Natur og fysisk aktivitet i psykisk helse

En konferanse om å forlate kontoret i behandling av psykiske helseproblemer.

Hva gjør friluftsaktivitet og fysisk aktivitet med oss som mennesker, og hvordan kan man benytte dette systematisk i behandlingen?

 • 08 - 09 mars 2018
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
Påmelding
 • Mer hjertebank i behandlingen!

  Mennesker med alvorlige psykisk helse- og rusproblemer lever opptil 20 år kortere enn andre. Det er bivirkninger av medisiner, lite fysisk aktivitet og usunne levevaner, som fører til dårlig fysisk helse. Rådet for psykisk helse vil at flere får et tilbud om trening og friluftsliv, som en del av behandlingen. Vårt mål er at tilbudet skal gis, for at folk skal ha et bedre liv og leve livet lenger.

 • Tema 1: Bruk av natur i forebygging og behandling

  • 08 mars

  • 10:45 - 11:30

  Mennesket i pakt med naturen.

  Lise Trangsrud er stipendiat ved Høgskolen i Sørøst-Norge og skriver sin doktorgrad om hvordan personer med spiseforstyrrelser opplever og erfarer naturen i sine bedringsprosesser. Hvorfor er det så godt å være ute? Hva forteller forskningen om hvordan vi påvirkes av naturen og friluftslivsaktiviteter?

 • Villmarksterapi for ungdom

  Norsk Mestring tar oppgavene som det offentlige har mislykkes med! Gjennom villmarksterapi har Espen Holmgren og hans team, løst utfordringer der fellesnevneren er at alle deltakerne har vært gjennom det offentlige hjelpeapparatet uten å lykkes. Hvordan arbeider de praktisk med sine ungdommer, og hvorfor oppnår de slike positive endringer hos hver enkelt?

 • Betydningen av hverdagslige naturopplevelser

  Margrete er seniorforsker og har jobbet i en årrekke med menneskers forhold til natur, og bygger mye av forskningen sin på forskningssamtaler utendørs. Hun vil fokusere på hva hverdagslige naturopplevelser gjør med oss mennesker, og relatere dette til naturens potensial for psykisk helse og behandlingstilbud.

  • 08 mars

  • 14:15 - 15:00

  Samler hele familien til utmarksterapi

  Tre dager av det fire ukers oppholdet vi tilbyr skal de være på tur. De kaller det Meahcceterapiija – eller utmarksterapi. Siden 2004 har de høstet erfaringer med å ta med seg hele familien på tur. Terapeuter og psykologer, drar sammen med familien og alle samarbeider om det som skjer ute. Gjennom å utøve vold på systemet, har de blitt enige om å gå utenfor turnuslovgivning og andre begrensende rammer, for å nå sine mål på en mer naturlig arena.

 • Tema 2: Relasjoner behandler/pasient

 • Hva skjer når maktforholdet pasient/terapeut utjevnes?

  Arnhild Lauveng er spesialist i klinisk samfunnspsykologi, UiO. Hun holder for tiden på å avslutte et doktorgradsarbeid om selvopplevelse ved alvorlig psykisk sykdom. Har skrevet flere bøker, bokkapitler og artikler, og er en aktiv foredragsholder. I foredraget snakker hun om det å utjevne maktrelasjonen mellom pasient og behandler. Hvilke positive effekter får dette, og på hvordan måte kan det hjelpe både pasient og behandler med å nå sine mål?

  • 09 mars

  • 09:00 - 09:30

  Modell for samarbeid i psykisk helse og rusarbeid

  Modellen gir et faglig rammeverk for hvordan man kan tenke samarbeid i stedet for den tradisjonelle pasient/terapeut relasjonen. Modellen tar utgangspunkt i recovery-tankegangen, og gir retningslinjer for inkluderende praksis. Enten du arbeider med fysisk aktivitet, naturopplevelser eller på andre arenaer vil dette gi en ny måte å tenke relasjon på.

 • Tema 3: Fysisk Aktivitet

  • 09 mars

  • 09:45 - 10:30

  Fysisk aktivitet på resept! Hva sier forskningen om effektene?

  Anders Farholm har de siste årene jobbet med en doktorgrad som ser på sammenhengen mellom motivasjon og fysisk aktivitet blant personer med psykiske lidelser. Han oppsummerer den siste forskningen på området – hva vet vi om effekten av fysisk aktivitet på ulike former for psykiske lidelser?

 • Trener bort psykiske problemer

  På Østmarka treningsklinikk ved St.Olavs, har pasienter med psykiske lidelser, trening som likestilt del av behandlingen. Treningsklinikken benytter vitenskapelig dokumenterte metoder, og er blitt et kompetansesenter for trening som behandling.  De samarbeider med det vitenskapelige miljøet ved NTNU , divisjon for psykisk helsevern og avdeling for forskning og utvikling. De har også laget et pasientforløp fra institusjon og ut i ordinært treningsmiljø, gjennom samarbeid med kommunes psykiske helsetjeneste. Heggelund forteller om sine erfaringer, og om hvilke positive effekter de har hatt.

 • Trening - fra skippertak til livsstil.

  Bergensklinikkene har også treningsterapi som integrert del av sitt behandlingstilbud for rusmisbrukere. Etterbehandling er et viktig stikkord for Thomas og hans kolleger. Hvordan skal man få til at fysisk trening blir en del av endringsprosessene, og at man får til en livsstilsendring?

  • 09 mars

  • 13:15 - 13:30

  Tjukkasgjengen - et lavterskeltilbud for alle

  I Tjukkasgjengen hører alle hjemme. Med sine 360 avdelinger i mange land, har alle 35000 medlemmene samme mål – å komme i bedre form. Gjengen har fokus på det sosiale. Hva har tjukkasgjengen betydd for de som sliter? Hvordan har det å knytte seg til et fellesskap gitt bedre livskvalitet for mennesker med psykiske lidelser, og alle de andre?

 • Noway cup - en alvorlig og uhøytidelig turnering.

  Noway cup startet med at flere bofellesskap innen psykisk helse utfordret hverandre til kamp på fotballbanen. Turneringen har nå spredd seg, og blitt et stort idrettsarrangement der pasienter og terapeuter kjemper side om side mot et felles mål. Stikkord for suksessen er alternative relasjonsarenaer, recoverytenking og ikke-sykdomsfokuserte livsopplevelser. Det skjer mye på veien fra pasient til måltyv! En inspirasjons-innlegg om å tenke nytt om roller og behandlingsarenaer.

 • Priser kommer senere