Mattemestring

Slik hjelper og motiverer vi elever i matematikk.

Konferansen er gjennomført. Vi kommer med ny informasjon vedrørende neste år når vi har startet med planleggingen.

 • 05 - 06 februar 2018
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
Påmelding
 • Fra matteskrekk til mattemestring

  Tone fra Statped åpner konferansen. Hun vil snakke om hvordan teorier vi støtter oss til får betydning for hvordan vi legger til rette for elever i matematikkvansker. Hun vil også komme inn på tiltak som kan bidra til å redusere antall elever som presterer lavt i matematikk.

 • Jeg gidder ikke bry meg mer

  For noen elever blir matematikkfaget uoverkommelig, og vi ser en tendens til at dette gjelder flere og flere elever jo eldre de blir.  Hva er årsaken til at flere elever på ungdomstrinnet er mer umotiverte for matematikk, enn på barnetrinnet?  Hvordan hindre at vi «mister» elevene i matematikk? Foredraget tar utgangspunkt i hvilke faktorer som er med å påvirke elevenes læring, og hva vi kan gjøre for å stimulere til at flest mulig elever opplever mestring og glede over matematikkfaget.

  Mona Røsseland har bakgrunn som allmennlærer med undervisningserfaring fra alle trinn i grunnskolen, og er medforfatter av læreverket Multi. Hun har arbeidet mange år ved Nasjonalt Senter for Matematikk i Opplæringen ved NTNU i Trondheim. Hun har Mastergrad i undervisningsvitenskap med vekt på matematikk, og holder nå på å avslutte en doktorgrad i matematikkundervisning ved Universitetet i Agder

  • 05 februar

  • 12:30 - 13:00

  Bygg nettverk og utveksle ideer!

  Noe av det viktigste med å dra på konferanse, er å bygge nettverk med andre som arbeider med samme problemstilling. Gjennom en styrt aktivitet åpnes det for å lære av deltakernes massive felles erfaring.

  • 05 februar

  • 14:00 - 14:45

  Alle hans elever fikk 6 i matte!

  Mattematikklærer Skage Hansen ved Engebråten skole i Oslo har arbeidet i 14. år med matematikk.  Etter at han endret metoden på undervisningen fikk han fantastiske resultater. Bruk av spill, omvendt undervisning og engasjement er nøkkelordene i hans historie.

 • Læringssamtaler i matematikk

  Klasserommets samtalepraksis påvirker kvaliteter ved læring – hvordan lærere og elever tenker om læring påvirker hvordan en snakker sammen. Er det riktig at ungdomstrinnets matematikkundervisning har svak tradisjon for diskusjon og samtale? Er det riktig at at samtalene ofte har fastlåste og snevre trekk? I dette foredraget fremmer Marit Johnsen-Høines samtalepraksis der det er rom for elevers aktive språkbruk; deres argumentasjon,  problematisering og undersøkelser i møte med matematiske tenkemåter.

  • 05 februar

  • 16:15 - 17:00

  Kan holdninger åpne for læring?

  Har en svensk fargeblind dyslektiker med ADHD, som ble lektor i matematikk noe å lære oss? Lars Thedin mener at holdninger kan åpne for læring og mestring. Noen nøkkelord fra hans foredrag er:

  • Relasjonsbygging, grunnmuren i læringsarbeidet
  • Holdninger og begreper som bygger broer
  • Intuisjon som læringsverktøy
 • Kartlegging i matematikk

  Økten vil ta for seg hvorfor kartlegging av matematikkferdigheter er viktig og nyttig for både elever og lærere. Det gis eksempler på ulike måter å kartlegge elevers ferdigheter på og hvordan nyttiggjøre seg informasjonen i videre arbeid.

 • Hjelp til selvhjelp i matematikk

  Hva er nøkkelen til motivasjon og forståelse for elever som sliter med grunnleggende matematikk?  Hanan M. Abdelrahman vant Holmboeprisen 2017  begrunnet med hennes engasjement for å få de unge til å forstå. Foreleser er innovativ og bruker leker og video i undervisningen. Kompetanse og prisvinner: mastergrad i grunnskoledidaktikk med fordypning i matematikkdidaktikk og tilleggsfordypning i naturfagsdidaktikk.

 • Elevperspektivet, elevorganisasjonen

  Chaudhry vil i sitt innlegg legge vekt på elevperspektivet, skolemiljø, oppfølging av enkelteleven og se på mulighetene for hvordan hjelpe og motivere elever i matte. Elevorganisasjonen (EO) har over 400 medlemsskoler over hele landet, og er en organisasjon for, med og av elever. Elevorganisasjonen kjemper for at elevenes stemme skal bli hørt, både i klasserommet og i politikken.

 • Matematikk, arbeidsglede og læring for alle elever

  Geir Botten har i sitt arbeid som lærer og lærerutdanner vært opptatt av å etablere matematiske læringsfellesskap der elever, studenter og lærere sammen opplever entusiasme og arbeidsglede når de arbeider med matematikk. I disse klasserommene har arbeid med rike og åpne matematiske oppgaver vært sentralt, og elevene har fått presentere og diskutere ulike ideer og løsninger med hverandre.

  I presentasjonen sin vil Geir Botten gi eksempler på slike oppgaver og vise hvordan de vil berike matematikkundervisningen for alle elever.

 • Kraftfulle spørsmål og interessante svar

  Hvordan benytter vi de mulighetene vi har i møte med unge veisøkere? Mia Börjesson innvier oss i kommunikasjonens kjerneelementer, og retter oppmerksomheten mot de viktige grunnstenene i kommunikasjon med ungdom; nærvær, fokus og tillitt. Vi lar oss inspirere, og får både profesjonelt og personlig påfyll.

I fjor gikk én av fem elever ut av 10. klasse på ungdomsskolen med karakteren én eller to i standpunkt i matematikk. Disse elevene kan få store problemer med å fullføre videregående skole og å få seg en jobb senere i livet, understreker Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Jobbaktiv vil i denne konferansen presentere ulike tilnærminger til matematikkmestring. Vi ser på modeller for kartlegging, kommunikasjon, alternative undervisningsmodeller og suksesshistorier.

Vel møtt til spennende dager.

 

Se også våre konferanser om skolevegring:

Skolevegrings-konferanse med workshop – Tromsø

 • Kategorier

 • Priser kommer senere