Mattemestring

Fagfornyelsen - Hva betyr den for meg og mine elever i matematikkfaget?

Dette er en konferanse for alle som ønsker å hjelpe sine elever å mestre matematikk, samt er interessert i hvordan kan kan legge til rette for matte-entusiasme og mestring. Fagfornyelsen er i gang, og vi ser på hva dette har å si for matematikkfaget, lærere og elever.
Vel møtt til lærerike dager.

 • 31 januar - 01 februar 2019
 • Quality Airport Hotel Gardermoen, Lokevegen, Jessheim, Norge
Påmelding
  • 31 januar

  • 11:00 - 11:30

  Fagfornyelsen og matematikk

  Ingeborg skal snakke om hva betyr dette for deg og dine elever. Ingeborg er lektor med tillegg i matematikk på Thora Storm videregående og Universitetslektor II ved institutt for matematiske fag NTNU.

 • Hva er kompetanse og hva er mestring? Matematikk i skyggen av fagfornyelsen

  Prosessen med fagfornyelsen setter fingeren på fordommer, tradisjoner og trekk i den faglige diskursen, på godt og vondt. Som oftest vil lærere i faget være enige i at dybdelæring er veien å gå, men hvordan unngår man å gjøre det samme som før når læreplanen blir ny i 2020? Et foredrag om elevvennlig undervisning, vurderingsformer og jakten på hver elevs opplevelse av mestring. 

   

 • "Matteangst" og erfaringer fra mestringsgrupper 

  Mange elever låser seg i forestillingen om at matematikk ikke ligger for dem, og ser for seg at faget er uoverkommelig. Foredraget vil gi økt forståelse for matteangsten, med vekt på hvordan man kan påvirke negative tanker og emosjoner, samt oppnå stressmestring og endringstro. Vi ser også på praktiske tiltak.

   

 • Slik tenkte jeg, men hvordan tenkte flertallet? Kjør diskusjon. 

  Redaktør Anders Baumberger har gått gjennom en kvart milliard oppgaver som norske elever har løst i Kikora. Hvilke er de vanligste misoppfatningene blant elevene? Hvordan kan vi gjennom diskusjon avdekke misoppfatningene og hjelpe elevene til økt matematisk forståelse? Denne økta blir ingen forelesning, men en felles «klasseromsdiskusjon». Nøye utvalgte  matematikkoppgaver legges fram og deltakerne svarer anonymt på hvert spørsmål. Resultatene vises som utgangspunkt for gode faglige diskusjoner, der prosessen og tankesettet rundt blir viktigere enn sluttsvaret. Målet er at vi alle skal få noen aha-opplevelser, og kunne ta med noe tilbake til egne elever. – Og selvsagt ha det litt moro på veien.

 • Matematikk i det heldigitale klasserommet 

  Digg Læring er det digitale prosjektet på Knappskog skole i Fjell kommune. Fra høsten 2017 var hele skolen heldigital. Dette betyr alle elever har eget utstyr og bruker primært dette i undervisningen. Skolen har snudd om på pedagogikken for å oppnå mer motivasjon, mestring og læring for elevene.

  • 31 januar

  • 16:30 - 17:15

  Kreativ programmering for matematikk

  I dette foredraget får du en kjapp introduksjon til algoritmisk kunst og mange konkrete eksempler på hvordan man kan være kreativ og kunstnerisk ved å programmere. Vi ser også på hvordan matematiske begreper kan visualiseres og formidles ved hjelp av animasjoner, for eksempel permutasjoner, primtall, brøktall og fraktaler.

  Roger Antonsen er førsteamanuensis ved Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo, gjesteforsker ved UC Berkeley, California, kjent TED-foredragsholder, forfatter, kunstner, populærvitenskapelig formidler, og han har doktorgrad i informatikk. Han er forfatteren av universitetslæreboken «Logiske metoder: Kunsten å tenke abstrakt og matematisk», han er matematikkspaltist i Aftenposten, og driver YouTube-kanalen «Magiske mønstre». Han har også vunnet flere priser for «beste foreleser».

  Dag 2

 • Matematikk, meningsløst eller meningsfullt?

  Noen opplever matematikk som meningsløst og kjedelig. Andre opplever den som meningsfull, interessant og utfordrende. Foredraget vil se på mulige årsaker til hvorfor det er slik. Hva bør lærere vektlegge i sin undervisning for at flest mulig skal oppfatte undervisningen som meningsfull, nyttig og interessant.   

 • Kodegenet

  Koding gir elver erfaring og ferdigheter innenfor problemløsning. De lærer seg å bryte ned sammensatte problemer til enklere oppgaver som hver for seg kan løses enkelt. Samtidig kan koding hjelpe barn med å bygge matteferdigheter og gi en ny, kreativ dimensjon til mattefaget. Samtidig åpner koding, kombinert med skaperverksteder og digital sløyd en helt ny, praktisk tilnærming til mattefaget. Joachim Haagen Skeie er gründer og initiativtaker bak prosjekt Kodegenet.

  • 01 februar

  • 10:45 - 11:30

  Osloelevene blant de flinkeste i landet! 

  Engebråten skole la om undervisningen. De sluttet å følge lærebøkene, og begynte å følge de upopulære målene til Oslo kommune. Det elevene skulle lære var ikke i samsvar med bøkene, og man måtte tenke nytt. I dag kan skolen kan vise til oppsiktsvekkende resultater med dybdelæringsmodellen. Modellen er også kalt Engebråtenmodellen. Gro Ludvigsen tar for seg hva modellen går ut på, og hvordan den påvirker elevenes motivasjon og læring.

 • Russisk matematikk resulterte i innovasjonspris

  Etter å ha lært russisk matematikk gjennom et forskningsprosjekt ved Universitetet i Stavanger (UiS), scoret norske elever skyhøyt på den nasjonale kartleggingsprøven i matematikk. Som et resultat av dette fikk Sandnes kommune kommunesektorens innovasjonspris for satsingen på russisk matematikk som metode i grunnskoleundervisningen. Gerd Inger Moe vil gi oss et innblikk i hvorfor metoden gir så gode resultater. 

 • Hvordan motivere elever til å ville lære matematikk?

  Mange elever tror på at man enten kan, eller ikke kan, matematikk. Vibeke Gwendoline Fængsrud var selv en av elevene som strøk i matematikk, og trodde at dette skyldes manglende talent. Hun fant imidlertid ut at arbeid trumfer talent, og er blitt en av norges mest profilerte fagbokforfattere og foredragsholdere innen faget. Innlegget fokuserer på hvordan du som lærer, kan tenne gnisten hos eleven, og skape motivasjon og interesse for matematikkfaget.

 

KOMMER: Dagskurs for lærere:

Et praktisk rettet dagskurs rettet mot lærere i grunnskole og i voksenopplæring. Arrangeres i Oslo, Bergen, Trondheim og Oslo. Påmelding her: 

 • Priser kommer senere