Når jobben blir for mye

En konferanse om omsorgstretthet og sekundærtraumatisering for alle som arbeider med andres problemer.

Det koster å jobbe med andres smerte. Hjelpepersonell som til daglig er i kontakt med andres traumer, smerte og fortvilelse, blir gjerne utsatt for ulike grader av omsorgstretthet. Dette for store konsekvenser for hjelperen selv, for kolleger og for arbeidsgiver. Dette er en konferanse om forebygging og behandling av omsorgstretthet, for alle som arbeider i krevende situasjoner.

  • 01 - 02 desember 2020
  • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge

Målgruppe

Konferansen er egnet for praktikere, kolleger og de med personalansvar innen; Barnevern, psykisk helse, palliasjon, kriminalomsorg, flyktningetjenestec, akuttpersonell, samt for andre som arbeider med andres problemer og traumer.

  • Priser kommer senere