en forutsetning for å lykkes.

  • 06 mars

  • 12:00 - 13:00

  Mangel på Læreplasser - Hvordan løser vi det?

  Håkon har forsket på forholdet mellom utdanning og arbeidsliv over mange år. Både på formidling av lærlinger, om de ulike fagenes kopling til arbeidslivet, og om hvordan lærlingordningen praktiseres ulikt, for eksempel i offentlig og privat sektor. Høst vil blant annet belyse tiltak som samfunnskontrakten, læreplassklausuler, og offentlige virksomheters bidrag.

  • 06 mars

  • 14:00 - 14:45

  Bygg nettverk og utveksle ideer med andre som arbeider med lærlinger

  Noe av det viktigste med å dra på konferanse, er å bygge nettverk med andre som arbeider med samme problemstilling. Gjennom en styrt aktivitet åpnes det for å lære av deltakernes erfaring. Konferansieren vil lede deltakerne inn i en prosess med spørsmål og oppgaver som alle deltaker vil høste erfaring av.

 • Best i landet på formidling av elever til læreplass! 

  Sør-Trøndelag formidlet 76 prosent av søkerne med ungdomsrett til læreplass i 2016, som er best i landet. Distriktssekretær i LO, Kristine Svendsen vil presentere hvordan de har fått til disse gode resultatene.

 • Den viktige overgangen!

  Vestfold fylkeskommune arbeider etter en ny modell, kalt «Det 4-årige løpet». Målet er å styrke overgangen mellom skole og næringsliv for at flere skal fullføre og bestå. Arbeidet med overgangen inkluderer ungdom i faresonen for frafall. Liv Marit Meyer Pedersen og Erla Hrönn Jonsdottir jobber begge med denne nye modellen som fokuserer på skolens økte ansvar for hele opplæringsløpet. De vil dele erfaringer fra Vestfold.

  Dag 2

 • Karriereveiledning - Skolens ansvar og muligheter

  Hvordan kan karriereveiledning forberede eleven på overgangen mellom skole og arbeidsliv? Anne har mastergrad i karriereveiledning og arbeider til daglig som høgskolelektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

 • Interesse differensiert yrkesopplæring; relevant fagopplæring fra første dag!

  Alle ønsker relevant fagopplæring, men hva betyr dette for innhold og organisering i skole og arbeidsliv? Ny forskning kaster lys over dilemmaer og utfordringer knyttet til den kommende reformen i det yrkesfaglige utdanningstilbudet fra høsten 2019.

 • Krøderen elektro - prisvinnende lærebedrift!

  Bakgrunnen for utmerkelsene er bedriftens svært godt introduksjons- og oppfølgingsprogram for lærlingene. Vegard Jelstad vil i dette foredraget dele hvordan de arbeider med lærlingene i bedriften. Krøderen Elektro har over 105 ansatte, og med 28 lærlinger er de Buskeruds største lærebedrift innen elektrofagene.

 • Ny kompetanse hos de beste i Europa

  Læretid i Europa er bra for lærlingen, og bra for bedriften. Det finnes gode muligheter for å benytte lærebedrift i Europa. Senter for internasjonalisering av utdanning, gir eksempler på hvordan europa kan benyttes i lære-løpet. Kombinasjon av lærertid i lokal bedrift og europeisk bedrift,  vil også kunne øke både lærlingen og bedriftens kompetanse betydelig. Her er det store muligheter i alle lærefag. Både for lærlinger, lærere og instruktører.

 • Kraften i det å bli sett!

  Pelle er en av Scandinavias beste foredragsholdere, og er et levende live-show i Tourett-syndrom. Hans historie er en vekker i å se andre mennesker, bak diagnose, bak utfordrende atferd og bak de fasadene vi som mennesker gjemmer oss bak. Pelle Sandstrak er norsk-svensk komiker, skuespiller og regissør som reiser verden rundt med forestillingen om sitt eget liv med Tourettes syndrom.

 • Kategorier

 • Priser
    eks. mva inkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 1. des.: kr. 2600 kr. 3250
  Deltakeravgift ved påmelding etter 1. des.: kr. 3100 kr. 3875
  I tillegg man velge mellom en av dagpakkene:
  Dagpakke uten overnatting, pris begge dager: kr. 1198 kr. 1414
  Dagpakke med overnatting og konferansemiddag: kr. 2691 kr. 3179
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn: kr. 1211 kr. 1372