Mindfulnesskonferansen

En konferanse om praktisk bruk av mindfulness i arbeidslivet.

Mindfulness Norge – Norsk forening for oppmerksomt nærvær, er en ideell organisasjon.  Foreningen ønsker å bidra til utvikling av mindfulness som kvalitet innenfor oppvekst og utdanning, helse og omsorg, arbeidsliv og ledelse, samt være en pådriver for mindfulness på organisasjons- og samfunnsnivåI år har de hentet autoriteter fra hele verden, og fokuserer på oppmerksomt nærvær i arbeidslivet. Vel møtt til lærerike og inspirerende dager!
 • 21 - 22 oktober 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
  • 09.00 - 10:00

  Registrering utenfor konferanselokalene

 • Mindfulness og menneskelighet

  Christian arbeider ved Center for Psykisk Sundhedfremme ved Universitetet i København, med evidensbasert tilnærming til stressbehandling og sunnhetsfremming. Han vil snakke om hvordan mindfulness bedrer vår psykiske helse, og hva som egentlig skjer når vi anvender oss av oppmerksomt nærvær. Innlegget er på dansk.

   

   

  • 21 oktober

  • 11:00 - 11:45

  Mindfulness i organisasjoner – hvordan og hvorfor?

  Katarina deler sine erfaringer rundt implementering av mindfulness i organisasjoner. Hva må man ta hensyn til når en organisasjon skal utvikles og lære gjennom bruk av oppmerksomt nærvær. Hun ser nærmere på effekter og muligheter, men også fallgruver for beslutningstakere, medarbeidere og organisasjonen som en helhet. Innlegget er på svensk.

 • Fokus for å prestere på topp.

  Hva kan arbeidslivet lære av toppidrett og forsvaret? Anders Meland er forsker og rådgiver ved Flymedisinsk institutt, der han hjelper militært flyoperativt personell å operere sikkert og effektivt. Anders jobber også på avdeling for idrettspsykologi på Olympiatoppen. Han vil snakke om hvordan toppidrettsutøvere og militært personell holder fokus i en vanskelig arbeidssituasjon, og hva ledere og medarbeidere kan lære av dette.

  • 21 oktober

  • 14:00 - 14:45

  Hva kan vi lære av IKEAs verdier?

  Staffan har vært leder for IKEA i Frankrike, Canada og Belgia, og startet som assistent hos IKEA grunnleggeren. IKEAs lederfilosofi og verdier henter elementer som er beslektet med mindfulness, og har som formål å øke arbeidsglede og ytelser hos de ansatte.

  • 21 oktober

  • 15:00 - 15:45

  Vennlighet som verktøy

  Er det slik at vi vegrer oss for å utvise for mye vennlighet i arbeidslivet, av frykt for å virke svak? Maureen ser på vennlighet som et verktøy med stort potensiale og stor kraft som arbeidsmiljøfaktor. Innlegget er på engelsk.

 • Nærvær og relasjonskompetanse for arbeidslivsveiledere

  På hvilken måte kan trening i oppmerksomt nærvær bedre relasjonskompetansen, og hvilken betydning kan dette få for de som sliter med å komme ut i jobb? Refleksjoner fra et opplæringsprogram for veiledere i NAV.

  Dag 2

 • Mindfulness for den virkelige verden - hvordan unngå at ting går til helvete.

  Jeremy Hunter er en av verdens ledende autoriteter innen mindfulness, og arbeider med å hjelpe ledere å finne muligheter, skape resultater, og holde fokus. I sitt åpningsinnlegg ser han på bruk av mindfulness på arbeidsplassen på en vitenskapelig og praktisk måte. Innlegget er på engelsk.

 • Googles fokus på mindfulness

  Selma har deltatt i et forskningsprosjekt der ledere fra Google ble undervist i mindfulness. Hva har de lært både fra ledere og ansatteperspektivet, og hva kan andre organisasjoner lære av måten dette ble gjennomført på?

  Innlegget er på dansk.

 • Arbeidsinkludering og mindfulness

  Nåtidens og fremtidens arbeidsmarked – har mindfulness en naturlig plass i utvikling av karrierekompetanser for å øke menneskers muligheter til å få og stå i jobb/utdanning? Presentasjon av jobbsøkers perspektiv og erfaringsbaserte observasjoner etter 6 år med mindfulness i arbeidsinkludering.

   

 • Smidig lederskap i et komplekst landskap

  Vi lever i en kompleks tid, der arbeidstakere og ledere må møter hverdager preget av omstilling, forandring og konkurranse. Hvilke ferdigheter må ledere skaffe seg for å navigere i dette landskapet? Innlegget er på engelsk.

 • Team mindfulness

  Team som kollektivt er opptatt av felles mål, oppgaver, roller og strukturer, presterer bedre. Hvordan lykkes vi med slike team som er åpen, opptatt av fellesskapet og opptrer ikke-dømmende? Micheal Chaskalson er en av pionerene i Storbritannia. Innlegget er på engelsk.

Konferansens arrangør

Er faglig arrangør for konferansen.

Formålet til Mindfulness Norge er å tilby kunnskapsbasert informasjon og påfyll til egen nærværspraksis. Foreningens hovedaktiviteter er kurs og konferanser. Alle som i en eller annen form arbeider med oppmerksomt nærvær i sin egen profesjonelle virksomhet, eller som er interessert i dette, er velkommen som medlemmer av Mindfulness Norge. Innmelding kan skje her: https://mindfulness.weborg.no/register

JobbAktiv er teknisk arrangør.

 

 • Priser
   eks. mvainkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 15. juni:kr. 2600kr. 3250
  Deltakeravgift ved påmelding etter 15. juni:kr. 3400kr. 4250
  I tillegg til deltakeravgiften man velge mellom:
  Deltakelse dagtid med lunsjer/dagpakker:kr. 1173kr. 1366
  Overnatting inkl. dagpakker og konferansemiddag:kr. 2482kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn:kr. 1148kr. 1295