Mattemestring

Slik hjelper og motiverer vi elever i matematikk

Dette er en konferanse for alle som ønsker å hjelpe sine elever å mestre matematikk, samt er interessert i hvordan man kan legge til rette for matte-entusiasme og mestring. Vi ser også på fagfornyelsen, og hva dette har å si for matematikkfaget, lærere og elever.
Vel møtt til lærerike dager.

 • 27 - 28 januar 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • Åpning av Mattemestring 2020

  Høyres skolepoltiske talskvinne, Turid Kristensen åpner konferansen.

 • Mattemagi - det lille ekstra som skal til for å forstå koden

  Mange synes matte er vanskelig. Mange har også en klar oppfatning av at de ikke kan lære seg matte. Håvard Tjora har lang erfaring med å jobbe med barn og ungdom som sliter med matte. Hans erfaring er at de aller fleste kan lære seg matematikken i skolen. Som oftest dreier vanskene seg om noen få misforståelser, eller noen få grunnelementer som ikke er innlært. Når disse brikkene faller på plass, kommer forståelsen og nysgjerrigheten som skal til for å mestre matematikken. Disse brikkene er det Tjora kaller «grunnpakka» – kan man den, har man de verktøyene som skal til for å ta fatt på de fleste oppgavene man møter i skolen. I Leksehjelp i matematikk går Tjora nøye gjennom hvordan man regner, og ikke minst hvorfor man regner som man gjør.

  • 27 januar

  • 11:30 - 12:30

  Lunsj

  • 27 januar

  • 12:30 - 13:30

  Fagfornyelsen og kjerneelementene i matematikk – og hva betyr det for valg av aktiviteter?

  Hva må læreren gjøre for å få elevene til å utforske, tørre å gjøre feil, resonnere, argumentere for og begrunne sine ideer og løsninger, kunne bruke ulike representasjoner, abstrahere og generalisere innenfor alle de matematiske kunnskapsområdene? Fagfornyelsen har et mål om at elever skal få mulighet til å utvikle skaperglede, engasjement og evne til nytenking. For å legge til rette for dette er utforsking, undring og nysgjerrighet gjennom lek, variasjon i oppgaver og læringsarenaer vektlagt i de nye læreplanutkastene i matematikk. Det legges også vekt på at elever skal snakke mer i matematikk timene.

  • 27 januar

  • 13:30 - 14:00

  Elever motiveres til læring av matematikk i friluft

  Kan elever bli mer motivert for matematikk ved å løse oppgavene i sitt nærmiljø? Praktiske oppgaver i friluft? Det mener forsker Nils Buchholtz er mulig. Å la elever løse oppgaver basert på omgivelsene sine kan de bli mer motiverte og oppleve matematikkfaget som mer meningsfullt.

 • Kartlegging av ferdigheter og vurdering av kompetanse

  Kartlegging, vurdering, tiltak og tilrettelegging –hvordan, hvorfor og når gjør vi dette? Foredraget vil ta for seg hvor viktig og nyttig kartlegging av matematikkferdigheter og vurdering av kompetanse er for elever og lærere.

  • 27 januar

  • 15:15 - 15:45

  Et levende bevis på at alle kan bli gode i matematikk.

  Hun startet som en glad og nysgjerrig elev i 1. klasse på barneskolen, som elsket matte. Et sted langs veien forsvant gløden, og karakteren 2 ble resultatet hun tok med seg fra videregående. Mattelærer Patrika Holm tror den dårlige karakteren og erfaringen med matematikk har hjulpet henne til å bli en bedre, mer tålmodig og forståelsesfull mattelærer. Hvordan knekte hun mattekoden?

