Når krisen rammer

En konferanse for alle som håndterer kriser og beredskap i offentlige og private virksomheter.

Klinikk for krisepsykologi har stått i sentrum for små og store kriser i 30 år. Her stiller de med fagpersonene som har vært med å forme norsk krisepsykologi, for å gi deg praktiske eksempler for krise og beredskapsarbeid.

 • 18 - 19 november 2019
 • Thon Hotel Arena, Nesgata, Lillestrøm, Norge
  • 18 november

  • 10:00 - 10:15

  Velkommen til 2 dager med fokus på kriser og beredskapsarbeid.

  • 18 november

  • 10:15 - 11:30

  Når krisen rammer: Erfaringer med og lærdom fra katastrofearbeid

  Equinor har de siste årene blitt rammet av flere alvorlige hendelser og har et stort fokus på opplæring og beredskap. Gjennom utforming av planverk, gjennomføring av omfattende øvelser og grundig opplæring til ansatte og ledelse, har de fått verdifull erfaring når større og mindre hendelser rammer. De har også omfattende erfaring med å håndtere media. Klinikk for krisepsykologi har hatt et nært samarbeid med Equinor gjennom sin beredskapsavtale, og har særlig fokus på oppfølging av ansatte, familier og deres pårørende. På konferansen vil vi få høre om hvilken lærdom og kunnskap de har hentet ut fra både øvelser og reelle hendelser, og gi et rammeverk for konferansens videre innhold; hvordan være forberedt når krisen rammer?

  Lunsj 11:30-12:30.

  • 18 november

  • 12:30 - 13:15

  Å lede i en krise

  Renate Bugge er en svært dyktig psykolog med lang erfaring innenfor kriseledelse, blant annet i etterkant av terrorhendelsen i Algerie, 22. juli og flere større transportulykker. Når en krise rammer, trenger toppledelsen i bedrifter og organisasjoner bistand, slik at de på best mulig måte kan støtte egen organisasjon og egne medarbeidere og samtidig ha fokus på virksomheten videre. Under en krise er virksomhetsledere både daglige ledere for den ordinære driften, i tillegg til å være ledere for en beredskaps-/kriseorganisasjon. Bugge vil her gi råd og erfaringsbasert kunnskap om hvordan dette ansvaret kan forvaltes.

   

  • 18 november

  • 13:30 - 14:15

  Krisehåndtering i akuttfasen

  Hvordan sikre god ivaretagelse av rammede? Struktur og organisering av tiltak for ulike grupper. Lærdom fra tidligere hendelser.

  • 18 november

  • 14:30 - 15:15

  Når krisen rammer et lokalsamfunn

  Akutt bistand etter ulike kritiske hendelser som kan ramme familier, ansatte og kommunale etater. Hvem er de rammede og hvilken hjelp og støtte er det behov for?

  • 18 november

  • 15:30 - 16:15

  Psykologisk informasjon og råd til rammede

  Formidling av selvhjelpsråd til hjelp under lang ventetid eller for å dempe plagsomme reaksjoner den første tiden etter en dramatisk hendelse.

  Dag 2

 • Samlinger og ritual etter en kritisk hendelse.

  Når krisen har rammet en bedrift, en skole, et lokalsamfunn eller andre grupper, er behovet for informasjon, fellesskap og støtte stort. Hvordan sikre informasjonsbehovet og hvordan tilrettelegge for minnestunder, markeringer og andre ritual?

 • Erfaringer fra evakuert- og pårørendesenter.

  Etter dramatiske samlinger vil det kunne være behov for å etablere sentre for evakuerte og/eller pårørende. Marianne Straume vil redegjøre for hvordan disse kan etableres og organiseres, og hvordan de berørte best kan ivaretas. Det vil gis et særlig fokus på barn og familier.

 • Hvordan lede og gjennomføre pårørendesamlinger?

  Å samle pårørende under og etter en krise, er en viktig del av krise og beredskapsarbeid. Hva er det viktig å tenke på når samlingene skal planlegges og gjennomføres? Og hva er fallgruvene du bør unngå?

  Lunsj 11:30 -12:30

 • Samlinger og markeringer over tid

  Retur til skadested og anbefalinger knyttet til årsmarkeringer og andre samlinger over tid.

 • Gruppesamtaler og oppfølging i gruppe i den første fasen etter en kritisk hendelse

  Umiddelbart etter en kritisk hendelse, vil det ofte være behov for de rammede og involverte å snakke ut om hva som har skjedd, for å få en opplevelse av sammenheng, forståelse og tilhørighet. Dette tar ofte form som uformelle gruppesamtaler der fokus ligger på hendelsen og fakta, og ikke på følelser. Etter 1-3 dager vil det ofte gjennomføres strukturerte gruppesamtaler for å skape en felles forståelse for hendelsen, tanker og reaksjoner, samt veien videre. Slike samtaler bør ledes av erfarne fagpersoner med god kjennskap til krisereaksjoner og rammedes behov.

   

 • Hvordan ivareta hjelperne: Kollegastøtte, egenomsorg og selvivaretakelse

  Møtet med andre menneskers lidelse kan over tid være problematisk for hjelperen å håndtere. Det er viktig å oppdage tegn på omsorgstretthet og sekundærtraumatisering så tidlig som mulig, samt bli bevisst sin egen rolle og egne grenser i møtet mennesker som har opplevd kriser. Jakob Inge Kristoffersen har lang erfaring som praktisk veileder av personell, og gir råd som er lette å forholde seg til i arbeidshverdagen.

Konferansen er et samarbeid mellom JobbAktiv og

Klinikk for krisepsykologi (tidligere Senter for Krisepsykologi) er et av Norges ledende kompetansemiljø innen kriser, traumer, sorg og beredsskapsarbeid. De har bred kompetanse i arbeid med mennesker, familier og grupper som har opplevd krisehendelser. Klinikk for krisepsykologi tilbyr behandling både individuelt og i grupper.

 

Målgruppen for konferansen er:

 • Medlemmer i psykososiale kriseteam og beredskapsgrupper
 • Ledere, mellomledere og styremedlemmer
 • HR-ledelse/medarbeidere
 • Nødetater
 • Politisk og administrativ ledelse i kommuner
 • Andre som arbeider med krise og beredskapsarbeid

 

Godkjenninger

 

Godkjent som 10 timers vedlikeholdsaktivitet av Norsk Psykologforening.

Konferansen er godkjent av NSF som meritterende med totalt 10 timer.

 

 • Priser
   eks. mvainkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 1.juni:kr. 2700kr. 3375
  Deltakeravgift ved påmelding etter 1.juni:kr. 3400kr. 4250
  I tillegg til deltakeravgiften man velge mellom:
  Deltakelse dagtid med lunsjer/dagpakker:kr. 1248kr. 1450
  Overnatting inkl. dagpakker og konferansemiddag:kr. 2646kr. 3100
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn:kr. 1148kr. 1295