Konferansen om manglende boevne

En konferanse om rus, psykiatri og boligmestring

Leiligheten er blitt en overfylt brannfelle, støy og søppel preger nærmiljøet. Naboer reagerer og avisene skriver. Fagfolk kaller det «manglende boevne». Ulike botilbud er forsøkt men mislykkes. Hvordan kan vi forebygge og hjelpe, slik at mennesker slipper å sirkulere mellom ulike botiltak, helsetjenester og fengselsvesen? Hvordan kan vi gi et varig og godt tjenestetilbud som ivaretar beboeren, og skaper nødvendig stabilitet? Ulike tilnærminger og praksiseksempler vil bli presentert på konferansen. Konferansen passer for alle som arbeider med vanskelige botiltak; Psykisk helsevern, ROP, tildelingskontor, boligstiftelser, kriminalomsorg og spesialisthelsetjenesten.

 • 05 - 06 februar 2019
 • Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Hans Gaarders veg, Gardermoen, Norge
Påmelding
  • 05 februar

  • 10:00 - 10:45

  Hjelp til å Bo - Bolig som del av et helhetlig behandling

  Hvilket tilbud bør vi gi pasienter med alvorlige rus og psykiske lidelser og hvordan kan vi støtte opp om boevnen? For mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer er det nødvendig med helhetlige tilnærminger. Noe av det viktigste disse pasientene trenger er gode botilbud. Spørsmålet er hvordan det å bo settes inn i en større sammenheng og hvordan integrert behandling kan understøtte det som mange pasienter opplever som det viktigste for å både redusere symptomer og øke livskvaliteten

  • 05 februar

  • 11:00 - 11:45

  Samtykke til helsehjelp – særlig om samtykkekompetanse

  En bærebjelke i vårt rettssystem er at enkeltindividets fysiske og psykiske integritet ikke skal krenkes. Det er derfor grunnleggende at helsehjelp bygger på