  • 27 januar

  • 16:00 - 17:00

  Det å utgjøre en forskjell er avgjørende for å lykkes

  Det å utgjøre en forskjell
 Ved gründer og styreleder i Privatundervisningen AS Shafi Adan.
 Den unge gründeren ble kåret til årets unge leder allerede som 17. åring, blitt nominert til «årets ladejarl» og er medgründer i teknologiselskapet ZoopIt med Schibsted og Norgesgruppen på eiersiden. I tillegg er han plukket ut som en av få norske «Global Shapers». Han har fått mye oppmerksomhet i fagmiljøer og i media for sin nytenkende måte å hjelpe elver som sliter med matematikk på skolen.

  • 28 januar

  Dag 2

 • Trollbindende presentasjonsteknikk i mattetimen

  Antje Bomann-Larsen er kjent for sine engasjerende foredrag om nettopp det å holde foredrag. På Mattemestringskonferansen vil hun dele sine aller beste tips for hvordan du som lærer kan bruke psykologi, skuespillerteknikker og historiefortelling for å vekke nysgjerrigheten for budskapet ditt i mattetimene. Hvordan skape forventninger hos elever som ikke er interessert?

 • Når de unge blir slitne

  Før var de eldre som var litt slitne – nå er de unge utmattet stresset og utbrent. Hva har skjedd? Er det slik at generasjon prestasjon brenner lyset i begge ender, eller er det en ny verden der ute?

  • 28 januar

  • 11:00 - 11:30

  Nettverksbygging og erfaringsutveksling

  I salen sitter det mange hundre års erfaring på området, og vi setter av liten halvtime til å få frem det beste av de erfaringene deltakerne besitter. Gjennom planlagte gruppeoppgaver vil deltakerene få relevante spørsmål innen konferansens tema. Svarene på spørsmålene vil bli offentliggjort og tilgjengelig for alle i etterkant. Dette vil også gi mulighet til å bygge nettverk med andre som arbeider med det samme.

  Lunsj 11:45 -12:30

  • 28 januar

  • 12:30 - 13:15

  Begynneropplæring i matematikk

  Hvordan lage en god matematisk grunnmur i barnas første møte med matematikken? Begynneropplæringen skal være lekpreget og lystbetont. Eleven skal ha variasjon og få være fysisk aktive mens de lærer. Aktiviteter som bidrar til nysgjerrighet, glede og engasjement er viktig for å få et positivt førsteinntrykk til skole og matematikkundervisningen. Det å kunne de grunnleggende begrepene er helt sentralt når eleven skal argumenter og forklart hvordan de kommer frem til løsninger innen matematikken. Derfor brukes det mye tid på dette de første årene.

  • 28 januar

  • 13:30 - 14:00

  Hvordan gjøre matematikk langt morsommere, og få flere barn til å bli begeistret for tall?

  Yngve Vogt er veldig god til å formidle ekstra krevende naturvitenskapelig forskning og har vunnet en fagpressenes journalistpris for dette. Han har skrevet boka «Mattetriks på null komma niks» der Yngve Vogt lærer bort en rekke triks for å lette forståelsen for matematikk. Yngve Vogt er journalist for bladet Apollon. Han har alltid elsket matte og tall, og har lenge drømt om å skrive en bok som skal spre hans store forkjærlighet for den lekende tallmagien han selv er så opptatt av.

Konferansier for dagene

Statsviter, musiker, webutvikler og rektorsønn Johan Aarstein loser oss gjennom to dager med  gode ideer til godt skolemiljø.

Konferansen er godkjent som vedlikeholdsaktivitet i spesialistutdanningen for pedagogisk-psykologisk rådgiving, Utdanningsforbundet

Se også våre andre arrangementer:

 

 • Priser
   eks. mvainkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 15. oktober:kr. 2400kr. 3000
  Deltakeravgift ved påmelding etter 15. oktober:kr. 2900kr. 3625
  I tillegg til deltakeravgiften man velge mellom:
  Deltakelse dagtid med lunsjer/dagpakker:kr. 1173kr. 1366
  Overnatting inkl. dagpakker og konferansemiddag:kr. 2482kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn:kr. 1030kr. 1168